Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Změna okolností ve smluvním právu

Změna okolností ve smluvním právu

Monografie Změna okolností ve smluvním právu nabízí čtenářům (relativně) ucelené zpracování tohoto sice výjimečného, leč nepostradatelného institutu smluvního práva. Ten je nejprve představen z perspektivy filozofie, ekonomie a práva, dále je zkoumán na pozadí platného tuzemského práva (především soukromého, ale i veřejného) a nakonec je uveden do širšího kontextu mezinárodního práva soukromého a obchodního, vybraných evropských soft law nástrojů a práva mezinárodních smluv. Cílem takto pojaté monografie je jak teoretické osvětlení předmětného institutu, tak řešení s ním spojených praktických otázek.

Monografie je dílem početného kolektivu autorů působících na vysoké škole CEVRO Institut, z. ú., na dalších vysokých školách i v praktické sféře.

autoři: Václav Pilík, Jiří Kašný, Dalibor Nový, Miroslav Sedláček, Petr Dodiáš a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 18. 2. 2022, 216 stran
ISBN: 978-80-7676-179-7

Cena: 550 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři jednotlivých kapitol - str.  VII
O autorech - str.  IX
Seznam použitých zkratek - str.  XIII
Úvod - str.  XVII
Část první Změna okolností uzavření smlouvy z trojí perspektivy
1 Změna okolností uzavření smlouvy z perspektivy filozofické - str.  3
2 Změna okolností uzavření smlouvy z perspektivy ekonomické - str.  15
3 Změna okolností uzavření smlouvy z perspektivy právní - str.  23
Část druhá Změna okolností uzavření smlouvy v tuzemském občanském právu 4 Základy úpravy změny okolností uzavření smlouvy v občanském zákoníku - str.  33
5 Změna okolností uzavření smlouvy podle obecné klauzule - str.  35
6 Změna okolností uzavření tzv. šněrovací smlouvy - str.  43
7 Změna okolností uzavření smlouvy o smlouvě budoucí - str.  47
8 Změna okolností uzavření darovací smlouvy - str.  51
9 Změna okolností uzavření smlouvy o nájmu bytu nebo domu na dobu určitou - str.  57
10 Změna okolností uzavření smlouvy o úschově - str.  63
11 Změna okolností uzavření smlouvy o dílo - str.  65
12 Změna okolností uzavření smlouvy o zájezdu - str.  69
13 Změna okolností uzavření smlouvy o výměnku - str.  79
14 Změna okolností uzavření smlouvy o společnosti - str.  83
15 Změna okolností uzavření pojistné smlouvy - str.  87
16 Změna okolností uzavření smlouvy v právu svěřenských fondů - str.  93
17 Změna okolností uzavření smlouvy v právu dědickém - str.  99
Část třetí Změna okolností uzavření smlouvy v dalších oblastech tuzemského práva
18 Změna okolností uzavření smluv v právu pracovním - str.  107
19 Změna okolností uzavření smlouvy v režimu hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků - str.  111
20 Změna okolností uzavření smlouvy na veřejnou zakázku - str.  117
21 Změna okolností uzavření veřejnoprávní smlouvy - str.  123
Část čtvrtá Změna okolností uzavření smlouvy v civilněprocesních souvislostech
22 Změna okolností uzavření soukromoprávní smlouvy jako otázka v civilním soudním řízení sporném - str.  131
23 Změna okolností uzavření soukromoprávní smlouvy jako otázka v alternativním řešení sporů - str.  137
Část pátá Změna okolností uzavření smlouvy v širších souvislostech 24 Změna okolností uzavření smlouvy pohledem 
mezinárodního práva soukromého a obchodního - str.  145
 24.1 Změna okolností uzavření smlouvy pohledem mezinárodního práva soukromého - str.  145
 24.2 Změna okolností uzavření smlouvy pohledem mezinárodního práva obchodního - str.  147
25 Změna okolností uzavření smlouvy ve vybraných projektech evropského soukromého práva - str.  151
26 Změna okolností uzavření smlouvy v Zásadách mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT - str.  163
27 Změna okolností uzavření mezinárodní smlouvy ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu - str.  171
Závěr - str. 177
Summary - str.  181
Seznam použité literatury a zdrojů - str.  183
Věcný rejstřík - str.  189

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.