Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o Státním pozemkovém úřadu - Komentář

Zákon o Státním pozemkovém úřadu - Komentář

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, upravuje postavení a působnost Státního pozemkového úřadu, jehož činnost je zaměřena na hospodaření s významnou částí nemovitého majetku České republiky, zejména zemědělskými pozemky.

V zákoně jsou zakotvena základní pravidla pro řízení pozemkových úprav, vypořádávání restitučních nároků, majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, privatizování majetku, se kterým je oprávněn Státní pozemkový úřad hospodařit, aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a další.


autoři: Jakub Hanák, Jana Tkáčiková; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 26. 10. 2020, 160 stran
ISBN: 978-80-7598-872-0

Cena: 425 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VII
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. IX
Úvod - str. XIII
Zákon č. 503/2012 Sb., o státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
§ 1–23 Část první Státní pozemkový úřad - str. 1
§ 1 Postavení a působnost Státního pozemkového úřadu  - str. 1
§ 2 Organizační struktura Státního pozemkového úřadu - str. 13
§ 3 Rezerva státních pozemků - str. 17
§ 3a Údaje poskytované Úřadu a jejich využití - str. 30
§ 5 Nakládání s majetkem vybraným k privatizaci - str. 40
§ 6 Pozemky vyloučené z převodu  - str.  41
§ 7 Bezúplatný převod pozemků na územně samosprávné celky - str. 51
§ 8 Vrácení pozemku státu  - str. 62
§ 9 Nabyvatelé zemědělských pozemků - str. 67
§ 10 Převod zemědělského pozemku na žádost obce, kraje, jeho oprávněného uživatele nebo vlastníka stavby, která se na pozemku nachází - str. 69
§ 10a Převod zemědělského pozemku na žádost zřizovatele trvalého porostu - str. 74
§ 10b Převod zemědělských pozemků v zahrádkových a chatových osadách - str. 78
§ 10c Převod zemědělských pozemků při souběhu žádostí  - str. 80
§ 10d Převod stavby a souvisejícího majetku na žádost vlastníka pozemku - str. 81
§ 11 zrušen - str. 81
§ 12 Převod zemědělského pozemku na základě veřejné nabídky - str. 82
§ 13 Prodej nemovité věci ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku - str. 90
§ 14 Kupní cena a její úhrada - str. 94
§ 15 Zástavní a předkupní právo - str. 100
§ 16 Podmínky převodu pozemku  - str. 105
§ 17 Náhrady za trvalé porosty a oplocení - str. 109
§ 18 Oplocení a meliorace  - str. 112
§ 19 Odstoupení od smlouvy  - str. 115
§ 20 Zemědělské pozemky bez listinných dokladů k doložení vlastnického práva státu - str. 120
§ 21 Společná ustanovení  - str. 123
§ 22 Přechodná ustanovení  - str. 126
§ 23 Zrušovací ustanovení - str. 134
§ 50 Část dvacátá šestá Účinnost - str. 137
§ 50 Účinnost - str. 137
Literatura - str. 138
Věcný rejstřík - str. 139

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1598 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1598 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K větším změnám dochází od 1. 7. 2024 zejména ... pokračování

Cena: 199 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.