Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


320

VYHLÁŠKA

ze dne 20. října 2023,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 371/2021 Sb.:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č.  291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007  Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb., vyhlášky č.  354/2017 Sb., vyhlášky č. 143/2018 Sb., vyhlášky č. 301/2018 Sb., vyhlášky č. 269/2019  Sb., vyhlášky č. 259/2020 Sb., vyhlášky č. 563/2020 Sb., vyhlášky č. 243/2021 Sb., vyhlášky č. 482/2021 Sb. a vyhlášky č. 313/2022 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 1 se na konci tabulky na nový řádek doplňuje bod 19, který zní:

2. V příloze v Kapitole 2 bodě 6.2.1 úvodní části ustanovení se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“ a bod 2 se zrušuje.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

3. V příloze v Kapitole 2 bodě 6.3.2 bodě 2 se slova „příslušného směru“ zrušují.

4. V příloze v Kapitole 2 bodě 6.5 písm. a) se číslo „3,0616“ nahrazuje číslem „3,5239“, číslo „1,8237“ se nahrazuje číslem „2,0991“ a číslo „2,4619“ se nahrazuje číslem „2,8336“.

5. V příloze v Kapitole 2 bodě 8.1 větě druhé se za slovo „odbornosti“ vkládají slova „ , nebo byl pojištěnci u tohoto poskytovatele v průběhu 24 hodin před přijetím k hospitalizaci vykázán výkon č. 06726 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM URGENTNÍHO PŘÍJMU“.

6. V příloze se na konci Kapitoly 2 doplňuje bod 16, který včetně nadpisu zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

7. V příloze v Kapitole 4 bod 17.2 včetně nadpisu zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

8. V příloze v Kapitole 4 bodě 39 se slova „ , omezení neplatí v případě indikace cytologického vyšetření následně po vykázání výkonu 95199 a při současném vykázání výkonu 63063 – kolposkopická expertíza odbornosti 603, tedy po výkonu na děložním hrdle pro abnormální histologický nález“ zrušují.

9. V příloze v Kapitole 4 bod 42.4 včetně nadpisu zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

10. V příloze v Kapitole 4 bodě 47a se věta „K výkonům nelze vykazovat žádný jiný výkon nebo ošetřovací den.“ nahrazuje větou „K výkonům nelze vykazovat žádný jiný výkon nebo ošetřovací den, s výjimkou výkonů číslo 80088, 80089, 09555, 09556 a 09557.“.

11. V příloze v Kapitole 4 bod 49.8 včetně nadpisu zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

12. V příloze v Kapitole 7 bodě 1 věty první až osmá znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

13. V příloze v Kapitole 7 bodě 2.1 se text „35,23-114,45“ nahrazuje textem „40,55-131,73“.

14. V příloze v Kapitole 7 bodě 2.2 se číslo „211,27“ nahrazuje číslem „243,17“.

15. V příloze v Kapitole 7 bodě 3 se za slova „telefonní poplatky“ vkládají slova „ , kurýrní služby“.

16. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01040 vkládají výkony č. 01130, 01131, 01132, 01133 a 01134, které znějí:

17. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se na konci popisu výkonu č. 15119 doplňují věty „Přístroj umožňující kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici v režimu POCT nebo přístroj laboratorní jsou zapojeny do systému externího hodnocení kvality (EHK). Externí hodnocení kvality probíhá minimálně 1x ročně s maximální odchylkou ±25 %. V případě nevyhovujícího výsledku EHK se EHK opakuje nejdéle do 9 měsíců, a pokud se nevyhovující výsledek EHK opakuje, nemůže poskytovatel tento výkon vykázat v rámci vyšetření ve své ordinaci a je možné jej vykázat pouze v rámci jeho provedení v laboratoři. Výkon lze opět vykazovat s jeho provedením v ordinaci po následujícím vyhovujícím výsledku EHK, který bude proveden nejdéle do 9 měsíců od posledního nevyhovujícího výsledku EHK.“.

18. V příloze v Kapitole 101 – vnitřní lékařství – interna výkony č. 11511, 11512 a 11513 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

19. V příloze v Kapitole 103 – diabetologie se za výkon č. 13053 vkládá výkon č. 13054, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

20. V příloze se na konci Kapitoly 104 – endokrinologie doplňují výkony č. 14300 a 14301, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

21. V příloze v Kapitole 105 – gastroenterologie výkon č. 15162 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

22. V příloze v Kapitole 105 – gastroenterologie se výkon č. 15445 zrušuje.

23. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15024 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“ a v části Bodová hodnota se číslo „16654,61“ nahrazuje číslem „18699,66“.

24. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15028 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“ a v části Bodová hodnota se číslo „57253,54“ nahrazuje číslem „57731,28“.

25. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15030 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“ a v části Bodová hodnota se číslo „836,34“ nahrazuje číslem „1314,08“.

26. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15050 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“ a v části Bodová hodnota se číslo „2449,92“ nahrazuje číslem „3188,45“.

27. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonů č. 15062, 15064, 15066, 15068 a 15070 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“.

28. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 názvu výkonů č. 15101 a 15103 se slovo „KOLONOSKOPIE“ nahrazuje slovem „KOLOSKOPIE“, v tabulce nositelů části Čas (ČN) se číslo „40“ nahrazuje číslem „50“ a v části Bodová hodnota se číslo „511,29“ nahrazuje číslem „1096,94“.

29. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 názvu výkonů č. 15105 a 15107 se slovo „KOLONOSKOPIE“ nahrazuje slovem „KOLOSKOPIE“, v tabulce nositelů části Čas (ČN) se číslo „40“ nahrazuje číslem „50“ a v části Bodová hodnota se číslo „512“ nahrazuje číslem „1097,65“.

30. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonů č. 15379 a 15381 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“.

31. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 názvu výkonu č. 15401 se slovo „ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPIE“ nahrazuje slovem „GASTROSKOPIE“, v tabulce nositelů části Čas (ČN) se číslo „15“ nahrazuje číslem „30“ a v části Bodová hodnota se číslo „342,03“ nahrazuje číslem „576,45“.

32. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 výkony č. 15403 a 15404 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

33. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15406 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“.

34. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15410 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“, v tabulce nositelů části Čas (ČN) se číslo „45“ nahrazuje číslem „60“ a v části Bodová hodnota se číslo „3147,39“ nahrazuje číslem „3241,28“.

35. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonů č. 15412 a 15420 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“.

36. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15430 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“, v tabulce nositelů části Čas (ČN) se číslo „20“ nahrazuje číslem „35“ a v části Bodová hodnota se číslo „438,11“ nahrazuje číslem „909,56“.

37. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15440 části Bodová hodnota se číslo „303,75“ nahrazuje číslem „350,88“.

38. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 výkon č. 15446 se zrušuje.

39. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15473 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“.

40. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15475 části Bodová hodnota se číslo „16795,60“ nahrazuje číslem „16831,40“.

41. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15480 části Bodová hodnota se číslo „16330,51“ nahrazuje číslem „17453,37“.

42. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15510 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“.

43. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15720 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“.

44. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15900 části Bodová hodnota se číslo „279,10“ nahrazuje číslem „1056,43“.

45. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15910 části Bodová hodnota se číslo „1505,00“ nahrazuje číslem „596,96“.

46. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15920 části Bodová hodnota se číslo „317,25“ nahrazuje číslem „669,85“.

47. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15930 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“ a v části Bodová hodnota se číslo „356,23“ nahrazuje číslem „766,13“.

48. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15940 se slovo „ambulantně“ zrušuje a na konci popisu se doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“, v části OM se slova „S - pouze na specializovaném pracovišti“ nahrazují slovy „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“ a v části Bodová hodnota se číslo „1384,36“ nahrazuje číslem „2614,01“.

49. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15950 části Bodová hodnota se číslo „4222,40“ nahrazuje číslem „4762,81“.

50. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15960 části Bodová hodnota se číslo „327,81“ nahrazuje číslem „649,10“.

51. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 názvu výkonu č. 15970 se slovo „ESOFAGOGASTROSKOPII“ nahrazuje slovem „GASTROSKOPII“ a v části Bodová hodnota se číslo „314,17“ nahrazuje číslem „633,48“.

52. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15972 části Bodová hodnota se číslo „780,85“ nahrazuje číslem „1146,48“.

53. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15990 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“ a v části Bodová hodnota se číslo „1617,35“ nahrazuje číslem „628,18“.

54. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15992 části Bodová hodnota se číslo „214,02“ nahrazuje číslem „426,24“.

55. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15993 části Bodová hodnota se číslo „4826,57“ nahrazuje číslem „5388,78“.

56. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15994 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“ a v části Bodová hodnota se číslo „6462,72“ nahrazuje číslem „6884,39“.

57. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15998 části Bodová hodnota se číslo „2825,20“ nahrazuje číslem „2148,18“.

58. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15999 části Bodová hodnota se číslo „417,34“ nahrazuje číslem „1312,74“.

59. V příloze v Kapitole 106 – geriatrie se za výkon č. 16023 vkládají výkony č. 16100 a 16101, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

60. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25153 vkládá výkon č. 25154, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

61. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie názvu výkonu č. 25237 se slova „IMPULZNÍ OSCILOMETRIE“ zrušují a za slovo „CEST“ se vkládá slovo „OSCILOMETRICKOU“.

62. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie - skupina 1 popisu výkonu č. 25125 části ZUM se slovo „Ne“ nahrazuje slovem „Ano“ a v části Bodová hodnota se číslo „2624,76“ nahrazuje číslem „304,76“.

63. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie - skupina 1 popisu výkonu č. 25127 části ZUM se slovo „Ne“ nahrazuje slovem „Ano“ a v části Bodová hodnota se číslo „2647,81“ nahrazuje číslem „489,81“.

64. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie - skupina 1 popisu výkonu č. 25129 části ZUM se slovo „Ne“ nahrazuje slovem „Ano“ a v části Bodová hodnota se číslo „137,20“ nahrazuje číslem „103,20“.

65. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se za výkon č. 25140 vkládá výkon č. 25143, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

66. V příloze v Kapitole 305 – psychiatrie se za výkon č. 35205 vkládá výkon č. 35206, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

67. V příloze za Kapitolu 305 – psychiatrie se vkládá Kapitola 355 – centrum duševního zdraví pro osoby s nařízeným ochranným léčením, která včetně nadpisu zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

68. V příloze v Kapitole 306 – dětská a dorostová psychiatrie popisu výkonu č. 36021 části Čas výkonu (ČV) se číslo „140“ nahrazuje číslem „150“ a v tabulce nositelů části Čas (ČN) se číslo „140“ nahrazuje číslem „150“.

69. V příloze v Kapitole 306 – dětská a dorostová psychiatrie popisu výkonu č. 36022 části Čas výkonu (ČV) se číslo „70“ nahrazuje číslem „75“ a v tabulce nositelů části Čas (ČN) se číslo „70“ nahrazuje číslem „75“.

70. V příloze v Kapitole 306 – dětská a dorostová psychiatrie popisu výkonu č. 36023 části Čas výkonu (ČV) se číslo „35“ nahrazuje číslem „40“ a v tabulce nositelů části Čas (ČN) se číslo „35“ nahrazuje číslem „40“.

71. V příloze se na konci Kapitoly 306 – dětská a dorostová psychiatrie doplňuje výkon č. 36073, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

72. V příloze v Kapitole 413 – radiační onkologie - skupina 1 se za výkon č. 43637 vkládá výkon č. 43638, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

73. V příloze v Kapitole 404 – dermatovenerologie se za výkon č. 44111 vkládá výkon č. 44112, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

74. V příloze v Kapitole 404 – dermatovenerologie se za výkon č. 44115 vkládá výkon č. 44116, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

75. V příloze v Kapitole 521 – chirurgie - skupina 2 výkon č. 51433 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

76. V příloze v Kapitole 521 – chirurgie - skupina 2 se za výkon č. 51433 vkládá výkon č. 51434, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

77. V příloze v Kapitole 531 – chirurgie - skupina 3 se za výkon č. 51311 vkládá výkon č. 51315, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

78. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie - skupina 1 výkon č. 61131 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

79. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 61131 vkládá výkon č. 61132, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

80. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie - skupina 1 se výkon č. 61235 zrušuje.

81. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie - skupina 1 se výkon č. 61422 zrušuje.

82. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkon č. 61121 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

83. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 se za výkon č. 61121 vkládá výkon č. 61122, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

84. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkon č. 61153 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

85. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 se za výkon č. 61153 vkládá výkon č. 61154, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

86. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkon č. 61167 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

87. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 se za výkon č. 61167 vkládá výkon č. 61168, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

88. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkon č. 61169 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

89. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 se za výkon č. 61169 vkládá výkon č. 61170, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

90. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkon č. 61221 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

91. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 se za výkon č. 61221 vkládá výkon č. 61222, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

92. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 se za výkon č. 61231 vkládají výkony č. 61235 a 61236, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

93. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkony č. 61237 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

94. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkon č. 61241 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

95. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkon č. 61421 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

96. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 se za výkon č. 61421 vkládá výkon č. 61422, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

97. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkon č. 61423 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

98. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkony č. 61445, 61447, 61449, 61453 a 61455 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

99. V příloze se na konci Kapitoly 621 – plastická chirurgie - skupina 2 doplňuje výkon č. 61467, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

100. V příloze v Kapitole 631 – plastická chirurgie - skupina 3 výkon č. 61119 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

101. V příloze v Kapitole 631 – plastická chirurgie - skupina 3 se za výkon č. 61119 vkládá výkon č. 61120, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

102. V příloze v Kapitole 631 – plastická chirurgie - skupina 3 výkon č. 61473 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

103. V příloze v Kapitole 603 – gynekologie a porodnictví název výkonu č. 63703 zní: „UROGYNEKOLOGICKÉ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ“ a na konci popisu výkonu se doplňuje věta „V případě odbornosti urologie se k výkonu UZ 2 nebo 3 orgánů vykazují výkony č. 09137 nebo 09139.“.

104. V příloze v Kapitole 623 – gynekologie a porodnictví - skupina 2 popisu výkonu č. 63239 části ZUM se slovo „Ne“ nahrazuje slovem „Ano“.

105. V příloze v Kapitole 615 – orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 65115 vkládají výkony č. 65121 a 65122, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

106. V příloze v Kapitole 635 – orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 3 se na začátku kapitoly vkládá výkon č. 65100, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

107. V příloze v Kapitole 606 – ortopedie výkon č.  66031 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

108. V příloze v Kapitole 607 – ortopedická protetika výkon č. 67116 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

109. V příloze v Kapitole 731 – otorinolaryngologie - skupina 3 se za výkon č. 71725 vkládá výkon č. 71728, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

110. V příloze v Kapitole 702 – foniatrie se na začátku kapitoly vkládají výkony č. 72014 a 72020, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

111. V příloze v Kapitole 706 – urologie se za výkon č. 76023 vkládají výkony č. 76027, 76029, 76031 a 76033, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

112. V příloze v Kapitole 716 – urologie - skupina 1 popisu výkonu č. 76567 se slova „cystouretroskopie 76531, flexibilní cystoskopie 76511, nebo cystouretroskopie u dítěte 77111“ nahrazují slovy „cystouretroskopie č. 76531, flexibilní cystoskopie č. 76511, nebo cystouretroskopie u dítěte č. 77111“ a v části OM se slova „bez omezení“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“.

113. V příloze se na konci Kapitoly 716 – urologie - skupina 1 doplňují výkony č. 76621 a 76623, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

114. V příloze v Kapitole 736 – urologie - skupina 3 se za výkon č. 76603 vkládají výkony č. 76605 a 76613, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

115. V příloze v Kapitole 736 – urologie - skupina 3 popisu výkonu č. 76652 části ZUM se slovo „Ne“ nahrazuje slovem „Ano“ a v části Bodová hodnota se číslo „26106,45“ nahrazuje číslem „5846,45“.

116. V příloze v Kapitole 736 – urologie - skupina 3 výkon č. 76713 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

117. V příloze se na konci Kapitoly 736 – urologie - skupina 3 doplňují výkony č. 76715, 76717, 76719, 76721, 76723, 76725, 76727, 76729, 76731, 76733, 76735 a 76739, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

118. V příloze v Kapitole 710 – algeziologie - léčba bolesti popisu výkonu č. 80029 části OM se slova „bez omezení“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“ a v části OF se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.

119. V příloze v Kapitole 710 – algeziologie - léčba bolesti se za výkon č. 80029 vkládá výkon č. 80030, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

120. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81319 vkládá výkon č. 81320, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

121. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie výkon č. 81443 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

122. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie výkon č. 81563 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

123. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie výkon č. 81689 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

124. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81701 vkládá výkon č. 81702, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

125. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81757 vkládají výkony č. 81759 a 81760, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

126. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81777 vkládá výkon č. 81800, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

127. V příloze na konci Kapitoly 801 – klinická biochemie se vkládají výkony č. 81810, 81811, 81812, 81813, 81814 a 81815, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

128. V příloze v Kapitole 802 – lékařská mikrobiologie se za výkon č. 82241 vkládá výkon č. 82250, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

129. V příloze se na konci Kapitoly 809 – radiologie a zobrazovací metody doplňují výkony č. 89819, 89951, 89952, 89953, 89954, 89955, 89956, 89957 a 89958, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

130. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkon č. 91561 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

131. V příloze v Kapitole 816 – laboratoř lékařské genetiky popisu výkonu č. 94365 se věta poslední nahrazuje větami „Výkon je určen zejména pro specializované laboratoře, které působí v rámci center vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé a děti a center vysoce specializované onkologické péče. V klinicky odůvodněných případech (například monitorování úspěšnosti léčby) je možné výkon vykázat až 6/1 rok. Výkon lze vykázat při vyšetření nádorových buněk ve vzorcích hematopoetické tkáně včetně tkáně lymfoidní a v?tekutých vzorcích (například v kostní dřeni, periferní krvi, jiných tělních tekutinách, buněčných suspenzích), nikoliv při vyšetření tkání solidních nádorů (při vyšetření solidní nádorové tkáně lze vykázat výkon č. 87701).“.

132. V příloze v Kapitole 817 – laboratoř klinické cytologie popisu výkonů č. 95198 a 95199 se slova „splňuje podmínky dané Věstníkem č. 7/2007 MZ ČR pro výkon gynekologické cytologie“ nahrazují slovy „má statut screeningového pracoviště“ a v části OM se slova „A - pouze ambulantně“ nahrazují slovy „SA - pouze na spec. prac. ambulantně“.

133. V příloze v Kapitole 817 – laboratoř klinické cytologie popisu výkonů č. 95202 a 95203 se ve větě první slova „a 45“ nahrazují slovy „ , 45 a 55“, slovo „negativním“ se nahrazuje slovem „screeningovém“, slovo „screeningu“ se nahrazuje slovem „vyšetření“, na konci popisu výkonů se doplňuje věta „Výkon nelze vykázat s výkonem č. 95201.“ a v části OF se slova „2/život“ nahrazují slovy „3/život“.

134. V příloze v Kapitole 818 – laboratoř hematologická popisu výkonu č. 96894 se ve větě poslední slova „vyšetření ADAMTS13“ zrušují a slovo „dalších“ se nahrazuje slovem „další“.

135. V příloze v Kapitole 818 – laboratoř hematologická se za výkon č. 96899 vkládají výkony č. 96900 a 96901, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

136. V příloze v Kapitole 823 – laboratoř patologie se za výkon č. 87011 vkládá výkon č. 87012, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

137. V příloze v Kapitole 901 – klinická psychologie popisu výkonu č. 37021 tabulce nositelů se symbol „K2“ nahrazuje symbolem „K3“ a index „2“ se nahrazuje indexem „3“.

138. V příloze v Kapitole 901 – klinická psychologie popisu výkonu č. 37022 tabulce nositelů se symbol „K2“ nahrazuje symbolem „K3“ a index „2“ se nahrazuje indexem „3“.

139. V příloze v Kapitole 901 – klinická psychologie popisu výkonu č. 37023 tabulce nositelů se symbol „K2“ nahrazuje symbolem „K3“ a index „2“ se nahrazuje indexem „3“.

140. V příloze v Kapitole 901 – klinická psychologie popisu výkonu č. 37111 tabulce nositelů se symbol „K2“ nahrazuje symbolem „K1“ a index „2“ se nahrazuje indexem „1“.

141. V příloze v Kapitole 903 – klinická logopedie popis výkonu č. 72016 zní:„V případě hospitalizovaných pacientů je možné výkon vykázat 4/1 čtvrtletí.“.

142. V příloze v Kapitole 910 – psychoterapie výkony č. 35610 a 35620 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

143. V příloze v Kapitole 910 – psychoterapie popisu výkonu č. 35630 se věta „Omezení frekvencí 20/1 čtvrtletí se nevztahuje na poskytovatele lůžkové péče a poskytovatele ambulantní péče vykazující ošetřovací den denního stacionáře (00041 nebo 00042).“ nahrazuje větou „Omezení frekvencí 20/1 čtvrtletí se nevztahuje na pojištěnce, na které je nebo byl za poslední 3 měsíce poskytovatelem vykázán ošetřovací den denního stacionáře (00041 a 00042), a rovněž k hospitalizovaným pacientům.“.

144. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se za výkon č. 06335 vkládá výkon č. 06337, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

145. V příloze se na začátek Kapitoly 926 – domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu vkládají výkony č. 80088 a 80089, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

146. V příloze v Kapitole 931 – dětská psychologie se v popisech výkonů č. 37061 a 37062 v tabulce nositelů symbol „K2“ nahrazuje symbolem „K3“, index „2“ se nahrazuje indexem „3“ a v části Bodová hodnota se číslo „35,08“ nahrazuje číslem „150,36“.

147. V příloze v Kapitole 931 – dětská psychologie popisu výkonu č. 37063 tabulce nositelů se symbol „K2“ nahrazuje symbolem „K3“, index „2“ se nahrazuje indexem „3“ a v části Bodová hodnota se číslo „17,02“ nahrazuje číslem „75,18“.

148. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se na konci popisu výkonů č. 09117 a 09119 doplňuje věta „V případě kombinace s výkonem č. 81443 (oGTT) lze vykázat 3/1 den.“.

149. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony popisu výkonu č. 09133 části Bodová hodnota se číslo „0“ nahrazuje číslem „3,07“.

150. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09144 vkládá výkon č. 09170, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

151. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony popisu výkonu č. 09543 se věta první nahrazuje větou „Výkon se vykazuje s výkonem klinického vyšetření provedeným pojištěnci ode dne dosažení 18 let včetně při návštěvě u orálního a maxilofaciálního chirurga a ambulantního specialisty.“ a v části Bodová hodnota se číslo „0“ nahrazuje číslem „50“.

152. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony popis výkonu č. 09555 zní: „Výkon se vykazuje u dětí do dne dosažení 6 let. Při ambulantním specializovaném vyšetření a ošetření dítěte do 6 let přičti k výkonu klinického vyšetření. Výkon se dále vykazuje s odbornými výkony odborností 719, 780, 697, 809, 810, 902, 905, 910, 913, 916, 917, 919, 925, 926 a 927.“, v části Čas výkonu (ČV) se číslo „10“ nahrazuje číslem „0“, v části Bodová hodnota se číslo „0“ nahrazuje číslem „200“ a tabulka nositele výkonu s indexem a časem (ČN) se zrušuje.

153. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09555 vkládají výkony č. 09556 a 09557, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

154. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se na konci textu popisu výkonu č. 09563 doplňují slova „podle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů“.

155. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09572 vkládají výkony č. 09580 a 09990, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

156. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se na konci popisu výkonu č. 76801 doplňuje věta „Výkon nelze použít v odbornosti 115.“.

157. V příloze se na konci Kapitoly 999 – univerzální mezioborové výkony doplňuje výkon č. 99976, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministr:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

E-shop

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

Anežka Janoušková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Občanský zákoník z roku 2012 poprvé v českých právních dějinách důsledně oddělil režim smluvní a mimosmluvní odpovědnosti. Sedm let po účinnosti nového soukromoprávního kodexu představuje tato monografie první ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR. Teorie a praxe.

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR. Teorie a praxe.

Lucie Mikulíková - C. H. Beck

Monografie je prvním a zcela unikátním počinem na poli soutěžního práva na českém trhu. Svým pojetím, komplexností a množstvím praktických příkladů je zároveň analytickým komentářem i výkladovou učebnicí k ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část. 3. vydání

Správní právo. Obecná část. 3. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Kniha profesora Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část je moderně pojatou komplexní učebnicí obecné části správního práva. Po úspěšném přijetí čtenářskou obcí vychází již ve svém třetím vydání. Je určena nejen studentům, ale i odborníkům z oblasti veřejné správy, úředníkům ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.