Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


261

ZÁKON

ze dne 1. června 2021,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o České obchodní inspekci

Čl. I

V zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001  Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006  Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011  Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 378/2015  Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 452/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 264/2017 Sb. a zákona č. 238/2020 Sb., se § 13a zrušuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o státní památkové péči

Čl. II

V zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č.  132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004  Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 307/2008  Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 124/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 127/2016 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb., se § 43a zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Změna horního zákona

Čl. III

V zákoně č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.  366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 498/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 89/2016  Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 88/2021 Sb., se § 42 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Čl. IV

V zákoně č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č.  124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015  Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 451/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 91/2018  Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se § 46a zrušuje.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o geologických pracích

Čl. V

V zákoně č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.  18/2004 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.  85/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017  Sb., se § 18 zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o právu petičním

Čl. VI

V zákoně č. 85/1990 Sb., o právu petičním, se za § 6 vkládá nový § 6a, který zní:

㤠6a

(1) Ministerstvo vnitra umožní k sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni a doručení petice státnímu orgánu využít jím vytvořený nástroj pro sestavování elektronických petic (dále jen „nástroj“).

(2) Podpis občana pod peticí se v nástroji nahrazuje prohlášením o podpoře petice potvrzeným občanem s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace alespoň na úrovni záruky značná.

(3) Údaje vedené v nástroji o petici a o počtu podpisů občanů pod peticí jsou veřejně přístupné.

(4) Ministerstvo vnitra umožní tomu, kdo petici v nástroji sestavil, obstarat si elektronický výpis ze zápisu o petici obsaženého v nástroji. Elektronický výpis obsahuje údaje o občanech, kteří petici svým podpisem podpořili, stanovené v ustanovení § 4 odst. 1 a údaje stanovené pro podpisové archy v ustanovení § 4 odst. 2.

(5) Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že petice sestavená v nástroji odporuje ustanovení § 1 odst. 3 nebo 4, neumožní další využití nástroje k opatření podpisů občanů pod ni a doručení petice státnímu orgánu a vyrozumí o tom prostřednictvím nástroje toho, kdo petici v nástroji sestavil.“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd

Čl. VII

V zákoně č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č. 137/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 115/1994 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 211/2013 Sb., se § 23c zrušuje.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích

Čl. VIII

V zákoně č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 207/2000  Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 303/2013  Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 196/2017 Sb., se § 64 včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o místních poplatcích

Čl. IX

V zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č.  305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001  Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011  Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 174/2012 Sb., zákona č. 266/2015 Sb., zákona č. 170/2017  Sb., zákona č. 278/2019 Sb., zákona č. 543/2020 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se § 16 zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích

Čl. X

V zákoně č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 544/1991 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 345/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 183/2017  Sb., se § 15a zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

Čl. XI

V zákoně č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 222/2006  Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se § 1a zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky

Čl. XII

Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona č. 334/1992 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 239/2012  Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 41/2015 Sb., zákona č. 367/2017 Sb. a zákona č. 113/2018 Sb., se mění takto:

1. § 1a se zrušuje.

2. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

㤠4a

(1) Fond zveřejňuje informace o poskytnutých finančních prostředcích nebo zárukách jako otevřená data ve smyslu zvláštního zákona10), a to v rozsahu

a)   jméno a příjmení či název příjemce,
b)   identifikační číslo osoby příjemce, je-li přiděleno,
c)   obec, ve které má příjemce sídlo či místo pobytu,
d)   výše poskytnutých prostředků a údaj o tom, jaká částka byla dosud vyplacena,
e)   účel, na který jsou prostředky určeny, včetně odkazu na úplnou dokumentaci programu, jsou-li prostředky poskytnuty v rámci programu,
f)   datum vydání rozhodnutí či uzavření smlouvy o poskytnutí prostředků,
g)   informace o tom, že bylo rozhodnuto o porušení rozpočtové kázně na straně příjemce, nebo došlo k pozastavení výplaty, krácení nebo vrácení finančních prostředků, a to včetně částky, které se toto opatření týká.

(2) Informace podle odstavce 1 se zveřejňují do 7 dnů od vydání rozhodnutí o poskytnutí prostředků, nevydává-li se rozhodnutí, pak do 7 dnů od účinnosti právního jednání, kterým se prostředky poskytují. V případě podle odstavce 1 písm. g) se informace zveřejní do 7 dnů po právní moci příslušného rozhodnutí či účinnosti dohody. Informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.

(3) Brání-li jiný právní předpis zveřejnění určité informace způsobem podle odstavců 1 a 2, informace se tímto způsobem nezveřejní.


10) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.“.

Čl. XIII
Přechodné ustanovení

Fond je povinen do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona zveřejnit způsobem uvedeným v § 4a informace o všech finančních prostředcích poskytnutých po 1. lednu 2018. Tyto informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Čl. XIV

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001  Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 556/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 345/2010  Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č.  302/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 303/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se odstavec 8 zrušuje.

2. V § 9 odst. 3 písm. a) se část věty za středníkem včetně středníku a včetně poznámky pod čarou č. 1 zrušuje.

3. § 19m se zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

Čl. XV

V zákoně č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného v částce 116/1992 Sb., zákona č. 254/1995 Sb., zákona č. 422/2000  Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 24/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb. a zákona č. 218/2021 Sb., se § 9a zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna živnostenského zákona

Čl. XVI

V § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008  Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 289/2017 Sb., se odstavce 11 až 16 zrušují.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků

Čl. XVII

V zákoně č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006  Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 196/2017 Sb., se § 16a včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o obecní policii

Čl. XVIII

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995  Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011  Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 65/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 248/2017 Sb. a zákona č. 261/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 11a odst. 1 se písmena d) a e) zrušují.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno d).

2. V § 11a se odstavce 3 až 7 zrušují.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 3.

3. V § 12 odst. 1 se za slovo „přiděleno,“ vkládá slovo „a“ a slova „a v případě potřeby také sdělení dalších údajů podle § 11a odst. 2 až 5“ se zrušují.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. XIX

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993  Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998  Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000  Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001  Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 424/2003  Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004  Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006  Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 342/2006  Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006  Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008  Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009  Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011  Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011  Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013  Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č.  344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014  Sb., zákona č. 251/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016  Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 213/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 335/2018  Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 164/2019 Sb., zákona č. 228/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 255/2020 Sb. a zákona č. 540/2020 Sb., se mění takto:

1. § 11a se zrušuje.

2. V § 85 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; rodný list se nepředkládá, lze-li údaj o vztahu k dítěti zjistit z informačního systému veřejné správy“.

3. V § 85 odst. 4 úvodní části ustanovení se na konci textu věty první doplňují slova „ ; rodný list se nepředkládá, lze-li údaj o vztahu k dítěti zjistit z informačního systému veřejné správy“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o bankách

Čl. XX

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992  Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998  Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003  Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006  Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007  Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010  Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011  Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013  Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016  Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 39/2020 Sb., zákona č. 49/2020 Sb., zákona č. 119/2020  Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 338/2020 Sb. a zákona č. 174/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 38ae se odstavce 2 a 4 až 7 zrušují.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

2. V § 38af odst. 2 písm. f) se slova „elektronicky čitelných“ zrušují.

3. V § 38af se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

„k)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
l)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky.“.

4. V § 38af se odstavce 7 a 8 zrušují.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 7.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. XXI

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002  Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006  Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009  Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 15/2015  Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 123/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 403/2020  Sb. a zákona č. 36/2021 Sb., se § 75a zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky

Čl. XXII

Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 188/2016 Sb., se mění takto:

1. § 6a se zrušuje.

2. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

㤠11a

(1) Fond zveřejňuje informace o poskytnutých finančních prostředcích nebo zárukách jako otevřená data ve smyslu zvláštního zákona5), a to v rozsahu

a)   jméno a příjmení či název příjemce,
b)   identifikační číslo osoby příjemce, je-li přiděleno,
c)   obec, ve které má příjemce sídlo či místo pobytu,
d)   výše poskytnutých prostředků a údaj o tom, jaká částka byla dosud vyplacena,
e)   účel, na který jsou prostředky určeny, včetně odkazu na úplnou dokumentaci programu, jsou-li prostředky poskytnuty v rámci programu,
f)   datum vydání rozhodnutí či uzavření smlouvy o poskytnutí prostředků,
g)   informace o tom, že bylo rozhodnuto o porušení rozpočtové kázně na straně příjemce, nebo došlo k pozastavení výplaty, krácení nebo vrácení finančních prostředků, a to včetně částky, které se toto opatření týká.

(2) Informace podle odstavce 1 se zveřejňují do 7 dnů od vydání rozhodnutí o poskytnutí prostředků, nevydává-li se rozhodnutí, pak do 7 dnů od účinnosti právního jednání, kterým se prostředky poskytují. V případě podle odstavce 1 písm. g) se informace zveřejní do 7 dnů po právní moci příslušného rozhodnutí či účinnosti dohody. Informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.

(3) Brání-li jiný právní předpis zveřejnění určité informace způsobem podle odstavců 1 a 2, informace se tímto způsobem nezveřejní.


5) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.“.

Čl. XXIII
Přechodné ustanovení

Fond je povinen do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona zveřejnit způsobem uvedeným v § 11a informace o všech finančních prostředcích poskytnutých po 1. lednu 2018. Tyto informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Čl. XXIV

V zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000  Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 41/2015  Sb., zákona č. 184/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 544/2020 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se § 18b zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna notářského řádu

Čl. XXV

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000  Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.  349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č.  88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č.  344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č.  254/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č.  303/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016  Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 7/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb. a zákona č. 218/2021  Sb., se mění takto:

1. Nadpis části desáté zní:
„OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ“.

2. V části desáté se oddíl 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.
Dosavadní oddíly 2 a 3 se označují jako oddíly 1 a 2.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o užitných vzorech

Čl. XXVI

V zákoně č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č.  303/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 196/2017 Sb., se § 20b včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

Čl. XXVII

V § 23a zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 157/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se odstavce 7 až 10 a 12 a 13 zrušují.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 7 a dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 8.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Čl. XXVIII

V zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993  Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998  Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002  Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005  Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006  Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009  Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012  Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č.  342/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č.  145/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 297/2017 Sb., zákona č. 540/2020  Sb. a zákona č. 161/2021 Sb., se § 27a zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Čl. XXIX

V zákoně č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 157/2006  Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se § 7a včetně poznámky pod čarou č. 16a zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

Čl. XXX

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 303/2013  Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 104/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 461/2016 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 307/2018 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 15 se odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 10d až 10f zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 4 až 7.

2. V § 15 odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem „4“.

3. § 15a se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o Ústavním soudu

Čl. XXXI

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000  Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004 Sb., zákona č. 120/2004  Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 90/2017  Sb., zákona č. 173/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 25a odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , rodné příjmení“.

2. V § 25a odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   pohlaví,“.

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h).

3. V § 25a odst. 2 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která znějí:

„h)   omezení svéprávnosti,
i)   rodinný stav nebo registrované partnerství,“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno j).

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o státním zastupitelství

Čl. XXXII

Ustanovení § 12j zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 293/2013 Sb. a zákona č. 315/2019 Sb., zní:

㤠12j

Pro účely zákona o základních registrech se Úřad evropského veřejného žalobce považuje za orgán veřejné moci, vůči němuž plní roli ústředního správního úřadu ministerstvo; údaje v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností, které mají být vyjádřeny referenční vazbou, se ve vztahu k Úřadu evropského veřejného žalobce takto uvádějí pouze tehdy, jsou-li v základních registrech uvedeny.“.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Čl. XXXIII

V zákoně č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č.  309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004  Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007  Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010  Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 99/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 183/2017  Sb., se § 45b zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Čl. XXXIV

V zákoně č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 80/2004 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se § 5a zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o silniční dopravě

Čl. XXXV

V zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č.  150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005  Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 115/2020  Sb., zákona č. 337/2020 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se § 34c zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o dráhách

Čl. XXXVI

V zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.  189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č.  1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č.  194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014  Sb., zákona č. 180/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 169/2018  Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 313/2019 Sb., zákona č. 367/2019 Sb. a zákona č. 115/2020 Sb., se § 54a zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o Rejstříku trestů

Čl. XXXVII

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007  Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011  Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 42/2019  Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 261/2020 Sb. a zákona č. 220/2021 Sb., se mění takto:

1. § 2a se zrušuje.

2. V § 11aa se odstavec 3 zrušuje.

3. V § 15a odst. 3 se slova „uvedených v § 2a“ zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o neperiodických publikacích

Čl. XXXVIII

V zákoně č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se § 5b zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o státní statistické službě

Čl. XXXIX

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004  Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 154/2009  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 243/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 332/2020 Sb., se mění takto:

1. § 9a se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č.  5e, 5g, 5h a 5j zrušuje.

2. V § 19a odst. 3 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 8a zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o vnitrozemské plavbě

Čl. XL

V zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.  118/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č.  186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 135/2019 Sb. a zákona č. 44/2020  Sb., se § 48a zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. XLI

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č.  91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000  Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003  Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004  Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005  Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006  Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007  Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011  Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012  Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č.  252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 377/2015  Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 98/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 222/2017  Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 363/2019 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 580/2020 Sb. a zákona č. 588/2020  Sb., se mění takto:

1. V § 63 odst. 3 se věty druhá a třetí včetně poznámek pod čarou č. 3a, 19a a 60 zrušují.

2. V § 63 odst. 3 se slova „Státní orgány a další právnické“ nahrazují slovem „Právnické“.

3. V § 63 se odstavce 5 až 11 zrušují.
Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 5.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna lesního zákona

Čl. XLII

V § 47 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 62/2017 Sb., se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o advokacii

Čl. XLIII

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č.  210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č.  205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 296/2007  Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 214/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 202/2012  Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 527/2020 Sb., se mění takto:

1. § 25a zní:

㤠25a

(1) Prohlášením o pravosti podpisu (dále jen „prohlášení“) advokát prohlašuje, že jednající osoba dokument před ním vlastnoručně podepsala nebo elektronický podpis na dokumentu uznala za vlastní. Prohlášení se provádí na žádost jednající osoby a má stejné účinky jako úřední ověření podpisu.

(2) Prohlášení musí být vyhotoveno na listině nebo na listu pevně s ní spojeném. Jde-li o elektronický podpis, prohlášení se vyhotoví v elektronické podobě a s elektronicky podepsaným dokumentem se spojí tak, aby nedošlo k porušení integrity dokumentu, na němž je elektronický podpis jednající osoby.

(3) Prohlášení obsahuje

a)   běžné číslo, pod kterým je prohlášení zapsáno v knize o prohlášeních o pravosti podpisu,
b)   jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození jednající osoby,
c)   adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa pobytu na území České republiky anebo adresu bydliště mimo území České republiky jednající osoby, je-li v předloženém dokladu uvedena; pokud předložený doklad tento údaj neobsahuje, zapíše se údaj na základě ústního prohlášení jednající osoby,
d)   označení dokladu, na jehož základě byly údaje podle písmen b) a c) zjištěny,
e)   údaj o tom, že jednající osoba dokument před advokátem podepsala, nebo že elektronický podpis na dokumentu uznala za vlastní,
f)   datum a místo, kde bylo prohlášení advokátem učiněno,
g)   jméno, popřípadě jména a příjmení advokáta a jeho evidenční číslo podle zápisu v seznamu advokátů; je-li advokát zastoupen advokátním koncipientem, obsahuje prohlášení rovněž jméno a příjmení advokátního koncipienta a jeho evidenční číslo podle zápisu v seznamu advokátních koncipientů a jeho podpis s dodatkem „v zastoupení“,
h)   kvalifikovaný elektronický podpis advokáta a jeho kvalifikované elektronické časové razítko, jde-li o prohlášení o pravosti elektronického podpisu.

(4) Advokát je povinen vést evidenci o všech učiněných prohlášeních formou knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, kterou Komora vydá advokátovi za úplatu poté, co advokát předloží úředně ověřený vzor svého podpisu.

(5) Advokát se může při prohlášení nechat zastoupit advokátním koncipientem, který Komoře předložil úředně ověřený vzor svého podpisu.

(6) Podrobnosti o povinnostech advokáta a advokátního koncipienta podle předchozích odstavců stanoví stavovský předpis.“.

2. V § 25c se slova „V souvislosti s poskytováním právních služeb může advokát“ nahrazují slovy „Advokát je oprávněn“.

3. V § 52d odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   nabízí poskytnutí právních služeb, ačkoli není osobou oprávněnou k jejich poskytování podle § 2 odst. 1,
b)   poskytne právní služby opakovaně a za úplatu, ačkoli není osobou oprávněnou k jejich poskytování podle § 2 odst. 1, nebo
c)   použije označení „advokát“, ačkoli nesplňuje zákonné podmínky pro používání takového označení, nebo jiným způsobem vyvolá klamavý dojem, že jde o advokáta.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 3 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 200 000 Kč.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

Čl. XLIV

V zákoně č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 342/2006  Sb., zákona č. 181/2007 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se § 10f zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. XLV

V zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003  Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012  Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016  Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 609/2020  Sb., zákona č. 162/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 543/2020 Sb., se § 41a zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Čl. XLVI

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997  Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000  Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000  Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004  Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005  Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006  Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007  Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011  Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014  Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 1/2015 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 66/2017  Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 231/2017 Sb., zákona č. 290/2017 Sb., zákona č. 282/2018 Sb., zákona č. 45/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 262/2019  Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 165/2020 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 538/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb. a zákona č. 569/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 40 se odstavce 12 až 14 zrušují.
Dosavadní odstavce 15 a 16 se označují jako odstavce 12 a 13.

2. V § 40 odst. 13 se číslo „15“ nahrazuje číslem „12“.

3. § 41 se zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o civilním letectví

Čl. XLVII

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000  Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 127/2014  Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 111/2019  Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 85g se odstavce 2 až 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 2 a 3.

2. V § 85k odst. 2 se číslo „7“ nahrazuje číslem „2“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o zemědělství

Čl. XLVIII

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004  Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009  Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 371/2016  Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 208/2019 Sb. a zákona č. 484/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2fb se odstavce 3 až 8 zrušují.

2. V § 3a se odstavce 3 až 8 zrušují.
Dosavadní odstavce 9 až 14 se označují jako odstavce 3 až 8.

3. V § 3a odst. 4 se číslo „9“ nahrazuje číslem „3“.

4. V § 3a odst. 5 písm. d) se číslo „12“ nahrazuje číslem „6“.

5. V § 3a odst. 7 úvodní části ustanovení se číslo „12“ nahrazuje číslem „6“.

6. § 3r se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Čl. XLIX

V zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004  Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012  Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 148/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 204/2019 Sb. a zákona č. 119/2020 Sb., se § 13a zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

Čl. L

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č.  32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 123/2010 Sb., zákona č. 375/2011  Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 222/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 205/2017  Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb. a zákona č. 36/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 4b se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

2. V § 5 odst. 2 písm. c) se za slova „orgánu veřejné moci“ vkládají slova „a úkonů subjektu, který při vykonávání těchto úkonů nepůsobí jako orgán veřejné moci,“.

3. V § 5 odst. 4 se za slova „uvedených v“ vkládají slova „odstavci 1 písm. b) a c) a“.

4. V § 5 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 3a zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

5. V § 5 odst. 5 se slova „s výjimkami uvedenými v tomto zákoně může zveřejnit i další informace“ nahrazují slovy „může zveřejnit i další informace, nestanoví-li zákon jinak“.

6. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

㤠5a
Informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup

(1) Povinné subjekty, které na základě zákona vedou a spravují registry, evidence, seznamy nebo rejstříky obsahující informace, které jsou na základě zákona každému přístupné (dále jen „registr“), jsou povinny tyto informace zveřejňovat v přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkový přístup.

(2) Povinné subjekty zveřejňují informace obsažené v registrech, s výjimkou dokumentů ze sbírky listin, jsou-li součástí registru, rovněž jako otevřená data. Podle věty první se nezveřejní jméno a příjmení, datum narození s výjimkou roku narození, rodné číslo a adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou názvu obce; to neplatí, jsou-li tyto údaje uvedeny v registrech v souvislosti s podnikáním nebo jinou obdobnou výdělečnou činností nebo v souvislosti s členstvím fyzické osoby ve statutárním nebo jiném orgánu právnické osoby nebo s výkonem funkce statutárního orgánu nebo v souvislosti s postavením skutečného majitele podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.“.

7. V § 5a se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Státní orgány, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností zveřejňují metadata informací zveřejněných způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich úředních deskách a metadata těchto úředních desek jako otevřená data.“.

8. V § 21 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

Čl. LI
Přechodné ustanovení

Povinné subjekty zveřejní dosud vedené registry, evidence, seznamy nebo rejstříky obsahující informace, které jsou na základě zákona každému přístupné, jako otevřená data podle § 5a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění účinném od patnáctého dne ode dne vyhlášení tohoto zákona, do 31. prosince 2023.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna veterinárního zákona

Čl. LII

V § 57 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003  Sb., zákona č. 48/2006 Sb. a zákona č. 308/2011 Sb., se odstavce 3 až 8 zrušují.

ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona o zajišťování obrany České republiky

Čl. LIII

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.  281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „v rozsahu údajů stanovených tímto zákonem“ zrušují.

2. Část jedenáctá se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. LIV

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č.  151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004  Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006  Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008  Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011  Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013  Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č.  203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015  Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 16/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019  Sb. a zákona č. 165/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 160 odst. 2 písm. a) se číslo „15“ nahrazuje číslem „50“.

2. V § 165a se odstavce 5 až 8 včetně poznámky pod čarou č. 24b zrušují.

3. V § 167 se odstavce 5 až 8 zrušují.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o cestovních dokladech

Čl. LV

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č.  559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007  Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 167/2012  Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 159/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 19 odst. 1 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

2. V § 20 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8.

3. V § 29 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „odst. 6 a 7“ nahrazují slovy „odst. 3 a 4“.

4. V § 29a odst. 3 úvodní části ustanovení se text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 3“.

5. V § 30 se odstavce 3 až 5 a 14 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 3 až 10 a dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 11.

6. V § 30 odst. 5 se číslo „7“ nahrazuje číslem „4“.

7. V § 30b odst. 1 úvodní části ustanovení se text „§ 30 odst. 10“ nahrazuje textem „§ 30 odst. 7“.

8. V § 30b odst. 1 závěrečné části ustanovení se text „§ 30 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 30 odst. 3“.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o Veřejném ochránci práv

Čl. LVI

V zákoně č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008  Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 198/2017  Sb. a zákona č. 365/2017 Sb., se § 16a zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Čl. LVII

V § 53a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 303/2013  Sb., se odstavce 5 až 11 zrušují.

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna tiskového zákona

Čl. LVIII

V zákoně č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 302/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 305/2013 Sb., zákona č.  183/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se § 17a zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o námořní plavbě

Čl. LIX

V zákoně č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 339/2020 Sb. a zákona č. 609/2020  Sb., se § 80a zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury

Čl. LX

V zákoně č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č.  239/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona 129/2016 Sb., zákona č. 308/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb. a zákona č. 190/2021 Sb., se za § 12 vkládá nový § 13, který včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

㤠13

(1) Fond zveřejňuje informace o poskytnutých finančních prostředcích nebo zárukách jako otevřená data ve smyslu zvláštního zákona13), a to v rozsahu

a)   jméno a příjmení či název příjemce,
b)   identifikační číslo osoby příjemce, je-li přiděleno,
c)   obec, ve které má příjemce sídlo či místo pobytu,
d)   výše poskytnutých prostředků a údaj o tom, jaká částka byla dosud vyplacena,
e)   účel, na který jsou prostředky určeny, včetně odkazu na úplnou dokumentaci programu, jsou-li prostředky poskytnuty v rámci programu,
f)   datum vydání rozhodnutí či uzavření smlouvy o poskytnutí prostředků,
g)   informace o tom, že bylo rozhodnuto o porušení rozpočtové kázně na straně příjemce, nebo došlo k pozastavení výplaty, krácení nebo vrácení finančních prostředků, a to včetně částky, které se toto opatření týká.

(2) Informace podle odstavce 1 se zveřejňují do 7 dnů od vydání rozhodnutí o poskytnutí prostředků, nevydává-li se rozhodnutí, pak do 7 dnů od účinnosti právního jednání, kterým se prostředky poskytují. V případě podle odstavce 1 písm. g) se informace zveřejní do 7 dnů po právní moci příslušného rozhodnutí či účinnosti dohody. Informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.

(3) Brání-li jiný právní předpis zveřejnění určité informace způsobem podle odstavců 1 a 2, informace se tímto způsobem nezveřejní.


13) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.“.

Čl. LXI
Přechodné ustanovení

Fond je povinen do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona zveřejnit způsobem uvedeným v § 13 informace o všech finančních prostředcích poskytnutých po 1. lednu 2018. Tyto informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Čl. LXII

V zákoně č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 197/2017  Sb., zákona č. 100/2019 Sb. a zákona č. 50/2021 Sb., se § 10a zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy

Čl. LXIII

V zákoně č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 483/2004  Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017  Sb., se § 15a včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ŠEDESÁTÁ
Změna zákona o obcích

Čl. LXIV

V zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004  Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008  Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011  Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014  Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 175/2018 Sb., zákona č. 32/2019  Sb., zákona č. 263/2019 Sb. a zákona č. 36/2021 Sb., se § 149a zrušuje.

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o krajích

Čl. LXV

V zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č.  421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011  Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016  Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 263/2019 Sb. a zákona č. 36/2021 Sb., se § 94a zrušuje.

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. LXVI

V zákoně č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č.  450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004  Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008  Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010  Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012  Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 263/2019 Sb. a zákona č. 36/2021 Sb., se § 119b zrušuje.

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. LXVII

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002  Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006  Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 303/2013  Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017  Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se odstavce 16 až 18 včetně poznámky pod čarou č. 9d zrušují.

2. V § 10 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „V případě, že je oprávněná osoba současně vlastníkem objektu podle věty druhé, nepostupuje se podle věty druhé.“.

3. V § 10 odst. 11 se slova „ověřenými podpisy9)“ nahrazují slovy „ověřeným podpisem zmocnitele9)“.

4. V § 13b se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

5. V § 13b odst. 5 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

6. § 23a se včetně poznámky pod čarou č. 21 zrušuje.

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna plemenářského zákona

Čl. LXVIII

V § 23b zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 32/2011 Sb. a zákona č. 60/2017 Sb., se odstavce 6 a 9 až 14 zrušují.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů

Čl. LXIX

V zákoně č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 474/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 303/2013  Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 196/2017 Sb., se § 41 včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o Státním fondu podpory investic

Čl. LXX

V zákoně č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004  Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/2012 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 307/2018  Sb. a zákona č. 113/2020 Sb., se za § 10 vkládá nový § 11, který včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

㤠11

(1) Fond zveřejňuje informace o poskytnutých finančních prostředcích nebo zárukách jako otevřená data ve smyslu zvláštního zákona9), a to v rozsahu

a)   jméno a příjmení či název příjemce,
b)   identifikační číslo osoby příjemce, je-li přiděleno,
c)   obec, ve které má příjemce sídlo či místo pobytu,
d)   výše poskytnutých prostředků nebo záruk a údaj o tom, jaká částka byla dosud vyplacena,
e)   účel, na který jsou prostředky určeny, včetně odkazu na úplnou dokumentaci programu, jsou-li prostředky poskytnuty v rámci programu,
f)   datum vydání rozhodnutí či uzavření smlouvy o poskytnutí prostředků,
g)   informace o tom, že bylo rozhodnuto o porušení rozpočtové kázně na straně příjemce, nebo došlo k pozastavení, krácení nebo vrácení finančních prostředků, a to včetně částky, které se toto opatření týká.

(2) Informace podle odstacve 1 se zveřejňují do 7 dnů od vydání rozhodnutí či uzavření smlouvy o poskytnutí prostředků, a v případě informace podle odstavce 1 písm. g) do 7 dnů po právní moci příslušného rozhodnutí či účinnosti dohody. Informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.

(3) Brání-li jiný právní předpis zveřejnění určité informace způsobem podle odstavců 1 a 2, informace se tímto způsobem nezveřejní.


9) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.“.

Čl. LXXI
Přechodné ustanovení

Fond je povinen do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona zveřejnit způsobem uvedeným v § 11 informace o všech finančních prostředcích poskytnutých po 1. lednu 2018. Tyto informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Čl. LXXII

V zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č.  229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002  Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002  Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005  Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008  Sb., zákona č. 153/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 503/2012  Sb., zákona č. 311/2013 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 185/2016  Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 104/2017 Sb. a zákona č. 118/2020 Sb., se § 64a zrušuje.

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ
Změna krizového zákona

Čl. LXXIII

V § 15 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 430/2010  Sb., se odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 41 až 45 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Čl. LXXIV

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004  Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 251/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012  Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 242/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 208/2019 Sb. a zákona č. 314/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odstavce 6 a 7 znějí:

„(6) Fond zveřejňuje informace o poskytnutých dotacích jako otevřená data ve smyslu zvláštního zákona47), a to v rozsahu

a)   jméno a příjmení či název příjemce,
b)   identifikační číslo osoby příjemce, je-li přiděleno,
c)   obec, ve které má příjemce sídlo či místo pobytu,
d)   výše přiznané dotace a údaj o tom, jaká částka byla dosud vyplacena,
e)   účel, na který je poskytovaná částka určena,
f)   datum vydání rozhodnutí či uzavření dohody o poskytnutí dotace,
g)   informace o tom, že bylo rozhodnuto o porušení rozpočtové kázně na straně příjemce, včetně částky, kterou byl příjemce povinen vrátit, odvést či která nebyla vyplacena.

(7) Informace podle odstavce 1 se zveřejňují do 7 dnů od vydání rozhodnutí či uzavření dohody o poskytnutí dotace, v případě informace podle odstavce 1 písm. g) do 7 dnů po právní moci příslušného rozhodnutí či účinnosti dohody. Informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.“.

2. V § 12 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Brání-li jiný právní předpis zveřejnění určité informace způsobem podle odstavců 1 a 2, informace se tímto způsobem nezveřejní.“.

3. § 12b se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. LXXV
Přechodné ustanovení

Státní zemědělský intervenční fond je povinen do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona zveřejnit způsobem uvedeným v § 12 odst. 6 až 8 informace o všech finančních prostředcích poskytnutých po 1. lednu 2018. Tyto informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.

ČÁST SEDMDESÁTÁ
Změna zákona o Probační a mediační službě

Čl. LXXVI

V zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č.  227/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011  Sb., zákona č. 303/2013, zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 165/2020 Sb. a zákona č. 220/2021 Sb., se § 5a zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. LXXVII

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č.  274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č.  356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004  Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006  Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009  Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013  Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016  Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019  Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 544/2020 Sb. a zákona č. 36/2021 Sb., se mění takto:

1. § 47b se včetně poznámky pod čarou č. 36a zrušuje.

2. V § 48 odst. 1 se slova „ , které mu byly poskytnuty podle § 47b“ nahrazují slovy „vedené v informačních systémech veřejné správy, které může využívat k výkonu působnosti podle tohoto zákona“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

Čl. LXXVIII

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004  Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 312/2013  Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb. a zákona č. 279/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 84 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

2. § 84a, 84b, 84d a 84e se zrušují.

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o silničním provozu

Čl. LXXIX

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001  Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005  Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007  Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011  Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012  Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013  Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 285/2018 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb. a zákona č. 220/2021  Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 7 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; to neplatí, pokud je držitelem platného řidičského průkazu České republiky, o němž je veden údaj v centrálním registru řidičů“.

2. V § 6 odst. 7 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; to neplatí, pokud jsou údaje o vozidle evidovány v registru silničních vozidel podle jiného předpisu50)“.
Poznámka pod čarou č. 50 zní:


50) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 6 odst. 7 se na konci písmene c) doplňují slova „nebo je tato skutečnost zapsána v centrálním registru řidičů,“.

4. V § 6 odstavec 8 zní:

„(8) Řidič motorového vozidla je na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka povinen prokázat svou totožnost a předložit ke kontrole doklady podle odstavce 7, má-li povinnost je mít u sebe.“.

5. V § 6 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) Předloží-li řidič při kontrole vozidla doklad zadržený podle § 6b nebo 118b, policista, vojenský policista, strážník obecní policie ve stejnokroji nebo celník zadržený doklad odejme a bezodkladně jej odevzdá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Osobě, která měla zadržený doklad u sebe, o tom vydá potvrzení.“.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

6. V § 6b odstavec 4 zní:

„(4) Je-li při kontrole vozidla dán důvod pro zadržení osvědčení o registraci vozidla podle odstavce 1 a řidič je na výzvu nepředloží, prohlásí policista doklad za zadržený. Zadržení dokladu oznámí policista bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vedení údajů o vozidle v registru vozidel příslušnému podle místa spáchání přestupku, který o tom v registru silničních vozidel provede záznam. Nelze-li osvědčení o registraci vozidla zadržet, neboť je řidič vozidla nemá u sebe, je provozovatel vozidla povinen toto osvědčení odevzdat do 5 pracovních dnů ode dne vydání dokladu o jeho zadržení nebo od doručení kopie tohoto dokladu úřadu příslušnému podle odstavce 3.“.

7. V § 47 odst. 3 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ; záznam lze pořídit a jednotlivě autentizovat též elektronicky, podepíší-li jej účastníci elektronickým podpisem51)“.
Poznámka pod čarou č. 51 zní:


51) § 7 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.“.

8. V § 118b se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Zadržení řidičského průkazu oznámí policie bez zbytečného odkladu rovněž obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vedení údajů o řidiči v registru řidičů, který o tom provede v registru řidičů záznam.“.

9. V § 118b se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Je-li dán důvod pro zadržení řidičského průkazu podle odstavce 1 a řidič jej policistovi nepředloží, může policista tento řidičský průkaz prohlásit za zadržený. Řidičský průkaz se v takovém případě považuje za zadržený a odstavce 2 až 5 se použijí obdobně s tím, že řidičský průkaz se k oznámení nepřikládá a jeho držitel má povinnost jej do 5 pracovních dnů ode dne jeho prohlášení za zadržený odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa spáchání skutku.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

10. § 122a se zrušuje.

11. V § 125c odst. 1 písm. e) se na konci bodu 2 doplňují slova „nebo její řidičský průkaz byl prohlášen za zadržený podle § 118b odst. 6“.

12. V § 125c odst. 4 písm. b) se za text „§ 113 odst. 1“ vkládá text „ , § 118b odst. 6“.

13. V § 137 odst. 2 se text „§ 118b odst. 6“ nahrazuje textem „§ 118b odst. 7“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

Čl. LXXX

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006  Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 368/2016  Sb., zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 99/2019 Sb. a zákona č. 12/2020  Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. a) až p), v § 4 odst. 1 písm. a) až f), v § 4 odst. 2 písm. b) až i) a v § 5 odst. 2 písm. a) až e) se středník nahrazuje čárkou.

2. V § 2 písm. b) se na konci textu věty první doplňují slova „nebo plnění jiných funkcí státu anebo dalších veřejnoprávních korporací“ a za slovo „dále“ se vkládají slova „technické a programové prostředky, případně jiné“.

3. V § 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   rozvojem informačních systémů veřejné správy proces zlepšování vlastností informačních systémů veřejné správy nebo zlepšování služeb informačních systémů veřejné správy, včetně jeho právního, organizačního, znalostního a technického zajištění; rozvojem je i modernizace technických nebo programových prostředků anebo jiných nástrojů umožňujících výkon informační činnosti nebo částečná anebo úplná náhrada technických nebo programových prostředků anebo jiných nástrojů umožňujících výkon informační činnosti za účelem zlepšení vlastností informačních systémů veřejné správy nebo zlepšení služeb informačních systémů veřejné správy,“.

Dosavadní písmena g) až u) se označují jako písmena h) až v).

4. V § 2 písm. k) se slova „vybavení, programové vybavení“ nahrazují slovy „a programové prostředky“.

5. V § 2 písm. t) se za slova „dokumentace informačního systému veřejné správy“ vkládají slova „nebo centrálního místa služeb komunikační infrastruktury veřejné správy (dále jen „centrální místo služeb“)“ a za slova „vlastnosti informačního systému veřejné správy“ se vkládají slova „nebo centrálního místa služeb“.

6. V § 2 se na konci písmene v) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w) až z), která znějí:

„w)   bezpečnostní úrovní cloud computingu bezpečnostní úroveň pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci podle právního předpisu upravujícího kybernetickou bezpečnost,
x)   cloud computingem způsob zajištění provozu informačního systému veřejné správy nebo jeho části prostřednictvím dálkového přístupu k sdílenému technickému nebo programovému prostředku, který je zpřístupněný poskytovatelem cloud computingu a nastavitelný správcem informačního systému veřejné správy,
y)   poptávkou cloud computingu úkon orgánu veřejné správy,
1. jehož předmětem je projev vůle využít cloud computing poskytovaný osobou nebo její součástí, které jsou odlišné od tohoto orgánu veřejné správy, pro potřebu tohoto nebo jiného orgánu veřejné správy a mimo rámec vertikální nebo horizontální spolupráce podle právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek nebo obecné výjimky z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek,
2. obsahující charakteristiku poptávaného cloud computingu,
3. předcházející úkonu tohoto nebo jiného orgánu veřejné správy podle právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek, má-li být cloud computing zadán podle právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek,
z)   nabídkou cloud computingu úkon poskytovatele cloud computingu,
1. jehož předmětem je projev vůle poskytnout cloud computing orgánu veřejné správy mimo rámec vertikální nebo horizontální spolupráce podle právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek nebo obecné výjimky z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek,
2. obsahující charakteristiku nabízeného cloud computingu,
3. předcházející úkonu tohoto poskytovatele cloud computingu podle právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek, má-li být cloud computing zadán podle právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek.“.

7. V § 3 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   rozhoduje o projektech určených informačních systémů spravovaných státními orgány v případě nesouhlasného vyjádření ministerstva k těmto projektům.“.

8. V § 4 odst. 1 písm. c) a d) se slova „budování nebo přetváření“ nahrazují slovy „vytváření nebo rozvoj“.

9. V § 4 odst. 1 písm. c) a d), v § 4 odst. 2 písm. g) a v § 5 odst. 2 písm. c) se slovo „výlučně“ zrušuje.

10. V § 4 odst. 2 písm. d) se slova „pravidla pro vazby mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní“ nahrazují slovy „a ve Věstníku ministerstva zveřejní pravidla užívání referenčního rozhraní“.

11. V § 4 odst. 2 písm. h) se za slovo „předpisy“ vkládají slova „upravujícími informační nebo komunikační technologie“, za slovo „dokumentací“ se vkládá čárka a na konci textu písmene h) se doplňují slova „týkajícími se informačních nebo komunikačních technologií“.

12. V § 4 odst. 2 písm. l) se slova „komunikační infrastruktury veřejné správy (dále jen „centrální místo služeb“)“ zrušují.

13. V § 5 odst. 2 písm. c) se za slova „informačního systému veřejné správy“ vkládají slova „jimi spravovaným“, za slovo „předpisy“ se vkládají slova „upravujícími informační nebo komunikační technologie“, za slovo „dokumentací“ se vkládá čárka a za slova „usneseními vlády“ se vkládají slova „týkajícími se informačních nebo komunikačních technologií“.

14. V § 5 odst. 2 písmeno f) zní:

„f)   předložit ministerstvu k vyjádření a v případě určených informačních systémů spravovaných orgány územních samosprávných celků, které slouží výlučně k výkonu samostatné působnosti, na vědomí projekty určených informačních systémů; část věty před středníkem se nepoužije v případě technického zhodnocení určeného informačního systému spočívajícího jen ve změnách nemajících vliv na vnitřní vazby tohoto určeného informačního systému nebo na vazby na jiné informační systémy veřejné správy.“.

15. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až i), která znějí:

„g)   uskutečnit programy obsahující pořízení nebo technické zhodnocení určených informačních systémů, jejichž návrhy dokumentace jsou povinny předložit ministerstvu k vyjádření, investiční záměry akcí pořízení nebo technického zhodnocení určených informačních systémů, které jsou povinny předložit ministerstvu k vyjádření, a projekty určených informačních systémů, které jsou povinny předložit ministerstvu k vyjádření, až po souhlasném vyjádření ministerstva nebo souhlasném rozhodnutí vlády,
h)   provádět hodnocení ekonomické výhodnosti způsobu provozu jimi spravovaných informačních systémů veřejné správy,
i)   provádět před pořízením informačního systému veřejné správy nebo v rámci technického zhodnocení anebo rozvoje jimi spravovaného informačního systému veřejné správy hodnocení ekonomické výhodnosti jeho provozu.“.

16. V § 5 odst. 2 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která znějí:

„h)   oznámit ministerstvu zahájení zkušebního provozu určeného informačního systému souvisejícího s jeho pořízením nebo technickým zhodnocením před tím, než tato skutečnost nastane, vést záznam o průběhu zkušebního provozu a zpřístupnit záznam ministerstvu dálkovým přístupem; část věty před středníkem se nepoužije v případě zkušebního provozu souvisejícího s technickým zhodnocením určeného informačního systému spočívajícím jen ve změnách nemajících vliv na vnitřní vazby tohoto určeného informačního systému nebo na vazby na jiné informační systémy veřejné správy,
i)   zahájit poskytování služby informačního systému veřejné správy jím spravovaným určeným informačním systémem až po vyjádření ministerstva, že určený informační systém splňuje požadavky kladené na něj právními předpisy, informační koncepcí orgánu veřejné správy a provozní dokumentací, a jde-li o informační systém veřejné správy spravovaný orgánem veřejné správy, pro něhož jsou závazná usnesení vlády, rovněž informační koncepcí České republiky a jinými usneseními vlády týkajícími se informačních systémů veřejné správy; část věty před středníkem se nepoužije na službu informačního systému veřejné správy, která se týká výlučně výkonu samostatné působnosti,“.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena j) a k).

17. V § 5 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Orgány veřejné správy mohou při zkušebním provozu informačního systému veřejné správy využívat v nezbytném rozsahu údaje, které se v informačním systému veřejné správy vedou nebo povedou nebo které jsou nebo budou v souvislosti s poskytováním služby informačního systému veřejné správy využívány.“.

18. V § 5a odst. 1 se za slovo „pořizování,“ vkládají slova „technického zhodnocení,“, slovo „a“ za slovem „správy“ se nahrazuje čárkou a za slovo „provozování“ se vkládají slova „ , užívání a rozvoje“.

19. V § 5a odstavec 2 zní:

„(2) Orgány veřejné správy vytvářejí a vydávají informační koncepci orgánu veřejné správy, uplatňují ji v praxi a vyhodnocují její dodržování. V informační koncepci orgánu veřejné správy orgány veřejné správy stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení spravovaných informačních systémů veřejné správy a vymezí obecné principy pořizování, technického zhodnocení, vytváření, správy, provozování, užívání a rozvoje svých informačních systémů veřejné správy. V případě orgánů téhož územního samosprávného celku se vytváří jedna informační koncepce pro všechny orgány územního samosprávného celku. Orgány veřejné správy předkládají informační koncepci orgánu veřejné správy do 3 měsíců ode dne jejího vydání nebo aktualizace ministerstvu. Strukturu a náležitosti informační koncepce orgánu veřejné správy, jakož i postupy orgánů veřejné správy při jejím vytváření, vydávání a při vyhodnocování jejího dodržování, požadavky na řízení informačních systémů veřejné správy, včetně bezpečnostních úrovní a dekomponování informačních systémů veřejné správy, technické požadavky na informační systémy veřejné správy, pravidla pro strukturování dat v informačních systémech veřejné správy a bezpečnostní požadavky na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy spravovaných orgány veřejné správy, které nejsou orgány nebo osobami, kterým se ukládají povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost, stanoví prováděcí právní předpis.“.

20. V § 5a odst. 3 se slova „Obsah a strukturu“ nahrazují slovy „Strukturu a náležitosti“.

21. V § 5b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Orgány veřejné správy při využívání cloud computingu postupují podle bezpečnostních pravidel pro orgány veřejné moci využívající služby cloud computingu podle právního předpisu upravujícího kybernetickou bezpečnost.“.

22. V § 5c se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a v případě nedostatku v podobě nesouladu informační koncepce orgánu veřejné správy s informační koncepcí České republiky 3 měsíce“.

23. V § 6b odst. 1 se text „písm. n)“ nahrazuje textem „písm. m)“.

24. V § 6b odst. 2 písm. a) se text „písm. q)“ nahrazuje textem „písm. r)“.

25. V § 6h odst. 1 se slova „technického a programového vybavení“ nahrazují slovy „technických a programových prostředků“ a za slovo „poskytovány“ se vkládají slova „nebo využívány“.

26. V § 6h se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Správce centrálního místa služeb vytváří a vydá provozní dokumentaci centrálního místa služeb, uplatňuje ji v praxi a vyhodnocuje její dodržování.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

27. V § 6h odst. 4 se slova „Správci informačních systémů veřejné správy poskytují služby informačních systémů veřejné správy“ nahrazují slovy „Orgány veřejné správy zajistí, aby jimi spravované informační systémy veřejné správy“ a za slova „až d)“ se vkládají slova „uskutečňovaly vazbu mezi informačními systémy veřejné správy na informační systémy veřejné správy spravované jinými orgány veřejné správy nebo na informační systémy soukromoprávních uživatelů údajů“.

28. V § 6h odst. 5 se slova „Orgány veřejné správy využívají“ nahrazují slovy „Poskytují-li nebo využívají-li orgány veřejné správy služby informačních systémů veřejné správy s využitím“ a za slovo „komunikací“ se vkládají slova „ , zajistí, aby se tak stalo“.

29. V § 6h se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Správce centrálního místa služeb a správce referenčního rozhraní zajistí, aby přístup k referenčnímu rozhraní byl možný výlučně prostřednictvím centrálního místa služeb.“.

30. Hlava VI včetně nadpisu zní:

„Hlava VI
Využívání cloud computingu orgány veřejné správy

§ 6i
Působnost v oblasti využívání cloud computingu orgány veřejné správy

(1) Vláda

a)   pověřuje osobu nebo jiné právní uspořádání, které jsou zřízené nebo založené státem a které splňují požadavky podle § 6m odst. 1, poskytováním cloud computingu orgánům veřejné správy (dále jen „poskytovatel státního cloud computingu“),
b)   schvaluje plán zajištění potřebné kapacity pro poskytování cloud computingu poskytovatelem státního cloud computingu orgánům veřejné správy, včetně rozpočtového výhledu na 5 let.

(2) Ministerstvo

a)   koordinuje využívání cloud computingu orgány veřejné správy,
b)   vydává metodické pokyny pro využívání cloud computingu orgány veřejné správy,
c)   zpracovává plán zajištění potřebné kapacity pro poskytování cloud computingu poskytovatelem státního cloud computingu orgánům veřejné správy, včetně rozpočtového výhledu na 5 let a předkládá ho vládě,
d)   navrhuje opatření k zajištění dlouhodobě udržitelného financování využívání cloud computingu orgány veřejné správy,
e)   kontroluje, zda cloud computing poskytovaný orgánům veřejné správy splňuje požadavky podle § 6n a kvalitu tohoto cloud computingu,
f)   spravuje informační systém cloud computingu pro orgány veřejné správy (dále jen „informační systém cloud computingu“),
g)   vede katalog cloud computingu pro orgány veřejné správy (dále jen „katalog cloud computingu“),
h)   vykonává působnost správního orgánu příslušného k uplatňování, regulaci a kontrole cen podle právního předpisu upravujícího ceny v případě cen za poskytování cloud computingu orgánům veřejné správy.

(3) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost kontroluje, zda cloud computing poskytovaný orgánům veřejné správy splňuje požadavky podle § 6n, v případě, že je využíván k provozování informačního systému veřejné správy, který je informačním nebo komunikačním systémem kritické informační infrastruktury, významným informačním systémem nebo informačním systémem základní služby podle právního předpisu upravujícího kybernetickou bezpečnost.

(4) Orgán veřejné správy poskytne na žádost ministerstva podklady pro zpracování plánu zajištění potřebné kapacity pro poskytování cloud computingu poskytovatelem státního cloud computingu orgánům veřejné správy.

§ 6j
Informační systém cloud computingu

(1) Zřizuje se informační systém cloud computingu, který je informačním systémem veřejné správy sloužícím k podpoře řízení využívání cloud computingu orgány veřejné správy.

(2) Správcem informačního systému cloud computingu je ministerstvo.

(3) Správce informačního systému cloud computingu může prostřednictvím informačního systému cloud computingu poskytovat službu dynamického nákupního systému podle právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek.

(4) Správce informačního systému cloud computingu může prostřednictvím informačního systému cloud computingu poskytovat službu elektronického nástroje podle právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek.

§ 6k
Katalog cloud computingu

(1) Katalog cloud computingu je seznam, ve kterém se vedou údaje o poptávkách cloud computingu, poskytovatelích cloud computingu, nabídkách cloud computingu a o cloud computingu využívaném orgány veřejné správy.

(2) Údaji vedenými v katalogu cloud computingu o

a)   poptávkách cloud computingu jsou
1. údaje identifikující poptávku cloud computingu,
2. údaje identifikující orgán veřejné správy, který cloud computing poptává,
3. údaje charakterizující poptávaný cloud computing, včetně údajů o základních parametrech poptávaného cloud computingu a požadované bezpečnostní úrovni,
b)   poskytovatelích cloud computingu jsou údaje identifikující poskytovatele cloud computingu,
c)   nabídkách cloud computingu jsou
1. údaje identifikující nabídku cloud computingu,
2. údaje identifikující poskytovatele cloud computingu, který cloud computing nabízí,
3. údaje charakterizující nabízený cloud computing, včetně údajů o základních parametrech nabízeného cloud computingu a jeho bezpečnostní úrovni a údaje o předpokládaném místu zpracování informací orgánu veřejné správy a předpokládané době, předpokládaném rozsahu a předpokládaném účelu zpracování informací orgánu veřejné správy v tomto místě, případně o tom, že nabízený cloud computing vyžaduje dlouhodobé uložení informací orgánu veřejné správy mimo území Evropské unie,
d)   využívaném cloud computingu jsou
1. údaje identifikující využívaný cloud computing,
2. údaje identifikující orgán veřejné správy, který cloud computing využívá,
3. údaje identifikující poskytovatele cloud computingu, který cloud computing poskytuje,
4. údaje charakterizující využívaný cloud computing, včetně údajů o základních parametrech využívaného cloud computingu, jeho bezpečnostní úrovni a finančním objemu nákladů vynaložených v souvislosti s využíváním cloud computingu.

(3) Údaje podle odstavce 2 jsou veřejné s výjimkou údajů charakterizujících poptávaný, nabízený nebo využívaný cloud computing, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit kybernetickou bezpečnost a které určí u konkrétního cloud computingu ministerstvo na základě požadavku orgánu veřejné správy, který cloud computing poptává nebo využívá. Po jejich vymazání z katalogu cloud computingu ministerstvo uchová údaje po dobu 5 let v informačním systému cloud computingu.

(4) Katalog cloud computingu je součástí informačního systému cloud computingu.

§ 6l
Základní pravidla využívání cloud computingu orgánem veřejné správy

(1) Orgán veřejné správy může využívat pouze cloud computing, který splňuje požadavky podle § 6n a je poskytovaný

a)   poskytovatelem státního cloud computingu nebo poskytovatelem cloud computingu zapsaným v katalogu cloud computingu na základě nabídky cloud computingu tohoto poskytovatele zapsané v okamžiku jejího přijetí orgánem veřejné správy v katalogu cloud computingu,
b)   v rámci vertikální nebo horizontální spolupráce podle právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek nebo
c)   v rámci obecné výjimky z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek.

(2) Přestane-li cloud computing využívaný orgánem veřejné správy splňovat podmínky podle odstavce 1, orgán veřejné správy ukončí jeho využívání nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl.

(3) Orgán veřejné správy využívá cloud computing poskytovaný poskytovatelem cloud computingu na základě písemné smlouvy o poskytování cloud computingu orgánu veřejné správy.

(4) Odstavce 1 až 3 se nepoužijí v případě cloud computingu, který slouží výlučně

a)   ke správě a řešení technických potíží nebo diagnostice programových anebo technických prostředků, případně k zabezpečení nebo přenosu s tím souvisejících signálů,
b)   ke správě nebo využívání prostředků pro elektronickou identifikaci využívajících vícefaktorové autentizace,
c)   k aktualizaci nebo opravě programového prostředku, nebo
d)   ke shromažďování nebo výměně provozních údajů,
e)   ke zkušebnímu provozu informačního systému veřejné správy, pokud při něm nebudou využity údaje, které se v informačním systému veřejné správy vedou nebo povedou anebo které jsou nebo budou v souvislosti s poskytováním služby informačního systému veřejné správy využívány.

(5) Je-li poskytování cloud computingu poskytovatelem státního cloud computingu závislé na využití cloud computingu jiného poskytovatele cloud computingu, použijí se na toto využití ustanovení tohoto zákona o využívání cloud computingu orgány veřejné správy.

§ 6m
Požadavky na poskytovatele cloud computingu poskytujícího cloud computing orgánu veřejné správy

(1) Poskytovatelem cloud computingu poskytujícím cloud computing orgánu veřejné správy může být pouze osoba nebo jiné právní uspořádání, které jsou

a)   způsobilé zajistit základní úroveň ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací orgánu veřejné správy,
b)   bezúhonné v rozsahu bezúhonnosti požadované po kvalifikovaném správci kvalifikovaného systému elektronické identifikace,
c)   způsobilé pro poskytnutí cloud computingu orgánu veřejné správy z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob.

(2) Poskytovatelem cloud computingu poskytujícím orgánu veřejné správy cloud computing zařazený do nejvyšší bezpečnostní úrovně může být pouze poskytovatel státního cloud computingu.

§ 6n
Požadavky na cloud computing využívaný orgánem veřejné správy

Orgán veřejné správy může využívat a poskytovatel cloud computingu může orgánu veřejné správy nebo poskytovateli státního cloud computingu poskytovat pouze cloud computing,

a)   který umožňuje splnění požadavků kladených na informační systém veřejné správy informační koncepcí České republiky,
b)   který umožňuje dosažení alespoň základní úrovně ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací orgánu veřejné správy,
c)   který umožňuje orgánu veřejné správy postupovat podle bezpečnostních pravidel pro orgány veřejné moci využívající služby cloud computingu podle právního předpisu upravujícího kybernetickou bezpečnost,
d)   jehož bezpečnostní úroveň je stejná nebo vyšší než bezpečnostní úroveň informačního systému veřejné správy nebo jeho části, k zajištění jehož provozu je využíván,
e)   který v případě, že je jeho poskytování závislé na jiném cloud computingu, je poskytovaný s využitím cloud computingu splňujícího požadavky podle písmen b) až d) a poskytovaného poskytovatelem státního cloud computingu nebo poskytovatelem cloud computingu zapsaným v katalogu cloud computingu; část věty před středníkem se nepoužije v případě cloud computingu poskytovaného podle § 6l odst. 1 písm. c),
f)   u něhož v případě, že je jeho poskytování závislé na více poskytovatelích cloud computingu, je každý poskytovatel cloud computingu poskytovatelem státního cloud computingu nebo poskytovatelem cloud computingu zapsaným v katalogu cloud computingu; část věty před středníkem se nepoužije v případě cloud computingu poskytovaného podle § 6l odst. 1 písm. c).

§ 6o
Zápis poptávky cloud computingu do katalogu cloud computingu

(1) Ministerstvo zapíše poptávku cloud computingu do katalogu cloud computingu na základě požadavku orgánu veřejné správy, který poptává poskytnutí cloud computingu, a to do 15 dnů ode dne uplatnění požadavku. Ministerstvo dále zapíše poptávku cloud computingu do katalogu cloud computingu na základě vlastního vyhodnocení potřeby využívání cloud computingu orgány veřejné správy.

(2) Orgán veřejné správy uplatňuje požadavek elektronicky ve strojově čitelném formátu.

(3) Orgán veřejné správy uvede v požadavku údaje o poptávce cloud computingu v rozsahu údajů, které se o poptávce cloud computingu vedou v katalogu cloud computingu.

(4) Orgán veřejné správy připojí k požadavku hodnocení ekonomické výhodnosti využití poptávaného cloud computingu.

(5) Odpovídá-li poptávka cloud computingu zapsaná v katalogu cloud computingu charakteristikou poptávaného cloud computingu jiné poptávce cloud computingu zapsané v katalogu cloud computingu, ministerstvo tyto poptávky sdruží.

§ 6p
Výmaz poptávky cloud computingu z katalogu cloud computingu

(1) Ministerstvo vymaže z katalogu cloud computingu poptávku cloud computingu,

a)   o jejíž zápis do katalogu cloud computingu požádal orgán veřejné správy, na základě požadavku tohoto orgánu veřejné správy, a to do 15 dnů ode dne uplatnění požadavku,
b)   o jejíž zápis do katalogu cloud computingu požádal orgán veřejné správy, po uplynutí doby 1 roku ode dne, kdy byla poptávka cloud computingu do katalogu cloud computingu zapsána,
c)   o jejíž zápis do katalogu cloud computingu požádal orgán veřejné správy, na základě zápisu cloud computingu, který je předmětem poptávky cloud computingu, do katalogu cloud computingu podle § 6x,
d)   kterou zapsalo do katalogu cloud computingu podle § 6o odst. 1 věty druhé, na základě vlastního vyhodnocení potřeby využívání cloud computingu orgány veřejné správy.

(2) Ministerstvo vyrozumí prostřednictvím informačního systému cloud computingu orgán veřejné správy, na základě jehož požadavku byla poptávka cloud computingu do katalogu cloud computingu zapsána, o výmazu poptávky cloud computingu podle odstavce 1 písm. a) a b).

Zápis poskytovatele cloud computingu do katalogu cloud computingu
§ 6q

(1) Ministerstvo rozhodne o zápisu poskytovatele cloud computingu do katalogu cloud computingu na základě jeho žádosti, splňuje-li poskytovatel cloud computingu požadavky podle § 6m odst. 1. O žádosti rozhodne ministerstvo do 45 dnů ode dne jejího podání; proti rozhodnutí o žádosti není rozklad přípustný.

(2) Je-li žádosti v plném rozsahu vyhověno, písemné vyhotovení rozhodnutí se nevydává. Takové rozhodnutí nabývá právní moci dnem zápisu poskytovatele cloud computingu do katalogu cloud computingu. O zápisu do katalogu cloud computingu ministerstvo vyrozumí poskytovatele cloud computingu, který o zápis požádal.

(3) Poskytovatel cloud computingu podává žádost elektronicky ve strojově čitelném formátu.

(4) Poskytovatel cloud computingu uvede v žádosti

a)   údaje o sobě v rozsahu údajů, které se o poskytovateli cloud computingu vedou v katalogu cloud computingu,
b)   adresu svého sídla, má-li jej mimo území České republiky.

(5) Poskytovatel cloud computingu k žádosti připojí

a)   doklad vydaný orgánem státu, v němž má sídlo, obsahující identifikační údaje osob, které jsou jeho skutečným majitelem; část věty před středníkem se nepoužije, má-li poskytovatel cloud computingu sídlo na území České republiky,
b)   doklad o svých zkušenostech s poskytováním cloud computingu za posledních 5 let,
c)   doklad o tom, že splňuje požadavky pro certifikaci nebo audit pro oblast ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, pokud jsou požadovány právním předpisem upravujícím kybernetickou bezpečnost,
d)   doklad o své bezúhonnosti, nelze-li bezúhonnost potvrdit postupem podle § 12 zákona o Rejstříku trestů; ustanovení právního předpisu upravujícího elektronickou identifikaci o dokladech prokazujících bezúhonnost kvalifikovaného správce kvalifikovaného systému elektronické identifikace se použijí obdobně,
e)   doklad vydaný orgánem státu, v němž má sídlo, a doklad vydaný orgánem státu, na jehož území předpokládá dlouhodobé uložení informací orgánu veřejné správy, že nemá evidován nedoplatek vůči žádnému z orgánů těchto států; část věty před středníkem se ve vztahu k dokladu vydanému orgánem státu, v němž má poskytovatel cloud computingu sídlo, nepoužije, má-li poskytovatel cloud computingu sídlo na území České republiky.

(6) Nevydává-li orgán státu doklad podle odstavce 5 písm. a) nebo e), poskytovatel cloud computingu jej může nahradit čestným prohlášením.

§ 6r

(1) Ministerstvo si vyžádá pro účely posouzení splnění požadavků podle § 6m odst. 1 písm. a) závazné stanovisko Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydá závazné stanovisko do 3 měsíců od jeho vyžádání.

(2) Ministerstvo si vyžádá pro účely posouzení splnění požadavku podle § 6m odst. 1 písm. c) informace o tom, zda poskytovatel cloud computingu nemá evidovaný nedoplatek u

a)   orgánu Finanční správy České republiky,
b)   orgánu Celní správy České republiky,
c)   orgánu sociálního zabezpečení na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
d)   zdravotní pojišťovny na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění.

(3) Pro rozsah údajů poskytnutých podle odstavce 2 se přiměřeně použijí ustanovení daňového řádu o rozsahu údajů v potvrzení o stavu osobního daňového účtu. Poskytnutí těchto údajů není porušením mlčenlivosti podle daňového řádu.

(4) Ministerstvo si vyžádá pro účely posouzení splnění požadavku podle § 6m odst. 1 písm. c) údaje o skutečném majiteli poskytovatele cloud computingu z evidence údajů o skutečných majitelích; pro tento účel umožní Ministerstvo spravedlnosti ministerstvu dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli podle právního předpisu upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

(5) Ministerstvo je oprávněno si vyžádat pro účely posouzení splnění požadavku podle § 6m odst. 1 písm. c) informace Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Policie České republiky, zpravodajské služby nebo jiného orgánu.

(6) Po dobu od vyžádání vyjádření nebo informace podle odstavců 2, 4 a 5 do jejich poskytnutí lhůta podle § 6q odst. 1 neběží, nejdéle však po dobu 3 měsíců.

(7) Dokumenty týkající se posuzování splnění požadavků podle § 6m odst. 1, které obsahují utajované informace nebo jiné informace, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, se uchovávají odděleně mimo spis.

§ 6s
Výmaz poskytovatele cloud computingu z katalogu cloud computingu

(1) Ministerstvo rozhodne o výmazu poskytovatele cloud computingu z katalogu cloud computingu,

a)   požádá-li o to poskytovatel cloud computingu, a to do 15 dnů ode dne podání žádosti, nebo
b)   zjistí-li, že poskytovatel cloud computingu přestal splňovat požadavek podle § 6m odst. 1 písm. a) a nezjednal-li nápravu ve lhůtě stanovené ministerstvem, která nesmí být kratší než 30 dnů, nebo zjistí-li, že poskytovatel cloud computingu přestal splňovat požadavek podle § 6m odst. 1 písm. b) nebo c).

(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 není rozklad přípustný.

(3) Ministerstvo vyrozumí prostřednictvím informačního systému cloud computingu o výmazu poskytovatele cloud computingu z katalogu cloud computingu orgán veřejné správy, který využívá cloud computing tohoto poskytovatele cloud computingu; ve vyrozumění uvede datum výmazu a jeho důvody.

(4) Ustanovení § 6r se na výmaz poskytovatele cloud computingu z katalogu cloud computingu použijí obdobně.

Zápis nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu
§ 6t

(1) Ministerstvo rozhodne o zápisu nabídky cloud computingu zařazeného do jiné než nejnižší bezpečnostní úrovně do katalogu cloud computingu na základě žádosti poskytovatele státního cloud computingu nebo poskytovatele cloud computingu zapsaného v katalogu cloud computingu, splňuje-li nabízený cloud computing požadavky podle § 6n písm. a), b), d) a f) a požadavek podle § 6n písm. e), pokud jde o požadavky podle § 6n písm. b) a d) a požadavek na poskytování podpůrného cloud computingu poskytovatelem státního cloud computingu nebo poskytovatelem cloud computingu zapsaným v katalogu cloud computingu. Ministerstvo rozhodne o zápisu nabídky cloud computingu zařazeného do nejnižší bezpečnostní úrovně do katalogu cloud computingu na základě žádosti poskytovatele podle věty první, splňuje-li nabízený cloud computing požadavky podle § 6n písm. a) a f) a požadavek podle § 6n písm. e), pokud jde o požadavek na poskytování podpůrného cloud computingu poskytovatelem státního cloud computingu nebo poskytovatelem cloud computingu zapsaným v katalogu cloud computingu. O žádosti podle vět první a druhé rozhodne ministerstvo do 30 dnů ode dne jejího podání; proti rozhodnutí o žádosti není rozklad přípustný.

(2) Je-li žádosti v plném rozsahu vyhověno, písemné vyhotovení rozhodnutí se nevydává. Takové rozhodnutí nabývá právní moci dnem zápisu nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu. Ministerstvo o zápisu do katalogu cloud computingu vyrozumí poskytovatele cloud computingu, který o zápis požádal.

(3) Poskytovatel cloud computingu podává žádost elektronicky ve strojově čitelném formátu.

(4) Poskytovatel cloud computingu může v žádosti uvést pouze jednu nabídku jednoho cloud computingu nebo jednu nabídku více cloud computingů zařazených do stejné bezpečnostní úrovně.

(5) Poskytovatel cloud computingu uvede v žádosti

a)   údaje o nabídce cloud computingu v rozsahu údajů, které se o nabídce cloud computingu vedou v katalogu cloud computingu,
b)   údaj, zda je poskytování nabízeného cloud computingu závislé na využití jiného cloud computingu, identifikaci tohoto cloud computingu a jeho poskytovatele a popis využití jiného cloud computingu, včetně rozsahu využití,
c)   údaj, zda je poskytování nabízeného cloud computingu závislé na více poskytovatelích cloud computingu, identifikaci těchto poskytovatelů cloud computingu a popis jejich zapojení do poskytování nabízeného cloud computingu, včetně rozsahu zapojení.

(6) Poskytovatel cloud computingu k žádosti připojí

a)   seznam svých dodavatelů, u kterých předpokládá zpracovávání informací orgánu veřejné správy,
b)   doklad o tom, že nabízený cloud computing splňuje požadavky pro certifikaci nebo audit pro oblast ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, pokud jsou požadovány právním předpisem upravujícím kybernetickou bezpečnost,
c)   dokumentaci nabízeného cloud computingu,
d)   zprávu o provedení penetračního testu nabízeného cloud computingu, pokud je požadována právním předpisem upravujícím kybernetickou bezpečnost,
e)   plán zajištění kontinuity provozu nabízeného cloud computingu a plán na obnovu poskytování nabízeného cloud computingu po havárii, pokud jsou požadovány právním předpisem upravujícím kybernetickou bezpečnost; namísto plánů lze připojit auditní zprávu osvědčující jejich existenci,
f)   doklad o zhodnocení zdrojů rizik nabízeného cloud computingu, pokud je požadován právním předpisem upravujícím kybernetickou bezpečnost,
g)   podklady k ověření splnění požadavku na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací nabízeným cloud computingem, pokud jsou požadovány právním předpisem upravujícím kybernetickou bezpečnost.

(7) Je-li poskytování nabízeného cloud computingu závislé na využití jiného cloud computingu a není-li jiný cloud computing ke dni podání žádosti předmětem nabídky cloud computingu zapsané v katalogu cloud computingu, poskytovatel cloud computingu k žádosti dále připojí

a)   smlouvu s poskytovatelem cloud computingu, který poskytuje cloud computing, na jehož využití je závislé poskytování nabízeného cloud computingu, (dále jen „podpůrný cloud computing“),
b)   seznam dodavatelů poskytovatele podpůrného cloud computingu, u kterých poskytovatel podpůrného cloud computingu předpokládá zpracovávání informací orgánu veřejné správy,
c)   doklad o tom, že podpůrný cloud computing splňuje požadavky pro certifikaci nebo audit pro oblast ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací podpůrným cloud computingem, pokud jsou požadovány právním předpisem upravujícím kybernetickou bezpečnost,
d)   dokumentaci podpůrného cloud computingu,
e)   zprávu o provedení penetračního testu podpůrného cloud computingu, pokud je požadována právním předpisem upravujícím kybernetickou bezpečnost,
f)   plán zajištění kontinuity provozu podpůrného cloud comutingu a plán na obnovu poskytování podpůrného cloud computingu po havárii, pokud jsou požadovány právním předpisem upravujícím kybernetickou bezpečnost; namísto plánů lze připojit auditní zprávu osvědčující jejich existenci,
g)   doklad o zhodnocení zdrojů rizik podpůrného cloud computingu, pokud je požadován právním předpisem upravujícím kybernetickou bezpečnost,
h)   podklady k ověření splnění požadavku na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací podpůrným cloud computingem, pokud jsou požadovány právním předpisem upravujícím kybernetickou bezpečnost.

(8) Je-li poskytování nabízeného cloud computingu závislé na více poskytovatelích cloud computingu, poskytovatel cloud computingu k žádosti dále připojí

a)   smlouvu o poskytování nabízeného cloud computingu s těmito poskytovateli cloud computingu,
b)   seznam dodavatelů těchto poskytovatelů cloud computingu, u kterých tito poskytovatelé cloud computingu předpokládají zpracovávání informací orgánu veřejné správy.

§ 6u

(1) Ministerstvo si vyžádá pro účely posouzení splnění požadavků podle § 6n písm. b) a e) závazné stanovisko Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost; část věty před středníkem se nepoužije v případě žádosti o zápis nabídky cloud computingu zařazeného do nejnižší bezpečnostní úrovně. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydá závazné stanovisko podle věty první do 30 dnů od jeho vyžádání.

(2) Ustanovení § 6r odst. 7 se na zápis nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu použije obdobně.

§ 6v
Aktualizace nabídky cloud computinguzapsané v katalogu cloud computingu

(1) Ministerstvo rozhodne o zápisu aktualizace nabídky cloud computingu zapsané v katalogu cloud computingu na základě žádosti poskytovatele cloud computingu, který požádal o její zápis do katalogu cloud computingu, je-li splněna podmínka podle odstavce 4. O žádosti rozhodne ministerstvo do 30 dnů ode dne jejího podání; proti rozhodnutí o žádosti není rozklad přípustný.

(2) Je-li žádosti v plném rozsahu vyhověno, písemné vyhotovení rozhodnutí se nevydává. Takové rozhodnutí nabývá právní moci dnem zápisu aktualizace nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu. O zápisu do katalogu cloud computingu ministerstvo vyrozumí poskytovatele cloud computingu, který o zápis požádal.

(3) Poskytovatel cloud computingu uvede v žádosti údaje o nabídce cloud computingu v rozsahu údajů, které se o nabídce cloud computingu vedou v katalogu cloud computingu a které jsou aktualizací dotčeny. Poskytovatel cloud computingu k žádosti připojí podklady podle § 6t odst. 6 až 8, v nichž jsou vyjádřeny skutečnosti, jež jsou aktualizací dotčeny.

(4) Podmínkou aktualizace nabídky cloud computingu zapsané v katalogu cloud computingu je, že

a)   nabízený cloud computing bude po aktualizaci nadále splňovat podmínky pro zápis do katalogu cloud computingu,
b)   aktualizace se nedotýká údajů charakterizujících nabízený cloud computing s výjimkou objemu, rámcové ceny nebo názvu konkrétní cloudové služby.

(5) Ustanovení § 6r odst. 7 a § 6u odst. 1 se na aktualizaci nabídky cloud computingu zapsané v katalogu cloud computingu použijí obdobně.

§ 6w
Výmaz nabídky cloud computingu z katalogu cloud computingu

(1) Ministerstvo rozhodne o výmazu nabídky cloud computingu z katalogu cloud computingu,

a)   požádá-li o výmaz poskytovatel cloud computingu, o jehož nabídku se jedná, a to do 15 dnů ode dne podání žádosti,
b)   zjistí-li, že nabízený cloud computing přestal splňovat požadavky podle § 6n a nezjednal-li poskytovatel cloud computingu nápravu ve lhůtě stanovené ministerstvem, která nesmí být kratší než 15 dnů,
c)   uplyne-li doba 3 let ode dne, kdy byla nabídka cloud computingu do katalogu cloud computingu zapsána, pokud poskytovatel cloud computingu nepotvrdil ministerstvu, že nabídka cloud computingu je stále platná, nebo uplyne-li doba 3 let ode dne, kdy poskytovatel cloud computingu naposledy potvrdil ministerstvu, že nabídka cloud computingu je stále platná; ministerstvo vyzve prostřednictvím informačního systému cloud computingu poskytovatele cloud computingu, aby potvrdil platnost nabídky cloud computingu po uplynutí doby 30 měsíců ode dne, kdy byla nabídka cloud computingu do katalogu cloud computingu zapsána, a dále vždy po uplynutí doby 30 měsíců ode dne, kdy mu poskytovatel cloud computingu potvrdil, že nabídka cloud computingu je stále platná,
d)   o jejíž zápis do katalogu cloud computingu požádal poskytovatel cloud computingu, u něhož došlo k výmazu z katalogu cloud computingu, a to současně s výmazem poskytovatele cloud computingu; je-li poskytování nabízeného cloud computingu závislé na více poskytovatelích cloud computingu zapsaných do katalogu cloud computingu, postačí výmaz kteréhokoliv z těchto poskytovatelů cloud computingu,
e)   o jejíž zápis do katalogu cloud computingu požádal poskytovatel cloud computingu, a u níž došlo k výmazu poskytovatele podpůrného cloud computingu z katalogu cloud computingu, a to současně s výmazem poskytovatele podpůrného cloud computingu.

(2) Týká-li se žádost o výmaz nabídky cloud computingu podle odstavce 1 písm. a), zjištění podle odstavce 1 písm. b) nebo potvrzení platnosti nabídky cloud computingu podle odstavce 1 písm. c) nabídky cloud computingu obsahující více cloud computingů zařazených do stejné bezpečnostní úrovně, ministerstvo vymaže z katalogu cloud computingu u nabídky cloud computingu pouze cloud computing, jehož se žádost, zjištění nebo potvrzení platnosti týká.

(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 není rozklad přípustný.

(4) Ministerstvo vyrozumí prostřednictvím informačního systému cloud computingu o výmazu nabídky cloud computingu nebo její části z katalogu cloud computingu orgán veřejné správy, který využívá cloud computing, který je předmětem nabídky; ve vyrozumění uvede datum výmazu a jeho důvody.

(5) Ustanovení § 6r odst. 7 se na výmaz nabídky cloud computingu nebo její části z katalogu cloud computingu použije obdobně.

§ 6x
Zápis využívaného cloud computingu do katalogu cloud computingu

Orgán veřejné správy zapíše cloud computing, který využívá, do katalogu cloud computingu, a to do 45 dnů ode dne nabytí platnosti smlouvy o poskytnutí cloud computingu. Věta první se nepoužije v případě cloud computingu poskytovaného podle § 6l odst. 1 písm. c).

§ 6y
Poskytování informací a podkladů týkajících se poskytovatelů cloud computingu, nabídky cloud computingu nebo využívaného cloud computingu

(1) Dojde-li v době, kdy je cloud computing předmětem nabídky cloud computingu zapsané v katalogu cloud computingu nebo kdy je poskytován orgánu veřejné správy, ke změně údajů vedených v katalogu cloud computingu, které poskytuje poskytovatel cloud computingu, anebo skutečností vyjádřených v podkladech podle § 6q odst. 5 nebo § 6t odst. 6 až 8, poskytovatel cloud computingu o této změně bezodkladně vyrozumí ministerstvo a současně mu předloží aktuální podklady.

(2) Poskytovatel cloud computingu předkládá po dobu, kdy je cloud computing předmětem nabídky cloud computingu zapsané v katalogu cloud computingu nebo kdy je poskytován orgánu veřejné správy, v intervalech stanovených prováděcím právním předpisem ministerstvu doklady o splnění požadavku pro certifikaci nebo audit pro oblast ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací podle § 6q odst. 5 písm. c), § 6t odst. 6 písm. b) a § 6t odst. 7 písm. c) a zprávu o provedení penetračního testu podle § 6t odst. 6 písm. d) a § 6t odst. 7 písm. e).

(3) Orgán veřejné správy zapíše do katalogu cloud computingu vždy do 3 měsíců od skončení rozpočtového období údaje o finančním objemu nákladů vynaložených v souvislosti s využívaním cloud computingu za uplynulé rozpočtové období za každý informační systém veřejné správy, pro který orgán veřejné správy využívá nebo využíval cloud computing.

§ 6z
Výmaz využívaného cloud computingu z katalogu cloud computingu

Orgán veřejné správy vymaže cloud computing, jehož využívání ukončil, z katalogu cloud computingu, a to do 45 dnů ode dne pozbytí platnosti smlouvy o poskytnutí cloud computingu.“.

31. V § 7 odst. 2 písm. b) se slova „způsobilost žadatele o atestaci (§ 6b) k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní nebo“ zrušují.

32. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova „na způsobilost k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní nebo“ zrušují.

33. V části první se za hlavu VII vkládá nová hlava VIII, která včetně nadpisu zní:

„Hlava VIII
Účinky podpisu

§ 8

Úkon, jehož náležitostí má být podpis toho, kdo jej činí, učiněný prostřednictvím informačního systému veřejné správy se považuje za podepsaný, umožňuje-li informační systém veřejné správy prokázání totožnosti toho, kdo úkon činí, s využitím elektronické identifikace, autorizaci úkonu tím, kdo úkon činí, a zpětné prokázání projevu vůle toho, kdo úkon činí.“.
Dosavadní hlavy VIII až X se označují jako hlavy IX až XI.

34. V § 8a odst. 2 písm. f) se slova „a Hospodářská komora České republiky“ nahrazují slovy „ , Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky“.

35. V § 8a odst. 2 písm. g) a v § 8b odst. 1 se slova „zákona o elektronických komunikacích“ nahrazují slovy „právního předpisu upravujícího elektronické komunikace“.

36. V § 8a odst. 3 se za slovo „republiky“ vkládají slova „ , Agrární komora České republiky“.

37. V § 8a odst. 3 se slova „zákoně o správních poplatcích“ nahrazují slovy „právním předpisu upravujícím správní poplatky“.

38. Za § 9d se vkládá označení a nadpis hlavy XI, které znějí:

„Hlava XI
Součinnost provozovatele informačního systému veřejné správy“.

Dosavadní hlava XI se označuje jako hlava XII.

39. V § 9e odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Provozovatel informačního systému veřejné správy postupuje při likvidaci kopií dat a provozních údajů týkajících se provozovaného informačního systému veřejné správy podle pravidel stanovených právním předpisem upravujícím kybernetickou bezpečnost pro likvidaci dat, provozních údajů, informací a jejich kopií správci a provozovateli významného informačního systému.“ a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „ , nevylučuje-li to způsob provozování informačního systému veřejné správy“.

40. V § 9e se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

41. § 12 zní:

㤠12

(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)   požadavky na strukturu a náležitosti hodnocení ekonomické výhodnosti způsobu provozu informačních systémů veřejné správy podle § 5 odst. 2 písm. i), hodnocení ekonomické výhodnosti provozu informačního systému veřejné správy podle § 5 odst. 2 písm. j) a hodnocení ekonomické výhodnosti využití poptávaného cloud computingu podle § 6o odst. 4 a postup při jejich provádění,
b)   požadavky na strukturu a náležitosti informační koncepce orgánu veřejné správy, postupy orgánů veřejné správy při jejím vytváření, vydávání, při vyhodnocování jejího dodržování, požadavky na řízení informačních systémů veřejné správy, včetně bezpečnostních úrovní a dekomponování informačních systémů veřejné správy, technické požadavky na informační systémy veřejné správy, pravidla pro strukturování dat v informačních systémech veřejné správy a bezpečnostní požadavky na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy spravovaných orgány veřejné správy, které nejsou orgány nebo osobami, kterým se ukládají povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost, podle § 5a odst. 2,
c)   požadavky na strukturu a náležitosti provozní dokumentace podle § 5a odst. 3 a na rozsah provozní dokumentace předkládané při atestaci podle § 5a odst. 4,
d)   postupy atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy podle § 6d odst. 1 písm. b),
e)   údaje o poptávkách cloud computingu, poskytovatelích cloud computingu, nabídkách cloud computingu a o cloud computingu využívaném orgány veřejné správy podle § 6k odst. 2,
f)   požadavky na náležitosti smlouvy o poskytování cloud computingu orgánu veřejné správy podle § 6l odst. 3,
g)   požadavky na náležitosti dokladu o zkušenostech poskytovatele cloud computingu s poskytováním cloud computingu podle § 6q odst. 5 písm. b),
h)   požadavky na strukturu a náležitosti dokumentace nabízeného cloud computingu podle § 6t odst. 6 písm. c) a dokumentace podpůrného cloud computingu podle § 6t odst. 7 písm. d),
i)   seznam obecních úřadů, úřadů městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřadů městských částí hlavního města Prahy podle § 8a odst. 2 písm. d).

(2) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost stanoví vyhláškou

a)   požadavky na zajištění základní úrovně ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací orgánu veřejné správy podle § 6m odst. 1 písm. a) a § 6n písm. b),
b)   seznam certifikací a auditů pro oblast ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací podle § 6q odst. 5 písm. c), § 6t odst. 6 písm. b) a § 6t odst. 7 písm. c), doklady o jejich splnění a intervaly pro předkládání těchto dokladů podle § 6y odst. 2,
c)   požadavky na strukturu a náležitosti zprávy o provedení penetračního testu podle § 6t odst. 6 písm. d) a § 6t odst. 7 písm. e) a intervaly pro její předkládání,
d)   požadavky na náležitosti auditní zprávy osvědčující existenci plánu zajištění kontinuity provozu nabízeného cloud computingu a plánu na obnovu poskytování nabízeného cloud computingu po havárii podle § 6t odst. 6 písm. e) a § 6t odst. 7 písm. f),
e)   požadavky na strukturu a náležitosti dokladu o zhodnocení zdrojů rizik podle § 6t odst. 6 písm. f) a § 6t odst. 7 písm. g),
f)   požadavky na strukturu a náležitosti podkladů k ověření splnění požadavku na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací podle § 6t odst. 6 písm. g) a § 6t odst. 7 písm. h).“.

42. V § 12 odst. 1 písm. a) se slova „§ 5 odst. 2 písm. i)“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 2 písm. j)“ a slova „§ 5 odst. 2 písm. j)“ se nahrazují slovy „§ 5 odst. 2 písm. k)“.

Čl. LXXXI
Přechodná ustanovení

1. Státní orgán a orgán územního samosprávného celku (dále jen „orgán veřejné správy“) může využívat cloud computing, jehož využívání započal před prvním dnem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona a který nesplňuje požadavky podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona, a cloud computing, který může využívat na základě smlouvy uzavřené před prvním dnem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona nebo smlouvy uzavřené na základě této smlouvy a který nesplňuje požadavky podle zákona č. 365/2000 Sb., ve znění účinném od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona, do 31. prosince 2023.

2. Orgán veřejné správy může využívat cloud computing, který je obsažený v nabídce cloud computingu zapsané do katalogu cloud computingu pro orgány veřejné správy (dále jen „katalog cloud computingu“) před prvním dnem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona nebo zapsané na základě řízení podle bodu 3 a který nesplňuje požadavky podle § 6n zákona č. 365/2000 Sb., ve znění účinném od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona, do 31. prosince 2023.

3. Řízení podle části první hlavy VI zákona č. 365/2000  Sb., ve znění účinném od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona, zahájená před prvním dnem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních předpisů.

4. Orgán veřejné správy může v období od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona do 31. ledna 2022 zahájit využívání cloud computingu, který nesplňuje požadavky podle § 6n zákona č. 365/2000  Sb., ve znění účinném od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona, a který je poskytovaný poskytovatelem cloud computingu, který nesplňuje požadavky podle § 6m zákona č. 365/2000 Sb., ve znění účinném od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona. § 6l zákona č. 365/2000 Sb., ve znění účinném od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona, se na využití cloud computingu podle věty první nepoužije. Orgán veřejné správy může využívat cloud computing podle věty první do 31. prosince 2022.

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o hospodaření energií

Čl. LXXXII

V zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č.  177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006  Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013  Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 3/2020 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb., se § 10h včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna energetického zákona

Čl. LXXXIII

V zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003  Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012  Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 a zákona č. 609/2020 Sb., se § 17a zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Čl. LXXXIV

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003  Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006  Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011  Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016  Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 52/2020 Sb., zákona č. 337/2020  Sb. a zákona č. 543/2020 Sb., se mění takto:

1. § 4a se zrušuje.

2. V § 5 odst. 4 písm. a) se za slovo „provozovatele“ vkládají slova „a vlastníka“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ , nebo k ověření údajů z osvědčení o registraci vozidla podle jiného právního předpisu28)“.

3. V § 5 odst. 5 písmeno a) zní:

„a)   podle § 4 odst. 2 písm. a), § 4 odst. 3 písm. b), h) a i) a § 4 odst. 4 písm. a) provozovateli systému elektronického mýtného pro účely vymáhání dlužného mýtného,“.

4. V § 72a se odstavec 3 zrušuje.

5. V § 79a odst. 4 se slova „ , § 4a odst. 1 až 6“ zrušují.

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Čl. LXXXV

V zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 268/2015  Sb., zákona č. 256/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 326/2017 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb., se § 20a zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o podpoře sportu

Čl. LXXXVI

V zákoně č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 183/2010  Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 230/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 178/2019 Sb., se § 3f včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ
Změna zákona o veřejných sbírkách

Čl. LXXXVII

V zákoně č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č.  120/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 375/2015  Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 287/2018 Sb., se § 27a zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna exekučního řádu

Čl. LXXXVIII

V § 131 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č.  303/2013 Sb., zákona č. 139/2015 Sb. a zákona č. 38/2021 Sb., se na konci textu písmene e) doplňují slova „a poskytování a užití údajů z ní“.

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže

Čl. LXXXIX

V zákoně č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005  Sb., zákona č. 71/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 155/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 293/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 262/2017 Sb., se § 21i včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Čl. XC

V zákoně č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č.  82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006  Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 275/2012  Sb., zákona č. 406/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 79/2015 Sb., zákona č. 139/2016 Sb., zákona č. 180/2016  Sb., zákona č. 14/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 238/2020 Sb., se § 67b zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 196/2009 Sb.

Čl. XCI

V části první čl. II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují body 9 a 10, které znějí:

„9. V případě, že vláda nevydá usnesení o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání do doby tří let před datem zániku transformační licence podle bodu 5 písm. a), transformační licence k datu uvedenému v bodě 5 písm. a) nezanikne. Transformační licence současně nezanikne podle tohoto bodu ani podle bodu 5 písm. a) dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání podle usnesení vlády.

10. Nastane-li případ uvedený v bodě 9, nevztahuje se na vydávání licencí k rozhlasovému vysílání šířenému prostřednictvím vysílačů analogově omezení podle bodu 6. Licence k rozhlasovému vysílání šířenému prostřednictvím vysílačů analogově však vždy zaniká nejpozději společně se zánikem transformačních licencí podle bodu 9.“.

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna vodního zákona

Čl. XCII

V § 104 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 151/2011  Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 113/2018 Sb., zákona č. 481/2020 Sb. a zákona č. 544/2020 Sb., se odstavce 3 až 8 zrušují.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 3.

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o pohřebnictví

Čl. XCIII

V zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003  Sb., zákona č. 122/2004 Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 202/2015 Sb., zákona č. 193/2017  Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se § 5b včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna knihovního zákona

Čl. XCIV

V zákoně č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 341/2006 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se § 23a zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o finanční kontrole

Čl. XCV

V zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č.  320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004  Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 298/2007 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014  Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 126/2019 Sb., se § 23a zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o myslivosti

Čl. XCVI

V zákoně č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 357/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č.  183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019  Sb. a zákona č. 314/2019 Sb., se § 60a zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ
Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Čl. XCVII

V zákoně č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č.  131/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 375/2007  Sb., zákona č. 256/2011 Sb., zákona č. 196/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se § 13a včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o obalech

Čl. XCVIII

V zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.  66/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č.  18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 62/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 149/2017 Sb., zákona č.  183/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 545/2020 Sb. a zákona č. 609/2020  Sb., se § 31a zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o církvích a náboženských společnostech

Čl. XCIX

V zákoně č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 296/2007  Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 303/2013  Sb., zákona č. 192/2016 Sb. a zákona č. 303/2017 Sb., se § 27a zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o soudech a soudcích

Čl. C

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.  79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006  Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 397/2006  Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., zákona č. 215/2011 Sb., zákona č. 142/2012  Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 14/2017, zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 31/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb. a zákona č.  218/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 175a se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , rodné příjmení“.

2. V § 175a se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   pohlaví,“.

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h).

3. V § 175a se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která znějí:

„h)   omezení svéprávnosti,
i)   rodinný stav nebo registrované partnerství,“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno j).

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o integrované prevenci

Čl. CI

V zákoně č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č.  25/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 541/2020 Sb., se § 28a zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o zbraních

Čl. CII

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005  Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008  Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012  Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 455/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb. a zákona č. 13/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 6 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

2. V § 73a odstavce 5 a 6 znějí:

„(5) Správce centrálního registru zbraní umožní přístup do centrálního registru zbraní držiteli zbrojní licence nebo obecné muniční licence, a to do 2 pracovních dnů ode dne vydání zbrojní licence. Držitel zbrojní licence nebo obecné muniční licence může požádat správce centrálního registru zbraní o umožnění nebo zabránění přístupu do centrálního registru zbraní pro jím určené osoby.

(6) Držitel zbrojní licence nebo obecné muniční licence a jím pověřená osoba do centrálního registru zbraní přistupuje prostřednictvím přístupu se zaručenou identitou s využitím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci, pokud centrální registr zbraní využití takového jiného prostředku umožňuje.“.

3. § 73b se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. CIII
Přechodné ustanovení

Držitel zbrojní licence nebo obecné muniční licence a jím pověřená osoba může do centrálního registru zbraní přistupovat s využitím přístupových údajů vydaných podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění účinném před patnáctým dnem po vyhlášení tohoto zákona, a to nejdéle do uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti čl. CII bodu 2 tohoto zákona.

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Čl. CIV

V zákoně č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.  120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012  Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 65/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 238/2020 Sb. a zákona č. 174/2021 Sb., se § 9 zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

Čl. CV

V zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004  Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 179/2014  Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb. a zákona č. 369/2019 Sb., se § 8a včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o válečných veteránech

Čl. CVI

V zákoně č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb., zákona č. 70/2007 Sb., zákona č. 308/2008 Sb., zákona č.  375/2011 Sb., zákona č. 88/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se § 8a včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o finančním arbitrovi

Čl. CVII

Ustanovení § 12a zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 378/2015 Sb. a zákona č. 171/2018 Sb., zní:

㤠12a

Arbitr je oprávněn využívat k plnění úkolů podle tohoto zákona údaje z katastru nemovitostí bezplatně.“.

ČÁST STÁ
Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

Čl. CVIII

V zákoně č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007  Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 253/2017 Sb., se § 21e včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST STO PRVNÍ
Změna transplantačního zákona

Čl. CIX

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 41/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 100/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 97/2019  Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 1 se slova „podle § 19“ zrušují.

2. § 19 se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST STO DRUHÁ
Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Čl. CX

V § 26 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č.  62/2017 Sb., se odstavce 3 až 8 zrušují.

ČÁST STO TŘETÍ
Změna zákona o zoologických zahradách

Čl. CXI

V zákoně č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění zákona č. 141/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2011  Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se § 19a zrušuje.

ČÁST STO ČTVRTÁ
Změna zákona o Antarktidě

Čl. CXII

V zákoně č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se § 25a zrušuje.

ČÁST STO PÁTÁ
Změna zákona o ochranných známkách

Čl. CXIII

V zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 196/2017 Sb. a zákona č. 286/2018 Sb., se § 45a včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST STO ŠESTÁ
Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace

Čl. CXIV

Ustanovení § 28a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 126/2016 Sb., zní:

㤠28a

Ministerstvo na žádost uznávacího orgánu, zpracovávajícího žádost o vydání evropského profesního průkazu, prostřednictvím systému IMI ověří údaje, které využívá ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence občanských průkazů a informačního systému cestovních dokladů.“.

ČÁST STO SEDMÁ
Změna zákona o místním referendu

Čl. CXV

V § 12 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 58/2014 Sb., se odstavce 6 až 9 zrušují.

ČÁST STO OSMÁ
Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Čl. CXVI

V zákoně č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění zákona č. 346/2005 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 371/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se § 27a zrušuje.

ČÁST STO DEVÁTÁ
Změna zákona o rybářství

Čl. CXVII

V § 19 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 18/2012  Sb., se odstavce 2 až 7 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST STO DESÁTÁ
Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy

Čl. CXVIII

V zákoně č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009  Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 467/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017  Sb., se § 25a zrušuje.

ČÁST STO JEDENÁCTÁ
Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory

Čl. CXIX

V zákoně č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 236/2012 Sb., zákona č. 104/2017 Sb. a zákona č. 183/2017  Sb., se § 5a včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST STO DVANÁCTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. CXX

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005  Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006  Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007  Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008  Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009  Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011  Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013  Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015  Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 93/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 327/2017 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 210/2019  Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 365/2019 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 161/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb. a zákona č. 388/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 5 písm. b) bodu 4 se text „(§ 147c)“ zrušuje.

2. § 147c se zrušuje.

ČÁST STO TŘINÁCTÁ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě

Čl. CXXI

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005  Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010  Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 56/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 205/2017 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

„u)   atestací elektronického systému spisové služby posouzení souladu elektronického systému spisové služby s požadavky tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (dále jen „národní standard“).“.

2. V § 37 se odstavce 4 až 9 zrušují.
Dosavadní odstavce 10 až 13 se označují jako odstavce 4 až 7.

3. V § 38 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 11 a 12“ nahrazují slovy „odst. 5 a 6“.

4. § 38a se zrušuje.

5. V § 40 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Podpis potvrzení shody na digitálním archivem nebo Národním archivem pořízené replice archiválie v digitální podobě lze nahradit kvalifikovanou elektronickou pečetí.“.

6. V § 44 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena v) až x), která znějí:

„v)   stanoví a zveřejňuje ve Věstníku ministerstva postup atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby (dále jen „atestační středisko“) při provádění atestace elektronického systému spisové služby (dále jen „atestace“), podmínky provádění atestace a výši úplaty za provedení atestace,
w)   vede seznam atestačních středisek a seznam platných atestů elektronického systému spisové služby (dále jen „atest“),
x)   kontroluje atestační střediska.“.

7. V § 63 odst. 3 se slova „uvedení v § 3 odst. 1 písm. a) až d), i), k) a m), kraje a hlavní město Praha“ zrušují.

8. V § 63 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větami „Veřejnoprávní původci mohou využívat pouze elektronické systémy spisové služby, které splňují požadavky tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 a národního standardu a u kterých je splnění těchto požadavků potvrzeno atestem. Ustanovení věty druhé se nepoužije v případě, kdy došlo ke změně požadavků tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 nebo národního standardu a ode dne nabytí účinnosti změny neuplynul 1 rok, a výlučně ve vztahu k požadavku, který byl změněn.“.

9. V § 63 odst. 4 se slova „uvedení v odstavci 3 větě první“ a slova „pro elektronické systémy spisové služby (dále jen „národní standard“)“ zrušují.

10. V § 64 odst. 4 se za slova „pomůcce a“ vkládají slova „případně i o“ a na konci textu věty první a věty poslední se doplňují slova „a u nichž původce shledal potřebu jejich vedení ve jmenném rejstříku“.

11. V § 64 odst. 4 se slova „Vykonávají-li určení původci spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby,“ nahrazují slovy „Určení původci“.

12. V § 64 odst. 4 se slova „v elektronické podobě“ a věta poslední zrušují.

13. V § 64 odst. 5 úvodní části ustanovení a v § 64 odst. 6 se za slovo „týká“ vkládají slova „a u níž určený původce shledal potřebu jejího vedení ve jmenném rejstříku“.

14. V § 64 odst. 5 písm. e) se slovo „a“ zrušuje.

15. V § 64 odst. 5 písm. f) se slova „ , pokud byl určeným původcem přidělen“ zrušují.

16. V § 64 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   odkaz na dokument, jehož je osoba odesílatelem, adresátem nebo se jí jinak týká a u něhož určený původce shledal potřebu vedení odkazu, případně odkaz na spis, jehož je takový dokument součástí.“.

17. V § 64 odstavec 7 zní:

„(7) Určený původce vymaže údaje o fyzické osobě vedené ve jmenném rejstříku v elektronické podobě nejpozději po uplynutí tří let ode dne předání dokumentů a spisů, ke kterým se údaje o fyzické osobě vztahovaly, archivu nebo jejich zničení.“.

18. V § 64 odst. 7 se slova „v elektronické podobě“ zrušují.

19. V § 64 se odstavec 8 zrušuje.

20. V § 65 odst. 8 se slova „vykonávající spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby podle § 63 odst. 4“ zrušují.

21. Za § 69a se vkládají nové § 69b až 69e, které včetně skupinového nadpisu znějí:

„Atestace
§ 69b

(1) Atestaci provádí atestační středisko.

(2) Atestačním střediskem je

a)   osoba nebo jiné právní uspořádání určení podle odstavce 3,
b)   ministerstvo, nejsou-li žádná osoba nebo jiné právní uspořádání určení podle odstavce 3.

(3) Ministerstvo může určit atestačním střediskem osobu nebo jiné právní uspořádání,

a)   jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je stát,
b)   u nichž lze předpokládat, že mají odbornou a technickou způsobilost k provádění atestace,
c)   které se samy nezúčastní hospodářské soutěže v oblasti elektronických systémů spisových služeb a nemají žádný zájem na výsledku atestace.

(4) Nevykonává-li ministerstvo vůči osobě nebo jinému právnímu uspořádání úkoly zřizovatele nebo zakladatele, může je určit atestačním střediskem pouze v dohodě s ústředním správním úřadem, který vůči nim vykonává úkoly zřizovatele nebo zakladatele.

(5) Určení atestačním střediskem nelze převést na jinou osobu nebo jiné právní uspořádání.

§ 69c

(1) Atestační středisko provede atestaci na základě objednávky a postupem, za podmínek a za úplatu stanovených ministerstvem.

(2) Atestační středisko provede atestaci do 3 měsíců ode dne objednání atestu. Není-li možné provést atestaci v této lhůtě, atestační středisko o tom ještě před uplynutím lhůty vyrozumí toho, kdo atestaci objednal, a sdělí mu, do kdy bude atestace provedena.

(3) Splňuje-li elektronický systém spisové služby požadavky tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 a národního standardu, vydá atestační středisko tomu, kdo atestaci objednal, písemný atest. Atestační středisko současně zveřejní atest na svých internetových stránkách a zašle jej ministerstvu, které oznámí jeho vydání ve Věstníku ministerstva.

(4) Nesplňuje-li elektronický systém spisové služby požadavky tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 a národního standardu, vyrozumí o tom atestační středisko toho, kdo atestaci objednal, a ministerstvo a sdělí jim důvody nesplnění požadavků.

§ 69d

(1) Atest platí 2 roky ode dne jeho vydání.

(2) Změní-li se v průběhu platnosti atestu požadavky tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 nebo národního standardu, atest nadále platí, nejvýše však po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti změny požadavků. Atestační středisko zneplatní po uplynutí doby podle věty první atest, zveřejní informaci o zneplatnění atestu na svých internetových stránkách a zašle ji ministerstvu, které ji zveřejní ve Věstníku ministerstva, a tomu, kdo atestaci objednal.

(3) Má-li ministerstvo důvodné pochybnosti, zda elektronický systém spisové služby splňuje v době platnosti atestu požadavky tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 a národního standardu, a nejde-li o situaci podle odstavce 2, uloží atestačnímu středisku provést na náklady atestačního střediska revizi atestu. Na revizi atestu se použijí ustanovení tohoto zákona o postupu, podmínkách a lhůtách provedení atestace obdobně.

(4) Splňuje-li elektronický systém spisové služby nadále požadavky tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 a národního standardu, atestační středisko o této skutečnosti vyrozumí ministerstvo.

(5) Nesplňuje-li již elektronický systém spisové služby požadavky tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 a národního standardu, atestační středisko vyrozumí ministerstvo a toho, kdo atestaci objednal, o této skutečnosti a sdělí jim důvody nesplnění požadavků. Atestační středisko současně zneplatní atest, zveřejní informaci o zneplatnění atestu na svých internetových stránkách a zašle ji ministerstvu, které ji zveřejní ve Věstníku ministerstva, a tomu, kdo atestaci objednal.

(6) Veřejnoprávní původce může vykonávat spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby, u kterého bylo revizí atestu zjištěno, že nesplňuje požadavky tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 a národního standardu, nejvýše 1 rok ode dne zveřejnění informace o zneplatnění atestu ve Věstníku ministerstva.

§ 69e

Zakazuje se nabízet nebo dodávat veřejnoprávním původcům elektronický systém spisové služby, který nesplňuje požadavky tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 a národního standardu a u kterého není splnění těchto požadavků potvrzeno atestem.“.

22. V § 74 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

„(11) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 69e nabízí nebo dodává veřejnoprávnímu původci elektronický systém spisové služby, který nesplňuje požadavky tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 a národního standardu a u kterého není splnění těchto požadavků potvrzeno atestem.“.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.

23. V § 74 odst. 12 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 11,“.

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).

24. V § 78 odst. 3 se za slovo „archiváliích“ vkládají slova „a v metadatech archiválií v digitální podobě“.

25. Za § 78b se vkládá nový § 78c, který zní:

㤠78c

Ustanovení § 3 až 13, § 15, 16, 46, 49, 50, 53, 57a, 64, § 66 až 68a, § 69, 70, § 72 až 74, § 79 a příloha č. 2 týkající se dokumentu se použijí na spis obdobně, ledaže to vylučuje jeho povaha.“.

26. V příloze č. 2 se za bod 13 vkládá nový bod 14, který zní:

„14. Transakční protokol“.
Dosavadní body 14 až 19 se označují jako body 15 až 20.

27. Poznámka pod čarou č. 17 zní:


17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.“.

Čl. CXXII
Přechodná ustanovení

1. Veřejnoprávní původci podle § 3 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném ode dne 1. února 2022, jsou povinni uvést výkon spisové služby do souladu s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 1. února 2022, do 31. prosince 2023.

2. Veřejnoprávní původci podle § 3 odst. 1 písm. f) až m) zákona č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 1. února 2022, jsou povinni uvést výkon spisové služby do souladu s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 1. února 2022, do 31. prosince 2024.

ČÁST STO ČTRNÁCTÁ
Změna školského zákona

Čl. CXXIII

V § 183a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č.  343/2007 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb., se odstavce 3 až 8 a 10 až 12 včetně poznámky pod čarou č. 49c zrušují.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 3.

ČÁST STO PATNÁCTÁ
Změna branného zákona

Čl. CXXIV

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 318/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 47/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 294/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 31b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.“.

2. § 31b se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. CXXV

V položce 4 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 301/2008  Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 428/2012 Sb. a zákona č. 279/2019 Sb., se písmeno d) zrušuje.

ČÁST STO SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. CXXVI

V zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č.  261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008  Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011  Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012  Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014  Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 222/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 194/2017  Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 252/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 311/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 150/2021  Sb., se § 134 a 134a včetně poznámek pod čarou č. 50 až 52 zrušují.

ČÁST STO OSMNÁCTÁ
Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích

Čl. CXXVII

V zákoně č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.  235/2006 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., se § 11a včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST STO DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Čl. CXXVIII

V zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015  Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 256/2017 Sb., zákona č. 35/2018  Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se § 138a zrušuje.

ČÁST STO DVACÁTÁ
Změna zákona o ověřování

Čl. CXXIX

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č.  279/2019 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   vykonává metodickou a kontrolní činnost na úseku vidimace a legalizace vůči újezdním úřadům, držiteli poštovní licence a Hospodářské komoře České republiky.“.

2. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

„(2) Legalizaci na dokumentu v elektronické podobě provádí z obecních úřadů pouze ty, které jsou kontaktními místy veřejné správy20).


20) § 8a odst. 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.“.

3. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Legalizací se ověřuje, že žadatel před ověřující osobou

a)   listinu vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní, nebo
b)   elektronický podpis na dokumentu v elektronické podobě uznal za vlastní.“.

4. V § 11 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

5. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:

㤠11a

(1) Legalizace se na dokumentu v elektronické podobě provede připojením ověřovací doložky.

(2) Formát a náležitosti dokumentu v elektronické podobě, u nějž lze provést legalizaci, a postup při provádění legalizace na dokumentu v elektronické podobě stanoví prováděcí právní předpis.“.

6. V § 12 písm. f) se slovo „dokument“ nahrazuje slovem „listinu“ a slovo „dokumentu“ se nahrazuje slovy „listině, popřípadě elektronický podpis na dokumentu v elektronické podobě,“.

7. Na konci textu § 12 se doplňují slova „ , nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a kvalifikovaný elektronický podpis ověřující osoby, která legalizaci provedla, a kvalifikované elektronické časové razítko, jde-li o legalizaci na dokumentu v elektronické podobě“.

8. V § 13 písm. g) se za slovo „podobě“ vkládají slova „ , nebo dokumentu v elektronické podobě, který není ve formátu nebo nemá náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem“.

9. V § 15 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; při legalizaci na dokumentu v elektronické podobě má ověřovací doložka formu dokumentu v elektronické podobě“.

10. V § 15 odstavec 3 zní:

„(3) Prováděcí právní předpis stanoví

a)   vzor ověřovací doložky,
b)   způsob vyznačení ověřovací doložky na listině, způsob provádění oprav v ověřovací doložce vyznačené na listině a způsob spojení ověřovací doložky s listinou,
c)   způsob připojení ověřovací doložky k dokumentu v elektronické podobě.“.

11. V § 16 odst. 2 písm. e) se slova „listiny, která je vidimována nebo na které je legalizován“ nahrazují slovy „dokumentu, který je vidimován nebo na kterém je legalizován“.

12. V § 21 se za text „§ 11 odst. 3“ vkládá text „ , § 11a odst. 2“.

ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí

Čl. CXXX

Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č.  298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 14 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 3 až 7.

2. V § 16 odst. 4 se číslo „8“ nahrazuje číslem „6“.

ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o sociálních službách

Čl. CXXXI

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.  124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008  Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011  Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 384/2012 Sb., zákona č. 401/2012  Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 189/2016  Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb. a zákona č. 47/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 30 se odstavce 3 až 9 zrušují.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 3.

2. V § 33 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Při poskytování sociálních služeb lze ty činnosti, u nichž to je možné a vhodné, poskytovat v distanční formě. Poskytováním činnosti v distanční formě se rozumí poskytování činnosti zajišťující potřeby osoby bez přímého vzájemného kontaktu zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb a osoby, zejména prostřednictvím elektronických nebo zásilkových služeb.“.

ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Čl. CXXXII

V zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008  Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010  Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011  Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č.  188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 367/2016 Sb., zákona č. 98/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 309/2018 Sb. a zákona č. 588/2020 Sb., se § 53 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 39a zrušuje.

ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o střetu zájmů

Čl. CXXXIII

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 350/2009  Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 14/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 112/2018 Sb., zákona č. 263/2019 Sb. a zákona č. 149/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 7 se slova „v rozsahu stanoveném v § 14c“ nahrazují slovy „ , ke kterým má přístup“.

2. § 14c se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna insolvenčního zákona

Čl. CXXXIV

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008  Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011  Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012  Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 64/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 291/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 31/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 230/2019  Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 191/2020 Sb., zákona č. 460/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb. a zákona č. 588/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 420 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Při zápisu osoby do insolvenčního rejstříku soud přidělí bezvýznamový klientský identifikátor insolvenčního rejstříku.“.

2. V § 420 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Sdílení bezvýznamového klientského identifikátoru insolvenčního rejstříku nebo jeho užití k jiným účelům než k úkonům souvisejícím s identifikací osoby v insolvenčním rejstříku je zakázáno.“.

3. V § 432 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 75 zní:

„(5) Do 31. prosince 2022 je možné získávat informace o dlužnících z insolvenčního rejstříku zadáním kombinace jména, příjmení, bydliště a rodného čísla fyzické osoby, a nemá-li rodné číslo, datem narození; po tomto datu již není možné získat informace s využitím rodného čísla. Ministerstvo zajistí nejpozději od 1. ledna 2023 službu

a)   dálkového získávání informace o dlužnících vedených v insolvenčním rejstříku zadáním kombinace jména, příjmení, bydliště, data narození a bezvýznamového klientského identifikátoru insolvenčního rejstříku nebo bezvýznamového směrového identifikátoru75); termín zpřístupnění služby zveřejní ministerstvo 30 dnů předem,
b)   dálkového zpřístupnění údajů o dlužnících vedených v insolvenčním rejstříku v datové sadě podle jména, příjmení a bezvýznamového klientského identifikátoru insolvenčního rejstříku.


75) § 12a zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.“.

ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna stavebního zákona

Čl. CXXXV

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009  Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013  Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 194/2017  Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 312/2019 Sb., zákona č. 47/2020 Sb. a zákona č. 403/2020  Sb., se mění takto:

1. V části páté se hlava VI včetně nadpisu zrušuje.

2. Za § 184i se vkládá nový § 184j, který včetně nadpisu zní:

㤠184j
Informační systém stavebního řízení

Informační systém stavebního řízení je agendový informační systém, který slouží k výkonu působnosti

a)   stavebních úřadů a
b)   dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, činí-li úkony vedoucí k vydání závazného stanoviska nebo jiného podkladu podmiňujícího vydání rozhodnutí nebo jiného opatření podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5 a části čtvrté hlavy I.“.

3. § 193 zní:

㤠193

Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 13 odst. 6, § 14 odst. 2, § 20a odst. 4, § 21 odst. 4, § 24 odst. 3, § 26 odst. 2, § 29 odst. 3, § 36 odst. 6, § 40 odst. 4, § 42 odst. 8, § 43 odst. 6, § 47 odst. 6, § 50 odst. 1, § 55 odst. 8, § 61 odst. 3, § 64 odst. 6, § 66 odst. 5, § 78a odst. 10, § 86 odst. 6, § 87 odst. 5, § 92 odst. 5, § 94c odst. 3, § 94l odst. 7, § 94p odst. 7, § 94s odst. 6, § 94y odst. 8, § 95 odst. 7, § 96 odst. 11, § 96a odst. 7, § 99 odst. 2, § 100 odst. 3, § 105 odst. 9, § 106 odst. 5, § 110 odst. 5, § 115 odst. 6, § 116 odst. 8, § 117 odst. 8, § 122 odst. 7, § 122a odst. 6, § 123 odst. 5, § 125 odst. 6, § 127 odst. 6, § 128 odst. 8, § 134 odst. 7, § 138 odst. 5, § 143 odst. 5, § 150 odst. 4, § 155 odst. 2, § 157 odst. 4, § 161a odst. 7, § 162 odst. 7, § 184c odst. 3, § 184e odst. 6, § 184f odst. 5, § 184g odst. 5, § 184h odst. 5 a § 184i odst. 4.“.

ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o vyvlastnění

Čl. CXXXVI

V zákoně č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění zákona č. 167/2012  Sb., zákona č. 405/2012 Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb., se § 30a zrušuje.

ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. CXXXVII

V části páté hlavě IV dílu 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č.  396/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 259/2017  Sb. a zákona č. 92/2018 Sb., se oddíl 5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 60 zrušuje.

ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory

Čl. CXXXVIII

V zákoně č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 104/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se § 2a včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST STO TŘICÁTÁ
Změna zákona o léčivech

Čl. CXXXIX

V zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/2011  Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 80/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 65/2017  Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 36/2018 Sb., zákona č. 44/2019 Sb., zákona č. 262/2019 Sb. a zákona č. 89/2021  Sb., se § 19b včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

Čl. CXL

V zákoně č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č.  169/2013 Sb., zákona č. 255/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 541/2020  Sb., se § 8a zrušuje.

ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

Čl. CXLI

V zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014  Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 98/2019 Sb., se § 16a zrušuje.

ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Čl. CXLII

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012  Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 299/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb. a zákona č. 12/2020  Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „a soudních exekutorů“ nahrazují slovy „ , soudních exekutorů a insolvenčních správců“.

2. § 3 včetně nadpisu zní:

㤠3
Datová schránka fyzické osoby

(1) Datovou schránku fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně fyzické osobě, která je zapsaná v základním registru obyvatel a plně svéprávná, bezodkladně poté, co fyzická osoba poprvé použije prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace (dále jen „kvalifikovaný prostředek“) vůči tomu, kdo umožňuje prokázání totožnosti podle zákona upravujícího elektronickou identifikaci.

(2) Datovou schránku fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně fyzické osobě, která je plně svéprávná, na žádost této osoby bezodkladně po podání žádosti.

(3) Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky fyzické osoby.

(4) Náležitosti žádosti o zřízení datové schránky fyzické osoby jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,
b)   rodné příjmení,
c)   den, měsíc a rok narození,
d)   místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila,
e)   státní občanství, není-li fyzická osoba státním občanem České republiky,
f)   číslo a druh identifikačního dokladu, je-li fyzické osobě vydán.

(5) Žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby.

(6) Splňuje-li žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby požadavky stanovené v odstavcích 4 a 5, zřídí ministerstvo datovou schránku fyzické osoby, jinak fyzickou osobu po předchozí marné výzvě k odstranění nedostatků žádosti vyrozumí o tom, že datovou schránku fyzické osoby nelze zřídit. Má-li již fyzická osoba zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo není-li plně svéprávná, ministerstvo ji vyrozumí, že datovou schránku fyzické osoby nelze zřídit.“.

3. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Datovou schránku podnikající fyzické osobě, advokátu, statutárnímu auditorovi, daňovému poradci, insolvenčnímu správci, znalci, soudnímu tlumočníku a soudnímu překladateli zřídí ministerstvo bezplatně a bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku.“.

4. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Podnikající fyzická osoba, advokát, statutární auditor, daňový poradce, insolvenční správce, znalec, soudní tlumočník a soudní překladatel mají nárok na zřízení jedné datové schránky podnikající fyzické osoby, advokáta, statutárního auditora, daňového poradce, insolvenčního správce, znalce, soudního tlumočníka a soudního překladatele.“.

5. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Datovou schránku právnické osoby zřídí ministerstvo bezplatně právnické osobě zapsané v registru osob bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejím zapsání do registru osob.“.

6. V § 5 odst. 2 a v § 6 odst. 2 se slova „do 3 pracovních dnů ode dne“ nahrazují slovy „bezodkladně po“.

7. V § 6 odst. 4 se za text „písm. d)“ vkládá slovo „výlučně“ a za slovo „rukou“ se vkládá slovo „adresáta“.

8. V § 8 odstavec 3 zní:

„(3) K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, pro niž byla datová schránka zřízena.“.

9. V § 8 odst. 6 písmeno b) zní:

„b)   u datové schránky právnické osoby fyzická osoba pověřená statutárním orgánem právnické osoby, pro niž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jím stanoveném,“.

10. V § 9 odst. 3 se slova „prostřednictvím přístupu s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaným v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace (dále jen „přístup pomocí kvalifikovaného prostředku“)“ nahrazují slovy „s využitím přístupu pomocí kvalifikovaného prostředku“.

11. V § 10 odst. 1 větě první se za slovo „zašle“ vkládá slovo „výlučně“ a za slovo „rukou“ se vkládá slovo „adresáta“.

12. V § 10 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „V případě datové schránky zřízené podle § 3 odst. 1 ministerstvo zašle přístupové údaje pouze na žádost osoby uvedené v § 8 odst. 1 a v případě datové schránky zřízené na základě žádosti podané způsobem podle § 27 odst. 4 pouze na žádost osoby uvedené v § 8 odst. 1 nebo 2.“.

13. V § 10 odst. 2 se věty druhá a poslední nahrazují větami „Datová schránka zřízená podle § 3 odst. 1, u které osoba uvedená v § 8 odst. 1 nepožádala o zaslání přístupových údajů, je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1, nejpozději však patnáctým dnem po dni jejího zřízení. Datová schránka zřízená na základě žádosti podané způsobem podle § 27 odst. 4, u které osoba uvedená v § 8 odst. 1 nebo 2 nepožádala o zaslání přístupových údajů, je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 nebo 2, nejpozději však patnáctým dnem po dni jejího zřízení. Ministerstvo vyrozumí osobu uvedenou v § 8 odst. 1 o zřízení datové schránky, jde-li o zřízení datové schránky podle § 3 odst. 1, na adresu elektronické pošty podle § 15 odst. 3 písm. b) a osobu uvedenou v § 8 odst. 1 nebo 2, jde-li o zřízení datové schránky na základě žádosti podané způsobem podle § 27 odst. 4, prostřednictvím informačního systému veřejné správy, kterým podala žádost o zřízení datové schránky.“.

14. V § 10 odst. 3 se za slovo „osobě“ vkládá slovo „výlučně“ a na konci textu odstavce 3 se doplňuje slovo „adresáta“.

15. V § 11 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , nebo o datovou schránku, kterou ministerstvo zřizuje podle § 3 odst. 1“.

16. V § 11 odst. 6 se slova „nejpozději třetím pracovním dnem následujícím po dni“ nahrazují slovy „bezodkladně po“.

17. V § 11 odst. 7 se slova „do 3 pracovních dnů od“ nahrazují slovy „bezodkladně po“.

18. V § 12 odst. 1 se za slovo „osobě“ vkládá slovo „výlučně“ a za slovo „rukou“ se vkládá slovo „adresáta“.

19. V § 12 odst. 3 se slova „ , vedoucímu organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, přestane-li být vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku,“ a slova „novým vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku,“ zrušují.

20. V § 12 odst. 3 se slova „ , novému vedoucímu organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku,“ nahrazují slovem „nebo“.

21. V § 12 odst. 3 se za slova „nové přístupové údaje“ vkládá slovo „výlučně“ a na konci textu odstavce 3 se doplňuje slovo „adresáta“.

22. V § 12 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

23. V § 13 písm. c) se slova „nebo organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, které nemají právního nástupce“ zrušují a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jejího“.

24. V § 14 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „vedou“ vkládá slovo „alespoň“.

25. V § 14 odst. 3 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmena i) až m) se označují jako písmena h) až l).

26. V § 14b odst. 3 písm. c) se bod 3 zrušuje.

27. V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci

a)   upozorní fyzickou osobu podle § 3 odst. 1 před prvním použitím kvalifikovaného prostředku vůči tomu, kdo umožňuje prokázání totožnosti podle zákona upravujícího elektronickou identifikaci, na skutečnost, že jí bude po prvním použití kvalifikovaného prostředku zřízena datová schránka fyzické osoby,
b)   umožní fyzické osobě podle § 3 odst. 1, která poprvé použila kvalifikovaný prostředek vůči tomu, kdo umožňuje prokázání totožnosti podle zákona upravujícího elektronickou identifikaci, uvést adresu elektronické pošty, na kterou bude fyzická osoba vyrozuměna ministerstvem o zřízení datové schránky fyzické osoby,
c)   bezodkladně informuje ministerstvo o tom, že fyzická osoba podle § 3 odst. 1 poprvé použila kvalifikovaný prostředek vůči tomu, kdo umožňuje prokázání totožnosti podle zákona upravujícího elektronickou identifikaci.“.

28. § 18a včetně nadpisu zní:

㤠18a
Dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob

(1) Informační systém datových schránek umožňuje dodávání dokumentů z datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do zpřístupněné datové schránky jiné osoby. Datovou schránku fyzické osoby může držitel datové schránky znepřístupnit pro dodávání dokumentů z datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby.“.

(2) Dokument dodaný podle odstavce 1 věty první je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu.

(3) Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 2 ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

(4) Za dodání dokumentu podle odstavce 1 věty první náleží provozovateli informačního systému datových schránek odměna, kterou stanoví cenový orgán podle cenových předpisů5). Odměnu hradí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, z jejíž datové schránky byl dokument odeslán. Tato osoba může určit, že bude hradit i dodání dokumentu, který je odpovědí na dokument dodaný podle předchozí věty. Odměnu podle věty první může za fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu, z jejíž datové schránky byl dokument odeslán, s jejím souhlasem hradit rovněž jiná fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.“.

29. V § 20 odst. 3 větě druhé se za slova „formáty datové zprávy“ vkládají slova „ , včetně jejích příloh,“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „ , včetně jejich příloh“.

30. V § 24 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   ověří integritu vstupu, je-li zajištěna jiným způsobem než podle písmene b) a lze-li tuto skutečnost ze vstupu zjistit a ověření provést.“.

31. V § 24 odst. 4 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o legalizovaný dokument v elektronické podobě“.

32. V § 24 odst. 4 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

„h)   v případě porušení integrity dokumentu obsaženého v datové zprávě,“.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena i) a j).

33. V § 25 odst. 1 písm. d) a § 25 odst. 2 písm. d) se slovo „listů“ nahrazuje slovem „stran“.

34. V § 25 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   název datového souboru, v němž je obsažen vstup,“.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).

35. V § 25 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

„h)   údaj o tom, zda integrita vstupu byla zajištěna jiným způsobem než podle § 24 odst. 1 písm. b), a byl-li při zajištění integrity vstupu užit způsob založený na certifikátu, identifikaci tohoto způsobu alespoň v rozsahu identifikačního čísla certifikátu, údajů identifikujících vydavatele certifikátu a údajů identifikujících osobu, pro kterou byl certifikát vydán, lze-li tyto skutečnosti ze vstupu zjistit,“.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena i) a j).

36. V § 25 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   údaj o tom, zda vstupem byl dokument obsažený v datové zprávě odeslané z datové schránky, a údaje o jejím odeslání z datové schránky umožňující alespoň identifikaci datové zprávy, datové schránky odesílatele a datové schránky adresáta a datum a čas dodání datové zprávy do datové schránky adresáta.“.

37. § 26 včetně nadpisu zní:

㤠26
Evidence provedených konverzí

(1) Ministerstvo vede evidenci provedených konverzí.

(2) V evidenci provedených konverzí se vedou tyto údaje o provedené konverzi:

a)   pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí,
b)   datum provedení konverze,
c)   konkrétní označení vstupu a datum jeho sepsání, je-li datum ve vstupu obsaženo,
d)   údaj o uhrazení správního poplatku nebo odměny notáře (uvedení čísla dokladu, kterým byl uhrazen) nebo údaj o osvobození od správního poplatku s odkazem na právní předpis.

(3) Zapisovatelem údaje podle odstavce 2 písm. a) je ministerstvo. Zapisovatelem údaje podle odstavce 2 písm. b) až d) je subjekt provádějící konverzi.

(4) Ministerstvo umožní subjektu provádějícímu konverzi dálkový přístup k údajům o jím provedené konverzi.

(5) Údaje podle odstavce 2 jsou v evidenci provedených konverzí uchovávány po dobu 10 let od provedení konverze.“.

38. V § 27 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Žádost podle § 11 odst. 5 může osoba uvedená v § 8 odst. 1 a 2 podat rovněž jednoduchým způsobem prostřednictvím informačního systému datových schránek.“.

39. V § 27 odst. 3 a 4 se text „odst. 4“ nahrazuje textem „odst. 5“.

40. V § 27 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Úředně ověřený podpis žádosti podle § 3 odst. 5 se nevyžaduje, je-li žádost podána fyzickou osobou, pro niž má být datová schránka fyzické osoby zřízena, s využitím ověření její identity způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky, do níž má přístup jako oprávněná osoba, a údajů vedených o fyzické osobě v základním registru obyvatel.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

41. V § 27 odstavec 6 zní:

„(6) Je-li datová schránka zřízena dle § 3 odst. 1, § 4 odst. 1 nebo § 5 odst. 1 nebo jsou-li žádosti nebo oznámení, které zákon spojuje s vydáním přístupových údajů podány prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, lze obdržet přístupové údaje na kontaktním místě veřejné správy po ověření totožnosti na počkání.“.

42. V § 28 se slova „s výjimkou opětovného vydání přístupových údajů“ zrušují.

43. V § 30 odstavec 1 zní:

„(1) Konverzi na žádost provádí fyzická osoba, která složila zkoušku; složení zkoušky se nevyžaduje, splňuje-li fyzická osoba požadavky pro provádění vidimace a legalizace9).“.

44. V § 30 odst. 5 se slova „Neuspěl-li zaměstnanec“ nahrazují slovy „Neuspěla-li fyzická osoba“ a slova „zaměstnanec neuspěl“ se nahrazují slovy „fyzická osoba neuspěla“.

45. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který zní:

㤠30a

Hovoří-li se v tomto zákoně o právnické osobě, rozumí se tím rovněž jiné právní uspořádání.“.

Čl. CXLIII
Přechodná ustanovení

1. Ministerstvo vnitra zřídí nejpozději do 31. března 2023 datovou schránku orgánu veřejné moci fyzické nebo právnické osobě, která je k 1. lednu 2023 insolvenčním správcem. Má-li fyzická nebo právnická osoba, která je k 1. lednu 2023 insolvenčním správcem, zřízenu datovou schránku podnikající fyzické osoby k výkonu činnosti insolvenčního správce nebo datovou schránku právnické osoby, Ministerstvo vnitra takovou datovou schránku k okamžiku zřízení datové schránky orgánu veřejné moci znepřístupní; tím není do 30. června 2023 dotčeno právo osoby oprávněné k přístupu do datové schránky podnikající fyzické osoby nebo datové schránky právnické osoby přistupovat k datovým zprávám uloženým v datové schránce.

2. Ministerstvo vnitra zřídí datovou schránku fyzické osoby podle § 3 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění účinném od 1. ledna 2023, fyzické osobě, která k 1. lednu 2023 je zapsaná v základním registru obyvatel a plně svéprávná, nemá zřízenu datovou schránku fyzické osoby a která poprvé použila prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace (dále jen „kvalifikovaný prostředek“) vůči tomu, kdo umožňuje prokázání totožnosti podle zákona upravujícího elektronickou identifikaci, před 31. prosincem 2022, bezodkladně poté, co poprvé použije kvalifikovaný prostředek vůči tomu, kdo umožňuje prokázání totožnosti podle zákona upravujícího elektronickou identifikaci, po 31. prosinci 2022.

3. Ministerstvo vnitra zřídí nejpozději do 31. března 2023 datovou schránku podnikající fyzické osoby podle § 4 odst. 1 zákona č.  300/2008 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2023, podnikající fyzické osobě, která je k 1. lednu 2023 podnikající fyzickou osobou zapsanou v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku, a nemá zřízenu datovou schránku podnikající fyzické osoby. Větou první není dotčeno právo podnikající fyzické osoby požádat si v době od 1. ledna 2023 do zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby podle věty první o zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby.

4. Ministerstvo vnitra zřídí nejpozději do 31. března 2023 datovou schránku právnické osoby podle § 5 odst. 1 zákona č. 300/2008  Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2023, právnické osobě, která k 1. lednu 2023 existuje, je zapsána v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci a nemá zřízenu datovou schránku právnické osoby. Větou první není dotčeno právo právnické osoby požádat si v době od 1. ledna 2023 do zřízení datové schránky právnické osoby podle věty první o zřízení datové schránky právnické osoby.

5. Ministerstvo vnitra umožní nejpozději do 1. března 2022, aby do datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, která je k 1. lednu 2022 zřízena a zpřístupněna, mohly být dodávány dokumenty podle § 18a odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2022. Větou první není dotčeno právo fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby požádat Ministerstvo vnitra o znemožnění dodávání dokumentů podle § 18a odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2022.

6. Osoba, která nesplňuje podmínky podle § 30 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2022, a která není osobou provádějící autorizovanou konverzi dokumentů na žádost u držitele poštovní licence, Hospodářské komory České republiky nebo osoby, které byla Ministerstvem vnitra udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy, může provádět autorizovanou konverzi dokumentů na žádost do 31. prosince 2022.

7. Subjekty provádějící autorizovanou konverzi dokumentů uchovají evidenci provedených autorizovaných konverzí vedenou podle § 26 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, do 31. prosince 2032.

ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o auditorech

Čl. CXLIV

V zákoně č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 139/2011  Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 52/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2014  Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 299/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 367/2019  Sb., zákona č. 33/2020 Sb. a zákona č. 527/2020 Sb., se § 12e zrušuje.

ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o základních registrech

Čl. CXLV

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č.  167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 192/2016  Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 12/2020  Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 47/2020 Sb., zákona č. 51/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb. a zákona č. 88/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno c) zní:

„c)   stanovuje podmínky pro sdílení údajů mezi základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy, základními registry a informačními systémy soukromoprávních uživatelů údajů umožňujícími využívání údajů ze základních registrů nebo agendových informačních systémů (dále jen „soukromoprávní systém pro využívání údajů“), agendovými informačními systémy navzájem a mezi agendovými informačními systémy a soukromoprávními systémy pro využívání údajů.“.

2. V § 2 písm. c) se za slovo „exekutor“ vkládají slova „ , insolvenční správce“.

3. V § 2 písm. d) se slova „není orgánem veřejné moci a“ zrušují a na konci textu písmene d) se doplňují slova „ , pro působení, které není působením orgánu veřejné moci“.

4. V § 2 písm. e) se slovo „působnosti“ nahrazuje slovem „působení“.

5. V § 2 písmena g) a h) znějí:

„g)   informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, který je součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné správy54) (dále jen „referenční rozhraní“) a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení údajů mezi základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy, základními registry a soukromoprávními systémy pro využívání údajů, agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů, a jinými agendovými informačními systémy a mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů, a soukromoprávními systémy pro využívání údajů, správa oprávnění přístupu k údajům a další činnosti podle tohoto zákona,
h)   informačním systémem sdílené služby informační systém veřejné správy, který je součástí referenčního rozhraní a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení údajů mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů, navzájem, a mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů, a soukromoprávními systémy pro využívání údajů, správa oprávnění přístupu k údajům a další činnosti podle tohoto zákona,“.

6. V § 4 odst. 2 se za slova „základě jsou“ vkládá slovo „referenční“ a slovo „zpracovávaných“ se nahrazuje slovy „zapisovaných referenčních“.

7. V § 4 odst. 3 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

8. V § 4 odst. 6 a 7 se slova „vedeného v základním registru“ zrušují.

9. V § 4 odst. 7 se slova „takový zápis“ a slova „tento zápis“ nahrazují slovy „referenční údaj“ a za slova „prokáže, že“ se vkládá slovo „referenční“.

10. V § 5 odst. 5 větě druhé se za slovo „údajům“ vkládají slova „vedeným v agendovém informačním systému“.

11. V § 5a odstavec 3 zní:

„(3) Soukromoprávní uživatel údajů využívá údaje vedené v základním registru nebo agendovém informačním systému podle odstavců 1 a 2 prostřednictvím agendového informačního systému určeného ohlašovatelem agendy, a nebyl-li agendový informační systém ohlašovatelem agendy určen, prostřednictvím soukromoprávního systému pro využívání údajů. Ustanovení § 58 až 59 a ustanovení o oprávnění osoby poskytnout s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě v základním registru nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v základním registru není veden, anebo údaje vedené o ní v základním registru podle zákona o informačních systémech veřejné správy nejsou větou první dotčeny. Soukromoprávní uživatel údajů zajistí, aby soukromoprávní systém pro využívání údajů umožnil využívání služeb informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby.“.

12. V § 5b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „z agendového informačního systému“ nahrazují slovy „vedené v agendovém informačním systému“.

13. V § 7 odst. 2 písm. c) se za slovo „systémy“ vkládají slova „nebo soukromoprávními systémy pro využívání údajů“.

14. V § 7 odst. 2 písm. d) se za slova „jinými agendovými informačními systémy“ vkládají slova „nebo soukromoprávními systémy pro využívání údajů“.

15. V § 7 odst. 2 písm. e) se za slovo „registrů,“ vkládají slova „navzájem nebo mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů, a soukromoprávními systémy pro využívání údajů“.

16. V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   poskytování centrální služby pro vyrozumívání o změnách údajů, které se vedou v informačním systému veřejné správy o subjektu údajů vedeném v registru obyvatel nebo o subjektu údajů vedeném v registru osob.“.

17. V § 7 odstavce 4 až 7 znějí:

„(4) Správa základních registrů vede pro účely správy informačního systému sdílené služby záznam o využívání údajů vedených v agendových informačních systémech, nejde-li o využívání údajů veřejně přístupných, a uchovává jej po dobu 2 let; záznam obsahuje

a)   označení agendového informačního systému nebo soukromoprávního systému pro využívání údajů, jejichž prostřednictvím byly údaje využity, kód agendy, uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role, a označení subjektu, pro jehož účely se údaje využívají,
b)   roli podle § 51 odst. 6 písm. c), ve které fyzická osoba údaje využila,
c)   výčet údajů, které byly využity,
d)   datum a čas využití údajů,
e)   důvod a konkrétní účel využití údajů.

(5) Správa základních registrů vydá na žádost osoby, o níž se vedou údaje v agendových informačních systémech, záznam o využívání těchto údajů. Záznam se vydává rovněž v podobě ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy.

(6) Správa základních registrů není oprávněna k využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech s výjimkou využívání v rámci agendy, pro jejíž výkon byla zaregistrována.

(7) Má-li Správa základních registrů důvodnou pochybnost, že orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů neoprávněně využívá osobní údaje, informuje neprodleně Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“).“.

18. V § 8 odstavec 6 zní:

„(6) Správce agendového informačního systému zajistí vyrozumění o změně údaje, který se vede v agendovém informačním systému o subjektu údajů vedeném v registru obyvatel nebo o subjektu údajů vedeném v registru osob, s využitím služby podle § 7 odst. 2 písm. k).“.

19. V § 8 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Správce agendového informačního systému zavede mechanismus opravy nesprávného údaje vedeného v agendovém informačním systému.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

20. V § 8 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Správce agendového informačního systému zajistí vyrozumění o změně údaje, který se vede v agendovém informačním systému o jiném subjektu údajů, s využitím vlastní služby pro vyrozumívání o změnách údajů vedených v agendovém informačním systému.“.

21. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

㤠8a

(1) Soukromoprávní uživatel údajů zajišťuje realizaci vazby mezi soukromoprávním systémem pro využívání údajů a informačním systémem základních registrů za účelem využívání údajů.

(2) Soukromoprávní uživatel údajů zajišťuje realizaci vazeb mezi soukromoprávním systémem pro využívání údajů a agendovými informačními systémy prostřednictvím informačního systému základních registrů nebo informačního systému sdílené služby za účelem využívání údajů.

(3) Soukromoprávní uživatel údajů zajistí používání kódu agendy při komunikaci soukromoprávního systému pro využívání údajů s informačním systémem základních registrů nebo informačním systémem sdílené služby.

(4) Soukromoprávní uživatel údajů používá vlastní identifikátory fyzických osob a právnických osob a za účelem komunikace s informačním systémem základních registrů nebo informačním systémem sdílené služby používá agendové identifikátory fyzických osob a identifikátory právnických osob vedené v registru osob.“.

22. V § 9 odst. 1 větě první se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, za slovo „registru“ se vkládají slova „nebo soukromoprávním systému pro využívání údajů“ a slova „a kódu agendy“ se nahrazují slovy „ , kódu agendy a v případě soukromoprávního systému pro využívání údajů rovněž z identifikátoru soukromoprávního uživatele údajů“.

23. V § 9 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „přístupu k osobním údajům vedeným v základních registrech a v jiných informačních systémech veřejné správy“ nahrazují slovy „využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech“, za slovo „moci“ se vkládají slova „nebo soukromoprávní uživatel údajů“ a slova „a základních registrů s agendovými informačními systémy“ se nahrazují slovy „ , základních registrů s agendovými informačními systémy nebo soukromoprávními systémy pro využívání údajů, agendových informačních systémů navzájem a agendových informačních systémů se soukromoprávními systémy pro využívání údajů“.

24. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě agendy vykonávané soukromoprávním uživatelem údajů může být fyzická osoba identifikována agendovými identifikátory fyzické osoby jednoznačně přiřazenými záznamu o fyzické osobě v jednotlivých soukromoprávních systémech pro využívání údajů.“.

25. V § 10 odst. 6 větě první se za slovo „moci“ vkládají slova „nebo soukromoprávní uživatel údajů“ a slova „ , v němž“ se nahrazují slovy „nebo soukromoprávního systému pro využívání údajů, v nichž“.

26. V § 10 odst. 6 větě druhé se za slova „informačního systému“ vkládají slova „nebo soukromoprávního systému pro využívání údajů“ a za slova „informačním systému“ se vkládají slova „nebo soukromoprávním systému pro využívání údajů“.

27. V § 10 odst. 7 se za slovo „systému“ vkládají slova „nebo soukromoprávního systému pro využívání údajů“.

28. V § 11 odst. 1 písm. b) se za slova „jiné agendě“ vkládají slova „a převod mezi agendovými identifikátory fyzické osoby v rámci agendy vykonávané soukromoprávním uživatelem údajů“.

29. V nadpisu § 14 se za slovo „výstupů“ vkládají slova „ , záznamů a výpisů“.

30. V § 14 odst. 2 a v § 14 odst. 4 větě první se za slovo „údajů“ vkládá slovo „vedených“.

31. V § 14 odst. 3 se slova „údaje ze základního registru“ nahrazují slovy „záznam o využívání údajů vedených v základním registru“.

32. V § 14 odst. 4 se slova „o využívání údajů v základním registru“ zrušují.

33. V § 14 odst. 5 a 6 se slova „v základním registru“ zrušují.

34. V § 17 písm. e) se za slovo „nichž“ vkládají slova „to vyžaduje“ a slova „vyžaduje agendový identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v registru obyvatel“ se zrušují.

35. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 26 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „údaje“ zrušuje.

36. V § 18 odst. 1 písm. d) se slova „nebo dodávací schránky nebo“ nahrazují slovy „ , dodávací schránky nebo poštovním směrovacím číslu místa pobytu anebo“.

37. V § 18 odst. 1 písm. j), § 21 a v § 56a odst. 3 písm. a) bodu 3 se slova „elektronicky čitelných“ zrušují.

38. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí:

„n)   data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci, včetně případného požadavku na doplnění fyzického prokázání totožnosti autentizací s využitím těchto dat, jde-li o subjekt údajů uvedený v § 17 písm. a),
o)   datum a čas zablokování a odblokování dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci, jde-li o subjekt údajů uvedený v § 17 písm. a).“.

39. V § 18 odst. 3, § 58 odst. 4 písm. c), § 58 odst. 5, § 58a odst. 3 písm. c) a v § 59 odst. 2 písm. d) bodu 3 se slova „elektronicky čitelného“ zrušují.

40. V § 18 odst. 3 se slova „Bezpečnostní osobní kód elektronicky čitelného identifikačního dokladu15) je“ nahrazují slovy „Data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci jsou“ a slova „zašifrované podobě“ se nahrazují slovy „jednosměrně šifrované podobě, která neumožňuje přístup k jeho hodnotě,“.
Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

41. V § 18 odst. 5 písm. a) se slovo „z“ nahrazuje slovy „vedených v“ a na konci textu písmene a) se doplňují slova „nebo soukromoprávních systémů pro využívání údajů“.

42. V § 18 odst. 5 písm. b) se slovo „výdeje“ nahrazuje slovem „poskytnutí“.

43. V § 19 odst. 1 se text „§ 18 odst. 1 písm. j)“ nahrazuje slovy „§ 18 odst. 1 písm. j), § 18 odst. 1 písm. n), jde-li o data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci, § 18 odst. 1 písm. o)“.

44. V § 19 odst. 3 a 6 se slovo „agendového“ zrušuje.

45. V § 19 odst. 5 písmeno a) zní:

„a)   kód agendy, kód agendového informačního systému nebo soukromoprávního systému pro využívání údajů, prostřednictvím kterých byly údaje využity, uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role, které je neveřejné, a označení subjektu, který údaje využil nebo kterému byly poskytnuty,“.

46. V § 19 odst. 5 písm. b) se slovo „využívání“ nahrazuje slovem „využití“.

47. V § 19 odst. 5 písm. e) se slova „přístupu do registru obyvatel“ nahrazují slovy „využití nebo poskytnutí údajů“.

48. V § 19 odst. 7 se slova „§ 18 odst. 1 písm. l) a m)“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 1 písm. l) a m) a v § 18 odst. 1 písm. n), jde-li o požadavek na doplnění fyzického prokázání totožnosti autentizací s využitím dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci,“ a na konci textu odstavce 7 se doplňují slova „na základě požadavku subjektu údajů uplatněného prostřednictvím portálu veřejné správy“.

49. V § 23 odst. 2 se slova „z agendového“ nahrazují slovem „z“.

50. V § 24 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a Ministerstvo vnitra, jde-li o údaj podle § 26 odst. 2 písm. w)“.

51. V § 25 písm. d) a § 51 odst. 1 písm. c) se slovo „působnost“ nahrazuje slovy „oblast působení“.

52. V § 26 odst. 2 písm. i) až n) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , datu narození“.

53. V § 26 odst. 2 písm. p) se za slovo „osoby“ vkládají slova „ , případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52); uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52), se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky, dodávací schránky nebo poštovním směrovacím číslu osoby anebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace“.

54. V § 26 odst. 2 písm. t) se za slovo „provozovny“ vkládají slova „ , případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52); uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52), se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky, dodávací schránky nebo poštovním směrovacím číslu osoby anebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace“.

55. V § 26 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

„w)   telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty pro zasílání zvoleného okruhu informací.“.

56. V § 26 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až v) jsou referenčními údaji.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

57. V § 38 odst. 1 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „využití“ se vkládají slova „a měsíci a roku dokončení“.

58. V § 38 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   technickoekonomické atributy stavebního objektu s číslem popisným nebo evidenčním,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

59. V § 39 odst. 1 se slova „veřejné správy“ zrušují.

60. V § 48 písm. b) se slova „k přístupu k referenčním údajům v základních registrech nebo k údajům v agendových informačních systémech“ nahrazují slovy „k využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech“.

61. V § 50 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Správce registru práv a povinností umožní Českému statistickému úřadu vést v registru práv a povinností číselníky vydávané podle zákona upravujícího státní statistickou službu.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

62. V § 50 odst. 4 se za číslo „1“ vkládají slova „a 2“.

63. V § 51 odst. 1 písm. b) se slova „vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob“ nahrazují slovy „ ; jde-li o orgán veřejné moci vedený v registru obyvatel nebo registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr obyvatel nebo registr osob“.

64. V § 51 odst. 1 písm. e) se slova „vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo registr osob“ nahrazují slovy „ ; jde-li o orgán veřejné moci vedený v registru obyvatel nebo registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr obyvatel nebo registr osob“.

65. V § 51 odst. 1 písm. f), § 51 odst. 6 písm. b) a § 51 odst. 7 písm. b) se slova „vykonává svoji působnost“ nahrazují slovem „působí“.

66. V § 51 odst. 1 písm. h) se slova „vyjádřená referenční vazbou na registr obyvatel nebo registr osob“ nahrazují slovy „ ; jde-li o orgán veřejné moci vedený v registru obyvatel nebo registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr obyvatel nebo registr osob, jinak se vede ve formě referenční vazby na registr územní identifikace“.

67. V § 51 odst. 1 písm. j) se slova „vykonává působnost“ nahrazují slovem „působí“.

68. V § 51 odst. 1 písm. k) a § 52b odst. 2 se slova „výkonu působnosti“ nahrazují slovem „působení“.

69. V § 51 odst. 3 písm. b) se slova „vyjádřený referenční vazbou na registr osob“ nahrazují slovy „ ; jde-li o soukromoprávního uživatele údajů vedeného v registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr osob“.

70. V § 51 odst. 3 písm. d) se slova „vyjádřené referenční vazbou na registr osob“ nahrazují slovy „ ; jde-li o soukromoprávního uživatele údajů vedeného v registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr osob“.

71. V § 51 odst. 3 písm. g) se slova „vyjádřená referenční vazbou na registr osob“ nahrazují slovy „ ; jde-li o soukromoprávního uživatele údajů vedeného v registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr osob, jinak se vede ve formě referenční vazby na registr územní identifikace“.

72. V § 51 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   výčet a popis soukromoprávních systémů pro využívání údajů.“.

73. V § 51 odst. 6 písm. b) se slova „ze základních registrů nebo agendových informačních systémů“ nahrazují slovy „vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech“.

74. V § 51 odst. 6 písm. c) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

75. V § 51 odst. 6 písm. d) se slova „není orgánem“ nahrazují slovy „v postavení adresáta těchto úkonů nepůsobí jako orgán“.

76. V § 51 odst. 6 písm. d) se slova „a forma úkonu“ nahrazují slovy „ , forma úkonu a požadavek na prokázání totožnosti subjektu při provádění úkonu a možnost doplnění fyzického prokázání totožnosti autentizací s využitím dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci“.

77. V § 51 odst. 6 písm. e) se slova „není orgánem“ nahrazují slovy „při vykonávání těchto úkonů nepůsobí jako orgán“.

78. V § 51 odst. 6 písm. e) se slova „a forma úkonu“ nahrazují slovy „ , forma úkonu a požadavek na prokázání totožnosti subjektu při provádění úkonu, včetně úrovně záruky prostředku pro elektronickou identifikaci, umožňuje-li se prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace, a možnosti doplnění fyzického prokázání totožnosti autentizací s využitím dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci“.

79. V § 51 odst. 6 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   popis úkonů subjektu, který při vykonávání těchto úkonů nepůsobí jako orgán veřejné moci, podle písmene e),“.

Dosavadní písmena g) až n) se označují jako písmena h) až o).

80. V § 51 odst. 6 písm. j) se slova „ , které byly pro výkon agendy zaregistrovány“ nahrazují slovy „a soukromoprávních uživatelů údajů, kteří byli pro výkon agendy zaregistrováni“ a na konci textu písmene j) se doplňují slova „nebo identifikátor soukromoprávního uživatele údajů“.

81. V § 51 odst. 6 písm. k) se za slova „v rámci agendy“ vkládají slova „ , přístupnost jednotlivých údajů veřejnosti a v případě, že údaj není přístupný veřejnosti, číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě není údaj přístupný veřejnosti, číselníky pro vymezení možných hodnot údajů, byly-li vydány,“.

82. V § 51 odst. 6 písm. l) a m), § 54 odst. 1 písm. d), § 54 odst. 2 a v § 54a odst. 5 se slova „přístupu k těmto údajům“ nahrazují slovy „využívání těchto údajů“.

83. V § 51 odst. 6 písm. o) se za slova „úkon podle písmene d)“ vkládají slova „nebo vůči kterému lze vykonat úkon podle písmene e)“.

84. V § 51 odst. 8 se slova „písmene f)“ nahrazují slovy „písm. f) a g)“.

85. V § 51 odst. 10 písm. a) se slova „a f) bodu 1“ nahrazují slovy „ , písm. f) bodu 1 a písm. k)“.

86. V § 51 odst. 10 písm. a) se text „i)“ nahrazuje textem „j)“.

87. V § 51 odst. 10 písm. b) se slova „h) a písm. j) až m)“ nahrazují slovy „i) a písm. k) až n)“.

88. V § 51 odst. 10 písm. c) se text „n)“ nahrazuje textem „o)“.

89. V § 51 odst. 11 se za číslo „7“ vkládají slova „a číselníky podle § 50 odst. 2“.

90. V § 51a odst. 1 se za slovo „údaj“ vkládají slova „ , který není veřejnosti přístupný,“.

91. V § 52 odst. 1 písm. h) se slova „přístup k referenčním údajům“ nahrazují slovy „oprávnění k využívání referenčního údaje“.

92. V § 52a odst. 1 se slova „ , a agendových“ nahrazují slovy „ , agendových“ a za slovo „systémech“ se vkládají slova „a soukromoprávních systémech pro využívání údajů“.

93. V § 52b odst. 4 se slova „a) a d)“ nahrazují slovy „a), d) a k)“.

94. Na konci nadpisu § 52c se doplňují slova „a soukromoprávních systémů pro využívání údajů“.

95. V § 52c odst. 1 se za slovo „správy“ vkládají slova „a soukromoprávních systémů pro využívání údajů“ a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „a § 51 odst. 3 písm. k)“.

96. V § 52c odst. 2 se za slovo „správy,“ vkládají slova „nebo soukromoprávní uživatel údajů, který je správcem soukromoprávního systému pro využívání údajů,“ a za slova „spravovaném informačním systému veřejné správy“ se vkládají slova „nebo soukromoprávním systému pro využívání údajů“.

97. V § 52c odst. 3 se za slova „informačním systému veřejné správy“ vkládají slova „nebo soukromoprávním systému pro využívání údajů“, za slova „informačnímu systému veřejné správy“ se vkládají slova „nebo soukromoprávnímu systému pro využívání údajů“ a za slova „systémů veřejné správy“ se vkládají slova „a soukromoprávních systémů pro využívání údajů“.

98. V § 52c se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a soukromoprávních systémů pro využívání údajů“.

99. V § 54 odst. 1 písm. a) se slova „i) a n)“ nahrazují slovy „j) a o)“.

100. V § 54 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; je-li pro údaj podle § 51 odst. 6 písm. k) veden v registru práv a povinností číselník, ohlašovatel agendy jej uvede s využitím tohoto číselníku, v opačném případě vytvoří ohlašovatel agendy číselník postupem podle otevřené formální normy“.

101. V § 54 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   výčet údajů vedených v základních registrech nebo v jiných agendových informačních systémech, které jsou přístupné veřejnosti a které budou využívány pro výkon agendy,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

102. V § 54 odst. 1 písm. d) se za slovo „které“ vkládají slova „nejsou přístupné veřejnosti a které“ a za slova „anebo v jiných agendových informačních systémech“ se vkládají slova „ , které nejsou přístupné veřejnosti,“.

103. V § 54 odst. 2 a § 54a odst. 5 se slova „nejsou orgánem“ nahrazují slovy „při výkonu agendy nepůsobí jako orgán“.

104. V § 54 odst. 2 se text „c)“ nahrazuje textem „d)“ a slova „přístupu k tomuto údaji“ se nahrazují slovy „využívání tohoto údaje“.

105. V § 54 odst. 4 se slova „do něhož je požadován přístup“ nahrazují slovy „ve kterých se vedou údaje, které nejsou přístupné veřejnosti a které ohlašovatel agendy požaduje zpřístupnit pro výkon agendy“.

106. V § 54 odst. 6 se text „c)“ nahrazuje textem „e)“, slova „d) až f)“ se nahrazují slovy „f) a g)“ a slova „i) až k)“ se nahrazují slovy „j) až l)“.

107. V § 54a odst. 3 a 4 se slovo „využití“ nahrazuje slovem „zpřístupnění“.

108. V nadpisu nad označením § 55 se slova „orgánu veřejné moci“ zrušují.

109. V § 55 odst. 1 a v § 55 odst. 3 se za slova „Orgán veřejné moci“ vkládají slova „nebo soukromoprávní uživatel údajů“.

110. V § 55 odst. 2 písm. a) se za slovo „moci“ vkládají slova „nebo obchodní firmu nebo název anebo jméno, popřípadě jména, a příjmení a identifikátor soukromoprávního uživatele údajů“.

111. V § 55 odst. 2 písm. c) a v § 57 odst. 4 se za slovo „moci“ vkládají slova „nebo soukromoprávní uživatel údajů“.

112. V § 55 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo označení soukromoprávního systému pro využívání údajů“.

113. V § 55 odst. 2 písm. e) se za slova „úkon podle § 51 odst. 6 písm. d)“ vkládají slova „nebo vůči kterému lze vykonat úkon podle § 51 odst. 6 písm. e)“.

114. V § 55 odst. 4 a 5 a v § 56 odst. 2 se za slovo „moci“ vkládají slova „nebo soukromoprávního uživatele údajů“.

115. V § 56 odst. 1 se za slovo „agendy,“ vkládají slova „nebo soukromoprávnímu uživateli údajů, který oznámil vykonávání agendy,“ a za slova „orgán veřejné moci“ se vkládají slova „nebo soukromoprávní uživatel údajů“.

116. V § 56 odst. 2 se text „i)“ nahrazuje textem „j)“.

117. V § 56 odst. 3 písm. b) se slova „přístupu k údajům vedeným v agendových informačních systémech a k údajům vedeným v základních registrech“ nahrazují slovy „využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech“.

118. V § 56 odst. 3 písm. c) se slova „přístupu k údajům vedeným v agendových informačních systémech a k údajům vedeným v základních registrech“ nahrazují slovy „využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech“ a na konci textu písmene c) se doplňují slova „ , využívají-li soukromoprávní uživatelé údajů tyto údaje prostřednictvím jím spravovaného agendového informačního systému“.

119. V § 56 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Soukromoprávní uživatel údajů, který byl zaregistrován pro výkon agendy, odpovídá za

a)   určení fyzických osob, které jsou nositeli rolí, a za provádění změn v těchto určeních,
b)   uplatnění odpovídajících opatření, která zabrání neoprávněnému využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech v souvislosti s oprávněním soukromoprávního uživatele údajů k jejich využívání.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

120. V § 56 odst. 5 se slova „v základních registrech a k údajům v agendových informačních systémech“ nahrazují slovy „vedeným v základních registrech nebo agendových informačních systémech“.

121. V § 56 odst. 6 se slova „orgánu veřejné moci“ zrušují.

122. V § 56a odst. 1 se za slovo „agendy,“ vkládají slova „nebo soukromoprávní uživatel údajů, který byl zaregistrován pro výkon agendy,“ a za slova „§ 56 odst. 3 písm. b) a c)“ se vkládají slova „a § 56 odst. 4 písm. b)“.

123. V § 56a odst. 4 se slova „přístupu k údajům vedeným v základních registrech“ nahrazují slovy „využití údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech“.

124. V § 56a se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Soukromoprávní uživatel údajů, který byl zaregistrován pro výkon agendy a který využívá k autentizaci fyzické osoby, která je nositelem role, autentizační informační systém, využívá pro účely autentizace fyzické osoby, která je nositelem role, z registru obyvatel údaje

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   čísla identifikačních dokladů,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum úmrtí.“.

125. V § 57 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, nebo soukromoprávní uživatel údajů, který byl zaregistrován pro výkon agendy, vede záznamy o využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech, nejde-li o využívání údajů veřejně přístupných, a uchovává je po dobu 2 let; záznam obsahuje

a)   uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role, a označení subjektu, pro jehož účely se údaje využívají,
b)   roli podle § 51 odst. 6 písm. c), ve které fyzická osoba údaje využila,
c)   výčet údajů, které byly využity,
d)   datum a čas využití údajů,
e)   důvod a konkrétní účel využití údajů.

(2) Ministerstvo vnitra vede pro účely správy autentizačního informačního systému záznamy o využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech, nejde-li o využívání údajů veřejně přístupných, a uchovává je po dobu 2 let; záznam obsahuje

a)   označení agendového informačního systému nebo soukromoprávního systému pro využívání údajů, jejichž prostřednictvím byly údaje využity, kód agendy, uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role, a označení subjektu, pro jehož účely se údaje využívají,
b)   roli podle § 51 odst. 6 písm. c), ve které fyzická osoba údaje využila,
c)   výčet údajů, které byly využity,
d)   datum a čas využití údajů,
e)   důvod a konkrétní účel využití údajů.“.

126. V § 57 odst. 3 se za slova „základním registru“ vkládají slova „nebo agendovém infor- mačním systému“ a za slova „základního registru“ se vkládají slova „nebo agendového informačního systému“.

127. V § 57 odst. 4 se za slova „systému základních registrů“ vkládají slova „ , informačního systému sdílené služby, agendových informačních systémů“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo výkonem kontroly“.

128. V § 57 odst. 5 se slova „přístupu k údaji o uživatelském jménu“ nahrazují slovy „využití uživatelského jména“, slova „učinila přístup“ se nahrazují slovy „využila údaj ze základního registru nebo agendového informačního systému“ a za slova „mu orgán veřejné moci“ se vkládají slova „nebo soukromoprávní uživatel údajů“.

129. V § 58 odst. 5 se slova „a autentizuje se pomocí bezpečnostního osobního kódu, má-li ho zadán a je-li to technicky umožněno“ zrušují.

130. V § 58 odst. 7 písm. b) se slova „jejíž svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu tak, že“ nahrazují slovem „která“.

131. V § 60 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „povinností“ vkládají slova „ , agendového informačního systému“.

132. V § 60 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slovo „nebo“ za slovem „subjektům“ nahrazuje čárkou a za slova „orgánům veřejné moci“ se vkládají slova „nebo záznamu o poskytnutí služby agendového informačního systému podle zákona o informačních systémech veřejné správy dalším subjektům nebo jiným orgánům veřejné moci“.

133. V § 60 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „záznam o poskytnutí údajů“ nahrazují slovem „záznamy“, slova „tohoto záznamu“ se zrušují a slova „tomuto záznamu“ se nahrazují slovem „záznamům“.

134. V § 60 odst. 2 se za slova „osob, registru práv a povinností“ vkládají slova „ , agendového informačního systému“ a za slova „správci registru práv a povinností“ se vkládají slova „ , správci agendového informačního systému“.

135. V § 60 odst. 2 se slova „záznamu o využití údajů“ nahrazují slovem „záznamů“.

136. V § 61 odstavec 1 zní:

„(1) Referenční údaje vedené o osobách podle § 26 odst. 2 písm. a), d) až t) a v), údaj vedený o osobě podle § 26 odst. 2 písm. w) a provozní údaje podle § 26 odst. 4 písm. a) až d) jsou veřejné.“.

137. V § 61 odst. 2 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „moci“ se vkládají slova „nebo soukromoprávního uživatele údajů“.

138. V § 61 odst. 3 se text „§ 14 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 14 odst. 3“.

139. V § 62a se slova „Referenční údaje“ nahrazují slovem „Údaje“.

140. Za § 62c se vkládá nový § 62d, který zní:
㤠62d

(1) Ministerstvo vnitra kontroluje u orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů dodržování povinností stanovených tímto zákonem.

(2) Zjistí-li Ministerstvo vnitra při kontrole podle odstavce 1 nedostatky, vyzve orgán veřejné moci nebo soukromoprávního uživatele údajů, aby v jím stanovené lhůtě zjednal nápravu. Tato lhůta nesmí přesáhnout 6 měsíců.

(3) Ministerstvo vnitra může v případě, že soukromoprávní systém pro využívání údajů ohrožuje referenční rozhraní, základní registr nebo agendový informační systém, znemožnit využití služby referenčního rozhraní, základního registru nebo agendového informačního systému soukromoprávním systémem pro využívání údajů.“.

141. V § 66 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Technickoekonomické atributy stavebního objektu zapsané podle odstavce 1 může správce registru územní identifikace doplnit nebo opravit i po uplynutí lhůty podle odstavce 3, pokud tyto údaje získá z dalších vhodných zdrojů.“.

142. V § 69 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a soukromoprávního systému pro využívání údajů podle § 51 odst. 3 písm. k)“.

143. V § 69 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   osnovu popisu úkonů subjektu, který při vykonávání těchto úkonů nepůsobí jako orgán veřejné moci, podle § 51 odst. 6 písmene g).“.

144. V § 69 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci podle § 18 odst. 1 písm. n).“.

145. V § 69 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup otevřenou formální normu pro vytvoření číselníku ohlašovatelem agendy podle § 54 odst. 1 písm. a).“.

Čl. CXLVI
Přechodné ustanovení

Ohlašovatel agendy oznámí Ministerstvu vnitra údaj podle § 51 odst. 6 písm. g) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění účinném od prvního dne prvního kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení.

ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. CXLVII

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011  Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 99/2013 Sb., zákona č. 228/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013  Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 307/2018  Sb. a zákona č. 527/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 129 odst. 4 písm. f) se slova „elektronicky čitelných“ zrušují.

2. V § 129 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

„k)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
l)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky.“.

3. V § 129 se odstavce 9, 10, 12 a 14 až 17 zrušují.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 9 a dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 10.

ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

Čl. CXLVIII

V zákoně č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění zákona č. 50/2016  Sb., zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 254/2020 Sb., se § 7a včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o krajském referendu

Čl. CXLIX

V § 12 zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 58/2014 Sb., se odstavce 6 až 8 zrušují.

ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání

Čl. CL

V zákoně č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 238/2020 Sb., se § 18a zrušuje.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Čl. CLI

V zákoně č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. 195/2016 Sb., se § 7a včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Čl. CLII

V § 30 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, se odstavce 2 až 7 zrušují.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 2.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o zdravotních službách

Čl. CLIII

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č.  47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 147/2016 Sb., zákona č. 189/2016  Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 206/2017  Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 290/2017 Sb., zákona č. 44/2019 Sb., zákona č. 45/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 262/2019  Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. § 69b se včetně nadpisu zrušuje.

2. V § 120 se slova „§ 69b odst. 2,“ zrušují.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

Čl. CLIV

V zákoně č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č.  111/2019 Sb. a zákona č. 119/2020 Sb., se § 17 zrušuje.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o evropské občanské iniciativě

Čl. CLV

Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě, ve znění zákona č. 57/2014 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 ze dne 17. dubna 2019 o evropské občanské iniciativě.“.

2. V § 1 se slova „občanské iniciativy“ nahrazují slovy „evropské občanské iniciativy (dále jen „občanská iniciativa“)“.

3. § 2 až 5 se včetně skupinového nadpisu nad § 2 a poznámky pod čarou č. 2 zrušují.

4. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1799 ze dne 22. října 2019, kterým se stanoví technické specifikace pro individuální online systémy sběru prohlášení o podpoře podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě.“.

5. V § 7 se slovo „organizátorům“ nahrazuje slovy „skupině organizátorů“ a za slovo „žádosti“ se vkládá slovo „skupiny“.

6. § 8 se zrušuje.

7. § 9 včetně nadpisu zní:

㤠9
Další činnosti na úseku občanské iniciativy

Ministerstvo vnitra plní úkoly kontaktního místa, které skupinám organizátorů občanské iniciativy poskytuje bezplatně informace a pomoc na úseku občanské iniciativy.“.

8. V § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „Organizátor“ nahrazuje slovy „Člen skupiny organizátorů“.

Čl. CLVI
Přechodná ustanovení

1. Žádost o pověření posuzováním elektronického systému sběru prohlášení o podpoře občanské iniciativy podle zákona č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě, ve znění účinném od patnáctého dne po vyhlášení tohoto zákona, lze podat nejpozději do 31. ledna 2023.

2. Výzvu k uzavření smlouvy o posouzení elektronického systému sběru prohlášení o podpoře občanské iniciativy podle zákona č. 191/2012  Sb., ve znění účinném od patnáctého dne po vyhlášení tohoto zákona, lze podat nejpozději do 31. května 2023.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. CLVII

V zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 87/2014 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č.  369/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 172/2018  Sb. a zákona č. 403/2020 Sb., se § 31 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22 zrušuje.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Čl. CLVIII

V zákoně č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 183/2017  Sb. a zákona č. 1/2020 Sb., se § 28 včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o audiovizi

Čl. CLIX

Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č.  139/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. Za § 24a se vkládá nový § 24b, který včetně poznámky pod čarou č. 52 zní:

㤠24b

(1) Fond zveřejňuje informace o poskytnutých finančních prostředcích nebo zárukách jako otevřená data ve smyslu zvláštního zákona52), a to v rozsahu

a)   jméno a příjmení či název příjemce,
b)   identifikační číslo osoby příjemce, je-li přiděleno,
c)   obec, ve které má příjemce sídlo či místo pobytu,
d)   výše přiznané dotace a údaj o tom, jaká částka byla dosud vyplacena,
e)   účel, na který je poskytovaná částka určena, včetně odkazu na úplnou dokumentaci dotačního programu, je-li dotace poskytnuta v rámci programu,
f)   datum vydání rozhodnutí či uzavření dohody o poskytnutí dotace,
g)   informace o tom, že bylo rozhodnuto o porušení rozpočtové kázně na straně příjemce, včetně částky, kterou byl příjemce povinen vrátit, odvést či která nebyla vyplacena.

(2) Informace podle odstavce 1 se zveřejňují do 7 dnů od vydání rozhodnutí či uzavření dohody o poskytnutí dotace, v případě informace podle odstavce 1 písm. g) do 7 dnů po právní moci příslušného rozhodnutí či účinnosti dohody. Informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.

(3) Brání-li jiný právní předpis zveřejnění určité informace způsobem podle odstavců 1 a 2, informace se tímto způsobem nezveřejní.


52) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.“.

2. § 57 se zrušuje.

Čl. CLX
Přechodné ustanovení

Fond je povinen do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona zveřejnit způsobem uvedeným v § 24b informace o všech dotacích poskytnutých po 1. lednu 2018. Tyto informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu

Čl. CLXI

V zákoně č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 256/2013 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., zákona č. 225/2017  Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 229/2019 Sb. a zákona č. 481/2020 Sb., se § 3a zrušuje.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o obětech trestných činů

Čl. CLXII

V zákoně č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015  Sb., zákona č. 56/2017 Sb. a zákona č. 220/2021 Sb., se § 32a včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST STO PADESÁTÁ
Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

Čl. CLXIII

Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb., zákona č. 178/2018 Sb., zákona č. 287/2018  Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 333/2020 Sb. a zákona č. 220/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 9 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

2. V § 29 odstavec 3 zní:

„(3) Národní člen Eurojustu je pro účely plnění úkolů v Eurojustu oprávněn získávat informace ze základních registrů a agendových informačních systémů ve stejném rozsahu a stejným způsobem, jako je získává státní zástupce pro účely trestního řízení.“.

3. V § 29 se odstavec 4 zrušuje.

ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o státním občanství České republiky

Čl. CLXIV

V části první hlavě V zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění zákona č. 279/2019 Sb., se díl 3 včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna katastrálního zákona

Čl. CLXV

V § 32 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění zákona č. 318/2015 Sb., se odstavce 3 až 8 zrušují.

ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o kybernetické bezpečnosti

Čl. CLXVI

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č.  104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 35/2018  Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odstavec 5 zní:

„(5) Orgány veřejné moci jsou povinny před uzavřením smlouvy s poskytovatelem služeb cloud computingu zařadit poptávaný cloud computing do bezpečnostní úrovně s ohledem na povahu dotčeného informačního nebo komunikačního systému podle prováděcího právního předpisu a zajistit, že budou dodržována bezpečnostní pravidla pro poskytování služeb cloud computingu stanovená Úřadem a že budou mít na základě své žádosti bez zbytečného odkladu k dispozici informace a data, která pro ně poskytovatel služeb cloud computingu uchovává včetně možnosti kontroly uchovávaných informací a dat v reálném čase.“.

2. V § 4 odst. 6 se slova „orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až g), které jsou orgány veřejné moci,“ nahrazují slovy „orgán veřejné moci“.

3. § 22b se zrušuje.

4. V § 25 odst. 3, § 25 odst. 4, § 25 odst. 5, § 25 odst. 6, § 25 odst. 7 a v § 25 odst. 8 písmeno c) zní:

„c)   jako orgán veřejné moci v rozporu s § 4 odst. 5 nezařadí poptávaný cloud computing do bezpečnostní úrovně, nezajistí dodržení bezpečnostních pravidel pro poskytování služeb cloud computingu nebo dodržení podmínek dostupnosti anebo uzavře smlouvu s poskytovatelem služeb cloud computingu v rozporu s § 4 odst. 6,“.

5. V § 25 odst. 9 písmeno a) zní:

„a)   jako orgán veřejné moci v rozporu s § 4 odst. 5 nezařadí poptávaný cloud computing do bezpečnostní úrovně, nezajistí dodržení bezpečnostních pravidel pro poskytování služeb cloud computingu nebo dodržení podmínek dostupnosti anebo uzavře smlouvu s poskytovatelem služeb cloud computingu v rozporu s § 4 odst. 6,“.

6. V § 30 úvodní části ustanovení se slova „a d)“ nahrazují slovy „ , d) a f)“.

7. V § 30 se na konci textu písmen a) a c) doplňují slova „nebo určení infomačního systému infomačním systémem základní služby“.

8. V § 30 písm. b) se za slovo „infrastrukturou“ vkládají slova „nebo určení infomačního systému infomačním systémem základní služby“.

ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o státní službě

Čl. CLXVII

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016  Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017  Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 35/2019 Sb., zákona č. 111/2019  Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 484/2020 Sb. a zákona č. 218/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 180 odst. 3, v § 181 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 182 odst. 1 a 3 se za slovo „zaměstnanců“ vkládají slova „a zaměstnanců ve služebních úřadech“.

2. V § 181 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   pohlaví,“.
Dosavadní písmena c) až x) se označují jako písmena d) až y).

3. V § 181 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Rejstřík státních zaměstnanců a zaměstnanců ve služebních úřadech dále obsahuje údaje o zaměstnanci v pracovním poměru, jímž je obsazeno služební místo, kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě i akademický titul,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   státní občanství,
e)   evidenční číslo zaměstnance,
f)   adresa elektronické pošty zřízená zaměstnanci služebním úřadem,
g)   den vzniku pracovního poměru,
h)   den obsazení služebního místa v pracovním poměru na dobu určitou a doba jeho trvání,
i)   služební úřad, v němž zaměstnanec vykonává nebo vykonával práci,
j)   obor služby,
k)   služební působiště,
l)   údaj o výsledku úřednické zkoušky, byla-li vykonána,
m)   údaj o tom, zda se jedná o vedoucího zaměstnance,
n)   platové zařazení,
o)   den skončení pracovního poměru na služebním místě.

(3) Rejstřík státních zaměstnanců a zaměstnanců ve služebních úřadech dále obsahuje údaje o zaměstnanci v pracovním poměru, kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě i akademický titul,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   státní občanství,
e)   evidenční číslo zaměstnance,
f)   adresa elektronické pošty zřízená zaměstnanci služebním úřadem,
g)   den vzniku pracovního poměru,
h)   údaj o tom, zda se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou; v případě pracovního poměru na dobu určitou rovněž doba jeho trvání,
i)   služební úřad, v němž zaměstnanec vykonává nebo vykonával práci,
j)   údaj o výsledku úřednické zkoušky, byla-li vykonána,
k)   údaj o tom, zda se jedná o vedoucího zaměstnance,
l)   zařazení podle katalogu prací ve veřejných službách a správě,
m)   den skončení pracovního poměru.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

4. V § 182 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; údaj podle § 181 odst. 2 a 3 je dále přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušnému členu vlády, vedoucímu Úřadu vlády nebo vedoucímu služebního úřadu, popřípadě tomu, koho zmocnil“.

5. V § 182 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

6. V § 182 odst. 2 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 4“.

7. V § 182 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , popřípadě ten, koho zmocnil“.

8. V § 182 odst. 2 větě druhé se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „6“.

9. V § 182 odst. 3 se za text „odst. 1“ vkládají slova „až 3“.

10. V § 182 odst. 3 se za slovo „zaměstnance“ vkládají slova „ , pracovního poměru zaměstnance, jímž je obsazeno služební místo, nebo pracovního poměru zaměstnance“.

11. V § 182 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

12. § 183 zní:

㤠183

(1) Zřizuje se portál vzdělávání jako informační systém veřejné správy, jehož účelem je zajištění vzdělávání v elektronické podobě a vedení evidence o absolvovaném vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru ve služebních úřadech.

(2) Správcem portálu vzdělávání je Ministerstvo vnitra.

(3) Portál vzdělávání obsahuje identifikační údaje státního zaměstnance a zaměstnance v pracovním poměru, který absolvoval vzdělávání, a údaje o absolvovaném vzdělávání.

(4) Portál vzdělávání je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup státnímu zaměstnanci a zaměstnanci v pracovním poměru v rozsahu údajů, které se jej týkají, a služebnímu orgánu, popřípadě tomu, koho zmocnil; identifikační údaje zaměstnance v pracovním poměru a údaje o jeho absolvovaném vzdělávání jsou dále přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušnému členu vlády, vedoucímu Úřadu vlády nebo vedoucímu služebního úřadu, popřípadě tomu, koho zmocnil.

(5) Údaje vedené v portálu vzdělávání zapisuje příslušný služební orgán, popřípadě ten, koho zmocnil, a ten, kdo organizuje vzdělávání.

(6) Údaje vedené v portálu vzdělávání jsou vedeny po dobu trvání služebního poměru státního zaměstnance, pracovního poměru zaměstnance, jímž je obsazeno služební místo, nebo pracovního poměru zaměstnance, jehož se týká, a 10 let od jeho skončení.“.

ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o prevenci závažných havárií

Čl. CLXVIII

V zákoně č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č.  225/2017 Sb., se § 50 včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o hazardních hrách

Čl. CLXIX

Ustanovení § 132 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění zákona č. 527/2020 Sb.,včetně nadpisu zní:

㤠132
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Ministerstvo může v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu při výkonu své působnosti žádat od správce informačního systému veřejné správy nebo jeho provozovatele poskytnutí údajů

a)   ze základního registru obyvatel,
b)   z informačního systému evidence obyvatel,
c)   z informačního systému cizinců,
d)   z rejstříku vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí,
e)   z insolvenčního rejstříku vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

(2) Správce informačního systému veřejné správy nebo jeho provozovatel je povinen žádosti o poskytnutí údajů bez zbytečného odkladu vyhovět; poskytnutí údajů je bezúplatné.

(3) Údaje se poskytují způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Správce informačního systému veřejné správy nebo jeho provozovatel je povinen poskytnout též údaje o změně údajů.“.

ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Čl. CLXX

V § 29 zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění zákona č. 277/2019  Sb., se číslo „2022“ nahrazuje číslem „2023“.

ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Čl. CLXXI

V zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., zákona č. 285/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 325/2020 Sb., se § 109 včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna atomového zákona

Čl. CLXXII

V zákoně č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb., se § 226 včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ
Změna zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Čl. CLXXIII

Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

㤠4a

(1) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru vydávající kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy, elektronické pečetě nebo autentizaci internetových stránek je oprávněn k plnění svých povinností stanovených právním předpisem využívat ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství, a
g)   čísla a druhy identifikačních dokladů.

(2) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru vydávající kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy, elektronické pečetě nebo autentizaci internetových stránek je oprávněn k plnění svých povinností stanovených právním předpisem využívat ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby a
b)   adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby.

(3) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru vydávající kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy, elektronické pečetě nebo autentizaci internetových stránek je oprávněn k plnění svých povinností stanovených právním předpisem využívat z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a okres narození, a u subjektu údajů, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu,
h)   datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně čísla jednacího a označení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně čísla jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem domácnosti,
i)   datum úmrtí a
j)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru vydávající kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy, elektronické pečetě nebo autentizaci internetových stránek je oprávněn k plnění svých povinností stanovených právním předpisem využívat z informačního systému cizinců údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a stát, kde se subjekt údajů narodil,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   adresa místa pobytu na území České republiky,
h)   datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,
i)   datum úmrtí a
j)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru vydávající kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy, elektronické pečetě nebo autentizaci internetových stránek je oprávněn k plnění svých povinností stanovených právním předpisem využívat z informačního systému evidence občanských průkazů údaje v rozsahu

a)   číslo občanského průkazu,
b)   datum vydání občanského průkazu,
c)   označení úřadu, který občanský průkaz vydal, a
d)   datum skončení platnosti občanského průkazu.

(6) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru vydávající kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy, elektronické pečetě nebo autentizaci internetových stránek je oprávněn k plnění svých povinností stanovených právním předpisem využívat z informačního systému evidence cestovních dokladů v rozsahu

a)   číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
b)   datum vydání cestovního dokladu,
c)   datum skončení platnosti cestovního dokladu a
d)   označení orgánu, který cestovní doklad vydal.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel nebo v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, informačního systému cizinců, informačního systému evidence občanských průkazů nebo informačního systému evidence cestovních dokladů, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8) Z údajů uvedených v odstavcích 1 až 6 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou v dané věci nezbytné.

(9) Informační systém, jehož prostřednictvím kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru využívá údaje podle odstavce 1, musí umožnit dálkové a nepřetržité vyhodnocování záznamů o poskytnutí a využití údajů pro potřeby evidenční ochrany údajů podle jiného právního předpisu3).


3) Například zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 4a odst. 3 písm. h) se slova „jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka,“ zrušují.

3. V § 4a odst. 3 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka,“.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena j) a k).

4. V § 4a odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , popřípadě série občanského průkazu“.

5. V § 4a odst. 5 písm. c) se slovo „úřadu“ nahrazuje slovy „správního orgánu“.

6. V § 4a odst. 5 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

7. V § 4a odst. 5 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   datum skončení platnosti občanského průkazu,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

8. V § 4a odst. 5 písm. e) se za slovo „datum“ vkládá slovo „skutečného“ a za slovo „platnosti“ se vkládá slovo „neplatného“.

9. V § 4a se odstavce 7 a 8 zrušují.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 7.

10. V § 5 úvodní části ustanovení se slova „právně jedná,“ zrušují.

11. V § 5 se na začátek písmene a) vkládají slova „činí úkon nebo právně jedná“.

12. V § 5 písm. a) se za slova „zřízenou zákonem“ vkládají slova „nebo jejich orgán anebo jiná jejich součást“.

13. V § 5 se na začátek písmene b) vkládají slova „činí úkon“.

14. V § 6 odst. 1 se slova „právně jedná“ nahrazují slovy „činí úkon“.

15. V § 7 se slova „nebo § 6 odst. 1“ zrušují.

16. V § 8 se za slova „jako náležitost“ a za slovo „povahy“ vkládají slova „úkonu nebo“.

17. V § 8 se slovo „jedná-li“ nahrazuje slovy „činí-li úkon“.

18. V § 9 odst. 1 se slova „právně jedná“ nahrazují slovy „činí úkon“.

19. V § 10 se slova „nebo § 9 odst. 1“ zrušují.

20. V § 11 odst. 1 se za slova „podepsal elektronický dokument, kterým“ vkládají slova „činí úkon nebo“ a slova „podepsala elektronický dokument, kterým právně jedná“ se nahrazují slovy „podepsala elektronický dokument, kterým činí úkon“.

21. V § 11 odst. 2 se za slova „zapečetil elektronický dokument, kterým“ vkládají slova „činí úkon nebo“ a slova „zapečetila elektronický dokument, kterým právně jedná“ se nahrazují slovy „zapečetila elektronický dokument, kterým činí úkon“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení

Čl. CLXXIV

V zákoně č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. a zákona č. 333/2020 Sb., se § 14 včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 424/2010 Sb.

Čl. CLXXV

Zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009  Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 304/2013  Sb., zákona č. 297/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb. a zákona č. 370/2019 Sb., se mění takto:

1. V části osmé čl. IX bodě 2 se číslo „2021“ nahrazuje číslem „2023“.

2. V části osmé čl. IX bodě 4 úvodní části ustanovení se číslo „2022“ nahrazuje číslem „2024“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o elektronické identifikaci

Čl. CLXXVI

Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění zákona č. 12/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 19 odst. 2 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

2. V § 19 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   je kvalifikovaným správcem, který vydává prostředek pro elektronickou identifikaci.“.

3. V § 24 odst. 2 písm. e) se slovo „a“ zrušuje.

4. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až k), která znějí:

„g)   rodné číslo,
h)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
i)   rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera a
k)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte.“.

5. V § 24 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence občanských průkazů údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,
b)   datum, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
c)   pohlaví,
d)   rodné číslo,
e)   státní občanství,
f)   adresa místa trvalého pobytu, včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto označen v informačním systému evidence obyvatel, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g)   rodinný stav nebo registrované partnerství, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,
h)   datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení omezení svéprávnosti,
i)   číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
j)   datum vydání a datum převzetí občanského průkazu,
k)   označení úřadu, který občanský průkaz vydal,
l)   datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu,
m)   digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu,
n)   titul nebo vědeckou hodnost občana, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,
o)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
p)   čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu.

(6) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence cestovních dokladů údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud jsou zapsané v cestovním dokladu, rodné příjmení,
b)   rodné číslo držitele,
c)   datum, místo a okres narození, u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
d)   pohlaví,
e)   státní občanství,
f)   rodinný stav nebo registrované partnerství, datum uzavření manželství,
g)   datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení omezení svéprávnosti,
h)   adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
j)   číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
k)   datum vydání cestovního dokladu,
l)   datum skončení platnosti cestovního dokladu,
m)   označení orgánu, který cestovní doklad vydal,
n)   digitální zpracování fotografie a podpisu držitele podle § 21a odst. 2 zákona o cestovních dokladech,
o)   prodloužení doby platnosti cestovního dokladu,
p)   číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

6. V § 24 odst. 8 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

7. V § 24 odstavec 5 zní:

„(5) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence občanských průkazů údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba druhého jména nebo složeného příjmení, pokud jsou uvedeny v občanském průkazu,
b)   pohlaví,
c)   státní občanství,
d)   datum narození,
e)   místo a okres narození; u osoby, která se narodila v cizině, místo a stát, kde se narodila,
f)   adresa místa trvalého pobytu, včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto označen v informačním systému evidence obyvatel, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g)   rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, pokud jsou uvedeny v občanském průkazu,
h)   digitální zpracování podoby a podpisu uvedené v občanském průkazu,
i)   rodné číslo,
j)   datum úmrtí, nebo, je-li vydáno rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který osoba prohlášená za mrtvou nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
k)   datum nabytí právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti nebo o zrušení omezení svéprávnosti,
l)   číslo, popřípadě série občanského průkazu,
m)   datum vydání občanského průkazu,
n)   datum převzetí občanského průkazu,
o)   označení správního orgánu, který občanský průkaz vydal,
p)   datum skončení platnosti občanského průkazu,
q)   číslo, popřípadě série neplatného občanského průkazu,
r)   datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Čl. CLXXVII

V čl. LXVI zákona č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, se číslo „2022“ nahrazuje číslem „2023“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o právu na digitální služby

Čl. CLXXVIII

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 36/2021 Sb., se mění takto:

1. Nad označení § 12 se vkládá nadpis „Právo na elektronickou identifikaci a autentizaci“.

2. V § 12 se nadpis zrušuje.

3. V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 5, které znějí:

„(2) Uživatel služby má právo, aby před osobním provedením úkonu, pro který je v katalogu služeb uvedena možnost doplnění fyzického prokázání totožnosti autentizací s využitím dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci, orgán veřejné moci vyžadoval autentizaci jako podmínku provedení digitálního úkonu. Orgán veřejné moci vystaví na žádost uživatele služby, který provedl autentizaci, potvrzení o autentizaci.

(3) Uživatel služby uplatní požadavek na vyžadování autentizace podle odstavce 2 u ministerstva. Ministerstvo zveřejní elektronický formulář k uplatnění požadavku na portálu veřejné správy.

(4) Ministerstvo spravuje elektronickou aplikaci pro autentizaci podle odstavce 2. Ministerstvo umožní využít aplikaci i při fyzickém prokazování totožnosti pomocí identifikačního dokladu vůči fyzické osobě nebo právnické osobě.

(5) Umožní-li fyzická osoba nebo právnická osoba doplnění fyzického prokázání totožnosti pomocí identifikačního dokladu autentizací s využitím dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci spojených s identifikačním dokladem, vystaví na žádost toho, kdo provedl autentizaci, potvrzení o autentizaci.“.

4. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který zní:

㤠12a

(1) Uživatel služby má právo na informaci, zda kombinace identifikačních údajů, které mu o sobě poskytla fyzická osoba nebo které obdržel od jiné osoby na základě prokazatelného právního vztahu, který měl právo uzavřít, odpovídá kombinaci údajů vedených o fyzické osobě jako referenční údaje v registru obyvatel.

(2) Právo podle odstavce 1 uplatní uživatel služby u správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci.

(3) Uživatel služby je povinen při uplatnění práva podle odstavce 1 prokázat správci národního bodu pro identifikaci a autentizaci svou totožnost a sdělit mu kombinaci poskytnutých identifikačních údajů v rozsahu

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum narození a
e)   čísla a druhy identifikačních dokladů.

(4) Údaj podle odstavce 3 písm. c), d) nebo e) lze sdělit pouze společně s údaji podle odstavce 3 písm. a) a b).

(5) V případě, že kombinace identifikačních údajů, které uživateli služby o sobě poskytla fyzická osoba, odpovídá kombinaci údajů vedených o fyzické osobě jako referenční údaje v registru obyvatel, správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci vydá uživateli služby bezvýznamový směrový identifikátor fyzické osoby. V opačném případě správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci vyrozumí uživatele služby, že shoda kombinací údajů nebyla nalezena anebo odpovídá více fyzickým osobám.

(6) Uživatel služby nesmí získaný bezvýznamový směrový identifikátor sdělovat třetím osobám s výjimkou orgánu veřejné moci.

(7) Informaci, zda kombinace identifikačních údajů, které uživateli služby o sobě poskytla fyzická osoba, odpovídá kombinaci údajů vedených o fyzické osobě jako referenční údaje v registru obyvatel, podá správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci rovněž na základě sdělené kombinace poskytnutých identifikačních údajů vedených jako referenční údaje, jsou-li poskytnuté identifikační údaje ve tvaru předcházející současný stav a jsou-li vedeny v informačním systému evidence obyvatel, informačním systému cizinců, informačním systému evidence občanských průkazů nebo informačním systému evidence cestovních dokladů. S identifikačními údaji lze dále poskytnout údaj o rodném čísle, je-li veden v informačním systému evidence obyvatel nebo informačním systému cizinců.

(8) Právní nástupce uživatele služby má právo požádat o vytvoření nových bezvýznamových směrových identifikátorů fyzické osoby na základě předání seznamu bezvýznamových směrových identifikátorů fyzické osoby svého právního předchůdce správci národního bodu pro identifikaci a autentizaci.“.

5. § 12a zní:

㤠12a

(1) Uživatel služby má právo na informaci, zda kombinace identifikačních údajů, které mu o sobě poskytla fyzická osoba nebo které obdržel od jiné osoby na základě prokazatelného právního vztahu, který měl právo uzavřít, odpovídá kombinaci údajů vedených o fyzické osobě jako referenční údaje v registru obyvatel.

(2) Právo podle odstavce 1 uplatní uživatel služby u správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci.

(3) Uživatel služby je povinen při uplatnění práva podle odstavce 1 prokázat správci národního bodu pro identifikaci a autentizaci svou totožnost a sdělit mu kombinaci poskytnutých identifikačních údajů v rozsahu

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum narození a
e)   čísla a druhy identifikačních dokladů.

(4) Údaj podle odstavce 3 písm. c), d) nebo e) lze sdělit pouze společně s údaji podle odstavce 3 písm. a) a b).

(5) V případě, že kombinace identifikačních údajů, které uživateli služby o sobě poskytla fyzická osoba, odpovídá kombinaci údajů vedených o fyzické osobě jako referenční údaje v registru obyvatel, správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci vydá uživateli služby bezvýznamový směrový identifikátor fyzické osoby. V opačném případě správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci vyrozumí uživatele služby, že shoda kombinací údajů nebyla nalezena anebo odpovídá více fyzickým osobám.

(6) Uživatel služby nesmí získaný bezvýznamový směrový identifikátor sdělovat třetím osobám s výjimkou orgánu veřejné moci.

(7) Informaci, zda kombinace identifikačních údajů, které uživateli služby o sobě poskytla fyzická osoba, odpovídá kombinaci údajů vedených o fyzické osobě jako referenční údaje v registru obyvatel, podá správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci rovněž na základě sdělené kombinace poskytnutých identifikačních údajů vedených jako referenční údaje, jsou-li poskytnuté identifikační údaje ve tvaru předcházející současný stav a jsou-li vedeny v informačním systému evidence obyvatel, informačním systému cizinců, informačním systému evidence občanských průkazů nebo informačním systému evidence cestovních dokladů.

(8) Právní nástupce uživatele služby má právo požádat o vytvoření nových bezvýznamových směrových identifikátorů fyzické osoby na základě předání seznamu bezvýznamových směrových identifikátorů fyzické osoby svého právního předchůdce správci národního bodu pro identifikaci a autentizaci.“.

6. V § 14 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Příslušný orgán veřejné moci může poskytovat úkon podle věty první též jako digitální službu nebo jej může umožnit provádět též jako digitální úkon i před uplynutím 5 let od účinnosti tohoto zákona, nestanoví-li jiný zákon jinak.“.

7. V § 17 bodech 2 a 3 se slova „3 let“ nahrazují slovy „41 měsíců“.

8. V § 22 se body 31, 52, 54 až 56 a 119 zrušují.

9. V § 27 písm. a) se slova „§ 5 až 8 a“ nahrazují slovy „§ 5, 7 a 8,“ a za text „§ 20“ se vkládají slova „bodu 11“.

10. V § 27 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

11. V § 27 písmeno d) zní:

„d)   § 6 a § 20 bodů 1 až 10, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2022.“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 47/2020 Sb.

Čl. CLXXIX

V části šesté čl. VIII zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se na konci textu doplňují slova „a s výjimkou ustanovení části čtvrté, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o odpadech

Čl. CLXXX

V zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech, se § 149 včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Čl. CLXXXI

Zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, se mění takto:

1. V čl. IV bodu 1 se v § 5 odst. 2 písm. b) za slova „orgánu veřejné moci“ vkládají slova „a úkonů subjektu, který při vykonávání těchto úkonů nepůsobí jako orgán veřejné moci,“.

2. V čl. IV se bod 2 zrušuje.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. CLXXXII

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní.

2. Vyhláška č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní).

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. CLXXXIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 2022, s výjimkou

a)   ustanovení čl. CLXXVIII bodů 6, 7, 9 a 11, která nabývají účinnosti prvním dnem po vyhlášení tohoto zákona,
b)   ustanovení čl. L bodů 1 až 6 a 8, čl. LI, čl. XCI, čl. CII bodu 2, čl. CIII, čl. CXXI bodů 5, 10, 13 až 17, 19, 24, 26 a 27, čl. CXXIV bodu 1, čl. CXXXIV bodu 3, čl. CLV bodů 1, 2, 4, 5, 7 a 8, čl. CLVI, čl. CLXXIII bodů 1 a 10 až 21, čl. CLXXV a čl. CLXXVI bodů 1 až 6, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení tohoto zákona,
c)   ustanovení čl. CXLV bodů 3, 4, 34, 51, 65, 67, 68, 75, 77, 79, 83, 84, 86 až 88, 99, 103, 106, 113, 116 a 143, čl. CXLVI a čl. CLXXIX, která nabývají účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona,
d)   ustanovení čl. LXXX bodů 1 až 15, 17 až 33, 35 a 37 až 41, čl. LXXXI, čl. CXLV bodů 38, 40, 43, 48, 76, 78, 129 až 134 a 144, čl. CLXVI, čl. CLXXIII bodů 2 až 8, čl. CLXXVI bodu 7 a čl. CLXXXII, která nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona,
e)   ustanovení čl. CLXX, čl. CLXXVII a čl. CLXXXI, která nabývají účinnosti dnem 31. prosince 2021,
f)   ustanovení čl. LXXX bodů 34 a 36, čl. LXXXVIII, čl. CXXV, čl. CXXXIV bodů 1 a 2, čl. CXLII bodů 22, 28, 29, 43 a 44 a čl. CXLIII bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022,
g)   ustanovení čl. CLXXVIII bodů 8 a 10, která nabývají účinnosti dnem 31. ledna 2022,
h)   ustanovení čl. XLIII bodů 1 a 2, čl. CXXIX a čl. CXLII bodů 30 až 37, čl. CXLIII bodu 7 a čl. CLXXVIII bodů 1 až 4, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2022,
i)   ustanovení čl. CXLII bodů 1 až 21, 23 až 27, 38 až 42 a 45, čl. CXLIII bodů 1 až 4 a čl. CXLV bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023,
j)   ustanovení čl. CXXXV a čl. CLV bodu 3, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2023,
k)   ustanovení čl. CXLV bodů 19 a 20 a čl. CLXXVIII bodu 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025,
l)   ustanovení čl. LXXIX bodů 1 až 6, 8, 9, 11 až 13, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2025.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1569 - Zdravotní pojištění 2024

ÚZ č. 1569 - Zdravotní pojištění 2024

Sagit, a. s.

Soubor 24 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění; v publikaci dále najdete aktuální znění zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákonů o pojišťovnách ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Od července 2023 se zásadně změnily dva základní zákony, a to zákon o pobytu cizinců na území ČR (245 změn a doplnění) a zákon o azylu (188 změn a doplnění). Nově byl do publikace zařazen zákon o státním občanství ČR a vybraná ustanovení k zaměstnávání cizinců. Publikace obsahuje ... pokračování

Cena: 249 KčKOUPIT

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. Od ledna 2024 se zejména mění zákon o advokacii a vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. K menším změnám došlo také v zákoně o soudech a soudcích, v notářském řádu, ve vyhlášce ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2024

Abeceda personalisty 2024

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům ... pokračování

Cena: 769 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Jan Pichrt, Jakub Morávek a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. ... pokračování

Cena: 295 KčKOUPIT

Diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ... pokračování

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.