Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o ochraně oznamovatelů - Praktický komentář

Zákon o ochraně oznamovatelů - Praktický komentář

Dlouho očekávaný zákon o ochraně oznamovatelů (č. 171/2023 Sb.) přichází v první komentované podobě.

Tzv. whistleblowing představuje v české právní úpravě zcela nový institut. Neexistuje k němu česká (a často ani zahraniční) judikatura, literatura ani metodiky či rozhodnutí regulátorů. Autoři přesto podávají velmi jasný a praktický návod, jak nastavit vnitřní pravidla a systémy organizací a připravit se na nové povinnosti, které zákon o ochraně oznamovatelů přináší. Vycházejí přitom ze svých praktických zkušeností, získaných během bezmála dvou desetiletí při zavádění a fungování různých typů compliance programů.

Nové povinnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů se dotknou široké palety povinných subjektů – od obchodních společností až po samosprávu. Komentář však rozptýlí všechny důvody k možným obavám – autoři ze svých zkušeností považují institut ochrany oznamovatelů především za příležitost ke zlepšení firemní kultury, zlepšení komunikace se zaměstnanci a příležitost pro zlepšení firemního řízení prostřednictvím zavedení compliance management systému.

autoři: Michal Nulíček, Anna Cervanová, František Nonnemann, Magdaléna Kráľová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 8. 2023, 248 stran
ISBN: 978-80-7676-738-6

Cena: 545 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Poděkování - str. VII
Seznam použitých zkratek - str. VIII
Předmluva - str. X
Zákon o ochraně oznamovatelů
Část první Základní ustanovení (§ 1 až 6) - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Oznámení - str. 15
§ 3 Výjimky z porušení smluvní nebo zákonné povinnosti a informace, jejichž oznámení se za oznámení nepovažuje - str. 27
§ 4 Odvetná opatření - str. 37
§ 5 Právo na přiměřené zadostiučinění - str. 46
§ 6 Vzdání se ochrany před odvetným opatřením - str. 48
Část druhá Oznamování a postup po učinění oznámení (§ 7 až 21) - str. 51
Hlava I Ochrana oznamovatele (§ 7)- str. 51
§ 7 Ochrana oznamovatele a způsoby podávání oznámení - str. 51
Hlava II Vnitřní oznamovací systém (§ 8 až 12) - str. 71
§ 8 Zavedení vnitřního oznamovacího systému - str. 71
§ 9 Povinnosti povinného subjektu - str. 88
§ 10 Příslušná osoba - str. 102
§ 11 Činnost příslušné osoby - str. 108
§ 12 Postup příslušné osoby po podání oznámení - str. 120
Hlava III Působnost ministerstva (§ 13 až 18) - str. 131
Díl 1 Základní ustanovení (§ 13 až 15) - str. 131
§ 13 Pověření zaměstnanci v ministerstvu - str. 131
§ 14 Působnost ministerstva - str. 133
§ 15 Informace poskytované na internetových stránkách - str. 137
Díl 2 Oznámení (§ 16 až 18) - str. 142
§ 16 Přijetí oznámení - str. 142
§ 17 Posouzení oznámení - str. 145
§ 18 Společné ustanovení - str. 152
Hlava IV  Společná ustanovení pro vnitřní oznamovací systém a ministerstvo (§ 19 až 21) - str. 155
§ 19 Zaznamenávání ústně podaných oznámení - str. 155
§ 20 Zákaz poskytnutí údajů - str. 159
§ 21 Evidence a uchovávání oznámení - str. 167
Část třetí Kontrola (§ 22) - str. 173
§ 22 Kontrola nad dodržováním povinností povinných subjektů - str. 173
Část čtvrtá Přestupky (§ 23 až 28) - str. 177
§ 23 Vědomě nepravdivé oznámení - str. 179
§ 24 Přestupky příslušných osob - str. 182
§ 25 Přestupky pověřených zaměstnanců - str. 182
§ 26 Přestupky povinných subjektů - str. 187
§ 27 Přestupky dalších osob - str. 191
§ 28 Příslušnost k projednávání přestupků - str. 194
Část pátá Ustanovení přechodné a závěrečné (§ 29 až 30) - str. 195
§ 29 Přechodné ustanovení - str. 195
§ 30 Účinnost - str. 195
Příloha č. 1: Komentář k vybraným částem změnového zákona - str. 196
Příloha č. 2: Whistleblowing a zpracování osobních údajů - str. 213
Slovo o autorech - str. 238

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

Sagit, a. s.

Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které se postupně dostaly do českého právního řádu s cílem zvyšovat transparentnost a bránit korupčnímu jednání veřejných i firemních činitelů. Publikace obsahuje zákony: o svobodném přístupu k informacím, o střetu zájmů, o registru smluv, o ...

Cena: 112 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.