Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Sociální politika, 7. vydání

Sociální politika, 7. vydání

Publikace nabízí odborný pohled na sociální politiku, tedy disciplínu, která se dotýká důležitých sfér lidského života a jejíž nastavení podstatně ovlivňuje sociálně-ekonomický rozvoj. Zabývá se jak teoretickými aspekty sociální politiky, tak i dílčími politikami ovlivňujícími fungování významných sociálních systémů a jejich prvků (zejména sociálního zabezpečení, trhu práce, školství, zdravotnictví, rodiny a bydlení). Představuje sociální politiku jako způsob pochopení reality a zacházení s ní, který integruje a rozvíjí poznatky z řady souvisejících oborů, a současně definuje robustní teoretický rámec pro sociálněpolitická opatření. 

Kniha zohledňuje hlavní vývojové tendence v české sociální politice a obsahuje relevantní teoretické přístupy podané přehlednou a srozumitelnou formou. Umožňuje tak vysvětlit a pochopit řadu problémů, které vidíme kolem sebe a které jsou často předmětem diskusí (např. důchodová reforma, sociální vyloučení, efektivita sociálních dávek, úroveň porodnosti, dostupnost zdravotní péče).

Sedmé vydání této tradiční české knihy o sociální politice přináší zásadní inovaci zpracovaných témat i složení autorského kolektivu. Oslovuje tedy i ty čtenáře, kteří už znají nebo mají doma některé z předchozích vydání. Současně zachovává kontinuitu kvality a stylu zpracování. Kniha je tak určena především pro studenty, kteří se s tématy sociální politiky setkají ve svých studijních programech. Může však posloužit k lepší orientaci i lidem, kteří se profesně zabývají sociálněpolitickou problematikou v praxi, a všem těm, kteří se o sociální politiku zajímají a chtějí jí porozumět.

autor: Jan Mertl a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 2. 5. 2023, 472 stran
ISBN: 978-80-7676-675-4

Cena: 875 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 13
1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika - str. 17
1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému - str. 17
1.2 Pojem a pojetí sociální politiky - str. 19
1.3 Základní principy sociální politiky - str. 25
1.3.1 Sociální spravedlnost - str. 27
1.3.2 Solidarita - str. 30
1.3.3 Ekvivalence - str. 33
1.3.4 Subsidiarita - str. 35
1.3.5 Participace - str. 37
1.4 Cíle sociální politiky a jejich charakter - str. 38
1.4.1 Charakter sociálněpolitických cílů a způsob jejich tvorby - str. 38
1.4.2 Vztah obyvatelstva k cílům sociální politiky - str. 41
1.5 Souvislosti sociální a hospodářské politiky - str. 41
2 Typy a aktéři sociální politiky, její funkce a nástroje - str. 46
2.1  Objekty a subjekty sociální politiky - str. 46
2.2 Typy sociální politiky a model sociální politiky ČR - str. 49
2.3 Funkce sociální politiky - str. 52
2.3.1 Ochranná funkce - str. 53
2.3.2 Rozdělovací a přerozdělovací (redistribuční) funkce - str. 54
2.3.3 Homogenizační funkce - str. 57
2.3.4 Stimulační funkce - str. 58
2.3.5 Preventivní funkce - str. 59
2.4 Nástroje sociální politiky - str. 59
2.4.1 Sociální doktrína (vize) - str. 61
2.4.2 Program - str. 61
2.4.3 Sociální dialog (tripartita) - str. 62
2.4.4 Aplikační nástroje - str. 63
2.5 Záchranná sociální síť - str. 65
3 Účast státu v sociální politice - str. 69
3.1 Role státu v sociální politice - str. 70
3.2 Podstata, příčiny vzniku a fungování welfare state (sociálního státu) - str. 74
3.3 Typologie welfare state (sociálního státu) - str. 80
3.4 Výdaje na welfare state (sociální stát) v evropských zemích - str. 83
3.5 Koncept sociálního tržního hospodářství - str. 89
3.6 Názory a přístupy týkající se účasti státu v sociální politice - str. 92
4 Vývoj sociální politiky a sociální politika v Evropské unii - str. 104
4.1 Stručná charakteristika vývoje sociální politiky - str. 105
4.1.1 První vývojová etapa - str. 105
4.1.2 Druhá vývojová etapa - str. 107
4.2 Transformace české sociální politiky - str. 110
4.2.1 Charakteristika „socialistické sociální politiky“ - str. 111
4.2.2 Obecná charakteristika procesu transformace - str. 113
4.2.3 Sociální reforma - str. 115
4.2.4 Orientace dalšího vývoje sociální politiky - str. 116
4.3 Sociální politika v Evropské unii - str. 121
4.4 Pravděpodobné trendy v sociální politice - str. 127
5 Chudoba - str. 131
5.1 Úvod do problematiky chudoby - str. 131
5.2 Koncepty chudoby - str. 133
5.3 Sociální vyloučení - str. 137
5.4 Životní minimum - str. 140
5.5 Minimální mzda - str. 142
5.6 Měření chudoby - str. 144
6 Sociální zabezpečení v sociálně-ekonomickém systému - str. 149
6.1 Vymezení sociálního zabezpečení - str. 149
6.2 Charakteristika organizačního uspořádání systému sociálního zabezpečení v České republice - str. 151
6.3 Základní faktory sociálního zabezpečení - str. 153
6.3.1 Ekonomické faktory - str. 153
6.3.2 Společensko-politické faktory - str. 155
6.3.3 Demografické faktory - str. 156
6.4 Nová koncepce sociálního zabezpečení - str. 157
6.4.1 Minulý vývoj sociálního zabezpečení - str. 157
6.4.2 Obecná teorie konstrukce dávky - str. 163
7 Teorie penzijních systémů - str. 168
7.1 Základní možnosti financování penzijních systémů - str. 168
7.1.1 Převážně průběžně financované systémy - str. 168
7.1.2 Převážně fondově financované systémy - str. 170
7.1.3 Porovnání fondového a průběžného financování - str. 172
7.2 Základní možnosti výplaty dávky u penzijních systémů - str. 173
7.3 Historická východiska konstrukce penzijních systémů - str. 174
7.4 Základní principy uspořádání systémů důchodového zabezpečení - str. 176
7.5 Valorizace důchodů - str. 179
7.6 Financování důchodového zabezpečení v České republice - str. 181
7.7 Mezinárodní komparace penzijních systémů - str. 185
8 Důchodové pojištění - str. 188
8.1 Zabezpečované životní situace důchodovým pojištěním - str. 188
8.2 Konstrukce a výpočet důchodů - str. 189
8.2.1 Základní výměra - str. 190
8.2.2 Procentní výměra - str. 190
8.3 Starobní důchod - str. 195
8.3.1 Podmínky nároku - str. 195
8.3.2 Předčasný důchod - str. 196
8.3.3 Souběh starobního důchodu a pracovních příjmů - str. 197
8.4 Pozůstalostní důchody - str. 198
8.4.1 Vdovský a vdovecký důchod - str. 198
8.4.2 Sirotčí důchod - str. 198
8.5 Invalidní důchody - str. 199
8.6 Hodnocení důchodového pojištění v České republice - str. 200
8.7 Důchodové reformy a parametrické úpravy v ČR v poslední dekádě - str. 202
8.7.1 Malá důchodová reforma - str. 204
8.7.2 Velká důchodová reforma - str. 206
8.7.3 Parametrické úpravy po roce 2017 - str. 207
9 Doplňkové penzijní spoření - str. 210
9.1 Význam doplňkového penzijního spoření - str. 211
9.2 Základní charakteristika doplňkového penzijního spoření - str. 212
9.3 Funkcionalita doplňkového penzijního spoření - str. 217
9.4 Způsoby výběru u doplňkového penzijního spoření (dávka z III. pilíře) - str. 219
9.5 Zhodnocení doplňkového penzijního spoření - str. 222
10 Nemocenské pojištění - str. 226
10.1 Zabezpečované životní situace - str. 227
10.2 Hlavní prvky výpočtu dávek nemocenského pojištění - str. 228
10.3 Změny po roce 2009 - str. 229
10.3.1 Posílení zainteresovanosti zaměstnavatelů na snižování čerpání nemocenského - str. 229
10.3.2 Způsob výplaty dávek - str. 231
10.4 Základní dávky nemocenského pojištění - str. 232
10.4.1 Nemocenské - str. 232
10.4.2 Ošetřovné - str. 234
10.4.3 Dlouhodobé ošetřovné - str. 235
10.4.4 Peněžitá pomoc v mateřství - str. 236
10.4.5 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství - str. 237
10.4.6 Otcovská - str. 237
10.5 Financování nemocenského pojištění - str. 238
11 Státní sociální podpora - str. 241
11.1 Vznik a vývoj systému - str. 241
11.2 Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče v r. 2023- str. 247
11.3 Státní sociální podpora a slevy na dítě u daně z příjmů      fyzických osob - str. 250
12 Sociální pomoc - str. 252
12.1 Charakteristika systému sociální pomoci - str.252
12.2 Existenční a životní minimum - str. 254
12.3 Základní nástroje sociální pomoci - str. 255
12.3.1 Poradenství - str. 256
12.3.2 Sociálně právní ochrana - str. 256
12.3.3 Sociální prevence - str. 256
12.3.4 Sociální služby - str. 257
12.3.5 Dávky sociální péče - str. 259
12.4 Role sociální práce - str. 267
12.4.1 Sociální pracovník - str. 269
13 Trh práce a politika zaměstnanosti - str. 272
13.1 Trh práce - str. 272
13.2 Nezaměstnanost - str. 274
13.3 Politika zaměstnanosti - str. 280
13.3.1 Pasivní politika zaměstnanosti - str. 281
13.3.2Aktivní politika zaměstnanosti - str. 285
14 Zdravotní politika - str. 292
14.1 Východiska a předpoklady zdravotní politiky - str. 297
14.2 Systém zdravotní péče a úloha státu ve zdravotnictví obecně - str. 298
14.2.1 Elementární subjekty zdravotnického systému - str. 299
14.2.2 Zdůvodnění státních zásahů - str. 301
14.3 Vlastnosti a typy zdravotního pojištění jako zdroje financování zdravotnictví - str. 307
14.3.1 Zdravotní pojištění ve světě - str. 312
14.4 Systém zdravotní péče v České republice - str. 314
14.4.1 Hlavní změny spojené s transformací zdravotnictví po roce 1989 - str. 314
14.4.2 Veřejné zdravotní pojištění - str. 316
14.4.3 Poskytovatelé zdravotní péče - str. 320
14.4.4 Poskytování a úhrada zdravotní péče pojištěncům - str. 322
14.4.5 Úhrady zdravotní péče smluvním zdravotnickým zařízením - str. 322
14.4.6 Další typy plateb za zdravotní péči - str. 327
15 Rodinná politika - str. 330
15.1 Legislativní ukotvení rodinné politiky - str. 330
15.2 Cíle rodinné politiky - str. 334
15.3 Definice rodiny - str. 335
15.4 Proměny rodiny v časoprostoru - str. 337
15.5 Funkce rodiny - str. 339
15.6 Typologie rodinné politiky - str. 340
15.7 Nástroje rodinné politiky uplatňované v ČR - str. 343
15.7.1 Přímé finanční nástroje rodinné politiky - str. 345
15.7.2 Nepřímé finanční nástroje rodinné politiky - str. 347
15.7.3 Služby pro rodiny s dětmi - str. 350
16 Bytová politika - str. 354
16.1 Důvody zásahu státu do bydlení - str. 356
16.2 Role státu v bydlení a bytová politika - str. 359
16.2.1 Cíle bytové politiky - str. 361
16.2.2 Nástroje bytové politiky - str. 363
16.2.3 Typy bydlení - str. 366
16.3 Vývoj bytové politiky v České republice - str. 367
16.3.1 Bytová politika ČR v letech 1990–2004 - str. 369
16.3.2 Bytová politika ČR po roce 2004 - str. 371
16.3.3 Vliv členství v EU a vývoje ekonomiky země na bytovou politiku - str. 375
16.4 Státní podpora bydlení v ČR v současnosti - str. 377
16.5 Bytový fond v České republice - str. 381
17 Vzdělávací politika - str. 391
17.1 Vymezení vzdělávací politiky - str. 391
17.2 Nástroje vzdělávací politiky - str. 392
17.3 Vzdělávací soustava - str. 395
17.3.1 Řízení vzdělávací soustavy - str. 398
17.4 Vzdělání a vzdělávání - str. 400
17.5 Funkce vzdělání - str. 402
17.6 Lidský kapitál - str. 404
17.7 Celoživotní učení - str. 406
17.8 Vzdělávání dospělých - str. 407
18 Sociální politika v širších souvislostech - str. 411
18.1 Veřejný dluh a jeho vztah k sociální politice - str. 411
18.2 Současné výzvy pro sociální politiku - str. 415
18.3 Význam a úskalí sociální solidarity - str. 422
18.4 Posuny role státu v sociální politice - str. 427
Literatura - str. 432
Seznam odkazů a internetových portálů - str. 452
Seznam obrázků a tabulek - str. 455
Seznam vybraných zkratek - str. 457
Seznam otázek ke studiu jednotlivých kapitol - str. 458
Summary - str. 463

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Od ledna 2024 došlo ke změnám všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány ... pokračování

Cena: 219 KčKOUPIT

Sociální správa, organizace a řízení sociálních systémů

Sociální správa, organizace a řízení sociálních systémů

Kateřina Šámalová, Petr Vojtíšek (Eds.) - GRADA Publishing, a. s.

Učebnice je dělena do dvou vzájemně provázených částí. V první části představuje čtenářům obecnou teorii sociální správy, nastiňuje genezi současných modelů řízení sociálních systémů, seznamuje s principy řízení v sociální správě a dalšími klíčovými koncepty, které je nutné znát pro ... pokračování

Cena: 449 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Vladimír Voříšek, Roman Lang a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář je zpracován podle právního stavu účinného od 1. 2. 2018, zohledněny jsou zejména změny, které přinesl zákon č. 183/2017 Sb. (kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ... pokračování

Cena: 1 045 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.