Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení podnikání a podnikatelů, obchodní firmy, obchodního závodu či obchodního tajemství. Zevrubně vykládá otázky jednání podnikatelů. Značnou pozornost věnuje právu obchodních korporací, neopomíjí přitom jejich nadnárodní formy, a popisuje všechny důležité aspekty korporačního práva včetně problematiky přeměn.

Učebnice zahrnuje také výklad hospodářské soutěže a kapitoly věnované nekalé soutěži. Samostatné kapitoly se zabývají úpravou veřejných zakázek, státního podniku a kolektivního investování.

Učebnice je určená především pro studenty právnických fakult a dalších vysokých škol, informace v ní však najdou také praktičtí právníci, tj. advokáti, soudci, podnikoví právníci, stejně jako ekonomové a podnikatelé.

autor: Petr Pivko; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 12. 1. 2024, 1200 stran
ISBN: 978-80-7502-695-8

Cena: 380 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
I Regulace a dohled na finančních trzích - str. 13
1.1 Finační systém, finanční trh a kapitálový trh - str. 14
1.1.1 Finanční systém - str. 14
1.1.2 Finanční trh - str. 15
1.1.3 Kapitálový trh - str. 16
1.2 Význam regulace a dohledu na finančním trhu - str.  17
1.2.1 Geneze současné finanční regulace - str. 18
1.2.2 Regulace - str. 20
1.2.3 Dohled - str. 21
1.2.4 Důvody regulace finančních trhů státem - str. 23
2 Evropská úprava - str. 28
2.1 Směrnice o správcích alternativních - str.  28
2.2 Výjimka de minimis pro správce nepodléhající AIFMD - str.  30
2.3 Opt-in režim - str.  32
3 Tuzemský legislativní rámec - str.  34
3.1 Právnická osoba se sídlem v ČR bez oprávnění obhospodařovat investiční fondy - str.  36
3.1.1 Právnická osoba - str.  36
3.1.2 Sídlo na území České republiky - str.  37
3.1.3 Absence oprávnění obhospodařovat investiční fondy - str.  37
3.2 Správa cizího majetku podle občanského zákoníku - str.  39
3.3 Podnikatelský výkon správy - str.  44
3.4 Majetek shromážděný od více investorů za účelem společného investování ve prospěch těchto investorů - str.  45
3.4.1 Shromáždění majetku - str. 46
3.4.2 Účel společného investování - str.  46
3.4.3 Mnohost investorů a investování v jejich prospěch - str.  50
3.5 Správa majetku na základě určené strategie - str.  51
3.6 Zápis do seznamu ČNB - str.  54
3.6.1 Řízení o zápisu - str.  56
3.7 Zákaz nabízení a shromažďování od veřejnosti - str. 57
3.7.1 Veřejnost - str. 58
3.7.2 Kvalifikovaný investor - str.  65
3.8 Zákaz přesáhnutí rozhodného limitu - str. 69
3.8.1 Vymezení a výpočet rozhodného limitu - str.  69
3.8.2 Přesažení rozhodného limitu a proces opt-in- str.  71
3.8.3 Sankce za neoprávněné překročení rozhodného limitu - str.  73
3.9 Informační povinnost - str.  73
3.9.1 Prameny a obsah informační povinnosti - str. 74
3.9.2 Statistika trestání přestupků v oblasti informační povinnosti - str.  76
3.10 Vynětí z působnosti zákona - str.  78
3.11 Další povinnosti správce minifondu - str. 81
3.11.1 Povinnosti týkající se označení a informace o podléhání dohledu - str.  81
3.11.2 Povinnosti vyplývající z opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - str.  83
3.11.3 Povinnost sdílet klíčové informace týkající se určitých investičních produktů - str. 83
3.11.4 Povinnost zveřejňovat informace související s udržitelností investic - str. 84
4 Zmapování činnosti minifondů v ČR - str.  86
4.1 Vyhodnocení odpovědí poskytnutých od správců minifondů - str.  86
4.2 Hodnocení fungování minifondů v ČR - str.  101
5 Příklad nestandardního využití minifondu - str.  105
5.1 Popis situace - str. 105
5.2 Hodnocení popsaného případu - str.  108
Závěr - str. 111
Seznam použitých zdrojů - str.  114
Abstrakt - str.  119
Abstract - str.  120

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ...

Cena: 358 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První svazek učebnice občanského práva hmotného se zabývá relativními majetkovými právy, a to jak všeobecnými ustanoveními občanského zákoníku o závazcích, tak konkrétními závazky z právních jednání, s výjimkou závazků z deliktů a závazků z jiných právních důvodů. Teoreticky zaměřený ...

Cena: 820 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Václav Pilík, Bohuslav Petr, Ondřej Klička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Další svazek učebnice občanského práva hmotného vykládá věcná práva a dědické právo. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Jana Mattich - C. H. Beck

Zvláštní odměna představuje pro kontinentální právo jedinečný právní institut. Jedná se totiž o specifické protiplnění ze smlouvy, které je z části určeno na základě posouzení spravedlnosti jeho placení. Spravedlnost sama o sobě je pojmem velmi těžko uchopitelným a je o to ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková -

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje ...

Cena: 820 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.