Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o dani z přidané hodnoty - Praktický komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, výkladově rozvádí jednotlivá ustanovení zákona v kontextu bohatých poradenských zkušeností autorů, judikatury a informací Finanční správy. Obsahuje také řadu příkladů, na nichž jsou ustanovení zákona prakticky vysvětlována.

Praktický komentář pomůže začátečníkovi pochopit smysl jednotlivých paragrafů zákona, zkušený poradce si v knize může ověřit, zda jeho posouzení koresponduje s judikaturou, výkladem Finanční správy a v neposlední řadě právě s názorem autorů, kteří dennodenně řeší praktické klientské dotazy.

Rozsáhle pojatý komentář k dani z přidané hodnoty vznikal v roce přípravy konsolidačního balíčku, a proto obsahuje mimo jiné i všechny změny v dani z přidané hodnoty, které tento balíček přinesl.

Právní stav publikace je k 1. 1. 2024

Autoři Petr Vondraš a Igor Pantůček jsou daňovými poradci BDO Czech Republic se specializací na daň z přidané hodnoty. Své praktické znalosti předávají v rámci publikační i lektorské činnosti. S články Petra Vondraše se můžete pravidelně setkávat v časopise Účetnictví v praxi a v rámci expertních příspěvků v aplikaci DAUČ, s Igorem Pantůčkem zase jako lektorem na seminářích pořádaných Komorou daňových poradců. Petr Vondraš byl vyhlášen Daňařem roku v oblasti daně z přidané hodnoty za rok 2018, Igor Pantůček získal stejné ocenění o dva roky později.

autoři: Petr Vondraš, Igor Pantůček; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 10. 5. 2024, 720 stran
ISBN: 978-80-7676-920-5

Cena: 1 315 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str.  IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str.  XI
Předmluva - str.  XV
Zákon o dani z přidané hodnoty
Část první Základní ustanovení (§ 1 až 110zzj) - str.  2
Hlava I Obecná ustanovení (§ 1 až 4b) - str.  2
Hlava II Uplatňování daně (§ 5 až 87) - str.  45
Díl 1 Daňové subjekty (§ 5 až 6l) - str.  45
Díl 2 Místo plnění (§ 7 až 12) - str.  71
Oddíl 1 Stanovení místa plnění při dodání zboží (§ 7 až 8a) - str.  71
Oddíl 2 Stanovení místa plnění při poskytnutí služby (§ 9 až 10k) - str.  81
Oddíl 3 Stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 11) - str.  101
Oddíl 4 Stanovení místa plnění při dovozu zboží (§ 12) - str.  104
Díl 3 Vymezení plnění (§ 13 až 20) - str.  105
Díl 4 Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit (§ 20a až 25) - str.  148
Díl 5 Daňové doklady (§ 26 až 35a) - str.  179
Oddíl 1 Obecná ustanovení o daňových dokladech (§ 26) - str.  179
Oddíl 2 Vystavování daňových dokladů (§ 27 až 28) - str.  181
Oddíl 3 Náležitosti daňových dokladů (§ 29 až 29a) - str.  189
Oddíl 4 Zjednodušený daňový doklad (§ 30 až 30a) - str.  193
Oddíl 5 Zvláštní daňové doklady (§ 31 až 32a) - str.  195
Oddíl 6 Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží (§ 33 až 33a) - str.  200
Oddíl 7 Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů (§ 34) - str.  202
Oddíl 8 Uchovávání daňových dokladů (§ 35 až 35a) - str.  205
Díl 6 Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně (§ 36 až 46g) - str.  209
Oddíl 1 Základ daně a výpočet daně (§ 36 až 41) - str.  209
Oddíl 2 Oprava základu daně a oprava výše daně (§ 42 až 45) - str.  234
Oddíl 3 Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky (§ 46 až 46g) - str.  248
Díl 7 Sazby daně (§ 47 až 50) - str.  267
Díl 8 Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51 až 62) - str.  278
Díl 9 Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně (§ 63 až 71k) - str.  316
Díl 10 Odpočet daně (§ 72 až 79e) - str.  377
Díl 11 Vracení daně (§ 80 až 86a) - str.  440
Díl 12 Prodej zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty (§ 87) - str.  495
Hlava III Zvláštní režimy (§ 88 až 92) - str.  497
Hlava IV Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a až 92i) - str.  531
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 92a) - str.  531
Díl 2 Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92b až 92ea) - str.  535
Díl 3 Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92f až 92g) - str.  541
Díl 4 Závazné posouzení (§ 92h až 92i) - str.  545
Hlava V Správa daně v tuzemsku (§ 93 až 110zzj) - str.  547
Díl 1 Obecná ustanovení o správě daně (§ 93 až 109b) - str.  547
Díl 2 Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty (§ 109c až 110) - str.  620
Díl 3 Zvláštní režim jednoho správního místa (§ 110a až 110zy) - str.  624
Oddíl 1 Základní ustanovení (§ 110a až 110c) - str.  624
Oddíl 2 Obecná ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku (§ 110d až 110j) - str.  628
Oddíl 3 Zvláštní ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku jako státě identifikace (§ 110k až 110zh) - str.  634
Pododdíl 1 Podmínky použití jednotlivých režimů (§ 110k až 110n) - str.  634
Pododdíl 2 Podání (§ 110o) - str.  639
Pododdíl 3 Registrace osoby uskutečňující vybraná plnění (§ 110p až 110t) - str.  641
Pododdíl 4 Registrace zprostředkovatele (§ 110u až 110za) - str.  648
Pododdíl 5 Daňové přiznání a placení daně (§ 110zb až 110zh) - str.  653
Oddíl 4 Zvláštní ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku jako státě spotřeby (§ 110zi až 110zu) - str.  657
Oddíl 5 Zvláštní ustanovení o správě daně po zrušení registrace ve zvláštním režimu jednoho správního místa (§ 110zv až 110zy) - str.  665
Díl 4 Evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích (§ 110zz až 110zzj) - str.  668
Část druhá Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení (§ 111 až 113) - str.  677
Příloha 1 Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani - str. 681
Příloha 2 Seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně - str.  682
Příloha 3 Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně - str.  688
Příloha 4 Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti - str.  696
Příloha 5 Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti - str.  698
Příloha 6 Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li 
tak vláda nařízením - str.  701
O autorech - str.  703

Další nabídka k tématu

Daň z přidané hodnoty 2024

Daň z přidané hodnoty 2024

Zdeněk Kuneš - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jedenácté vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, k 1. lednu 2024 a s tím související nové a upřesněné výklady tohoto zákona. Výklad všech ustanovení zákona o DPH je doplněn o množství příkladů z praxe. Publikaci tak ... pokračování

Cena: 919 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2024

Abeceda DPH 2024

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikace, kterou lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, jež dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, sleduje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení jeho podnikatelských aktivit a postup v případě splnění podmínky podle zákona ... pokračování

Cena: 889 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2024 několikrát změněn, zejména vládním konsolidačním balíčkem. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další evropské i tuzemské předpisy; ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ... pokračování

Cena: 369 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.