Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


531

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. prosince 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017  Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.  347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č.  364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Čl. I

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019  Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb., nařízení vlády č. 322/2021 Sb. a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., se mění takto:

1. Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 11 030 11 850 12 710 13 650 14 660 15 770 16 980 18 300 19 730 21 260 22 980 24 770 26 730 28 880 31 210 33 750
2 do 2 let 11 370 12 230 13 130 14 120 15 200 16 330 17 560 18 950 20 400 22 010 23 780 25 630 27 690 29 900 32 330 34 960
3 do 4 let 11 740 12 650 13 570 14 590 15 700 16 890 18 180 19610 21 130 22 800 24 660 26 560 28 680 30 990 33 500 36 210
4 do 6 let 12 120 13 050 14 040 15 080 16 250 17 480 18 810 20 300 21 870 23 610 25 510 27 480 29 690 32 090 34 710 37 520
5 do 9 let 12 550 13 500 14 510 15 600 16 800 18 080 19 470 21 010 22 640 24 440 26 410 28 480 30 760 33 240 35 960 38 870
6 do 12 let 12 980 13 950 14 990 16 120 17 380 18 690 20 150 21 770 23 430 25 290 27 360 29 500 31 860 34 420 37 250 40 270
7 do 15 let 13 400 14 440 15 510 16 690 17 970 19 350 20 840 22 520 24 290 26 200 28 340 30 560 33 000 35 680 38 600 41 730
8 do 19 let 13 850 14 920 16 050 17 250 18 600 20 020 21 560 23 310 25 140 27 120 29 340 31 670 34 190 36 960 40 020 43 250
9 do 23 let 14 310 15 420 16 600 17 850 19 250 20 720 22 330 24 130 26 020 28 100 30 380 32 790 35 420 38 320 41 470 44 820
10 do 27 let 14 830 15 970 17 170 18 470 19 930 21 450 23 090 25 000 26 960 29 090 31 470 33 980 36 710 39 700 42 990 46 430
11 do 32 let 15 310 16 490 17 770 19 110 20 640 22 210 23 940 25 910 27 920 30 150 32 610 35 200 38 030 41 150 44 540 48 160
12 nad 32 let 15 850 17 070 18 390 19 770 21 370 22 990 24 780 26 830 28 920 31 240 33 790 36 470 39 420 42 640 46 150 49 920

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 15 470 16 580 17 770 19 090 20 470 22 000 23 680 25 500 27 430 29 620 31 880 34 360 37 100 40 060
2 do 2 let 15 990 17 110 18 370 19 750 21 160 22 760 24 490 26 370 28 370 30 640 32 990 35 600 38 400 41 490
3 do 4 let 16 510 17 680 18 960 20 390 21 880 23 520 25 340 27 280 29 380 31 740 34 180 36 860 39 780 42 980
4 do 6 let 17 030 18 270 19 580 21 080 22 630 24 330 26 210 28 220 30 400 32 820 35 340 38 140 41 170 44 500
5 do 9 let 17 580 18 880 20 250 21 770 23 400 25 180 27 130 29 190 31 470 33 980 36 600 39 490 42 650 46 090
6 do 12 let 18 140 19 490 20 910 22 520 24 180 26 030 28 060 30 180 32 550 35 180 37 900 40 890 44 140 47 730
7 do 15 let 18 780 20 140 21 640 23 270 25 000 26 900 29 050 31 260 33 690 36 400 39 240 42 340 45 770 49 430
8 do 19 let 19 390 20 810 22 340 24 080 25 850 27 820 30 050 32 360 34 880 37 710 40 620 43 860 47 370 51 240
9 do 23 let 20 010 21 510 23 110 24 880 26 760 28 800 31 080 33 470 36 100 39 030 42 080 45 400 49 070 53 090
10 do 27 let 20 710 22 250 23 900 25 760 27 680 29 780 32 190 34 660 37 390 40 410 43 580 47 050 50 850 55 000
11 do 32 let 21 380 22 990 24 710 26 650 28 630 30 830 33 330 35 890 38 720 41 810 45 130 48 710 52 690 56 970
12 nad 32 let 22 110 23 790 25 530 27 570 29 630 31 900 34 510 37 150 40 110 43 330 46 740 50 480 54 580 59 020

2. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017  Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 15 470 16 580 17 770 19 090 20 470 22 000 24 360 26 290 28 340 30 660 33 060 35 680 38 590 41 730
2 do 2 let 15 990 17 110 18 370 19 750 21 160 22 760 25 220 27 220 29 340 31 740 34 230 37 000 39 970 43 240
3 do 4 let 16 510 17 680 18 960 20 390 21 880 23 520 26 120 28 180 30 410 32 910 35 490 38 330 41 430 44 820
4 do 6 let 17 030 18 270 19 580 21 080 22 630 24 330 27 050 29 180 31 490 34 050 36 720 39 690 42 900 46 430
5 do 9 let 17 580 18 880 20 250 21 770 23 400 25 180 28 020 30 200 32 620 35 280 38 060 41 120 44 470 48 120
6 do 12 let 18 140 19 490 20 910 22 520 24 180 26 030 29 010 31 250 33 770 36 550 39 440 42 610 46 050 49 860
7 do 15 let 18 780 20 140 21 640 23 270 25 000 26 900 30 060 32 400 34 970 37 850 40 860 44 140 47 780 51 660
8 do 19 let 19 390 20 810 22 340 24 080 25 850 27 820 31 120 33 560 36 240 39 240 42 320 45 750 49 480 53 580
9 do 23 let 20 010 21 510 23 110 24 880 26 760 28 800 32 210 34 740 37 530 40 630 43 870 47 390 51 280 55 540
10 do 27 let 20 710 22 250 23 900 25 760 27 680 29 780 33 380 36 000 38 900 42 100 45 460 49 140 53 160 57 560
11 do 32 let 21 380 22 990 24 710 26 650 28 630 30 830 34 590 37 310 40 310 43 580 47 100 50 900 55 110 59 650
12 nad 32 let 22 110 23 790 25 530 27 570 29 630 31 900 35 840 38 640 41 780 45 190 48 810 52 770 57 120 61 820

Dosavadní přílohy č. 3 až 5 se označují jako přílohy č. 4 až 6.

3. Přílohy č. 4 a 5 včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017  Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 38 980 41 380 46 530 49 580 52 550 55 790
2 do 2 let 40 040 42 550 47 810 50 880 53 990 57 350
3 do 4 let 41 230 43 800 49 150 52 260 55 500 58 970
4 do 6 let 42 370 45 040 50 510 53 680 57 020 60 670
5 do 9 let 43 580 46 370 51 940 55 160 58 640 62 380
6 do 12 let 44 850 47 740 53 430 56 670 60 310 64 170
7 do 15 let 46 200 49 170 54 970 58 330 62 030 66 050
8 do 19 let 47 550 50 660 56 560 59 940 63 850 68 010
9 do 23 let 48 930 52 180 58 210 61 670 65 710 70 010
10 do 27 let 50 420 53 760 59 940 63 460 67 630 72 100
11 do 32 let 51 930 55 430 61 740 65 300 69 650 74 270
12 nad 32 let 53 520 57 130 63 580 67 230 71 700 76 540

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017  Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5
(v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 let 15 540 16 860 18 230 19 750 25 040 31 290 31 550 32 120 32 820 33 600 34 860
2 do 6 let 16 110 17 460 18 990 20 560 25 760 31 560 31 850 32 690 33 500 34 620 36 490
3 do 12 let 17 120 18 620 20 200 22 000 26 430 31 930 32 330 33 100 34 850 36 070 38 450
4 do 19 let 18 300 19 870 21 600 23 380 27 650 32 590 33 330 34 340 36 300 38 720 41 640
5 do 27 let 19 470 21 170 23 000 25 020 28 870 33 600 34 380 35 780 38 560 41 700 45 750
6 do 32 let 21 130 22 980 24 890 27 050 30 920 35 330 36 290 37 770 41 780 45 140 49 450
7 nad 32 let 21 720 23 580 25 590 27 810 31 800 36 130 37 060 38 790 42 780 46 260 50 630

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Čl. II

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014  Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015  Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č.  603/2020 Sb. a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014  Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2
(v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 14 660 15 770 16 980 18 300 19 730 21 260 22 980 25 130 27 980 31 670 36 200 41 740
2 do 2 let 15 200 16 330 17 560 18 950 20 400 22 010 23 780 26 010 28 940 32 780 37 470 43 220
3 do 4 let 15 700 16 890 18 180 19 610 21 130 22 800 24 660 26 970 30 010 34 020 38 880 44 870
4 do 6 let 16 250 17 480 18 810 20 300 21 870 23 610 25 510 27 910 31 090 35 230 40 290 46 490
5 do 9 let 16 800 18 080 19 470 21 010 22 640 24 440 26 410 28 920 32 200 36 490 41 740 48 170
6 do 12 let 17 380 18 690 20 150 21 770 23 430 25 290 27 360 29 950 33 360 37 810 43 250 49 940
7 do 15 let 17 970 19 350 20 840 22 520 24 290 26 200 28 340 31 030 34 580 39 200 44 850 51 780
8 do 19 let 18 600 20 020 21 560 23 310 25 140 27 120 29 340 32 130 35 810 40 620 46 480 53 670
9 do 23 let 19 250 20 720 22 330 24 130 26 020 28 100 30 380 33 270 37 080 42 050 48 150 55 610
10 do 27 let 19 930 21 450 23 090 25 000 26 960 29 090 31 470 34 470 38 420 43 600 49 920 57 640
11 do 32 let 20 640 22 210 23 940 25 910 27 920 30 150 32 610 35 710 39 820 45 180 51 740 59 760
12 nad 32 let 21 370 22 990 24 780 26 830 28 920 31 240 33 790 37 030 41 290 46 840 53 650 62 000

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády č. 420/2021  Sb.

Čl. III

Nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.  347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V čl. I se body 7 až 9 zrušují.

2. Část druhá se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.