Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Pracovnělékařské služby, 3. vydání

Pracovnělékařské služby, 3. vydání

Toto třetí vydání reaguje na důležitá rozhodnutí soudů, ke kterým došlo od předchozího vydání. Text monografie je aktuální k datu 1. 1. 2020.

Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v souvislosti se zajišťováním pracovnělékařských služeb. Nesplnění těchto povinností je v některých případech trestáno přísnými sankcemi. Tato publikace detailně mapuje problematiku pracovnělékařských služeb a všech jejich pracovněprávních souvislostí, včetně úpravy skončení pracovního poměru. Publikace se zabývá i dalšími relevantními tématy, jako je například odpovědnost poskytovatele pracovnělékařských služeb, ochrana osobních údajů a oblast GDPR. Kniha obsahuje praktický výklad, který upozorňuje na slabá místa právní úpravy i oblasti, v nichž zaměstnavatelé a poskytovatelé pracovnělékařských služeb často chybují. Je tak vhodná nejen pro právníky, ale i pro personalisty a lékaře, kteří se touto oblastí zabývají. Publikace rovněž upozorňuje na aktuální rozhodnutí soudů.

Autor publikace, Jakub Tomšej, působí jako odborný asistent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a má rovněž zkušenosti jako advokát a podnikový právník specializovaný na pracovní právo.


autor: Jakub Tomšej; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 19. 2. 2020, 164 stran
ISBN: 978-80-7598-646-7

Cena: 275 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. VIII
Úvod - str. IX
1 Prameny práva - str. 1
1.1 Listina základních práv a svobod - str. 1
1.2 Evropské právo - str. 2
1.3 Úmluvy Mezinárodní organizace práce - str. 2
1.4 Zákon o zdravotních službách - str. 4
1.5 Zákon o specifických zdravotních službách - str. 6
1.6 Vyhláška o pracovnělékařských službách - str. 7
1.7 Zákoník práce - str. 8
1.8 Zákon o ochraně veřejného zdraví - str. 10
2 Pojem pracovnělékařských služeb - str. 13
2.1 Posudková činnost - str. 14
2.2 Poradenská činnost - str. 15
2.3 Dohledová činnost - str. 17
2.4 Odchylky u první kategorie - str. 20
3 Subjekty pracovnělékařských služeb - str. 25
3.1 Poskytovatel pracovnělékařských služeb - str. 25
3.2 Zaměstnavatel - str. 38
3.3 Zaměstnanec - str. 41
4 Pracovnělékařské prohlídky - str. 51
4.1 Obsah pracovnělékařských prohlídek - str. 51
4.2 Odmítnutí vyšetření - str. 54
4.3 Podklady pro provedení pracovnělékařské prohlídky - str. 56
4.4 Pracovnělékařská prohlídka jako překážka v práci - str. 60
4.5 Hrazení pracovnělékařských prohlídek - str. 62
4.6 Vstupní prohlídka - str. 63
4.7 Periodická prohlídka - str. 68
4.8 Mimořádná prohlídka - str. 70
4.9 Výstupní prohlídka - str. 72
4.10 Následná prohlídka - str. 74
5 Lékařské posudky - str. 75
5.1 Postup při vydání lékařského posudku - str. 77
5.2 Obsah lékařského posudku - str. 78
5.3 Povaha a přezkum lékařského posudku - str. 89
5.4 Platnost lékařského posudku - str. 102
6 Pracovněprávní souvislosti - str. 105
6.1 Poskytování informací o zdravotním stavu zaměstnance - str. 105
6.2 Zdravotní nezpůsobilost jako překážka v práci - str. 108
6.3 Výpověď zaměstnavatele - obecné úvahy - str. 110
6.4 Výpověď zaměstnavatele v souvislosti s tzv. obecným onemocněním - str. 112
6.5 Výpověď zaměstnavatele v souvislosti s nemocí s povolání nebo ohrožením takovou nemocí - str. 112
6.6 Výpověď zaměstnavatele v souvislosti s pracovním úrazem - str. 114
6.7 Výpověď zaměstnavatele pro nadbytečnost - str. 115
6.8 Výpověď zaměstnavatele pro nesplňování předpokladů a požadavků pro výkon práce - str. 120
6.9 Skončení pracovního poměru pro porušení povinností zaměstnance - str. 124
6.10 Odstupné - str. 124
6.11 Převedení zaměstnance na jinou práci - str. 127
6.12 Noční práce - str. 129
6.13 Doporučení poskytovatele - str. 131
7 Pracovnělékařské služby a ochrana osobních údajů - str. 133
7.1 Pojem osobních údajů - str. 133
7.2 Správce osobních údajů - str. 133
7.3 Zpracovatel osobních údajů - str. 135
7.4 Zpracování osobních údajů v souvislosti s pracovnělékařskými službami - str. 135
8 Odpovědnost poskytovatele pracovnělékařských služeb - str. 139
8.1 Odpovědnost za škodu - str. 139
8.2 Odpovědnost za správní delikt - str. 150
8.3 Trestní odpovědnost - str. 152
9 Zákon o státní službě - str. 153

Další nabídka k tématu

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář, 2. vydání

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář, 2. vydání

Ivo Krýsa - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé vydání praktického komentáře vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, reaguje na změny provedené novelou č. 11/2024 Sb. s účinností k 31. 1. ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, zákona o elektronizaci zdravotnictví a zákona o některých opatřeních ve vztahu k Ukrajině. Dále zde najdete 18 vyhlášek a nařízení ... pokračování

Cena: 169 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.