Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 202/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 28. 6. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

202

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. června 2024,

kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 182/2007  Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku

Vláda nařizuje podle § 100 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Čl. I

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb., nařízení vlády č. 337/2016 Sb. a nařízení vlády č. 342/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. b) se slova „odpočinku mezi směnami a“ nahrazují slovy „denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku“.

2. V § 7, 11, 14, 15b, 17, 21 a 23 nadpis zní: „Nepřetržitý denní odpočinek“.

3. V § 7, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 větě první, § 14 odst. 1, § 15b odst. 1 úvodní části ustanovení, § 17 odst. 1, § 21 odst. 1 a § 23 odst. 1 a 3 se za slovo „nepřetržitý“ vkládá slovo „denní“.

4. V § 7 větě první, § 11 odst. 2 a § 14 odst. 2 větě druhé se slova „mezi dvěma směnami“ zrušují.

5. V § 7 větě druhé a § 23 odst. 3 se slova „mezi směnami “ zrušují.

6. V § 9a větě první se slova „90 % hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovené pro pátou skupinu prací28)“ nahrazují slovy „1,25násobku hodinové minimální mzdy28)“.

Poznámka pod čarou č. 28 zní:


28) § 111 odst. 4 zákoníku práce.“.

7. V § 11 odst. 1, § 14 odst. 1, § 15b odst. 1 úvodní části ustanovení, § 17 odst. 1, § 21 odst. 1 a § 23 odst. 1 se slova „rozvrhne pracovní dobu“ nahrazují slovem „poskytne“.

8. V § 11 odst. 1, § 21 odst. 1 a § 23 odst. 1 se slova „tak, aby měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny“ zrušují.

9. V § 11 odst. 2 větě druhé a § 14 odst. 2 větě druhé se za slovo „Nepřetržitý “ vkládá slovo „denní“.

10. V § 14 odst. 1 a § 17 odst. 1 se slova „tak, aby zaměstnanec“ nahrazují slovem „zaměstnanci“ a slova „měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny“ se zrušují.

11. V § 15b odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „zaměstnance“ nahrazuje slovem „zaměstnanci“ a slova „tak, aby zaměstnanec mezinárodní drážní dopravy měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny“ se zrušují.

12. V § 19 větě první se slova „odpočinek mezi dvěma směnami“ nahrazují slovy „denní odpočinek“.

13. V § 21 odst. 1 se slova „zaměstnance zajišťujícího“ nahrazují slovy „zaměstnanci zajišťujícímu“.

14. V § 23 odst. 1 se slovo „člena“ nahrazuje slovem „členu“.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku

Čl. II

V § 3 nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku, se slova „odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny“ nahrazují slovy „denní odpočinek“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.