Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Znění účinné od 12. 9. 2011 do 31. 12. 2011.

Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCHZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ [§ 1 - § 20]§ 1 Předmět úpravy § 2 Zadavatel veřejné zakázky§ 3 Centrální zadavatel§ 4 Relevantní činnost§ 5 Souběh činností§ 6 Zásady postupu zadavatele § 7 Veřejná zakázka§ 8 Veřejná zakázka na dodávky§ 9 Veřejná zakázka na stavební práce§ 10 Veřejná zakázka na služby§ 10a Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti§ 11 Rámcová smlouva§ 12 Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty§ 13 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky§ 14 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky§ 15 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby§ 16 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce§ 17 Vymezení některých dalších pojmů§ 18 Obecné výjimky z působnosti zákona§ 19 Výjimky z působnosti zákona pro sektorové zadavatele§ 20 Hospodářská soutěž související s výkonem relevantní činnostiČÁST DRUHÁ - ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ [§ 21 - § 85]HLAVA I - DRUHY A PODMÍNKY POUŽITÍ ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ [§ 21 - § 25]§ 21 Druhy zadávacích řízení§ 22 Podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním§ 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění§ 24 Podmínky použití soutěžního dialogu§ 25 Podmínky použití zjednodušeného podlimitního řízení HLAVA II - ZAHÁJENÍ A PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ [§ 26 - § 38]§ 26 Zahájení zadávacího řízení§ 27 Otevřené řízení § 28 Užší řízení§ 29 Jednací řízení s uveřejněním§ 30 Jednání o nabídkách v jednacím řízení s uveřejněním§ 31 Jednání o nabídkách v jednotlivých fázích jednacího řízení s uveřejněním§ 32 Úprava návrhu smlouvy v jednacím řízení s uveřejněním§ 33 Zvláštní ustanovení o jednání sektorového zadavatele před podáním nabídek§ 34 Jednací řízení bez uveřejnění§ 35 Soutěžní dialog§ 36 Průběh soutěžního dialogu§ 37 Výzva k podání nabídek v soutěžním dialogu§ 38 Zjednodušené podlimitní řízeníHLAVA III - LHŮTY [§ 39 - § 43]§ 39 Lhůty v zadávacím řízení platné pro veřejného zadavatele§ 40 Změny lhůt v zadávacím řízení platných pro veřejného zadavatele§ 41 Lhůty v zadávacím řízení platné pro sektorového zadavatele§ 42 Změny lhůt v zadávacím řízení platných pro sektorového zadavatele§ 43 Zadávací lhůtaHLAVA IV - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY [§ 44 - § 49]§ 44 Zadávací dokumentace§ 45 Technické podmínky§ 46 Stanovení technických podmínek§ 46a Zvláštní technické podmínky§ 46b Bezpečnost utajovaných informací§ 46c Zabezpečení dodávek§ 47 Klasifikace předmětu veřejné zakázky§ 48 Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům§ 49 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plněníHLAVA V - KVALIFIKACE [§ 50 - § 67]Díl 1 - Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci [§ 50 - § 62]§ 50 Rozsah kvalifikace§ 51 Prokazování splnění kvalifikace§ 52 Doba prokazování splnění kvalifikace§ 53 Základní kvalifikační předpoklady§ 54 Profesní kvalifikační předpoklady § 55 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady§ 56 Technické kvalifikační předpoklady§ 57 Pravost a stáří dokladů§ 58 Změny v kvalifikaci§ 59 Posouzení kvalifikace§ 60 Nesplnění kvalifikace§ 61 Omezení počtu zájemců v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním a soutěžním dialogu§ 62 Kvalifikace u podlimitní veřejné zakázkyDíl 2 - Požadavky sektorového zadavatele na kvalifikaci [§ 63 - § 66]§ 63 Rozsah kvalifikace§ 64 Prokazování splnění kvalifikace§ 65 Doba prokazování splnění kvalifikace§ 66 Omezení počtu zájemců v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněnímDíl 3 - Jistota [§ 67]§ 67HLAVA VI - NABÍDKA [§ 68 - § 70]§ 68 Obsah nabídek§ 69 Podání nabídky§ 70 Varianty nabídkyHLAVA VII [§ 71 - § 80]Díl 1 - Otevírání obálek s nabídkami [§ 71 - § 73]§ 71 Otevírání obálek§ 72 Otevírání nabídek podaných elektronickými prostředky§ 73 Protokol o otevírání obálekDíl 2 - Hodnotící komise [§ 74 - § 75]§ 74 Složení hodnotící komise§ 75 Jednání hodnotící komiseDíl 3 - Posouzení a hodnocení nabídek [§ 76 - § 80]§ 76 Posouzení nabídek§ 77 Mimořádně nízká nabídková cena§ 78 Hodnotící kritéria§ 79 Hodnocení nabídek§ 80 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídekHLAVA VIII - UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ [§ 81 - § 85]§ 81 Výběr nejvhodnější nabídky§ 82 Uzavření smlouvy§ 83 Oznámení o výsledku zadávacího řízení§ 84 Zrušení zadávacího řízení§ 85 Písemná zpráva zadavateleČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ [§ 86 - § 101]HLAVA I - PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ - A PRAVIDELNÉ PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ [§ 86 - § 88]§ 86 Předběžné oznámení veřejného zadavatele§ 87 Pravidelné předběžné oznámení sektorového zadavatele§ 88 Pravidelné předběžné oznámení jako způsob zahájení užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněnímHLAVA II - RÁMCOVÉ SMLOUVY [§ 89 - § 92]§ 89 Obecná ustanovení o rámcové smlouvě§ 90 Výběr účastníků rámcové smlouvy§ 91 Hodnotící kritéria při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy§ 92 Zadávání veřejné zakázky veřejným zadavatelem na základě rámcové smlouvyHLAVA III - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM [§ 93 - § 95]§ 93 Zavedení dynamického nákupního systému§ 94 Zařazení do dynamického nákupního systému§ 95 Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systémuHLAVA IV - ELEKTRONICKÁ AUKCE [§ 96 - § 97]§ 96 Podmínky a rozsah použití elektronické aukce§ 97 Průběh elektronické aukceHLAVA V - DALŠÍ INSTITUTY [§ 98 - § 101]§ 98 Zadávání částí veřejných zakázek§ 99 Opční právo§ 100 Nabídky zahrnující dodávky původem ze třetích států§ 101 Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postiženímČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY [§ 102 - § 109b]§ 102 Použití soutěže o návrh§ 103 Soutěž o návrh§ 104 Oznámení soutěže o návrh a způsob komunikace§ 105 Průběh soutěže o návrh§ 106 Složení a rozhodování poroty§ 107 Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu§ 108 Zrušení soutěže o návrh § 109 Zvláštní ustanovení o uchování dokumentace o soutěži o návrh § 109a Postup při výběru subdodavatele§ 109bČÁST PÁTÁ - OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU - POSTUPU ZADAVATELE [§ 110 - § 124]HLAVA I - NÁMITKY [§ 110 - § 111]§ 110 Rozsah a způsob podání námitek§ 111 Postup zadavatele při přezkoumání námitekHLAVA II - DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA [§ 112 - § 123]Díl 1 - Dohled nad zadáváním veřejných zakázek [§ 112]§ 112 Výkon dohledu nad zadáváním veřejných zakázekDíl 2 - Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele [§ 113 - § 119]§ 113 Zahájení řízení§ 114 Návrh§ 115 Kauce§ 116 Účastníci řízení§ 117 Předběžné opatření§ 117a Zastavení řízení§ 118 Nápravná opatření a neplatnost smluv§ 119 Náklady řízeníDíl 3 - Správní delikty [§ 120 - § 121]§ 120 Správní delikty zadavatelů§ 120a Správní delikty dodavatelů§ 121 Společná ustanovení ke správním deliktůmDíl 4 - Společná ustanovení o výkonu dohledu [§ 122 - § 123]§ 122 Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství§ 123 Uveřejňování pravomocného rozhodnutí Úřadu HLAVA III - zrušena [§ 124]§ 124 zrušenČÁST ŠESTÁ - SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ, REJSTŘÍK OSOB SE ZÁKAZEM PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK [§ 125 - § 145]HLAVA I - SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ [§ 125 - § 132]§ 125 Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů§ 126 Údaje evidované v seznamu § 127 Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu§ 128 Vydání výpisu ze seznamu§ 129 Zápis do seznamu§ 130 Změny v seznamu§ 131 Vyškrtnutí ze seznamu§ 132 Provozovatel seznamuHLAVA II - SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ [§ 133 - § 142]§ 133 Systém certifikovaných dodavatelů§ 134 Prokazování kvalifikace certifikátem§ 135 Schválení systému certifikovaných dodavatelů§ 136 Pravidla systému § 137 Změny a zrušení systému certifikovaných dodavatelů§ 138 Podmínky pro vydání certifikátu§ 139 Certifikát§ 140 Platnost certifikátu§ 141 Povinnosti certifikačních orgánů pro kvalifikaci § 142 Registr certifikovaných dodavatelůHLAVA III - ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ [§ 143]§ 143 Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelůHLAVA IV - REJSTŘÍK OSOB SE ZÁKAZEM PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK [§ 144 - § 145]§ 144 Vedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek§ 145 zrušenČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ [§ 146 - § 157a]§ 146 Uveřejňování§ 147 Způsoby uveřejňování§ 148 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem§ 149 Elektronické prostředky a elektronické nástroje§ 150 zrušen§ 151 Zastoupení zadavatele v řízení§ 152 Ochrana důvěrných informací§ 153 Náklady a poplatky § 154 Přepočet finančních částek na českou měnu§ 155 Uchovávání dokumentace§ 156 Ekonomické a finanční posouzení předmětu veřejné zakázky§ 157 Informační systém§ 157a Citlivá činnostČÁST OSMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 158 - § 160]§ 158 Přechodná ustanovení§ 159 Zmocňovací ustanovení§ 160 Zrušovací ustanovení ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST [§ 161]§ 161 Účinnost novelPříloha 1Příloha 2Příloha 3

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově zahrnuje především aktualizovanou judikaturu, významné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich vliv na smluvní vztahy a informace o nových smluvních standardech. V 16 kapitolách autor vysvětluje specifika ... pokračování

Cena: 999 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.