Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení. Publikace přitom nesleduje postupy, jak zkreslit v rozporu se zákonem dané skutečnosti, ale pouze jak je pro sebe výhodně vyložit. Je to postup ekonomický a logický. Je zpracována jako daňový rádce pro podnikatele, svobodná povolání či pronajímatele. Je určena také zaměstnancům, seniorům, studentům a dále všem, kteří se zajímají o správné, ale optimální zdanění svých příjmů.

Nové vydání titulu je aktualizováno s ohledem na změny v daních z příjmů a pojistného na sociální pojištění OSVČ od 1. ledna 2024. Dále je rozšířeno o novou subkapitolu věnující se problematice bezúplatných příjmů v rámci ostatních příjmů fyzické osoby. Jsou upravena některá stanoviska s ohledem na vývoj výkladů k daným věcem a dále jsou provedena některá zpřesnění v textu titulu či jsou nově vysvětleny určité části zpracovávané problematiky

autor: Miloslav Hnátek; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 23. 1. 2024, 284 stran
ISBN: 978-80-9088-011-5

Cena: 389 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1. Úvod - str. 6
2. Výpočet daňové povinnosti fyzické osoby  - str. 8
2. 1. Stanovení daňové povinnosti, odvodové zatížení fyzických osob - str. 8
2. 2. Slevy na dani  - str. 14
2. 3. Daňové zvýhodnění na děti  - str. 19
2. 4. Položky snižující základ daně – nezdanitelné částky a odčitatelné položky - str. 22
3.  Zdanitelné příjmy fyzické osoby  - str. 33
3. 1. Druhy příjmů, stanovení základu daně - str. 33
3. 2. Zaměstnanecké příjmy  - str. 35
3. 2. 1. Zdanění zaměstnaneckých příjmů  - str. 35
3. 2. 2.  Osvobozené zaměstnanecké příjmy - str. 43
3. 2. 3.  Roční zúčtování záloh na daň prováděné zaměstnavatelem  - str. 57
3. 2. 4.  Povinnost zaměstnance podat daňové přiznání k dani z příjmů - str. 61
3. 3. Samostatná činnost – podnikatelé, svobodná povolání - str. 62
3. 3. 1.  Příjmy ze samostatné činnosti  - str. 62
3. 3. 2. Prokázané výdaje, paušální výdaje nebo paušální daň? - str. 75
3. 3. 3.  Paušální daň může být docela i nevýhodná  - str. 84
3. 3. 4.  Majetek podnikatelů - str. 89
3. 3. 5.  Spolupráce osob a její využití pro optimalizaci daňového zatížení - str. 95
3. 3. 6. Manželé podnikatelé si fakturují  - str. 101
3. 4. Nájem majetku  - str. 104
3. 4. 1. Příjmy z nájmu majetku  - str. 104
3. 4. 2.  Nájemné hrazené formou stavebních úprav je také příjmem  - str. 116
3. 5. Příjmy z kapitálového majetku - str. 117
3. 6. Ostatní příjmy fyzické osoby - str. 119
3.6.1. Druhy ostatních příjmů a jejich zdaňování - str. 119
3.6.2. Bezúplatné příjmy - str. 124
3. 7. Zásady při převodu majetku nejen v rámci rodiny – darování, dědění majetku a jeho případný následný prodej  - str. 128
3.8. Koupě, darování či dědění nemovitosti mezi osobami blízkými nebo „cizími“?  - str. 137
3.9. Jak vhodně uplatnit daňovou ztrátu v daňovém přiznání - str. 141
3.10. Ukončení či přerušení samostatné činnosti a nájmu majetku, změna způsobu uplatňování výdajů – jak na to?  - str. 145
4. Příjmy fyzické osoby osvobozené od zdanění  - str. 152
4. 1. Jaké příjmy jsou u fyzické osoby osvobozené od daně z příjmů - str. 152
4. 2. Osvobození příjmů z prodeje movitého majetku, který není v podnikání  - str. 170
5.  Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a podnikatelů  - str. 171
6.  Senioři  - str. 180
6. 1. Zdaňování příjmů seniorů - str. 180
6. 2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro seniory  - str. 182
7. Studenti - str. 183
7. 1. Zdaňování příjmů studentů  - str. 183
7. 2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro studenty - str. 185
8.  Uplatňování daňových nákladů v rámci podnikání  - str. 186
8. 1. Základní pravidla - str. 186
8. 1. 1. Uplatňování nákladů na vzdělávání  - str. 188
8. 1. 2. Pracovní oblečení  - str. 191
8. 1. 3. Náklady na pracovní prostředky  - str. 193
8. 1. 4. Škody v nákladech - str. 196
8. 1. 5.  Reklama, reklamní předměty, dárky, vzorky, reprezentace  - str. 200
8. 1. 6. Rezervy na opravy nemovitosti  - str. 204
8. 2. Náklady na pracovnu při podnikání  - str. 207
8. 3. Nedaňové náklady lze přeměnit v náklady daňové  - str. 209
8. 4. Nedaňový náklad a s ním související výnos - str. 210
8. 5. Zásoby v podnikání z pohledu daně z příjmů - str. 211
8. 6. Majetek v podnikání  - str. 214
8. 6. 1. Majetek a jeho zařazení do odpisových skupin  - str. 214
8. 6. 2. Odpisování - str. 220
8. 6. 3. Technické zhodnocení majetku, opravy  - str. 231
8. 7. Cestovní výdaje  - str. 238
8. 7. 1. Pracovní cesty podnikatelů a zaměstnanců - str. 238
8. 7. 2. Automobil v podnikání  - str. 248
8. 7. 3. Jízdy mezi bydlištěm a pracovištěm  - str. 256
8. 8. Porušení podmínek pro uznání daňového nákladu  - str. 259
9. Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob  - str. 262
9.1. Kdy je povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů  - str. 262
9.2. Kdy se daňové přiznání podávat nemusí  - str. 270
9.3. Řádné, opravné nebo dodatečné?  - str. 271
9.4. Daně se platí v průběhu celého roku – placení záloh na daň - str. 273

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ... pokračování

Cena: 759 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.