Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 155/2009 Sb.,

kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 9. 2009

Zdroj:

částka 46/2009 Sb.

 

Oblast: Hospodářská soutěž

Anotace:

 • Mění se definice zakázaných dohod mezi soutěžiteli: dosavadní kritérium spočívající v potenciálním ohrožení hospodářské soutěže (tzn., že dohoda mezi soutěžiteli „může“ vést k narušení hospodářské soutěže) se mění tak, že toto narušení musí být cílem dohody. Zároveň se doplňuje, že dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané.
 • Tzv. blokové výjimky, které poskytují výjimku ze zákazu pro určité kategorie v komunitárním právu, se uplatní i v právu českém v oblasti zemědělství.
 • Dosavadní vynětí některých dohod soutěžitelů ze zákazu obsažených v § 6 se zrušuje a je nahrazeno již výše zmíněnou konstatací, že dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané a dále se počítá s vydáním stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („Úřad“), kterým se vysvětlí, které dohody nemají na soutěž znatelně negativní dopady.
 • Mění se některé postupy Úřadu v oblasti dohod narušujících soutěž a v oblasti dominantního postavení soutěžitele (skupiny soutěžitelů) a jejího zneužívání.
 • K několika změnám dochází v oblasti spojování soutěžitelů i zejména se zjednodušuje postup při posuzování některých spojení. Změna umožní, aby v případech, kdy na základě praktických zkušeností je zřejmé, že určitá spojení nevzbuzují podstatné obavy z narušení hospodářské soutěže, se takovéto spojení povolovalo ve zjednodušeném řízení, za účelem ulehčení postavení spojujících se soutěžitelů. Současně se umožňuje, aby Úřad měl možnost účinnější kontroly v těch případech, kdy oznamovaná spojení s sebou mohou nést obavy z narušení hospodářské soutěže.
 • Upřesňuje se definice spojení soutěžitelů tak, aby bylo lépe rozlišeno, které typy koordinovaného společného podniku znamená spojení soutěžitelů regulované tímto zákonem.
 • Mění se ustanovení upravující řízení u Úřadu (zahájení řízení, účastníci řízení); doplňují se zcela nová ustanovení o nahlížení do spisu, která směřují k ochraně obchodního tajemství v souvislosti s poskytováním citlivých údajů účastníky řízení.
 • Nově se zařazuje také úprava důkazního břemene v případech, kdy účastníci řízení žádají zákonnou nebo blokovou výjimku, a v případech, kdy soutěžitelé navrhli závazky k obnovení nebo zachování účinné hospodářské soutěže.
 • Upřesňují se ustanovení upravující poskytování informací Úřadu od soutěžitelů, šetření Úřadu na místě v obchodních prostorách a v jiných než obchodních prostorách.
 • Mění se ustanovení o ukládání pokut za porušení zákona, přičemž se nově rozlišuje mezi porušeními zákona, kterých se dopustí fyzické osoby, a označuje je jako přestupky, a mezi porušeními zákona, jichž se dopustí právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby a ty označuje jako jiné správní delikty. Kromě skutkových podstat se také doplňují společná ustanovení ke správním deliktům a k pořádkovým pokutám.
 • S ohledem na řadu novelizovaných ustanovení se stanoví, že řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti novely se dokončí podle dosavadního znění zákona.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů

Publikace k tématu

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Aplikace pravidel hospodářské soutěže a státní podpory ve sportu

Aplikace pravidel hospodářské soutěže a státní podpory ve sportu

Jiří Janák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace představuje ucelený popis působení práva hospodářské soutěže a státních podpor ve sportu. Zabývá se jednak specifičností sportu jako takového, jednak specifičností aplikace pravidel hospodářské ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

Soutěžní právo, 3. vydání

Soutěžní právo, 3. vydání

Jiří Kindl a kolektiv - C. H. Beck

Od druhého vydání učebnice uplynulo již více než osm let, přičemž během této doby došlo na poli soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže) v českém i evropském kontextu k relativně významným změnám, a to jak v procesní rovině (např. významné změny v procesu veřejného ... pokračování

Cena: 1 590 KčKOUPIT

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Michal Petr -

Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přičemž si klade tři základní otázky. Zaprvé, nakolik je české soutěžní právo skutečně harmonizováno s právem unijním, nejen pokud jde o ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.