Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o lékařských povoláních - Praktický komentář

Zákon o lékařských povoláních - Praktický komentář

Publikace nabízí výklad zákona č. 95/2004 Sb., tzv. zákona o lékařských povoláních, který upravuje podmínky získávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice, celoživotní vzdělávání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Snahou autorů komentáře bylo poskytnout srozumitelný výklad tohoto předpisu, nabídnout odpovědi na praxí kladené otázky a též ve výkladu zprostředkovat závěry, k nimž v průběhu času dospěla odborná a justiční praxe. Komentář zároveň upozorňuje na souvislosti s dalšími zákony a jinými právními předpisy, a to včetně předpisů unijních, se kterými je komentovaný zákon velmi úzce provázán.

Tuto publikaci uvítají nejen právníci, ale i lékaři, zubní lékaři či farmaceuti, případně i zájemci o danou problematiku. Znát postupy vedoucí k získávání a uznávání odborné způsobilosti je neméně důležité také pro zaměstnavatele z řad poskytovatelů zdravotních služeb, případně pro ty poskytovatele, kteří rovněž plní roli akreditovaných pracovišť. Předkládaný komentář má však sloužit i jako pomůcka pro lékaře a farmaceuty, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu povolání v jiném členském státě Evropské unie s cílem napomoci orientaci v právním předpisu, který je klíčem k dalšímu profesnímu uplatnění v oboru.

autoři: Zdeněk Stuchlík, Štefan Řehák, Ivo Krýsa; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 11. 8. 2022, 264 stran
ISBN: 978-80-7676-335-7

Cena: 555 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. IX
Předmluva - str. X
Zákon o lékařských povoláních (zákon č. 95/2004 Sb.)
Část první Obecná ustanovení (§ 1 až 3) - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Vymezení základních pojmů - str. 8
§ 2a Rozsah výkonu zdravotnického povolání - str. 12
§ 3 Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka - str. 14
Část druhá Lékař (§ 4 až 6) - str. 25
§ 4 Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře - str. 25
§ 5 Specializovaná způsobilost lékaře - str. 30
§ 5a Základní kmen specializačního vzdělávání lékařů - str. 42
§ 6 Přerušení výkonu povolání lékaře - str. 46
Část třetí Zubní lékař (§ 7 až 9) - str. 51
§ 7 Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře - str. 51
§ 8 Specializovaná způsobilost zubního lékaře - str. 54
§ 9 Přerušení výkonu povolání zubního lékaře - str. 57
Část čtvrtá Farmaceut (§ 10 až 12) - str. 63
§ 10 Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta - str. 63
§ 11 Specializovaná způsobilost farmaceuta - str. 66
§ 11a Základní kmen farmaceutů - str. 71
§ 12 Přerušení výkonu povolání farmaceuta - str. 75
Část pátá Akreditace (§ 13 až 18) - str. 79
§ 13 Akreditace a akreditované zařízení - str. 79
§ 14 Žádost o udělení akreditace - str. 81
§ 14a Prodloužení akreditace - str. 83
§ 15 Akreditační komise - str. 85
§ 16 Postup akreditační komise - str. 88
§ 16a Vzdělávací rady - str. 90
§ 17 Žádost o udělení, prodloužení nebo odejmutí akreditace - str. 92
§ 18 Povinnosti akreditovaných zařízení - str. 96
Část šestá Specializační vzdělávání a celoživotní vzdělávání (§ 19 až 23) - str. 99
§ 19 Specializační vzdělávání - str. 99
§ 20 Průběh specializačního vzdělávání - str. 103
§ 21 Atestační zkouška - str. 110
§ 21a Financování specializačního vzdělávání - str. 115
§ 21aa Obsahové náležitosti žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční místo - str. 117
§ 21ab Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo - str. 118
§ 21ac Přerušení poskytování dotace na rezidenční místo - str. 121
§ 21ad Rezident - str. 123
§ 21b Výběr rezidenta - str. 125
§ 21c zrušen - str. 126
§ 21d Povinnosti akreditovaného zařízení s rezidenčním místem - str. 126
§ 21e Nástavbový obor - str. 127
§ 21f Žádost o zařazení do nástavbového oboru - str. 135
§ 21g zrušen - str. 138
§ 21h Závěrečná zkouška nástavbového oboru - str. 138
§ 21i Funkční kurz - str. 142
§ 21j Vzdělávání ve funkčním kurzu - str. 145
§ 21k Žádost o zařazení do funkčního kurzu - str. 146
§ 21l Ukončení funkčního kurzu - str. 147
§ 22 Celoživotní vzdělávání - str. 149
§ 23 Průkaz odbornosti - str. 152
Část sedmá Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta získané v jiném členském státě než v České republice a volné poskytování služeb hostující osobou (§ 24 až 33) - str. 155
Díl 1 Základní ustanovení (§ 24 až 26a) - str. 155
§ 24 Základní podmínky uznání odborné způsobilosti hostující osoby - str. 155
§ 25 Vymezení pojmů - str. 160
§ 26 Uznávací orgán - str. 162
§ 26a Spolupráce členských států - str. 163
Díl 2 Volné poskytování služeb hostujícími osobami (§ 27 až 27c) - str. 164
§ 27 Podmínky výkonu povolání hostující osoby - str. 164
§ 27a Oznámení - str. 167
§ 27b Ověření odborné kvalifikace - str. 170
§ 27c Oznámení profesním komorám - str. 175
Díl 3 Uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti k soustavnému výkonu zdravotnického povolání (§ 28 až 33) - str. 176
§ 28 Uznávání odborné kvalifikace - str. 176
§ 28a Automatické uznávání odborné kvalifikace - str. 177
§ 28b Uznávání odborné kvalifikace na základě nabytých práv - str. 180
§ 29 Zdravotní způsobilost - str. 187
§ 30 Bezúhonnost - str. 188
§ 31 Řízení o uznávání odborné kvalifikace, řízení o uznávání jiné způsobilosti a řízení o uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání - str. 190
§ 32 Ověření znalosti českého jazyka - str. 193
§ 33 Užívání označení odbornosti - str. 194
Část osmá Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání jiných osob než uchazečů uvedených v části sedmé (§ 34 až 36) - str. 197
§ 34 Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání žadatelů z jiných než členských států - str. 197
§ 35 Absolventi studijních programů v ČR v jiném než českém jazyce - str. 202
§ 36 Povolení k výkonu zdravotnického povolání ve specifických případech - str. 204
Část devátá Přestupky (§ 36a až 36b) - str. 211
§ 36a Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - str. 211
§ 36b Společná ustanovení k přestupkům - str. 213
Část desátá Zmocňovací ustanovení (§ 37) - str. 215
§ 37 Zmocnění Ministerstva zdravotnictví - str. 215
Část jedenáctá Společná, přechodná a závěrečná ustanovení (§ 38 až 45) - str. 221
§ 38 Náhrady členům komisí - str. 221
§ 38a Odborná praxe - str. 222
§ 39 Spolupráce při předávání informací - str. 224
§ 40 Výkon zdravotnického povolání v působnosti jiných ústředních správních úřadů - str. 227
§ 40a Zápis do seznamu členů - str. 227
§ 41 Pracovní doba - str. 228
§ 42 Osvědčení - str. 229
§ 43 Časová působnost - str. 233
§ 43a Kontrola dodržování povinností - str. 234
§ 43b Pověření k výkonu některých činností - str. 235
§ 44 Specializace získané před nabytím účinnosti tohoto zákona - str. 236
§ 44a Lékařská psychoterapie - str. 243
§ 45 Účinnost - str. 244
Příloha č. 1: Specializační obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů - str. 245
Příloha č. 2: Nástavbové obory specializačního vzdělávání farmaceutů - str. 250
O autorech - str. 251

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, zákona o elektronizaci zdravotnictví a zákona o některých opatřeních ve vztahu k Ukrajině. Dále zde najdete 18 vyhlášek a nařízení ... pokračování

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1502 - Zdravotnická povolání

ÚZ č. 1502 - Zdravotnická povolání

Sagit, a. s.

Představujeme vám nové téma edice ÚZ, které jsme vydali na základě četných požadavků veřejnosti. Nová publikace obsahuje dva základní zákony: zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.