Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe.

Praktikum je řazeno podle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu: od nápravy vadných rozhodnutí přes nesporná řízení, správní soudnictví až po exekuční a rozhodčí řízení.

Každá kapitola obsahuje modelově zpracovaný řešený příklad a další příklady tematicky související. Všechny kapitoly jsou zakončeny kontrolními otázkami a testy. Součástí praktika jsou i vzorová zadání odvolání a vzorové testy. Všechny klauzurní příklady a testy jsou opatřeny stručným řešením.

Praktikum je určeno především jako pomůcka ke studiu civilního procesu studentům magisterských a bakalářských studijních programů zaměřených na právo a právní vědu, může však sloužit i k přípravě na advokátní či jiné profesní zkoušky.

autoři: Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šímová, Iveta Vankátová a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 27. 9. 2023, 238 stran
ISBN: 978-80-7502-682-8

Cena: 460 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Praktické příklady, testy a otázky k tématu - str. 9
Kapitola 1
Náprava vadných rozhodnutí: opravné a jiné prostředky nápravy vadných rozhodnutí
- str. 9
1.1 Modelový příklad - str. 9
1.2 Příklady k procvičení tématu - str. 10
1.3 Klauzurní příklady - str. 12
1.4 Kontrolní otázky k tématu - str. 13
1.5 Kontrolní test k tématu - str. 13
Kapitola 2
Odvolání -
str. 16
2.1 Modelový příklad - str. 16
2.2 Příklady k procvičení tématu - str. 25
2.3 Klauzurní příklady - str. 28
2.4 Kontrolní otázky k tématu - str. 29
2.5 Kontrolní test k tématu - str. 29
Kapitola 3
Dovolání, žaloba pro zmatečnost a žaloba na obnovu řízení
 - str. 32
3.1 Modelový příklad - str. 32
3.2 Příklady k procvičení tématu - str. 33
3.3 Klauzurní příklady - str. 37
3.4 Kontrolní otázky k tématu - str. 38
3.5 Kontrolní test k tématu - str. 39
Kapitola 4
Nesporná řízení a jiná řízení v ZŘS
- str. 41
4.1 Modelový příklad - str. 41
4.2 Příklady k procvičení tématu - str. 42
4.3 Klauzurní příklady - str. 51
4.4 Kontrolní otázky k tématu - str. 55
4.5 Kontrolní test k tématu - str. 55
Kapitola 5
Soudní kontrola činnosti orgánů veřejné správy
 - str.57
5.1 Modelový příklad - str. 57
5.2 Příklady k procvičení tématu - str. 58
5.3 Klauzurní příklady - str. 60
5.4 Kontrolní otázky k tématu - str. 60
5.5 Kontrolní test k tématu - str. 61
Kapitola 6
Řízení exekuční - str. 63

6.1 Modelový příklad - str. 63
6.2 Příklady k procvičení tématu - str. 66
6.3 Klauzurní příklady - str. 74
6.4 Kontrolní otázky k tématu - str. 78
6.5 Kontrolní test k tématu - str. 78
Kapitola 7
Rozhodčí řízení - str. 83

7.1 Modelový příklad - str. 83
7.2 Příklady k procvičení tématu - str. 84
7.3 Klauzurní příklady - str. 86
7.4 Kontrolní otázky k tématu - str. 87
7.5 Kontrolní test k tématu - str. 87
Vzorová zadání pro odvolání - str. 91
Vzor č. 1 Oprava automobilu - str. 91
Vzor č. 2 Počítač - str. 95
Vzor č. 3 Sousedka - str. 100
Vzor č. 4 Bratři - str.104
Vzor č. 5 Barevná kuchyně - str.109
Vzor č. 6 Dopravní nehoda - str. 116
Vzor č. 7 Černí pasažéři - str. 123
Vzor č. 8 Zápůjčka pana Křížka - str. 130
Vzor č. 9 Kolo ESKA - str. 133
Vzor č. 10 Setkání v kavárně - str. 137
Vzor č. 11 Nemocný žalovaný - str. 143
Vzor č. 12 Spoluvlastníci - str. 147
Vzor č. 13 Nátěr střechy - str. 152
Vzor č. 14 Televizor - str. 157
Vzor č. 15 Nájem bytu - str. 161
Vzor č. 16 Pozemek - str. 166
Vzor č. 17 Nemovitost v SJM - 171
Vzor č. 18 Zástavní právo - str. 178
Vzor č. 19 Zahradní traktor - 184
Vzor č. 20 Zápůjčka na pračku - str. 190
Vzor č. 21 Koupě pozemku - str. 196
Vzorové testy - str. 199
Test č. 1 - str. 199
Test č. 2 - str. 202
Test č. 3 - str. 206 
Test č. 4 - str. 209
Test č. 5 - str. 213
Test č. 6 - str. 216
Test č. 7 - str. 220
Řešení  - str. 223

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha III obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy ...

Cena: 1 345 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Petr Vojtek, Bohuslav Petr, Kael Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha I obsahuje výklad § 1 až 250l o. s. ř., tedy ...

Cena: 3 645 KčKOUPIT

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Dita Frintová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Jiří Remeš - C. H. Beck

V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou stránkou civilního sporného řízení je určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či advokacii, kterým publikace pomůže jednak pochopit, jednak v souladu s konkrétně citovanou ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.