Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí s praktickými vzory

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí s praktickými vzory

Kniha je praktickým průvodcem běžnými problémy, se kterými se úředníci na obcích obvykle setkávají v souvislosti s nemovitým majetkem s dopadem do katastru nemovistostí. Autor popisuje praktické problémy při prodeji, koupi, darování či směně, ale také ohledně práva stavby, věcných břemen, předkupního práva, práva zcizení, zatížení a dalších institutů. Na praktických vzorech a příkladech je vysvětlena konkrétní problematika a samotné vzory jsou snadno použitelné i v praxi obcí. Příručka se tak může stát významným pomocníkem jak odborné veřejnosti, tak především obcím, kde se často nacházejí osoby bez právního vzdělání.

autor: Pavel Bachura; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 19. 7. 2022, 128 stran
ISBN: 978-80-7676-320-3

Cena: 370 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str.  IX
Seznam použitých zkratek - str.  XI
Předmluva - str.  XIII
Část první
Prodej a koupě
- str.  1
1.1 Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem obcí - str.  1
1.2 Postup při projednání v orgánech obce - str.  3
1.3 Vzor usnesení o uložení zveřejnění záměru prodat pozemek - str.  3
1.4 Vzor záměru obce prodat pozemek - str.  4
1.5 Vzor přijatého usnesení o schválení prodeje pozemku zastupitelstvem obce - str.  4
1.6 Strana kupující - str.  5
1.7 Vzor kupní smlouvy bez geometrického plánu - str.  6
1.8 Vzor kupní smlouvy s geometrickým plánem - str.  8
1.9 Kupujeme od nezletilé osoby - str.  9
1.10 Kupujeme od cizince aneb co to vlastně je ta apostilační doložka - str.  10
1.11 Podklady pro zápis práva do katastru nemovitostí - str.  16
1.12 Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí - str.  18
1.13 Průběh řízení na katastrálním úřadě - str.  19
1.14 Vzory zpětvzetí návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí - str.  21
1.15 Inventarizace pozemků - str.  23
1.16 Daňové záležitosti - str.  24
Část druhá
Pronájem, pacht nebo výpůjčka
- str.  25
2.1 Postup při projednání v orgánech obce - str.  25
2.2 Projednání pronájmu, pachtu a výpůjčky v obcích, kde se nevolí rada - str.  25
2.3 Vzor usnesení o uložení zveřejnění záměru obce pronajmout, propachtovat nebo poskytnout pozemek do výpůjčky - str.  28
2.4 Vzorové záměry obce pronajmout, propachtovat nebo poskytnout pozemek do výpůjčky - str.  29
2.5 Vzory přijatých usnesení o schválení pronájmu, pachtu či výpůjčky v zastupitelstvu obce - str.  31
2.6 Vzor nájemní smlouvy - str.  32
2.7 Vzor pachtovní smlouvy - str.  34
2.8 Vzor smlouvy o výpůjčce - str.  36
2.9 Důvody zápisu nájmu nebo pachtu do katastru nemovitostí - str.  38
2.10 Výprosa aneb má tento pojem své místo v praxi na úrovni obcí - str.  39
Část třetí
Darování
- str.  41
3.1 Postup při projednání v orgánech obce - str.  41
3.2 Vzor usnesení o uložení zveřejnění záměru darovat pozemek - str.  42
3.3 Vzor záměru obce darovat pozemek - str.  42
3.4 Vzor přijatého usnesení o schválení darování pozemku v zastupitelstvu obce - str.  43
3.5 Vzorová darovací smlouva se zřízením předkupního práva - str.  44
3.6 Podklady pro zápis práva do katastru nemovitostí - str.  45
3.7 Inventarizace pozemků - str.  47
3.8 Daňové záležitosti - str.  47
Část čtvrtá
Směna
- str.  49
4.1 Postup při projednání v orgánech obce - str.  49
4.2 Vzor usnesení o uložení zveřejnění záměru směnit pozemky - str.  49
4.3 Vzor záměru obce směnit pozemky - str.  50
4.4 Vzor přijatého usnesení o schválení směny pozemků v zastupitelstvu obce - str.  51
4.5. Vzorová směnná smlouva - str.  51
4.6 Podklady pro zápis práva do katastru nemovitostí - str.  53
4.7 Inventarizace pozemků - str.  54
4.8 Daňové záležitosti - str.  55
Část pátá
Právo stavby
- str.  57
5.1 Postup při projednání v orgánech obce - str.  57
5.2 Vzor usnesení o uložení zveřejnění záměru zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - str.  58
5.3 Vzor záměru obce o právu stavby - str.  59
5.4 Vzor přijatého usnesení zastupitelstva obce o schválení zřídit právo stavby - str.  60
5.5 Vzorová smlouva o zřízení práva stavby - str.  61
5.6 Podklady pro zápis práva do katastru nemovitostí - str.  63
5.7 Inventarizace pozemků - str.  64
5.8 Daňové záležitosti - str.  65
Část šestá
Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
- str.  67
6.1 Postup při projednání v orgánech obce - str.  67
6.2 Projednání budoucí smlouvy v obcích, kde se nevolí rada - str.  67
6.3 Vzor usnesení o schválení uzavření budoucí smlouvy - str.  68
6.4 Vzor budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - str.  68
6.5 Návrh na zápis poznámky dle smlouvy budoucí do katastru nemovitostí a jeho praktická využitelnost - str.  72
6.6 Ukázka zápisu poznámky o přednostním právu ke zřízení věcného práva pro jinou osobu v katastru nemovitostí - str. 76
6.7 Návrh na výmaz poznámky o přednostním právu ke zřízení věcného práva pro jinou osobu z katastru nemovitostí - str. 76
Část sedmá
Věcná břemena
- str. 79
7.1 Úplatnost či neúplatnost - str.  79
7.2 Zatěžujeme obecní pozemky – obce jako povinné osoby - str. 79
7.3 Výhody aneb obce jako oprávněné osoby - str. 80
7.4 Postup při projednání v orgánech obce - str. 80
7.5 Vzor usnesení o schválení uzavření smlouvy o věcném břemeni - str. 81
7.6 Vzorová smlouva o věcném břemeni - str.  81
7.7 Podklady pro zápis práva do katastru nemovitostí - str. 84
Část osmá
Další věcná práva a jejich využitelnost obcemi
- str. 85
8.1 Předkupní právo - str.  85
8.2 Zákaz zcizení a zatížení - str. 86
8.3 Zástavní právo - str.  87
Část devátá
Řešení jednotlivých dílčích problémů
- str. 89
9.1 Zaplocené pozemky - str. 89
9.2 Způsoby vyklizení neoprávněně užívaného pozemku - str. 89
9.3 Pozemky tvořící předzahrádku před rodinnými domy - str. 90
9.4 Pozemky zastavěné stávajícími stavbami - str. 90
9.5 Rozdílný režim vlastníka pozemku a stavby pod místní komunikací - str. 91
9.6 Přesahy balkonů na pozemek obcí - str. 92
Část desátá
Nesoulady stavu v katastru nemovitostí se stavem ve skutečnosti
- str. 93
10.1 Zemřelé osoby v části A LV (vlastnické právo) - str. 93
10.2 Zemřelé osoby v části C LV (věcné břemeno, zástavní právo apod.) - str. 95
10.3 Zápisy či změny jiných údajů dle praxe obcí - str. 99
10.4 Návrhy na záznam práva do katastru nemovitostí - str. 100
10.5 Změny hranic obcí - str. 101
10.6 Změny hranic obcí – příklad zveřejnění záměru obce na úřední desce - str. 102
10.7 Náležitosti dohody o změně hranic obcí - str. 107
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 109
Věcný rejstřík - str. 111

Další nabídka k tématu

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Jan Vašat - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Obsah knihy nejlépe vystihuje úryvek z autorova úvodu ke knize: „V této práci se budu snažit nalézt odpověď na otázku: ,Co a jak brání a co napo­máhá úspěšnému naplňování cílů místních programů integrace ... pokračování

Cena: 435 KčKOUPIT

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

Jaroslav Svejkovský, Stanislav Polčák, Luboš Průša a kolektiv - C. H. Beck

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Hynek Pečínka - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ... pokračování

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Andrea Kovářová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ... pokračování

Cena: 199 KčKOUPIT

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Petra Furková, Miroslav Veselý, Pavel Chodúr, Barbora Štěpánová - C. H. Beck

Publikace srozumitelnou formou seznámí čtenáře nejen s principy tvorby obecně závazných vyhlášek, ale též, a to je hlavním přínosem textu, s jednotlivými záležitostmi, které je možné vyhláškami regulovat. U každé z nich autoři uvádějí vhodné způsoby regulace, předkládají vzorovou ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář, 4. vydání

Zákon o obcích - Komentář, 4. vydání

Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček, Jana Balounová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vychází již ve čtvrtém aktualizovaném vydání a reaguje mimo jiné i na změny v souvisejících předpisech a v judikatuře. Komentář k zákonu o obcích byl nově doplněn komentářem k zákonu č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Jaroslav Šejvl - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. ... pokračování

Cena: 315 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.