Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své soudní praxe mám dar pregnantního, a přitom koncizního vyjadřování, kdy řádně argumentuji a logicky odůvodňuji své závěry. Dílem tak srozumitelně a samozřejmě vedu čtenáře k opatrnosti při vyjadřování právního jednání a poskytuji mu oporu při zkoumání a identifikaci případných vad takového jednání.

Vnímavý čtenář pochopí, co je to právní jednání a čeho se má při jeho uskutečňování vyvarovat. Odborníka kniha povede k zamyšlení nad rozličnými vadami právního jednání a nad důsledky těchto vad. Dílem chci přispět jak k lepší základní orientaci v dané problematice, tak i k hlubšímu zkoumání aspektů právního jednání v rozličných souvislostech. Tím vším významně prospívám rozvoji práva a právní vědy.

autor: Pavla Buriánová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 12. 10. 2023, 152 stran
ISBN: 978-80-7676-750-8

Cena: 358 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. VII
Seznam použitých zkratek - str.  VIII
Úvod - str.  X
Předmluva - str.  XI
1 Obecně o právním jednání - str.  1
2 Význam zásad soukromého práva ve vztahu k právnímu jednání - str.  7
2.1 Zásada autonomie vůle a zásada dispozitivnosti - str.  7
2.2 Další zásady soukromého práva významné pro právní jednání - str.  8
2.2 Zásady soukromého práva a jejich vliv na právní jednání v praxi - str.  9
3 Náležitosti právního jednání - str.  13
3.1 Náležitosti subjektu - str. 13
3.2 Náležitosti vůle - str.  14
3.3 Náležitosti projevu vůle - str. 17
3.4 Náležitosti předmětu právního jednání - str. 18
4 Vady právního jednání - str. 21
4.1 Vady subjektu právního jednání - str. 22
4.1.1 Právní jednání osob plně svéprávných - str. 23
4.1.2 Právní jednání činěné osobou nezletilou, která nenabyla plné svéprávnosti - str. 28
4.1.3 Právní jednání činěné osobou nezletilou, která nenabyla plné svéprávnosti, bez souhlasu zákonného zástupce - str. 51
4.1.4 Neplatnost právního jednání nezletilých, kteří nenabyli plné svéprávnosti - str. 58
4.1.5 Právní jednání osob, jejichž svéprávnost byla omezena - str. 61
4.1.5.2 Samostatné právní jednání osoby omezené ve svéprávnosti - str. 73
4.1.5.3 Samostatné právní jednání osoby omezené ve svéprávnosti v praxi - str. 79
4.2 Vady vůle právního jednání - str. 90
4.2.1 Svoboda vůle - str. 93
4.2.2 Vážnost vůle - str. 98
4.2.3 Vůle prostá omylu - str. 101
4.2.4 Následky vad vůle - str. 107
4.3 Vady projevu vůle - str. 108
4.3.1 Výslovný projev vůle - str. 110
4.3.2 Konkludentní projev vůle - str. 110
4.3.3 Mlčení jako projev vůle - str. 113
4.3.4 Určitost a srozumitelnost projevu vůle - str. 114
4.3.5 Omyl v projevu vůle - str. 117
4.4 Vady formy právního jednání - str. 118
4.4.1 Následky nedodržení formy právního jednání - str. 119
4.4.2 Písemná forma právního jednání - str. 122
Z recenzních posudků - str.  125
Závěr - str. 128
Summary - str. 129
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 130
Věcný rejstřík - str. 137

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První svazek učebnice občanského práva hmotného se zabývá relativními majetkovými právy, a to jak všeobecnými ustanoveními občanského zákoníku o závazcích, tak konkrétními závazky z právních jednání, s výjimkou závazků z deliktů a závazků z jiných právních důvodů. Teoreticky zaměřený ...

Cena: 820 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Václav Pilík, Bohuslav Petr, Ondřej Klička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Další svazek učebnice občanského práva hmotného vykládá věcná práva a dědické právo. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Jana Mattich - C. H. Beck

Zvláštní odměna představuje pro kontinentální právo jedinečný právní institut. Jedná se totiž o specifické protiplnění ze smlouvy, které je z části určeno na základě posouzení spravedlnosti jeho placení. Spravedlnost sama o sobě je pojmem velmi těžko uchopitelným a je o to ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975)  - Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975) - Komentář, 2. vydání

Michaela Zuklínová, David Elischer, Hana Nová, Dita Frintová, Ondřej Frinta a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 995 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.