Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


30

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 se za slovo „prostředcích“ vkládají slova „a elektronických nástrojích“.

2. V § 7 odst. 4 se slova „kvalifikovaných dodavatelů“ nahrazují slovy „dodavatelů, kteří prokázali splnění kvalifikace“.

3. V § 7 odst. 5 písm. a) a b) se slova „kvalifikované dodavatele“ nahrazují slovy „dodavatele, kteří prokázali splnění kvalifikace,“.

4. V § 12 odst. 4 se slovo „Proti“ nahrazuje slovem „Pro“.

5. V § 14 odst. 1 se slova „165 288 000 Kč, jejímž hlavním předmětem je zhotovení stavby (dále jen „nadlimitní koncesní smlouva na stavby“)“ nahrazují slovy „finanční limit stanovený prováděcím právním předpisem, jejímž hlavním předmětem jsou stavební práce (dále jen „nadlimitní koncesní smlouva na stavební práce“)“.

6. V § 14 odst. 1 písm. b) se slovo „případný“ zrušuje.

7. V § 15 odst. 1 písm. a) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „stavební práce“.

8. V § 15 odst. 1 písm. b) se slova „165 288 000 Kč“ nahrazují slovy „finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem“.

9. V § 23 odstavec 2 zní:

„(2) Právní účinky koncesní smlouvy nastávají jejím schválením podle odstavce 1.“.

10. V § 25 odst. 1 se za slovo „uzavření“ vkládá slovo „koncesní“.

11. V § 31 odst. 1 větě první se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „stavební práce“.

12. V § 32 odst. 2 písm. e) se slova „předpokládaná hodnota příjmu“ nahrazují slovy „předpokládaný příjem“.

13. V § 34 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Vláda vydá nařízení k provedení § 14 odst. 1 a § 15 odst. 1 písm. b).“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Koncesní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.