Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdanění osobních příjmů, 3. vydání

Zdanění osobních příjmů, 3. vydání

Třetí, aktualizované vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále působením daně z příjmů fyzických osob a s tím, jaké má plnit úkoly a co od ní lze očekávat. Publikace reaguje i na změny v konstrukci daně od roku 2021.

V jednotlivých kapitolách jsou rozebrány podstatné prvky zdanění jednotlivců. Ve středu pozornosti jsou postupně daňové subjekty, vymezení předmětu daně z příjmů i příjmů podléhajících sociálnímu pojistnému. Velká pozornost je věnována příjmům ze závislé činnosti a příjmům z podnikání, dostane se však i na další druhy příjmů.

Autorka neopomíjí pravidla snižování základu daně, typ nominální sazby daně i slevy na dani, v samostatné kapitole se věnuje zdanění příjmů ze zahraničí.

V závěrečné části knihy autorka čtenářům předkládá pravidla výběru daně. Kniha je koncipována jako obsáhlá monografie, určená nejen studentům, ale i širšímu okruhu čtenářů, kteří se chtějí dozvědět více o zdanění osobních příjmů a kteří chtějí proniknout „pod kůži“ těchto daní.

autor: Alena Vančurová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 11. 1. 2022, 424 stran
ISBN: 978-80-7676-236-7

Cena: 635 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1 Historie zdanění osobních důchodů - str. 9
1.1 Osobní důchodové daně na území dnešní České republiky - str. 11
2 Charakteristika osobní důchodové daně a sociálního pojistného - str. 21
2.1 Charakteristika sociálního pojistného - str. 22
2.2 Systemizace osobní důchodové daně a sociálního pojistného - str. 24
2.3 Požadavky kladené na dobrou důchodovou daň - str. 26
2.3.1 Efektivnost osobní důchodové daně - str. 36
2.3.2 Spravedlnost důchodové daně - str. 41
2.4 Progresivita osobní důchodové daně - str. 44
2.5 Měření progresivity daně - str. 47
3 Daňové reformy daní z osobních důchodů - str. 53
3.1 Daňové reformy v České republice - str. 56
4 Konstrukční prvky při zdanění osobních důchodů - str. 63
5 Daňové subjekty, poplatníci a plátci - str. 67
5.1 Jednotka zdanění - str. 68
5.2 Daňové rezidentství a domicil u daně z příjmů fyzických osob - str. 73
5.3 Účast na sociálním pojistném - str. 76
6 Předmět daně z příjmů fyzických osob a příjmy podléhající sociálnímu pojistnému - str. 83
6.1 Předmět daně z příjmů fyzických osob - str. 83
6.1.1 Vynětí z předmětu daně - str. 87
6.1.2 Osvobození od daně - str. 89
6.1.3 Příjmy podléhající sociálnímu pojistnému - str. 91
6.2 Struktura základu daně z příjmů - str. 93
6.3 Koncepce základu daně z příjmů fyzických osob - str. 99
6.3.1 Samostatné základy daně - str. 106
6.4 Zdanitelný příjem sociálního pojistného a vyměřovací základ - str. 107
6.4.1 Sazby sociálního pojistného - str. 111
7 Příjmy ze závislé činnosti - str. 113
7.1 Příjmy ze závislé činnosti, ze zaměstnání - str. 116
7.1.1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 117
7.1.2 Příjmy ze zaměstnání z hlediska sociálního pojistného - str. 119
7.2 Nezdaňované příjmy - str. 124
7.2.1 Příjmy vyňaté ze zdanění - str. 124
7.2.2 Příjmy osvobozené od daně - str. 133
7.3 Zdaňované příjmy a jejich ocenění - str. 140
7.3.1 Nepeněžité příjmy od zaměstnavatele - str. 140
7.4 Vyměřovací základ zaměstnance - str. 145
7.4.1 Minimální vyměřovací základ zaměstnance - str. 145
7.4.2 Maximální vyměřovací základ zaměstnance - str. 151
8 Příjmy ze samostatné činnosti - str. 155
8.1 Příjmy ze samostatné činnosti - str. 157
8.1.1 Příjmy tvořící samostatní základy daně - str. 166
8.1.2 Zdanitelné příjmy sociálního pojistného - str. 167
8.2 Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů - str. 169
8.2.1 Daňová evidence a obchodní majetek - str. 171
8.2.1.1 Paušální výdaje - str. 179
8.3 Prokazované výdaje - str. 188
8.3.1 Hmotný majetek a jeho odpisování - str. 189
8.3.2 Výdaje související s pracovními cestami - str. 192
8.3.3 Vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti - str. 196
8.3.3.1 Minimální vyměřovací základy - str. 198
8.3.3.2 Maximální vyměřovací základ - str. 206
8.4 Daň paušální částkou - str. 208
9 Příjmy plynoucí z majetku - str. 213
9.1 Příjmy z kapitálového majetku - str. 214
9.1.1 Příjmy, které tvoří samostatné základy daně - str. 217
9.1.2 Příjmy, které se zdaňují v dílčím základu daně - str. 220
9.2 Příjmy z nájmu - str. 221
9.2.1 Nepeněžní příjem z nájmu - str. 230
10 Ostatní příjmy - str. 245
10.1 Příjmy sociálního charakteru - str. 247
10.2 Příjmy z prodeje majetku - str. 249
10.2.1 Příjmy z prodeje nemovitých věcí - str. 251
10.2.2 Příjmy z prodeje hmotných movitých věcí - str. 261
10.2.3 Příjmy z prodeje finančního majetku - str. 263
10.2.4 Příjmy z prodeje majetku, který prošel obchodním majetkem - str. 269
10.2.5 Podíl na likvidačním zůstatku a vypořádací podíl - str. 274
10.3 Příležitostné příjmy - str. 274
10.4 Bezúplatné příjmy - str. 277
10.5 Náhrady škody a pojistná plnění - str. 280
10.6 Výhry a ceny - str. 282
10.7 Osoby bez zdanitelných příjmů - str. 283
11 Výpočet daně z příjmů fyzických osob - str. 285
11.1 Odpočty od základu daně - str. 285
11.1.1 Typologie odpočtů od základu daně - str. 286
11.1.2 Nestandardní odpočty - str. 288
11.2 Sazba daně a základní částka daně - str. 307
11.3 Slevy na dani - str. 309
11.3.1 Sleva za umístění dítěte - str. 310
11.3.2 Standardní sociální slevy - str. 311
11.3.3 Slevy převážně pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti - str. 322
12 Placení daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojistného - str. 327
12.1 Výběr daně z příjmů a sociálního pojistného ze závislé činnosti a funkčních požitků - str. 329
12.1.1 Výběr daně z příjmů a sociálního pojistného z měsíční mzdy - str. 329
12.1.2 Roční vypořádání daně z příjmů a sociálního pojistného u příjmů ze zaměstnání - str. 340
12.2 Platby hrazené poplatníkem - str. 349
12.3 Zálohy na daň z příjmů placené poplatníkem - str. 351
12.3.1 Výběr srážkové daně - str. 357
12.3.2 Platby na pojistné osob samostatně výdělečně činných - str. 360
12.3.3 Zaměstnanec a osoba samostatně výdělečně činná - str. 365
13 Příjmy ze zahraničí - str. 369
13.1 Příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí - str. 370
13.1.1 Příjmy ze závislé činnosti ze smluvního státu - str. 372
13.2 Příjmy ze samostatné činnosti ze zahraničí - str. 375
13.2.1 Příjmy ze samostatné činnosti plynoucí ze smluvního státu - str. 377
13.2.2 Příjmy plynoucí z majetku ze zahraničí - str. 379
14 Rozdělování příjmů a výdajů - str. 385
14.1 Příjmy plynoucí z majetku ve spoluvlastnictví - str. 386
14.1.1 Podílové spoluvlastnictví - str. 387
14.1.2 Společné jmění manželů - str. 388
14.2 Společné příjmy - str. 393
14.3 Příjmy společníka veřejné obchodní společnosti a příjmy komplementáře z komanditní společnosti - str. 395
14.3.2 Rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby - str. 398
Seznam použité literatury - str. 411
Rejstřík - str. 413

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.