Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 273/2023 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2023, částka 127, ze dne 14. 9. 2023

273

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2023,

kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 227/2003  Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 206/2015 Sb. a zákona č. 180/2023 Sb., k provedení § 15 odst. 3 a § 17a zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění vyhlášky č.  267/2010 Sb., vyhlášky č. 398/2010 Sb., vyhlášky č. 95/2014 Sb., vyhlášky č. 144/2016  Sb. a vyhlášky č. 127/2021 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se za text „§ 6 odst. 1“ vkládá text „písm. c)“, za text „§ 15 odst. 2“ se vkládají slova „a 3“ a za text „§ 16 odst. 2 písm. a),“ se vkládá text „§ 17a,“.

2. V § 5 odst. 2 se slovo „částí“ nahrazuje slovem „komponentů“.

3. V § 5 odst. 3 písm. g) a § 7 písm. g) se slovo „části“ nahrazuje slovem „komponenty“.

4. V § 7 písm. i) se slova „k částem“ nahrazují slovy „ke komponentům“.

5. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zní:

㤠7a

Rozsah dokumentace pro předkládání výrobků ke klasifikaci
(K § 17a zákona)

Dokumentace předkládaná žadatelem o klasifikaci výbušných látek a předmětů třídy 1, samovolně se rozkládajících látek a znecitlivěných tuhých výbušných látek třídy 4.1, jiných nebezpečných látek a předmětů třídy 9 obsahujících výbušné látky a předměty na základě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR10) (dále jen „klasifikace“) spolu se žádostí zahrnuje

a) název a popis předmětů a látek předkládaných ke klasifikaci, včetně jejich obchodního a chemického označení,
b) technickou dokumentaci zahrnující popis funkcí a nebezpečných vlastností předmětů a látek předkládaných ke klasifikaci, druh a množství obsažených výbušných látek a technický výkres sestavy předmětů s popisem,
c) průvodní dokumentaci zahrnující popis způsobu balení předmětů a látek předložených ke klasifikaci a výkres přepravního obalu s uvedením obalového kódu,
d) protokoly o provedených zkouškách u předmětů a látek předkládaných ke klasifikaci a
e) popisy a vysvětlení nezbytná pro zhodnocení obsahu dokumentů souvisejících s předměty a látkami předkládanými ke klasifikaci.


10) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).“.

6. Na konci přílohy č. 5 se doplňuje položka Q, která zní:

„Q. Podání žádosti o provedení klasifikace výbušných látek a předmětů třídy 1, samovolně se rozkládajících látek a znecitlivěných tuhých výbušných látek třídy 4.1, nebo jiných nebezpečných látek a předmětů třídy 9 obsahujících výbušné látky a předměty 10 000,-“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Síkela v. r.

E-shop

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Václav Kupec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech - Praktický komentář

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech - Praktický komentář

Petr Ševčík, Jan Malast, Bohumil Poláček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha přináší praktický výklad zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Výhodou předkládané knihy je časový odstup komentáře od účinnosti zákona. Díky tomu reaguje ...

Cena: 650 KčKOUPIT

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

Martin Sádovský - GRADA Publishing, a. s.

Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.