Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 52/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 5. 3. 2024

52

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. února 2024,

kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 a 2 zákona č. 167/1998  Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.  273/2013 Sb. a zákona č. 366/2021 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb., nařízení vlády č. 46/2017 Sb., nařízení vlády č. 30/2018 Sb., nařízení vlády č. 242/2018 Sb., nařízení vlády č. 184/2021  Sb., nařízení vlády č. 159/2022 Sb. a nařízení vlády č. 228/2023 Sb., se mění takto:

1. V tabulce přílohy č. 4 se pod řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Další mezinárodní nechráněný název nebo další obecný název“ uveden text „FUB-PB-22“, vkládá nový řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce / obecný název“ uvedeno slovo „Hexahydrokanabinol“, ve sloupci s názvem „Další mezinárodní nechráněný název nebo další obecný název“ je uveden text „HHC“, ve sloupci s názvem „Chemický název podle IUPAC“ je uvedeno slovo „(6aR,10aR)-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexa-hydrobenzo[c]chromen-1-ol“ a ve sloupci s názvem „Poznámka“ jsou uvedeny věty „S výjimkou látky HHC, pokud je obsažena v rostlině technického konopí, technickém konopí, konopí extrakt a tinktura a přípravku z technického konopí v množství nižším než 0,3 %. Tato výjimka se nevztahuje na potraviny.“.

2. V tabulce přílohy č. 4 se nad řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce / obecný název“ uvedeno slovo „Hexedron“, vkládá nový řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce / obecný název“ uvedeno slovo „Hexahydrokanabinol-O-acetát“, ve sloupci s názvem „Další mezinárodní nechráněný název nebo další obecný název“ jsou uvedena slova „HHC-acetát, HHC-O“ a ve sloupci s názvem „Chemický název podle IUPAC“ je uvedeno slovo „[(6aR,10aR)-6,6,9-tri-methyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo[c]chromen-1-yl] acetát“.

3. V tabulce přílohy č. 4 se nad řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce / obecný název“ uvedeno slovo „Tetrahydrokanabinol“, vkládá nový řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce / obecný název“ uvedeno slovo „Tetrahydrokanabiforol“, ve sloupci s názvem „Další mezinárodní nechráněný název nebo další obecný název“ je uvedeno slovo „THCP“, ve sloupci s názvem „Chemický název podle IUPAC“ je uvedeno slovo „(6aR,10aR)-3-heptyl-6,6,9-tri-methyl-6a,7,8,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol“ a ve sloupci s názvem „Poznámka“ jsou uvedeny věty „S výjimkou látky THCP, pokud je obsažena v rostlině technického konopí, technickém konopí, konopí extrakt a tinktura a přípravku z technického konopí v množství nižším než 0,3 %. Tato výjimka se nevztahuje na potraviny.“.

4. V tabulce přílohy č. 4 se řádky, ve kterých je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce / obecný název“ uvedeno slovo „Hexahydrokanabinol“, slovo „Hexa-hydrokanabinol-O-acetát“ a slovo „Tetrahydrokanabiforol“, zrušují.

Čl. II

Technický předpis

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

E-shop

Proměny odměny

Proměny odměny

Jan Pichrt, Jakub Tomšej - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Téma odměňování je stále aktuální. Množství příspěvků v této publikaci vytvořilo pestrou směsici pohledů na oblast odměňování optikou více právních oborů i právní historie. Lze zde nalézt podnětné příspěvky jak k problematice „z tradičních oblastí odměňování“ – platové a mzdové, ... pokračování

Cena: 275 KčKOUPIT

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění zákona o obchodních korporacích, do kterého jsou promítnuty změny, které nabývají účinnosti v lednu a červenci 2023. Vedle zákona o obchodních korporacích obsahuje publikace také aktuální znění zákona o evropské společnosti a zákona o evropské ... pokračování

Cena: 149 KčNedostupné

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. Od ledna 2024 se zejména mění zákon o advokacii a vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. K menším změnám došlo také v zákoně o soudech a soudcích, v notářském řádu, ve vyhlášce ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.