Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. Právní aspekty jsou teoreticky vymezeny, hodnoceny pomocí metod interpretace práva a konfrontovány se skutečnými potřebami praxe. 

Monografie zahrnuje také návrhy možných řešení problémových oblastí, které mohou být podkladem pro změnu právní úpravy de lege ferenda. Kniha tak nabízí ojedinělou reflexi teorie v praxi a zároveň praxe v teorii v rámci vymezeného tématu.

Publikaci tak ocení nejen čtenáři působící v různých soukromoprávních a veřejnoprávních institucích jako poskytovatelé, příjemci, kontroloři, rozpočtáři a statistici, ale také odborná veřejnost zkoumající finanční právo.


autor: Irena Válková; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 26. 10. 2020, 208 stran
ISBN: 978-80-7502-435-0

Cena: 350 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 11
1. Vymezení tématu prostřednictvím vybraných právních pojmů - str. 15
1.1 Právní normy, metanormativní prvky, právní principy a normy autonomní - str. 16
1.2 Prameny práva - str. 20
1.3 Formy realizace práva - str. 21
1.4 Systém práva - str. 22
1.5 Znalostní management - str. 27
1.6 Definice pojmu finanční informace - str. 28
1.7 Metody interpretace - str. 28
1.8 Shrnutí - str. 29
2. Právní regulace poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU na nadnárodní úrovni - str. 30
2.1 Právní principy v právu EU - str. 31
2.2 Finanční informace ve vybraných pramenech primárného a sekundárného práva - str. 34
2.3 Finanční informace v právních jednáních largo sensu - str. 48
2.4 "Soft law" a jeho vymahatelnost - str. 57
2.5 Zjednodušené vykazování a finanční statistika EU - str. 61
2.6 Praktické použití právní metodologie - rozpočtová politika/finanční pravidla za výdajovou oblast - str. 65
2.7 Shrnutí - str. 69
3. Právní regulace poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU/FM na mezinárodní úrovni - str. 71
3.1 Právní rámec poskytování peněžních prostředků z finančních mechanismů - str. 73
3.2 Smlouvy s mezinárodním prvkem  - str. 81
3.3 Praktické použití právní metodologie - právo finančních mechanismů - str. 87
3.4 Shrnutí - str. 90
4. Právní regulace poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU/FM na národní úrovni - str. 91
4.1 Rozpočtové postupy v rámci státního rozpočtu za oblast EU/FM - str. 92
4.2 Toky prostředků z rozpočtu EU/FM - str. 97
4.3 Právní principy v rozpočtovém právu - str. 99
4.4 Europeizace rozpočtového práva - str. 109
4.5 Finanční informace pro rozpočtování, plnění, kontrolu rozpočtu a statistiku EU - str. 125
4.6 Praktické použití právní metodologie - výběr ustanovení rozpočtových pravidel - str. 131
4.7 Shrnutí - str. 136
5. Vybrané informační systémy - str. 136
5.1 Vymezení zaměření informačních systémů - str. 136
5.2 Informační systémy na národní úrovni a jejich právní ukotvení - str. 138
5.3 Informační systémy na nadnárodní úrovni a jejich právní ukotvení - str. 145
5.4 Praktické použití právní metodologie - pravidlo "pouze jednou" - str. 148
5.5 Shrnutí - str. 152
6. Varianty řešení jako podklad pro změnu právní úpravy de lege ferenda - str. 154
6.1 Problémy současného nastavení na národní úrovni - str. 155
6.2 Výzvy nového víceletého finančního rámce - str. 155
6.3 Předpoklad úprav finančních pravidel na evropské úrovni - str. 157
6.4 Varianty řešení - str. 158
6.5 Shrnutí - str. 179
Závěr - str. 180
Seznam zkratek - str. 190
Seznam použitých zdrojů - str. 192
Právní aspekty poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v České republice
Abstrakt - str. 205
Legal aspects of EU Fuding and Financial Mechanism in the Czech Republic
Abstrat - str. 207

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

Sagit, a. s.

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ... pokračování

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Václav Kupec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ... pokračování

Cena: 475 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.