Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Účinnost:

1. 7. 2016;
vybraná ustanovení 1. 7. 2017

Zdroj:

částka 144/2015 Sb.

 

Oblast: Veřejné zakázky

Anotace:

 • Smyslem zákona je otevřenější možnost kontroly nad prostředky vynakládanými z veřejných rozpočtů. Zákon mj. stanoví,
  - že v registru smluv se povinně zveřejňují soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, je-li jednou ze smluvních stran některá instituce uvedená v zákoně (např. kraj, obec, město, příspěvková organizace, právnická osoba s většinovou majetkovou účastí obce, města nebo kraje),
  - že smlouva nabývá účinnosti nejdříve zveřejněním; pokud smlouva není zveřejněna, platí, že je zrušena od samého počátku,
  - výjimky z povinnosti uveřejnění smlouvy – např. smlouvy s plněním nižším než 50 tis. Kč,
  - způsob zveřejnění smlouvy,
  - že povinnost zveřejnění smlouvy uložená zákonem o veřejných zakázkách je splněna zveřejněním podle zákona o registru smluv; to platí obdobně i pro smlouvy povinně zveřejňované podle koncesního zákona, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona o podpoře výzkumu a zákona o kolektivním vyjednávání.
 • Zákon nabývá účinnosti až v polovině roku 2016; ustanovení o neplatnosti nezveřejněné smlouvy nabývá účinnosti až v polovině roku 2017.

Související platné předpisy:

Publikace k tématu

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

Sagit, a. s.

Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které se postupně dostaly do českého právního řádu s cílem zvyšovat transparentnost a bránit korupčnímu jednání veřejných i firemních činitelů. Publikace obsahuje zákony: o svobodném přístupu k informacím, o střetu zájmů, o registru smluv, o ... pokračování

Cena: 112 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.