Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Znění účinné od 14. 12. 2016 do 31. 3. 2017.

Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 13/1997 Sb., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCHZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 10]§ 1 Předmět úpravy § 2 Pozemní komunikace a jejich rozdělení§ 3 Zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny § 4 Dálnice§ 5 Silnice§ 6 Místní komunikace§ 7 Účelová komunikace§ 8 Průjezdní úsek dálnice a silnice§ 9§ 10 Připojování pozemních komunikacíČÁST DRUHÁ SILNIČNÍ POZEMEK, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ [§ 11 - § 15]§ 11 Silniční pozemek§ 12 Součásti a příslušenství § 12a§ 13 Příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace jsou§ 14§ 15 Silniční vegetaceČÁST TŘETÍ VÝSTAVBA DÁLNICE, SILNICE, MÍSTNÍ KOMUNIKACE A VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE [§ 16 - § 18]§ 16 Územní řízení a stavební řízení§ 17§ 18 Zrušení dálnice, silnice nebo místní komunikace Jestliže zanikl dopravní význam dálnice, silnice nebo místní komunikace a nebylo rozhodnuto o změně kategorie pozemní komunikace, rozhodne příslušný silniční správní úřad o jejím zrušení. Speciální stavební úřad neprodleně rozhodne o změně v užívání stavby nebo o jejím odstranění.ČÁST ČTVRTÁ PŘEVEDENÍ VÝKONU NĚKTERÝCH PRÁV - A POVINNOSTÍ STÁTU V SOUVISLOSTI S VÝSTAVBOU, - PROVOZOVÁNÍM A ÚDRŽBOU DÁLNICE [§ 18a - § 18f]§ 18a§ 18b §18c § 18d§ 18e Obsah koncesionářské smlouvy § 18fČÁST PÁTÁ BEZPEČNOST POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TRANSEVROPSKÉ SILNIČNÍ SÍTĚ [§ 18g - § 18m]§ 18g Posouzení stavby a její dokumentace§ 18h Auditor bezpečnosti pozemních komunikací§ 18i Odborná způsobilost§ 18j Povinnosti auditora bezpečnosti pozemních komunikací§ 18k Odnětí povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací§ 18l Akreditace k poskytování školení§ 18m Prohlídka pozemní komunikaceČÁST ŠESTÁ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ [§ 19 - § 29a]§ 19 Obecné užívání§ 19a Dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel§ 19b Odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace § 19c Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace § 20 Zpoplatnění obecného užívání § 20a Osvobození od zpoplatnění§ 21 Časový poplatek§ 21a Způsob placení§ 21b Platnost kupónu§ 21c Vyznačení doby platnosti kupónu§ 21d Vydávání a prodej kupónu§ 21e Povinnosti řidiče vozidla v systému časového zpoplatnění§ 22 Mýtné§ 22a Provoz systému elektronického mýtného§ 22b Evropská služba elektronického mýtného§ 22c Práva a povinnosti provozovatele systému elektronického mýtného§ 22d Oprávnění k poskytování evropské služby elektronického mýtného§ 22e Povinnosti poskytovatele evropského mýtného§ 22f Odnětí oprávnění k poskytování evropské služby elektronického mýtného§ 22g§ 22h§ 22i Povinnosti provozovatele a řidiče vozidla v systému elektronického mýtného§ 22j§ 22k§ 23§ 24 Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami§ 24a Omezení vjezdu některých vozidel§ 25 Zvláštní užívání§ 26 Sjízdnost dálnice, sjízdnost a schůdnost silnice a místní komunikace a její zabezpečení § 27§ 28§ 29 Pevné překážky§ 29aČÁST SEDMÁ OCHRANA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH STYK S OKOLÍM [§ 30 - § 39]§ 30 Silniční ochranná pásma § 31§ 32§ 33§ 34§ 35 Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace§ 36 Styk dálnice, silnice a místní komunikace s vedeními a s okolím§ 37 Styk s dráhami§ 38 Používání dálnice, silnice a místní komunikace při velkých stavbách§ 38a Kontrolní vážení vozidel§ 38b§ 38c§ 38d§ 39 Mimořádné změny dopravního významu ČÁST OSMÁ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM [§ 39a]§ 39aČÁST DEVÁTÁ STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR [§ 40 - § 43c]§ 40 Výkon státní správy§ 41 Státní dozor§ 41a§ 42 zrušenSprávní delikty § 42a Přestupky§ 42b Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob§ 43 Společná ustanovení k § 42a a 42b§ 43a Vybírání kaucí§ 43b Vracení a započtení kaucí§ 43c Zabránění v jízděČÁST DESÁTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 44 - § 48]§ 44 Společná ustanovení§ 44a Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.§ 44b§ 45 Přechodná ustanovení§ 46 Zmocňovací ustanovení§ 47 Zrušovací ustanovení § 48 Účinnost Účinnost novel

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 247 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Barbora Košinárová - C. H. Beck

Publikace vychází z aktuálního znění zákona o pozemních komunikacích. Obsahuje systematický a analytický výklad jednotlivých ustanovení s důrazem na relevantní judikaturu, odbornou literaturu a dostupná stanoviska příslušných orgánů veřejné moci. Výklad je zasazen do kontextu celého ... pokračování

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Roman Kočí - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 9. 2021. V novém vydání byl komentář doplněn o všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které od minulého vydání nabyly ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.