Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  ÚZ - úplná znění předpisů

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy

Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., tzn. pro územní samosprávné celky, organizační složky státu, svazky obcí, příspěvkové organizace, fondy, regionální rady soudržnosti a další. Od ledna 2018 se změnily standardy pro podnikatele.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 5. 2. 2018, 224 stran
ISBN: 978-80-7488-286-9

Další informace k tématu "České účetní standardy" zde.

Cena: 99 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

V edici ÚZ dosud vyšly české účetní standardy pod č. 408, 479, 540, 656, 708, 787, 820, 884, 945, 1019, 1071, 1126 a 1177. Toto č. 1253 se od č. 1177 liší standardy a textem zvýrazněnými v obsahu tučně.


Obsah

Kapitola I – České účetní standardy pro podnikatele

 • Úvod
 • ČÚS č. 001 Účty a zásady účtování na účtech
 • ČÚS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih
 • ČÚS č. 003 Odložená daň
 • ČÚS č. 004 Rezervy
 • ČÚS č. 005 Opravné položky
 • ČÚS č. 006 Kursové rozdíly
 • ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
 • ČÚS č. 008 Operace s cennými papíry a podíly
 • ČÚS č. 009 Deriváty
 • ČÚS č. 011 Operace s podnikem
 • ČÚS č. 012 Změny vlastního kapitálu
 • ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
 • ČÚS č. 014 Dlouhodobý finanční majetek
 • ČÚS č. 015 Zásoby
 • ČÚS č. 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
 • ČÚS č. 017 Zúčtovací vztahy
 • ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • ČÚS č. 019 Náklady a výnosy
 • ČÚS č. 020 Konsolidovaná účetní závěrka
 • ČÚS č. 021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci
 • ČÚS č. 022 Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
 • ČÚS č. 023 Přehled o peněžních tocích

Kapitola II – České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

 • Úvod
 • ČÚS č. 401 Účty a zásady účtování na účtech
 • ČÚS č. 402 Otevírání a uzavírání účetních knih
 • ČÚS č. 403 Inventarizační rozdíly
 • ČÚS č. 404 Kursové rozdíly
 • ČÚS č. 405 Deriváty
 • ČÚS č. 406 Operace s cennými papíry a podíly
 • ČÚS č. 407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti
 • ČÚS č. 408 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
 • ČÚS č. 409 Dlouhodobý majetek
 • ČÚS č. 410 Zásoby
 • ČÚS č. 411 Zúčtovací vztahy
 • ČÚS č. 412 Náklady a výnosy
 • ČÚS č. 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky
 • ČÚS č. 414 Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví

Kapitola III – České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

 • Úvod
 • ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování na účtech
 • ČÚS č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih
 • ČÚS č. 703 Transfery
 • ČÚS č. 704 Fondy účetní jednotky 
 • ČÚS č. 705 Rezervy
 • ČÚS č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek
 • ČÚS č. 707 Zásoby
 • ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku
 • ČÚS č. 709 Vlastní zdroje
 • ČÚS č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 185 KčKOUPIT

ÚZ č. 1413 - Účetnictví nevýdělečných organizací

ÚZ č. 1413 - Účetnictví nevýdělečných organizací

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje všechny právní předpisy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj. V publikaci najdete aktuální znění zákona o ...

Cena: 69 KčKOUPIT

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech, který byl k 1. 1. 2021 významně novelizován. Poslední změny předpisů ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh, Rozvaha a výsledovka

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh, Rozvaha a výsledovka

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové osnově pro podnikatele včetně účtů podrozvahových, uspořádání a označování ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.