Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Proměny odměny

Proměny odměny

Téma odměňování je stále aktuální. Množství příspěvků v této publikaci vytvořilo pestrou směsici pohledů na oblast odměňování optikou více právních oborů i právní historie.

Lze zde nalézt podnětné příspěvky jak k problematice „z tradičních oblastí odměňování“ – platové a mzdové, tak ze segmentů netradičních, včetně otázek odměňování sportovců či odměňování přísedících.

Jednotícím prvkem mnoha příspěvků je problematika spravedlivé odměny a její „rovnosti, resp. srovnatelnosti“, ať již v rámci genderového srovnání (gender pay gap), či v rámci odměňování akciových společností (pay ratio), tak z pohledu ceny práce a spravedlivého odměňování v rámci různých regionů.


autoři: Jan Pichrt, Jakub Tomšej; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 4. 3. 2021, 112 stran
ISBN: 978-80-7676-019-6

Cena: 275 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Slovo úvodem - str. VIII
„…pro všechny I. třídu…“ ?
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D - str. 1
1. Úvod - str. 1
2. Skutkové vylíčení sporné věci a rozhodnutí o dovolání Nejvyšším soudem ČR - str. 2
3. Ke „složitostem“ při srovnávání složitosti, namáhavosti a odpovědnosti vykonávané práce - str. 7
4. Důvodovou zprávou odkazovaný unijní právní rámec - str. 8
5. Regionalizmus v pracovním právu a některé souvislosti - str. 10
6. Závěr - str. 15
Několik poznámek k odměňování závislé práce v historické perspektivě
JUDr. David Falada, Ph.D. - str. 16
1. Úvod - str. 16
2. Pracovní smlouva / Locatio conductio operarum - str. 16
3. Typová vázanost smluv - str. 17
4. Odměňování penězi / naturální - str. 19
5. Pandektistika  - str. 21
6. Hledání spravedlivé odměny - str. 21
Vyslání zaměstnance k nadnárodnímu poskytování služeb na území ČR z hlediska měny odměny za výkon práce
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. - str. 24
1. Úvod - str. 24
2. Vyslání zaměstnance k poskytování nadnárodních služeb - str. 24
3. Odměna za vykonanou práci a zákonné peníze podle českého zákoníku práce - str. 26
3.1 Relativní kogentnost - str. 27
3.2 Povinné odvody - str. 28
4. Obecně k minimální mzdě - str. 29
5. Koordinační pravidla - str. 32
6. Závěr - str. 33
Odměňování v cizí měně
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.  - str. 34
1. Úvod - str. 34
2. Potřeby aplikační praxe – odměňování v cizí měně - str. 36
3. Odměňování v cizí měně de lege lata - str. 37
4. Odměňování v cizí měně – úvahy de lege ferenda  - str. 39
5. Závěrečné poznámky  - str. 41
Stejná práce, stejná mzda aneb Praha vs. regiony
Mgr. Lucie Matějka Řehořová - str. 42
1. Úvod - str. 42
2. Odměňování v pracovněprávních vztazích de lege lata - str. 42
3. Odměňování v relevantní judikatuře - str. 43
4. Rozdílné odměňování a kritérium místa výkonu práce - str. 44
Rovné odměňování mužů a žen: cesta vpřed vede přes transparentnost?
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.  - str. 49
1. Úvod - str. 49
2. Platná právní úprava - str. 51
3. Problematika transparentnosti - str. 54
4. Závěr - str. 57
K poměru mezi odměnami vrcholné exekutivy a odměnami „běžných“ zaměstnanců akciových společností (pay ratio)
JUDr. Bc. Klára Hurychová, Ph.D., JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.  - str. 58
1. Funkce odměňování - str. 58
2. Odměňování ve Spojených státech před finanční krizí  - str. 59
3. Zavedení pay ratio v USA a Velké Británii - str. 60
4. Pay ratio ve směrnici EU o právech akcionářů (SRD II) - str. 61
5. Transpozice SRD II do tuzemské právní úpravy - str. 63
6. Pay ratio v kodexech corporate governance - str. 65
7. Pozitiva a negativa zveřejňování poměru odměn - str. 67
8. Závěr - str. 69
Smluvní pokuty plynoucí ze smluv o profesionálním výkonu sportovní činnosti
David Kohout - str. 71
1. Úvod  - str. 71
2. Institut smluvní pokuty obecně a specificky v oblasti sportu v České republice - str. 73
3. Posuzování smluvních pokut uplatněných sportovními kluby vůči sportovcům v kontextu mezinárodního a českého sportovního prostředí - str. 81
4. Závěr - str. 85
Odměňování soudních zaměstnanců ve světle platových tabulek
Mgr. Bc. Jitka Kubešová - str. 86
1. Úvod  - str. 86
2. Legislativní intermezzo - str. 87
3. Plat justičního pracovníka - str. 88
4. Závěr - str. 90
Odměňování přísedících
Ing. Mgr. Patrik Stonjek - str. 92
1. Úvod  - str.  92
2. Přísedící a kompenzace za výkon jejich funkce - str. 93
3. Závěr - str. 96
Literatura - str. 98

Další nabídka k tématu

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Ve třetím vydání je praktikum aktualizováno v souvislosti s novelizacemi zákoníku práce od 1. 1. 2024 a reaguje i na vývoj soudní judikatury a problémy aplikační ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2024

Abeceda personalisty 2024

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům ... pokračování

Cena: 769 KčKOUPIT

Slaďování soukromého a pracovního života

Slaďování soukromého a pracovního života

Jan Pichrt, Jakub Morávek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Slaďování soukromého a pracovního života se stalo diskutovaným tématem zejména v souvislosti s rozvojem nejrůznějších režimů „home office“ a se zapojením moderních technologií a jejich možností do pracovního procesu. Jde o soustavné hledání nástrojů a právních figur, které i přes ... pokračování

Cena: 512 KčKOUPIT

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

Pracovní právo ve víru změn

Pracovní právo ve víru změn

Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Pracovněprávní vztahy a právní vztahy s nimi úzce související se téměř každý rok musí adaptovat na změny právní úpravy. Rok 2023 patřil v tomto ohledu k těm náročnějším. Autoři knihy se snaží přiblížit celou šíři změn proběhlých v uplynulém roce. Na prvním místě si všímají zejména ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sedmé vydání podrobného komentáře zákoníku práce zapracovává všechny změny účinné od 1. 1. 2024, včetně celého znění novely č. 281/2023 Sb. a změn v pracovní době zaměstnanců ve zdravotnictví. Komentář podává srozumitelný a praktický výklad všech ustanovení zákoníku práce v ... pokračování

Cena: 2 173 KčKOUPIT

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k několika dalším změnám zákoníku práce – všechny tyto změny jsou v textu zákoníku práce vyznačeny tučně. K zákoníku je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

Cena: 125 KčKOUPIT

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Miroslav Bělina, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Čtenáři se dostává do rukou již 4. vydání velkého komentáře zákoníku práce. Jedná se o podstatně přepracované, ale zejména aktualizované vydání, které reaguje na poslední legislativní vývoj. Autoři reagují nejen na poslední podstatnou novelu zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. ... pokračování

Cena: 3 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.