Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech - Komentář

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech - Komentář

Po více než 50 letech byl přijat nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. 

Komentář představuje srozumitelný a přehledný výklad nové právní úpravy, která přináší četné novinky pro přístup ke znalecké činnosti a její výkon. Zákon například zavádí institut znalecké kanceláře pro obchodní korporace vykonávající znaleckou činnost, rozšiřuje odpovědnost znalců za přestupky, nařizuje povinné pojištění odpovědnosti za výkon znalecké činnosti a zakotvuje nárok na zápis do seznamu znalců po splnění všech stanovených podmínek, mezi nimiž je i vstupní zkouška. Znalci jsou povinni uvádět údaje o posudcích v elektronické evidenci znaleckých posudků vedené Ministerstvem spravedlnosti, které také spravuje nový seznam znalců. Mění se rovněž odměňování znalců. 

Nejobsáhlejší část komentáře tvoří výklad znaleckého posudku, jehož význam je ve znalecké činnosti stěžejní. 

Komentář k jednotlivým paragrafům je provázán s ostatními ustanoveními i souvisejícími částmi prováděcích vyhlášek. Autoři nacházejí v zákoně výkladové problémy a navrhují jejich možná řešení.

Doporučujeme čtenářům začít předmluvou, ve které Karel Šimka výstižně konstatuje, že schopnost zprostředkovat odborné poznatky inteligentním laikům je pro úspěch znalecké činnosti a znaleckého posudku klíčová. 

Věříme, že i tento komentář pomůže široké odborné veřejnosti se v problematice znalectví zorientovat. 


autoři: Lukáš Křístek, Pavel Bürger, Jan Vučka; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 21. 5. 2021, 312 stran
ISBN: 978-80-7502-511-1

Cena: 680 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. IX
O autorech - str. XIII
Jednotlivé části zpracovali - str. XIII
Slovo autorů - str. XV
Úvod - pohled na zákon jako celek - str. XVII
Literatura ke znalecké činnosti - str. XXIII
Zákon č. 254/2019 Sb. ze dne 10. září 2019 o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech - str. 1
Část první Obecná ustanovení - str. 1
§ 1 Obecná ustanovení o výkonu znalecké činnosti - str. 1
§ 2 Způsob výkonu znalecké činnosti - str. 18
§ 3 Příslušnost - str. 28
§ 4 Seznam znaleckých oborů a seznam znaleckých odvětví - str. 30
Část druhá Výkon znalecké činnosti - str. 33
Hlava 1 Podmínky pro výkon znalecké činnosti - str. 33
§ 5 Podmínky pro výkon znalecké činnosti znalce a slib znalce - str. 33
§ 6 Podmínky pro výkon znalecké činnosti znalecké kanceláře - str. 48
§ 7 Podmínky pro výkon znalecké činnosti znaleckého ústavu - str. 55
§ 8 Odborná způsobilost - str. 63
§ 9 Bezúhonnost - str. 69
§ 10 Vstupní zkouška znalce - str. 71
Hlava II Vznik, pozastavení a zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost - str. 75
§ 11 Vznik oprávnění vykonávat znaleckou činnost - str. 75
§ 12 Zvláštní ustanovení o vzniku oprávnění - str. 80
§ 13 Pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost - str. 83
§ 14 Zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost - str. 91
Hlava III Seznam znalců - str. 101
§ 15 Obecná ustanovení o seznamu znalců - str. 101
§ 16 Údaje vedené v seznamu znalců - str. 101
§ 17 Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - str. 108
Hlava IV Práva a povinnosti znalců - str. 111
§ 18 Vyloučení - str. 111
§ 19 Odmítnutí podání znaleckého úkonu - str. 121
§ 20 Mlčenlivost - str. 126
§ 21 Odpovědnost za výkon znalecké činnosti - str. 134
§ 22 Pojištění znalců - str. 140
§ 23 Konzultant - str. 146
§ 24 Oznamovací povinnost znalce - str. 151
Hlava V Ustanovení znalce a osoby jednorázově vykonávající znaleckou činnost - str. 155
§ 25 Ustanovení znalce - str. 155
§ 26 osoba vykonávající jednorázově znaleckou činnost - str. 160
Hlava VI Znalecký posudek - str. 167
§ 27 Způsob podání znaleckého posudku - str. 167
§ 28 Náležitosti znaleckého posudku - str. 171
§ 29 Evidence posudků - str. 206
Část třetí Znalečné - str. 213
§ 30 /Znalečné/ - str. 213
§ 31 Odměna - str. 214
§ 32 Náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času včetně času stráveného na cestě - str. 220
§ 33 Poskytnutí zálohy - str. 225
§ 34 vyúčtování a úhrada - str. 226
Část čtvrtá Dohled  - str. 233
§ 35 Výkon dohledu - str. 234
§ 36 Oznamovací povinnost orgánu veřejné moci - str. 243
§ 37 Výtka - str. 248
§ 38 Poradní sbory - str. 251
Část pátá Přestupky - str. 253
§ 39 /Přestupky znalce, kanceláře a ústavu/ - str. 254
§ 40 /Přestupky jednorázového znalce/ - str. 263
§ 41 /Přestupky jiné osoby než znalce/ - str. 265
§ 42 Společná ustanovení k přestupkům - str. 267
Část šestá Ustanovení společná, přechodná a závěrečná - str. 271
Hlava I Společná ustanovení - str. 271
§ 43 /Příležitostný znalec jako znalec/ - str. 271
§ 44 /Zákon a předpisy Evropské unie/ - str. 272
Hlava II Přechodná ustanovení - str. 273
§ 45 /Obecné/ - str. 273
§ 46 Znalci - str. 274
§ 47 Znalecké ústavy - str. 277
§ 48 Obory a odvětví výkonu znalecké činnosti - str. 281
Hlava III Závěrečná ustanovení - str. 282
§ 49 Zrušovací ustanovení - str. 282
§ 50 Účinnost - str. 283
Literatura - str. 285


Další nabídka k tématu

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech - Praktický komentář

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech - Praktický komentář

Petr Ševčík, Jan Malast, Bohumil Poláček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha přináší praktický výklad zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Výhodou předkládané knihy je časový odstup komentáře od účinnosti zákona. Díky tomu reaguje ...

Cena: 650 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Nová teorie důkazu a komentovaný český překlad směrnice ENFSI

Nová teorie důkazu a komentovaný český překlad směrnice ENFSI

Tomáš Fürst, Halina Šimková, Jan Zimmer, Jana Fürstová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je prvním česky psaným textem, který uceleně a od samotných základů představuje tzv. bayesovské hodnocení váhy důkazu – moderní koncept, který si v posledních letech stále intenzivněji nachází cestu ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Zákon o znalcích. Komentář

Zákon o znalcích. Komentář

Luboš Dörfl, Alexandr Krysl, Markéta Lehká, Radek Visinger - C. H. Beck

Komentář k zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech je zpracován týmem autorů, jejichž odbornost zaručuje komplexní právně-teoretický i praktický přístup ke zpracování klíčových témat zákona, jenž mění pravidla pro přístup ke znalecké činnosti, jejího výkonu i ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.