Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Veřejný sektor České republiky může naplňovat moderní prvky personalistiky 21. století a očekávání veřejnosti pouze tehdy, pokud ho vykonávají a spravují vhodně motivovaní a moderními metodami řízení lidé. Lidský faktor je tak klíčovým prvkem dobré veřejné správy. Podmínky a další oblasti řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru pak představují zásadní portfolio, bez jehož správného nastavení se nemohou vhodně odehrávat efektivní procesy směrem k veřejnosti.

Právní monografie Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru představuje vybrané oblasti personalistiky z komparativního pohledu. Těmito prvky jsou zejména: podmínky pro přijetí, benefity, vzdělávání, služební hodnocení a systém odměňování, kárná odpovědnost a délka služebního nebo pracovního poměru. Tyto personální systémy jsou analyzovány v kontextu zákona o vojácích z povolání, zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákona o soudech a soudcích, zákona o státní službě, zákona o zahraniční službě a zákona o úřednících územních samosprávných celků.

Dobrou správu nelze zajistit toliko právními normami, byť jsou sebelepší. Lze ji naplňovat vhodným vedením lidského faktoru, adekvátními motivačními nástroji, adaptačními procesy a systémovým plánováním každé oblasti. Leadership je tedy klíčový prvek, který v každodenním řízení lidských zdrojů ovlivňuje efektivitu osob pracujících ve veřejném sektoru a jejich loajalitu. Monografie je tudíž inspirací pro ty, kteří zamýšlejí analyzovat vztah personalistiky a práva a právní normy využívat pro to, aby se veřejná správa stala dobrou službou veřejnosti.

autor: Iveta Chmielová Dalajková; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 21. 4. 2022, 276 stran
ISBN: 978-80-7676-393-7

Cena: 595 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. XI
Seznam předpisů citovaných v publikaci - str. XII
Předmluva - str. XVI
1 Právní rámec upravující státně zaměstnanecké poměry ve veřejném sektoru - str. 1
1.1 Zákon o vojácích z povolání - str. 3
1.2 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - str. 4
1.3 Zákon o soudech a soudcích - str. 4
1.4 Zákon o státní službě - str. 5
1.5 Zákon o zahraniční službě - str. 7
1.6 Zákon o úřednících územních samosprávných celků - str. 8
1.7 Závěr - str. 9
2 Vývoj právních norem upravujících zaměstnanecké poměry veřejného sektoru v České republice a její systémy zaměstnaneckých poměrů - str. 11
2.1 Systémy řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru - str. 12
2.2 Harmonizace pracovního práva s Evropským právem - str. 13
2.3 Evropské principy veřejné správy - str. 13
2.3.1 Spolehlivost a předvídatelnost - str. 14
2.3.2 Otevřenost a transparentnost - str. 14
2.3.3 Odpovědnost - str. 15
2.4 Historické právní prameny dotčených profesí na území České republiky - str. 15
2.5 Závěr - str. 17
3 Principy a zásady státně zaměstnaneckých poměrů ve veřejném sektoru - str. 19
3.1 Zásada legality (zákonnosti) - str. 22
3.2 Zásada rovnosti a nestrannosti - str. 24
3.3 Zásada rychlosti a hospodárnosti - str. 25
3.4 Zásada nezneužití pravomoci - str. 26
3.5 Zásada spolupráce a součinnosti - str. 28
3.6 Zásada písemnosti - str. 29
3.7 Zásada služby veřejnosti - str. 30
3.8 Zásada dobré víry a oprávněných zájmů - str. 30
4. Podmínky pro přijetí - str. 33
4.1 Zákon o vojácích z povolání - str. 36
4.1.1 Podmínky povolání do služebního poměru - str. 36
4.2 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - str. 37
4.3 Zákon o soudech a soudcích - str. 39
4.3.1 Předpoklady pro funkci soudce - str. 39
4.3.2 Výběr kandidátů na funkci soudce a postup při přidělování soudců - str. 41
4.4 Zákon o státní službě - str. 42
4.4.1 Předpoklady pro vznik služebního poměru - str. 42
4.4.2 Vznik služebního poměru a služební slib - str. 43
4.5 Zákon o zahraniční službě - str. 44
4.6 Zákon o úřednících ÚSC - str. 45
4.6.1 Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - str. 45
4.6.2 Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu - str. 45
4.7 Závěr - str. 46
5 Benefity obecné - str. 49
5.1 Platy a příplatky - str. 52
5.2 Vojáci z povolání - str. 53
5.3 Příslušníci bezpečnostních sborů - str. 55
5.4 Soudci - str. 56
5.5 Státní zaměstnanci a úředníci územních samosprávných celků - str. 59
5.6 Motivační benefity - str. 63
5.7 Materiální benefity - str. 64
5.7.1 Zákon o vojácích z povolání - str. 65
5.7.2 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - str. 70
5.7.3 Zákon o soudech a soudcích - str. 76
5.7.4 Zákon o státní službě - str. 79
5.7.5 Zákon o zahraniční službě - str. 88
5.7.6 Zákon o úřednících územních samosprávných celků - str. 90
5.8 Závěr - str. 91
6 Vzdělávání a rozvoj - str. 93
6.1 Zákon o vojácích z povolání - str. 94
6.2 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - str. 98
6.3 Zákon o soudech a soudcích - str. 101
6.4 Zákon o státní službě - str. 104
6.5 Zákon o zahraniční službě - str. 108
6.6 Zákon o úřednících územních samosprávných celků - str. 111
6.7 Závěr - str. 114
7 Služební hodnocení a odměňování - str. 117
7.1 Zákon o vojácích z povolání - str. 118
7.2 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - str. 120
7.3 Zákon o soudech a soudcích - str. 121
7.4 Zákon o státní službě - str. 122
7.5 Zákon o zahraniční službě - str. 125
7.6 Zákon o úřednících územních samosprávných celků - str. 127
7.7 Závěr - str. 127
8 Kárná odpovědnost - str. 129
8.1 Zákon o vojácích z povolání - str. 129
8.2 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - str. 134
8.3 Zákon o soudech a soudcích - str. 137
8.4 Zákon o státní službě - str. 141
8.5 Zákon o zahraniční službě - str. 145
8.6 Zákon o úřednících územních samosprávných celků - str. 148
8.7 Závěr - str. 149
9 Délka státně zaměstnaneckých poměrů - str. 153
9.1 Zákon o vojácích z povolání - str. 154
9.2 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - str. 158
9.3 Zákon o soudech a soudcích - str. 160
9.4 Zákon o státní službě a zákon o zahraniční službě - str. 161
9.5 Zákon o úřednících územních samosprávných celků - str. 163
9.6 Závěr - str. 164
10 Personální plánování ve státní službě - str. 167
10.1 Stanovené cíle personálního plánování ve státní službě - str. 170
10.2 Stabilní, odborný a politicky neutrální personální aparát - str. 171
10.3 Centrální řízení personální politiky ve státní službě - str. 172
10.4 Transparentní personální procesy - str. 173
10.5 Důvody pro strategické řízení lidských zdrojů - str. 174
10.6 Vývojové trendy ve státní službě v oblasti lidských zdrojů - str. 175
10.6.1 Sociální sítě versus správní řád - str. 176
10.6.2 Péče o zaměstnance - str. 177
10.6.3 Personální informační systémy - str. 178
10.6.4 Nakládání s osobními údaji - str. 179
10.7 Politika personálního řízení ve státní službě - str. 180
10.8 Důvody pro vytváření personální politiky ve státní službě - str. 182
11 Stanovování předpokladů a požadavků na zaměstnance ve státní službě a plánování následnictví - str. 185
11.1 Závěr - str. 189
12 Vytváření a analýza služebních a pracovních míst ve státní službě - str. 191
12.1 Faktory ovlivňující velikost a strukturu státní služby - str. 195
12.1.1 Klíčoví zaměstnanci - str. 198
12.1.2 Personální plánování - str. 199
12.1.3 Organizace služebního úřadu - str. 200
12.1.4 Tvorba služebního nebo pracovního místa - str. 201
12.2 Závěr - str. 202
13 Způsob a metody výběru zaměstnanců ve státní službě - str. 205
13.1 Vnitřní versus vnější výběr - str. 208
13.2 Příprava na pohovor - str. 210
13.3 Referenční metoda v 212
13.4 Testování, projekt, manažerská vize, business esej - str. 214
13.5 Písemnosti a dokumenty k výběrovému řízení - str. 216
13.6 Závěr - str. 218
14 Adaptační proces nových zaměstnanců ve státní službě - str. 221
14.1 Adaptační plánování - str. 223
14.2 Závěr - str. 224
15 Mobilita a outplacement ve státní službě - str. 225
15.1 Závěr - str. 228
16 Role a funkce manažera (představeného) ve státní službě - str. 229
16.1 Závěr - str. 235
17 Etika a zákaz diskriminace ve státní službě - str. 237
17.1 Regulátory etického chování - str. 239
17.2 Zákaz diskriminace - str. 240
17.3 Závěr - str. 242
Anotace - str. 243
Annotation - str. 244
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 245
Věcný rejstřík - str. 251

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2023

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2023

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Publikace Jaroslavy Svobodové, bývalé metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům ... pokračování

Cena: 669 KčKOUPIT

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Zdeněk Nejezchleba - Nakladatelství PARIS

Základem této publikace je řešení konkrétních příkladů z účetní praxe příspěvkových organizací (zejména škol) zřízených územními samosprávnými celky. V rámci příkladů se autor zabývá i vazbou na problematiku daně z přidané hodnoty. Příklady jsou doplněny o přehled nejčastějších ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Tato zcela nová publikace Jaroslavy Svobodové je zaměřena na dvě oblasti, a to 1. na hospodaření příspěvkových organizací rozlišených na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace, jejichž ... pokračování

Cena: 419 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.