Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Kniha přináší první komentář nového zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Tato nová úprava je v současném systému nepojistných sociálních dávek ojedinělá. Stát přebírá vyplácení části výživného namísto povinného rodiče a díky tomu zajišťuje oprávněným nezaopatřeným dětem stabilnější ekonomickou situaci, důležitou pro jejich výchovu a vývoj.

Autorky v textu využily svoji dlouholetou praxi z Ministerstva práce a sociálních věcí, včetně přípravy samotného zákona o náhradním výživném. I díky tomu komentář přehledně vysvětluje podstatu a praktické souvislosti nové sociální dávky náhradního výživného a obsahuje řadu praktických příkladů výpočtu různých variant náhradního výživného (v plné či částečné výši). Bude tak důležitou každodenní pomůckou pro práci úředníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a Úřadů práce, advokátů zabývajících se rodinným právem, ale např. i soudních exekutorů či soudců.

autoři: Eva janková, Gabriela Obermannová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 15. 8. 2021, 84 stran
ISBN: 978-80-7552-675-5

Cena: 225 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VIII
Předmluva - str.  IX
Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném
§ 1–16 Část první Náhradní výživné - str.  1
§ 1 Předmět úpravy - str.  1
§ 2 Okruh oprávněných osob - str.  3
§ 3 Podmínky nároku na náhradní výživné - str.  8
§ 4 Výše náhradního výživného - str.  10
§ 5 Orgán rozhodující o náhradním výživném - str.  14
§ 6 Účastníci řízení - str.  16
§ 7 Žádost o náhradní výživné - str.  18
§ 8 Výplata náhradního výživného - str.  21
§ 9 Změna výše náhradního výživného - str.  24
§ 10 Rozhodnutí o změně výše náhradního výživného - str.  29
§ 11 Zastavení výplaty náhradního výživného - str.  31
§ 12 Přeplatky - str. 34
§ 13 Povinnosti při poskytování náhradního výživného - str.  36
§ 14 Zánik nároku na náhradní výživné - str.  38
§ 15 Přechod pohledávky na stát a vymáhání pohledávky - str.  40
§ 16 Informační systém o náhradním výživném - str.  45
§ 17 Část druhá Změna občanského soudního řádu - str.  49
§ 18 Část třetí Změna zákona o daních z příjmů - str.  53
§ 19 Část čtvrtá Změna zákona o státní sociální podpoře - str.  55
§ 20 Část pátá Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí - str.  57
§ 21 Část šestá Změna exekučního řádu - str.  59
§ 22 Část sedmá Změna zákona o životním a existenčním minimu - str.  61
§ 23 Část osmá Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi - str.  63
§ 24 Část devátá Změna insolvenčního zákona - str. 65
§ 25 Část desátá Změna zákona o Úřadu práce - str.  67
§ 26 Část jedenáctá Změna zákona o zvláštních řízeních soudních - str.  69
§ 27 Část dvanáctá Účinnost - str.  71
Seznam použité literatury a zdrojů - str.  73
O autorkách - str.  7

Další nabídka k tématu

Sociální zabezpečení rodin. Vývoj právní úpravy

Sociální zabezpečení rodin. Vývoj právní úpravy

Marianna Filippová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Právní nástroje, jimiž stát podporuje rodinu a rodičovství, jsou výrazným tématem politiky i společenských věd. Monografie popisuje vývoj právní úpravy systému sociálního zabezpečení, a zvláště se zaměřuje na nepojistné dávky, tedy takové, které nejsou navázány na předchozí pojištění ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Dávky na bydlení v České republice

Dávky na bydlení v České republice

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Součástí bytové politiky státu je sociální podpora osob při realizaci jejich práva na bydlení, ať již v podobě zabezpečení dostupného bydlení, nebo hmotné pomoci s úhradou nákladů na bydlení. Monografie se věnuje právě sociálním dávkám určeným na zajištění pomoci domácnostem a ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Od ledna 2024 se měnily zákony ve všech ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Kristina Koldinská a kolektiv - C. H. Beck

V současné době stojí Česká republika spolu s celou Evropou, respektive celým světem, před výzvami, jimž dlouhé generace nikdo v našem regionu nečelil nebo jež jsou zcela nové a nebývalé. Všechny tyto výzvy a zřejmě i mnoho dalších se budou muset odrazit v systémech sociálního ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty. Ve svém již šestém vydání byla aktualizována podle právního stavu k 1. 9. ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Koldinská, Tröster a kolektiv - C. H. Beck

Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci. Kniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části, kromě tradičních kapitol týkajících se pojmu a systému sociálního zabezpečení, jakož i geneze ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.