Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích návrhů na tyto změny? Čím nahradit zaměstnancům benefity, které přestaly být daňově výhodné? Jak se budou posuzovat v prosinci hrazené benefity na lednová plnění? Na všechny tyto otázky odpovídá 2. vydání této publikace.

Staňte se atraktivním zaměstnavatelem díky poskytovaným benefitům
Kniha podrobně a komplexně zpracovává problematiku poskytování zaměstnaneckých benefitů a dalších obdobných plnění mimo mzdu a jejich důsledky z hlediska daně z příjmů zaměstnance, daně z příjmů zaměstnavatele a odvodů sociálního a zdravotního pojištění pro rok 2024 po implementaci „úsporného balíčku“.

Skvělý pomocník zaměstnavatele při tvorbě portfolia poskytovaných benefitů
Výklad obsahuje srovnání výhodnosti jednotlivých benefitů(poměru nákladů zaměstnavatele oproti efektu u zaměstnance v důsledku povinných odvodů – daní a pojistného) a případná daňová úskalí. Upozorňuje, které benefity se z hlediska zdanění změnily, a rozebírá i přechod mezi rokem 2023 a 2024 – jak posoudit benefity poskytované na přelomu roku. Rozebírá i možnosti odpočtu DPH z jednotlivých benefitů. Vše s odkazy na konkrétní ustanovení zákonů, popř. na závěry Koordinačních výborů a Pokynů GFŘ, ve kterých je vyjádřen názor Finanční správy. V případě nejednotnosti výkladu jsou uvedeny i odlišné názory.

Nebojte se ani složitějších problémů
Publikace se nevyhýbá ani méně častým problémům.

autor: RNDr. Petr Beránek; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 1. 2024, 160 stran
ISBN: 978-80-7554-402-5

Cena: 429 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 6
1. Zdroje pro benefity - str. 8
1.1 Zaúčtování na vrub nákladů - str. 8
1.2 Úhrada z povinně tvořených fondů - str. 9
1.3 Úhrada z dobrovolně tvořených fondů, resp. ze zisku po zdanění - str. 16
1.4 Cafeterie - str. 17
2. Daňové důsledky poskytnutí benefitu - str. 19
2.1 Daňová uznatelnost u zaměstnavatele - str. 19
2.2 Osvobození od daně z příjmu zaměstnance - str. 22
2.3 Ocenění benefitu - str. 28
2.4 Nepeněžní forma poskytnutí benefitu - str. 31
3. Kategorie daňové výhodnosti - str. 34
3.1 Nejvýhodnější benefity (123 %) - str. 36
3.2 Výhodné benefity (100 %) - str. 37
3.3 Neutrální benefity (68 %) - str. 39
3.4 Nevýhodné benefity (58 %) - str. 40
3.5 Benefity, jejichž výhodnost je nutno posuzovat v individuálním případě - str. 42
3.6 Daňově optimální benefity ve zkratce - str. 42
4. Přechod z podmínek roku 2023 na podmínky konsolidačního balíčku - str. 44
5. Jednotlivé typy benefitů - str. 49
5.1 Potraviny a nápoje - str. 49
5.1.1 Pitná voda a ochranné nápoje - str. 50
5.1.2 Nealkoholické nápoje na pracovišti - str. 52
5.1.3 Stravenky a stravenkový paušál - str. 53
5.1.4 Závodní stravování - str. 58
5.1.5 Stravné, jídlo a pití na pracovních cestách - str. 64
5.1.6 Jídlo a pití mimo pracoviště - str. 64
5.1.7 Alkoholické nápoje - str. 64
5.2 Ubytování a doprava - str. 65
5.2.1 Přechodné ubytování v blízkosti pracoviště - str. 65
5.2.2 Trvalé ubytování - str. 68
5.2.3 Ubytování a doprava na pracovní cestě - str. 69
5.2.4 Doprava z domova do práce - str. 70
5.2.5 Mimořádné cesty na pracoviště - str. 73
5.2.6 Poskytnutí časových jízdenek na dopravu - str. 74
5.3 Poskytnutí vozidla - str. 76
5.3.1 Referentská vozidla - str. 77
5.3.2 Vypůjčení vozidla - str. 82
5.3.3 Poskytnutí vozidla za úplatu - str. 82
5.3.4 Poskytnutí vozidla při pohotovosti - str. 83
5.4 Sport, kultura a rekreace - str. 83
5.4.1 Sportovní služby a materiál - str. 84
5.4.2 Kulturní služby a knihy - str. 87
5.4.3 Rekreace - str. 89
5.5 Pojištění - str. 91
5.5.1 Penzijní připojištění a životní pojištění - str. 91
5.5.2 Pojištění odpovědnosti - str. 101
5.5.3 Jiná pojištění - str. 102
5.6 Vzdělání a předškolní zařízení - str. 103
5.6.1 Vzdělání potřebné k výkonu zaměstnání - str. 103
5.6.2 Rekvalifikace - str. 105
5.6.3 Ostatní vzdělávání - str. 106
5.6.4 Předškolní péče o děti zaměstnanců - str. 108
5.7 Zdravotní a obdobné služby a zboží - str. 109
5.7.1 Zdravotní služby a související zboží - str. 109
5.7.2 Masáže a dentální hygiena - str. 113
5.8 Dary a další bezúplatná plnění - str. 114
5.8.1 Drobné dary k významným příležitostem - str. 116
5.8.2 Dary při živelních pohromách - str. 116
5.8.3 Darování bytu - str. 117
5.8.4 Poskytnutí vlastních výrobků a služeb - str. 117
5.8.5 Zaměstnanecké akcie - str. 118
5.8.6 Virtuální aktiva (tokeny) - str. 120
5.8.7 Kryptoměny - str. 121
5.8.8 Výpůjčky, zápůjčky a pronájmy - str. 121
5.8.9 Bezúročné a nízkoúročené zápůjčky finančních prostředků - str. 123
5.9 Pracovní podmínky nad rámec zákoníku práce - str. 125
5.9.1 Pracovní a firemní oblečení - str. 125
5.9.2 Další dovolená, sick day - str. 127
5.9.3 Vyšší odstupné při ukončení pracovního poměru - str. 127
5.9.4 Pružná pracovní doba - str. 128
5.9.5 Home office  - str.  128
5.9.6 Vybavení pracoviště  - str. 132
5.9.7 Náhrada za pracovní úraz  - str.  133
5.9.8 Odpuštění sankce  - str.  133
5.9.9 Benefit a naturální složka mzdy  - str. 134
6 Poskytnutí benefitu jiným osobám  - str.  137
6.1 Členové statutárních a dalších orgánů - str.  137
6.1.1 Stravenky, stravenkový paušál s závodní stravování u členů orgánů  - str.  139
6.1.2 Doprava z domova na pracoviště a cestovní náhrady u členů orgánů  - str.  141
6.1.3 Použitá vozidla pro soukromé účely u členů orgánů  - str.  142
6.1.4 Pojistné odpovědnosti členů orgánů  - str.  143
6.1.5 Vzdělání potřebné k výkonu funkce, pitná voda a další u členů orgánů  - str.  143
6.2 Pracovníci pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  - str.  144
6.2.1 Stravenky, stravenkový paušál a závodní stravování u pracovníků na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  - str.  146
6.2.2 Doprava z domova na pracoviště a cestovní náhrady u pracovníků na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  - str.  146
6.3 Rodinní příslušníci zaměstnanců  - str.  147
6.4 Zaměstnanci obchodních partnerů  - str.  150
6.5 Obchodní partneři - fyzické osoby  - str.  151
6.6 Společníci, členové družstva, akcionáři, členové spolků  - str.  152
6.7 Zaměstnanci zahraničních společností  - str.  154
Příloha - Přehled daňových důsledků jednotlivých benefitů  - str.  155

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ... pokračování

Cena: 759 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.