Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Publikace podává ucelený výklad tématu přihlášek pohledávek, jejich uplatňování v rámci insolvenčního řízení, pohledávek, které se nepřihlašují a jednotlivých „specifických“ druhů pohledávek, taktéž i pohledávek vzniklých v průběhu insolvenčního řízení.

Dále se věnuje uspokojování pohledávek podle způsobu řešení úpadku dlužníka, přezkumem těchto pohledávek a vlivu incidenčních sporů na jejich zjištění. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny i praktické souvislosti, důsledky a následky, které mohou nastat, včetně postupu a úkonů soudu i účastníků řízení. Publikace vychází jak z právních předpisů, bohaté judikatury, tak i mnohaleté praxe autora.

Je určena právním praktikům, odborníkům, ale zároveň i široké veřejnosti.

autor: Michal Horák; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 3. 10. 2023, 136 stran
ISBN: 978-80-7676-686-0

Cena: 365 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. VII
Seznam použitých zkratek - str. VIII
Definice základních pojmů - str. X
Předmluva - str. XI
I. Stručně k insolvenčnímu řízení - str. 1
1. Insolvenční spis - str. 2
II. Procesní úkony – účastníků a soudu - str. 4
1. Procesní úkony účastníků v civilním řízení - str. 4
2. Procesní úkony účastníků v insolvenčním řízení - str. 11
3. Procesní úkony soudu - str. 14
III. Kdo je to věřitel - str. 16
1. Věřitel v reorganizaci - str. 16
2. Zajištěný věřitel - str. 19
IV. Co je to přihláška, lhůta, náležitosti, vady a následky, postup soudu a insolvenčního správce - str. 20
1. Přihláška pohledávky, lhůta k přihlášení pohledávky - str. 20
2. Náležitosti přihlášky, formulář, způsob podání - str. 23
3. Vyčíslení jistiny a příslušenství - str. 26
4. Vykonatelnost pohledávky - str. 31
5. Vady přihlášky, následky, postup soudu a insolvenčního správce - str. 33
V. Proti komu směřovat přihlášku, společné oddlužení manželů - str. 35
VI. Zajištěná pohledávka – jak přihlásit, zástavní vs. obligační dlužník - str. 36
1. Pohledávky za zástavním a obligačním dlužníkem - str. 39
VII. Dispozice s přihláškou - str. 40
1. Zpětvzetí přihlášky pohledávky - str. 41
2. Započtení pohledávek - str. 44
3. Změna v osobě věřitele - str. 47
VIII. Jednotlivé druhy pohledávek - str. 49
1. Přihlašované pohledávky - str. 49
2. Pohledávky, které se považují za přihlášené - str. 50
3. Pohledávky podle § 168 a § 169 IZ - str. 51
3.1 Pohledávky za majetkovou podstatou - str. 51
3.2 Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou - str. 55
4. Pohledávky podmíněné - str. 58
5. Odměna exekutora jako pohledávka v insolvenčním řízení - str. 60
6. Pohledávky zahraničních věřitelů - str. 61
IX. Zvláštní druhy pohledávek - str. 63
1. Pohledávky ČKP - str. 63
2. Pohledávka – Odměna sepisovatele návrhu - str. 63
3. Podřízené pohledávky - str. 65
3.1 Podřízené pohledávky z pohledu Novely 2019 - str. 66
4. Pohledávka osoby odpovědné za správu domu a pozemku - str. 69
5. Pohledávky vzešlé z řízení o pozůstalosti - str. 71
6. Pohledávky vyplývající z účetnictví dlužníka - str. 72
7. Pohledávky při úpadku finanční instituce - str. 75
X. Pohledávky vyloučené z uspokojení - str. 76
XI. Přezkumné jednání, postup správce před a po přezkumu, popěrné právo - str. 79
XII. Práva spojená s účastí věřitele v řízení - str. 85
XIII. Věřitelský insolvenční návrh - str. 91
1. Přistoupení k insolvenčnímu návrhu - str. 93
XIV. Incidenční spory – druhy, řízení, způsob vyřízení - str. 94
1. Vliv výsledku incidenčního sporu na insolvenční řízení - str. 96
XV. Uspokojování pohledávek - str. 100
1. Přednostní pohledávky uspokojované kdykoli v průběhu řízení - str. 100
2. Uspokojování zajištěného věřitele - str. 101
3. Uspokojování nezajištěných věřitelů podle způsobu řešení úpadku - str. 106
3.1 Konkurz - str. 106
3.2 Oddlužení – splátkový kalendář, zpeněžení majetkové podstaty a jejich kombinace (i s ohledem na historii) - str. 106
3.3 Reorganizace - str. 108
XVI. Jak naložit s pohledávkou po skončení insolvenčního řízení - str. 109
1. Oddlužení - str. 109
2. Konkurz - str. 111
3. Reorganizace - str. 112
Seznam použité literatury, judikatury a dalších zdrojů - str. 115

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1556 - Insolvence, Preventivní restrukturalizace

ÚZ č. 1556 - Insolvence, Preventivní restrukturalizace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nový zákon o preventivní restrukturalizaci, jehož klíčovým posláním je předcházení úpadku obchodních společností a družstev; zákon řeší také roli notářů při přijímaní restrukturalizačního plánu. Na tento zákon navazuje novela insolvenčního zákona a zákona o ... pokračování

Cena: 167 KčKOUPIT

Evropské insolvenční právo

Evropské insolvenční právo

Tomáš Moravec - C. H. Beck

Tato monografie přináší ucelený pohled na aktuální problematiku evropského insolvenčního práva. Klade důraz na podání aktuálního, uceleného a srozumitelného přehledu evropských předpisů dopadajících na oblast řešení úpadku a hrozícího úpadku. V přímo aplikovatelných předpisech zkoumá ... pokračování

Cena: 550 KčKOUPIT

Bail-in a ochrana vlastnického práva

Bail-in a ochrana vlastnického práva

Radek Vojtek - C. H. Beck

Monografie pojednává o ochraně vlastnického práva věřitelů, majitelů akcií či dluhopisů při řešení selhání – (před)úpadkové situace finančních institucí (především bank) a je na českém trhu první publikací tohoto zaměření. Autor se uceleně a podrobně zabývá jak praktickými, tak ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Milan Vrba, Oldřich Řeháček, Jan Zůbek, Martin Dirhan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace je koncipována jako průvodce uplatňováním pohledávek v insolvenčním řízení. Proto byla jednotlivá soudní rozhodnutí vybírána tak, aby byla pokryta pokud možno celá tato materie – jde o rozhodnutí ... pokračování

Cena: 665 KčKOUPIT

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Jaroslav Schönfeld, Michal Kuděj, Bohumil Havel, Petr Sprinz a kol. - C. H. Beck

Kniha obsahuje patnáct vzájemně provázaných studií zabývajících se různými aspekty insolvenčního práva, na kterých se podílelo celkem devatenáct autorů vedených Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Mezi autory figurují nejvýznamnější znalci této problematiky jak z hlediska právního, ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

Alexander J. Bělohlávek - C. H. Beck

Praxe ukazuje, že více než v šedesáti procentech případů se v insolvenčních věcech díky globalizaci, jakož i volnému pohybu objevuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, byť je tento latentní nebo složitě zjistitelný. Již předchůdce nařízení EP a Rady (EU) 2015/848 (nařízení Rady /ES/ ... pokračování

Cena: 2 390 KčKOUPIT

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Jiřina Kotoučová - Hásová, Tomáš Moravec, Valenta Petra - C. H. Beck

Zákon č. 181/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), prošel několika novelizacemi a je již dotvářen soudní judikaturou. Tato judikatura interpretuje jednotlivá ustanovení insolevenčního ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Insolvenční řízení, 2. vydání

Insolvenční řízení, 2. vydání

Hásová, Moravec - C. H. Beck

Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním ... pokračování

Cena: 590 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ... pokračování

Cena: 339 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.