Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Sociální zabezpečení rodin. Vývoj právní úpravy

Sociální zabezpečení rodin. Vývoj právní úpravy

Právní nástroje, jimiž stát podporuje rodinu a rodičovství, jsou výrazným tématem politiky i společenských věd. Monografie popisuje vývoj právní úpravy systému sociálního zabezpečení, a zvláště se zaměřuje na nepojistné dávky, tedy takové, které nejsou navázány na předchozí pojištění (a tím na status) žadatele či jeho rodinných příslušníků.

V úvodu se pojednává o právu na sociální zabezpečení a obecném vymezení systému sociálního zabezpečení v České republice. Dále je popsán vývoj právní úpravy konkrétních sociálních dávek. Stěžejní kapitoly popisují dávky poskytující pomoc v případě zátěžových událostí, které jsou zpravidla součástí cyklu rodinného života (narození potomků, péče o děti, financování bydlení), i podpory v mimořádných situacích (příspěvek na péči v případě zdravotní indispozice, mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek na živobytí). Autorka se soustředí především na osobní rozsah a výši poskytovaných dávek .

Pro úplnost shrnuje poslední část aktuální stav úpravy dávek pojistného systému sociálního zabezpečení, představovaného tzv. dávkami sociálního pojištění, a daňových institutů jako neopominutelných součástí podpory rodinných společenství.

Publikace poukazuje na historickou podmíněnost současného stavu systému sociálního zabezpečení a nabízí obraz rozvoje systému sociálních podpor, jehož stabilita a spolehlivost představuje významný faktor ovlivňující soudržnost společnosti.

autor: Marianna Filippová; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 18. 6. 2024, 120 stran
ISBN: 978-80-7502-752-8

Cena: 350 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
1. Právo na sociální zabezpečení a rodina - str. 11
2. Moderní systém sociálního zabezpečení v České republice - str. 15
2.1 Sociální pojištění - str. 15
2.2 Státní sociální podpora (státní zaopatření) - str. 16
2.3 Sociální pomoc - str. 17
3. Dávky poskytované rodinám s dětmi - str. 19
3.1 Porodné - str. 19
3.1.1 Obecně - str. 19
3.1.2 Historie - str. 19
3.1.3 Úprava v zákoně o státní sociální podpoře - str. 20
3.2 Rodičovský příspěvek - str. 24
3.2.1 Obecně - str. 24
3.2.2 Historie - str. 25
3.2.3 Úprava v zákoně o státní sociální podpoře - str. 27
3.2.4 Souběh mateřského/rodičovského příspěvku a příjmu z pracovní činnosti - str. 31
3.3 Přídavek na dítě - str. 34
3.3.1 Obecně - str. 34
3.3.2 Historie - str. 34
3.3.3 Úprava v zákoně o státní sociální podpoře - str. 36
3.4 Náhradní výživné - str. 41
3.4.1 Obecně - str. 41
3.4.2 Historie - str. 41
3.4.3 Úprava v zákoně o náhradním výživném - str. 44
3.5 Pohřebné - str. 46
3.5.1 Obecně - str. 46
3.5.2 Historie - str. 46
3.5.3 Úprava v zákoně o státní sociální podpoře - str. 47
3.6 Shrnutí - str. 50
4. Dávky poskytované rodinám v nouzi - str. 52
4.1 Příspěvek na živobytí - str. 52
4.1.1 Historie - str. 52
4.1.2 Úprava v zákoně o pomoci v hmotné nouzi - str. 56
4.2 Mimořádná okamžitá pomoc - str. 61
4.2.1 Historie - str. 61
4.2.2 Úprava v zákoně o pomoci v hmotné nouzi - str. 63
4.3 Shrnutí - str. 66
5. Dávky poskytované k zajištění bydlení - str. 67
5.1 Historie - str. 67
5.2 Příspěvek na bydlení - str. 71
5.3 Doplatek na bydlení - str. 75
5.4 Shrnutí - str. 78
6. Příspěvek na péči - str.  80
6.1 Historie - str. 80
6.2 Úprava v zákoně o sociálních službách - str. 83
6.2.1 Osobní rozsah - str. 83
6.2.2 Výše dávky - str. 85
6.3 Shrnutí - str. 88
7. Dávky poskytované v rámci I. subsystému sociálního zabezpečení (sociální pojištění) v souvislosti s rodinným životem - str. 89
7.1 Dávky z nemocenského pojištění - str. 89
7.1.1 Peněžitá pomoc v mateřství - str. 89
7.1.2 Otcovská poporodní péče - str. 91
7.1.3 Ošetřovné - str. 91
7.1.4 Dlouhodobé ošetřovné - str. 93
7.1.5 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství - str. 94
7.2 Dávky z důchodového pojištění - str. 95
7.2.1 Vdovský a vdovecký důchod - str. 95
7.2.2 Sirotčí důchod - str. 97
7.3 Shrnutí - str. 98
8. Podpora rodin prostřednictvím systému daní - str. 99
8.1 Sleva na manžela - str. 99
8.2 Sleva za umístění dítěte - str. 100
8.3 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě - str. 101
8.4 Shrnutí - str. 102
Závěr - str. 104
Seznam použitých zdrojů - str. 109
Abstrakt - str. 119
Abstract - str. 120

Další nabídka k tématu

Dávky na bydlení v České republice

Dávky na bydlení v České republice

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Součástí bytové politiky státu je sociální podpora osob při realizaci jejich práva na bydlení, ať již v podobě zabezpečení dostupného bydlení, nebo hmotné pomoci s úhradou nákladů na bydlení. Monografie se věnuje právě sociálním dávkám určeným na zajištění pomoci domácnostem a ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Od ledna 2024 se měnily zákony ve všech ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Kristina Koldinská a kolektiv - C. H. Beck

V současné době stojí Česká republika spolu s celou Evropou, respektive celým světem, před výzvami, jimž dlouhé generace nikdo v našem regionu nečelil nebo jež jsou zcela nové a nebývalé. Všechny tyto výzvy a zřejmě i mnoho dalších se budou muset odrazit v systémech sociálního ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty. Ve svém již šestém vydání byla aktualizována podle právního stavu k 1. 9. ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Eva janková, Gabriela Obermannová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha přináší první komentář nového zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Tato nová úprava je v současném systému nepojistných sociálních dávek ojedinělá. Stát přebírá vyplácení části ... pokračování

Cena: 225 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Koldinská, Tröster a kolektiv - C. H. Beck

Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci. Kniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části, kromě tradičních kapitol týkajících se pojmu a systému sociálního zabezpečení, jakož i geneze ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.