Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Svěřenské fondy představují velice zajímavý a přínosný právní nástroj pro běžného občana, kterým si lze uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se tak problémům do budoucna. Oproti jiným zemím se o možnostech a způsobech jeho využití v České republice zatím prakticky nic neví. Kniha slouží jako ucelený zdroj informací o právním institutu svěřenských fondů.

Tento institut a jeho možnosti plně nechápou nejen advokáti a lidé „z oboru“, ale mnoho o něm netuší především široká veřejnost. Autoři vycházejí ze své praxe se zakládáním a správou svěřenských fondů v ČR, jíž se zabývají od roku 2014. Na českém knižním trhu zatím žádná taková kniha pro laiky-neprávníky neexistuje.

Svěřenské fondy byly do českého právního systému uvedeny v roce 2014, zatím všechny vydané publikace na toto téma jsou – ať už ve větším či menším rozsahu – zaměřené na právníky a akademiky, nikoli na běžného čtenáře. Od roku 2017 došlo k výraznému nárůstu zájmu a pozornosti zaměřené na svěřenské fondy. Tento vývoj byl částečně způsoben pozitivními změnami v daňovém zatížení.

Druhým důvodem bylo rozhodnutí Andreje Babiše založit si vlastní svěřenský fond, a i další dobře situovaní Čechové tak činí. Od té doby u nás počet svěřenských fondů exponenciálně vzrůstá, stejně jako zájem veřejnosti, jak bylo v roce 2019 zdůrazněno v deníku E15 pod titulkem „Svěřenský boom“. Výsledkem je, že mnoho běžných lidí se stále více zajímá o další informace, jak může svěřenský fond posloužit jim a jejich rodinám.

Kniha cílí právě na tyto běžné občany a je napsána jazykem, kterému snadno porozumí. Poskytuje praktické informace i praktické ukázky, nikoli pouhou teorii.

autoři: Eva Hrušková, Janes Turbull; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 6. 2022, 256 stran
ISBN: 978-80-2713-717-6

Cena: 379 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1 Úvod - str. 7
2 Trocha zábavné historie - str. 13
3 Co je to svěřenský fond? - str. 17
4 Co je to nadace? - str. 22
5 Různé druhy svěřenských fondů - str. 23
6 Proč zakládat svěřenský fond? - str. 26
7 Kdy založit svěřenský fond - str. 31
8 Jak založit svěřenský fond - str. 35
9 Pozor na špatně sepsané zakládací listiny - str. 42
10 Kdo dostane peníze? - str. 44
11 Vklady majetku do svěřenského fondu - str. 52
12 Nákup a prodej věcí - str. 56
13 Vyjmutí majetku ze svěřenského fondu - str. 61
14 Rodiny někdy bývají komplikované - str. 67
15 Ochrana vašeho domova - str. 76
16 Zrcadlové svěřenské fondy - str. 86
17 Rozvod, manželství a společné jmění manželů - str. 91
18 Předání firmy další generaci – nebo ne? - str. 99
19 Budování rodinné dynastie - str. 110
20 Ochrana zranitelných osob - str. 115
21 Svěřenské fondy za určitým účelem - str. 123
22 Žít navždy a dělat hezké věci - str. 128
23 Vyprávění o hradech a zámcích, ale hlavně o chalupách - str. 137
24 Začínáme s podnikáním  - str. 143
25 Poznámka o blind trustech - str. 144
26 Vyberte si svého svěřenského správce - str. 148
27 Proč je administrace svěřenského fondu nezbytná a jak ji dělat správně - str. 155
28 Veřejné rejstříky – Co potřebujete vědět - str. 167
29 Povinnosti svěřenského správce - str. 177
A. Kdo je šéf? - str. 178
B. Seznam povinností svěřenského správce - str. 179
C. Povinnost: Péče řádného hospodáře - str. 180
D. Povinnost: Dodržovat zákony - str. 181
E. Povinnost: Dodržovat a plnit podmínky stanovené zakládacími listinami svěřenského fondu - str. 181
F. Povinnost: Jednat osobně - str. 182
G. Povinnost: Chránit majetek ve svěřenském fondu a bránit fond před útoky z vnějšku - str. 184
H. Povinnost: Být obezřetný – „Pravidlo ChSSZ“ - str. 185
CH. Povinnost: Jednat v nejlepším zájmu obmyšlených osob - str. 189
I. Povinnost: Být nestranný vůči obmyšleným - str. 193
J. Povinnost: Odpovídat za své činy a informovat obmyšlené (v nezbytném rozsahu) - str. 195
K. Povinnost: V případě potřeby jednat - str. 198
L. Povinnost: Každé rozhodnutí předem zvážit - str. 201
M. Povinnost: Neprofitovat; avšak mít možnost pobírat odměnu za své služby - str. 202
N. Povinnost: Být loajální a neocitnout se ve střetu zájmů - str. 204
30 Změna nebo zrušení svěřenského fondu - str. 210
31 Uchování tajemství – Soukromí - str. 217
32 Mezinárodní alternativy - str. 223
33 Některé obavy a předpovědi - str. 226
34 Dodatek č. 1 – Seznam důležitých ustanovení - str. 230
Ustanovení, která váš statut musí obsahovat - str. 230
Další ustanovení, která by měla většina statutů obsahovat - str. 231
Další ustanovení, která by mohly statuty obsahovat - str. 233
Ustanovení, která musí být ve smlouvě o svěřenském fondu - str. 234
Ustanovení, která by měla být ve smlouvě o svěřenském fondu - str. 234
Ustanovení v Memorandu přání - str. 239
35 Dodatek č. 2 – Výběr zajímavých případů - str. 240

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob  - Komentář, 2 vydání

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - Komentář, 2 vydání

Petr Hampel, Ivo Walder - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé, podstatně doplněné vydání komentáře zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřených fondů reflektuje všechny přijaté změny zákona od roku 2014, vývoj judikatury k ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ...

Cena: 358 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První svazek učebnice občanského práva hmotného se zabývá relativními majetkovými právy, a to jak všeobecnými ustanoveními občanského zákoníku o závazcích, tak konkrétními závazky z právních jednání, s výjimkou závazků z deliktů a závazků z jiných právních důvodů. Teoreticky zaměřený ...

Cena: 820 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Václav Pilík, Bohuslav Petr, Ondřej Klička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Další svazek učebnice občanského práva hmotného vykládá věcná práva a dědické právo. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Jana Mattich - C. H. Beck

Zvláštní odměna představuje pro kontinentální právo jedinečný právní institut. Jedná se totiž o specifické protiplnění ze smlouvy, které je z části určeno na základě posouzení spravedlnosti jeho placení. Spravedlnost sama o sobě je pojmem velmi těžko uchopitelným a je o to ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975)  - Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975) - Komentář, 2. vydání

Michaela Zuklínová, David Elischer, Hana Nová, Dita Frintová, Ondřej Frinta a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 995 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 4

Občanské právo hmotné 4

Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům. Dědické právo po ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Jiří Svoboda, Ondřej Klička - C. H. Beck

Publikace Dědické právo v praxi, která vychází v novém aktualizovaném a rozšířeném vydání, nabízí opět ucelený přehled všech institutů tohoto odvětví soukromého práva. Autoři se v maximální míře snažili sumarizovat aktuální názory právní doktríny a především zohlednit všechna ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Ve druhém vydání byly do učebnice zapracovány změny právní úpravy i nejnovější judikatura. Autoři ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.