Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021.

Včetně nové úpravy dovolené!

Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku pracovního poměru, přes jeho změny až ke skončení. Nezapomínají ani na pracovní dobu, dovolenou, oblast zaměstnanosti a ochranu osobních údajů. Každou kapitolou prolíná souvislost s kontrolní činností orgánů inspekce práce včetně možných postihů za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. V textu je zohledněn též nezbytný vztah pracovněprávní úpravy s občanským zákoníkem. 

Publikace obsahuje řadu příkladů, aktuálních soudních rozhodnutí a upozornění na nejčastější pochybení. Určena je nejen personalistům, ale každému, kdo se zabývá tématikou spojenou s pracovním právem.


autoři: Alena Chládková, Petr Bukovjan; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 14. 6. 2021, 680 stran
ISBN: 978-80-7598-976-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod - str. 17
Seznam zkratek - str. 18
I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy - str. 19
1. Obecné - str. 19
2. Zaměstnanost - str. 20
3. Pracovnělékařské služby - str. 21
4. Osobní údaje - str. 21
5. Kontrolní činnost - str. 22
6. Územní samospráva - str. 22
II. Povinnosti zaměstnavatele dle předpisů o zaměstnanosti - str. 24
1. Právní úprava - str. 25
2. Obecně - str. 26
3. Výběr zaměstnanců - str. 26
3.1 Právo zaměstnavatele - str. 26
3.2 Nabídky zaměstnání - str. 27
3.3 Rovné zacházení a zákaz diskriminace - str. 27
3.4 Kontrola a postihy - str. 32
4. Volná pracovní místa - str. 32
4.1 Oznamování Úřadu práce - str. 32
4.2 Způsob oznamování - str. 34
4.3 Volné pracovní místo a jeho charakteristika - str. 35
4.4 Kdy jde a kdy nejde o volné pracovní místo - str. 36
4.5 Kontrola a postihy - str. 37
5. Agenturní zaměstnávání - str. 37
5.1 Pojem - str. 37
5.2 Předpoklady a podmínky - str. 39
5.3 Doporučení a povinnosti - str. 42
5.4 Kontrola a postihy - str. 47
6. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením  - str. 48
6.1 Vymezení osob se zdravotním postižením - str. 48
6.2 Práva a povinnosti zaměstnavatelů - str. 50
6.3 Plnění povinného podílu - str. 51
6.4 Odvod do státního rozpočtu - str. 54
6.5 Ohlašovací povinnost  - str. 56
6.6 Kontrola a postihy - str. 56
7. Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí - str. 57
7.1 Pojem „cizinec“  - str. 57
7.2 Povolovací princip  - str. 57
7.3 Zaměstnanecká karta  - str. 61
7.4 Modrá karta  - str. 63
7.5 Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance - str.  64
7.6 Povolení k zaměstnání - str. 65
7.7 Speciální vládní programy ve vztahu k cizincům (režimy zvláštního zacházení)  - str. 67
7.8 Povinnost nahlásit volné pracovní místo - str. 68
7.9 Informační povinnost - str. 68
7.10 Povinnost vést evidence - str. 70
7.11 Kontrola a postihy  - str. 71
8. Výkon činnosti dítěte - str. 73
8.1 Co je činnost dítěte - str. 73
8.2 Povolovací princip - str. 74
8.3 Kontrola a postihy - str. 75
III. Osobní údaje v personální agendě - str. 76
1. Právní úprava  - str. 77
2. Obecně - str. 77
2.1 Pojem - str. 77
2.2 Zpracování osobních údajů obecně - str. 79
2.2.1 Vztah správce a zpracovatele - str. 83
2.2.2 Záznam o činnosti zpracování  - str. 84
2.2.3 Pověřenec pro ochranu osobních údajů - str. 84
2.3 Tzv. citlivé osobní údaje - str. 86
2.4 Souhlas subjektu údajů - str. 88
2.5 Ochrana (zabezpečení) osobních údajů - str. 90
3. Údaje v pracovněprávních vztazích - str. 92
3.1 Zákaz diskriminace - str. 92
3.2 Údaje při výběru zaměstnanců - str. 95
3.3 Informace o zaměstnancích - str. 96
4. Rodné číslo - str. 97
4.1 Obecně - str. 97
4.2 Kdy lze využít rodného čísla - str. 98
5. Osobní dotazník - str. 99
5.1 Obecně - str. 99
5.2 Obsah osobního dotazníku - str. 99
6. Osobní spis zaměstnance - str. 101
6.1 Obecně - str. 101
6.2 Obsah osobního spisu - str. 102
6.3 Před vznikem a při vzniku pracovního poměru - str. 102
6.4 Za trvání pracovního poměru - str. 104
6.5 Při skončení pracovního poměru - str. 105
6.6 Nahlížení do osobního spisu - str. 106
7. Archivace dokladů - str. 108
7.1 Obecně - str. 108
7.2 Dokumenty stanovené právním předpisem - str. 109
7.3 Pro účely stanovené právním předpisem - str. 110
7.4 Dokumenty k ochraně práv zaměstnavatele - str. 112
7.5 Ze zákona o archivnictví a spisové službě - str. 112
8. Kontrola a postihy - str. 113
8.1 Kdo kontroluje - str. 113
8.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 114
IV. Základní pracovněprávní vztahy a rozdíly mezi nimi - str. 117
1. Právní úprava  - str. 118
2. Obecně - str. 118
2.1 Závislá práce - str. 118
2.2 Vymezení základních pracovněprávních vztahů - str. 121
3. Zákoník práce a nelegální práce - str. 123
3.1 Závislá práce a nelegální práce - str. 123
3.2 Kontrola a postihy  - str. 124
4. Rozdíly mezi pracovním poměrem a dohodami - str. 125
4.1 Obecně - str. 125
4.2 Podmínky - str. 125
4.3 Povinnost rozvrhnout pracovní dobu - str. 127
4.4 Práva (nároky) zaměstnanců  - str. 129
4.5 Odměňování - str. 131
5. Rozdíly mezi dohodami - str. 133
5.1 Obecně - str. 133
5.2 Rozsah práce - str. 134
5.3 Obsahové náležitosti - str. 137
5.4 Způsoby zrušení  - str. 138
5.5 Forma - str. 141
5.6 Kontrola a postihy - str. 142
V. Vznik pracovního poměru - str. 143
1. Právní úprava - str. 144
2. Způsoby vzniku pracovního poměru - str. 144
2.1 Výčet - str. 144
2.2 Více pracovních poměrů - str. 144
2.3 Souběžná činnost - str. 145
2.4 Konkurenční činnost a předchozí souhlas zaměstnavatele - str. 147
3. Povinnosti před vznikem pracovního poměru - str. 151
3.1 Povinnost seznámení s podmínkami - str. 151
3.2 Vstupní lékařská prohlídka - str. 151
4. Den vzniku pracovního poměru - str. 156
4.1 Kdy vzniká pracovní poměr - str. 156
4.2 Odstoupení od pracovní smlouvy - str. 157
5. Pracovní smlouva - str. 158
5.1 Forma - str. 158
5.2 Obsah - str. 159
5.3 Druh a místo (místa) výkonu práce - str. 160
5.4 Den nástupu do práce - str. 166
5.5 Zkušební doba - str. 167
5.6 Doba trvání pracovního poměru - str. 173
5.6.1 Základní pravidla - str. 174
5.6.2 Výjimky - str. 177
5.6.3 Zákonná fikce - str. 182
5.7 Kratší pracovní doba - str. 184
5.8 Výše mzdy - str. 185
5.9 Pravidelné pracoviště - str. 188
5.10 Konkurenční doložka - str. 189
6. Jmenování - str. 196
6.1 Kdy jmenovat na pracovní místo (do funkce) - str. 196
6.1.1 Jmenování podle zvláštních právních předpisů - str. 196
6.1.2 Jmenování podle zákoníku práce - str. 198
6.2 Jak u zaměstnavatelů podnikatelské sféry - str. 200
6.3 Odvolání z vedoucího místa (vzdání se tohoto místa) - str. 201
6.4 Forma a obsah odvolání z vedoucího místa (vzdání se tohoto místa) - str. 204
6.5 Postup po odvolání z vedoucího místa (vzdání se tohoto místa)  - str.  206
7. Informace o právech a povinnostech - str. 211
7.1 Obecně - str. 211
7.2 Obsah informace - str. 212
7.3 Informace při vyslání do ciziny - str. 214
7.4 Informace při nástupu do práce - str. 214
8. Kontrola a postihy  - str. 215
8.1 Kdo kontroluje - str. 215
8.2 Skutkové podstaty a výše pokut  - str. 215
VI. Změny pracovního poměru - str. 216
1. Právní úprava - str. 217
2. Případy změn pracovního poměru - str. 217
2.1 Obecně - str. 217
3. Převedení na jinou práci - str. 219
3.1 Obecně - str. 219
3.2 Povinnost převedení - str. 220
3.3 Možnost převedení - str. 223
3.4 Podmínky převedení - str. 225
3.5 Mimořádná a živelní událost, jiná hrozící nehoda - str. 226
3.6 Prostoj a nepříznivé povětrnostní vlivy - str. 227
3.7 Projednání - str. 227
3.8 Doplatek do průměrného výdělku - str. 228
3.9 Doplatek do průměrného výdělku a stávka  - str. 229
4. Dočasné přidělení  - str. 230
4.1 Obecně - str. 230
4.2 Podmínky a předpoklady - str. 230
4.3 Skončení dočasného přidělení - str. 233
4.4 Cestovní náhrady - str. 233
5. Pracovní cesta - str. 233
5.1 Dohoda o vyslání na pracovní cestu - str.  233
5.2 Omezení - str. 235
5.3 Cestovní náhrady - str. 235
6. Přeložení - str. 236
6.1 Podmínky přeložení  - str. 236
6.2 Zařazení na původní místo  - str. 236
6.3 Cestovní náhrady  - str. 236
7. Kontrola a postihy - str. 237
7.1 Kdo kontroluje - str. 237
7.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 237
VII. Skončení pracovního poměru - str. 238
1. Právní úprava - str. 239
2. Způsoby skončení pracovního poměru - str. 239
2.1 Výčet - str. 239
2.2 Rozvázání pracovního poměru  - str. 240
3. Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)  - str. 241
3.1 Smrt zaměstnance  - str. 241
3.2 Peněžitá práva po smrti zaměstnance  - str. 241
3.3 Smrt zaměstnavatele - str. 243
3.4 Kdo vydává potvrzení o zaměstnání - str. 244
4. Cizinci a osoby bez státní příslušnosti - str. 244
4.1 Definice cizince - str. 244
4.2 Když pracovní poměr neskončí jinak - str. 245
4.3 Zrušení povolení k pobytu - str. 245
4.4 Trest vyhoštění  - str. 245
4.5 Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta a modrá karta - str. 246
5. Uplynutí doby - str. 247
5.1 Obecně - str. 247
5.2 Změna doby trvání pracovního poměru ze zákona - str. 248
5.3 Pojem „vědomí zaměstnavatele“  - str. 250
5.4 Projev nesouhlasu - str. 250
5.5 Vědomí nejblíže nadřízeného zaměstnance - str. 251
6. Dohoda - str. 253
6.1 Dvě strany - str. 253
6.2 Forma dohody - str. 254
6.3 Důvody k uzavření dohody - str. 254
6.4 Den skončení pracovního poměru - str. 256
7. Výpověď - str. 257
7.1 Kdo a kdy může dát výpověď  - str. 257
7.2 Forma a doručení - str. 258
7.3 Skutkové vymezení důvodu - str. 259
7.4 Den skončení a výpovědní doba - str. 260
7.5 Důvody k výpovědi zaměstnavatele - str. 263
7.6 Hromadné propouštění  - str. 264
7.7 Zákaz výpovědi  - str. 267
7.8 Rušení zaměstnavatele - str. 272
7.9 Přemisťování zaměstnavatele - str.  274
7.10 Nadbytečnost zaměstnance  - str. 275
7.11 Pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení touto nemocí, expozice  - str. . 280
7.12 Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance - str. 282
7.13 Předpoklady a požadavky - str. 284
7.14 Porušení povinnosti - str. 291
7.15 Porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce - str. 300
7.16 Lhůty - str. 302
7.17 Povinnosti ve vztahu k odborům - str. 304
8. Okamžité zrušení - str. 307
8.1 Kdo a kdy může okamžitě zrušit - str. 307
8.2 Forma - str. 307
8.3 Skutkové vymezení důvodu - str. 307
8.4 Den okamžitého zrušení  - str. 308
8.5 Lhůty - str. 309
8.6 Důvody k okamžitému zrušení - str. 310
8.7 Trestný čin zaměstnance  - str. 312
8.8 Porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem - str. 313
8.9 Vážné ohrožení zdraví zaměstnance - str. 316
8.10 Dlužná mzda, plat nebo jejich náhrada - str. 318
8.11 Právo zaměstnance na náhradu mzdy (platu) - str. 321
8.12 Povinnosti ve vztahu k odborům - str. 322
9. Zrušení ve zkušební době - str. 322
9.1 Předpoklady - str. 322
9.2 Kdo a kdy může zrušit - str. 323
9.3 Omezení zaměstnavatele - str. 325
9.4 Forma - str.  327
9.5 Den zrušení pracovního poměru - str.  327
10. Neplatnost rozvázání pracovního poměru - str. 328
10.1 Neplatnost právních jednání obecně - str. 328
10.2 Způsob uplatnění a lhůta - str. 329
10.3 Neplatnost rozvázání ze strany zaměstnavatele - str. 331
10.4 Moderační právo soudu - str. 334
10.5 Neplatnost rozvázání ze strany zaměstnance - str. 336
11. Kontrola a postihy  - str. 337
11.1 Kdo kontroluje  - str. 337
11.2 Skutkové podstaty a výše pokut  - str. 337
VIII. Povinnosti zaměstnavatele spojené se skončením pracovního poměru - str. 338
1. Právní úprava  - str. 339
2. Obecně - str. 339
2.1 Výčet  - str. 339
2.2 Nevyčerpaná dovolená - str. 339
2.3 Výplata splatné mzdy (platu) - str. 340
2.4 Pracovní volno - str. 340
3. Potvrzení o zaměstnání  - str. 341
3.1 Kdy a komu se potvrzení vydává - str. 341
3.2 Obsah potvrzení - str. 342
3.3 Potvrzení pro Úřad práce  - str. 346
3.4 Nesouhlas zaměstnance s obsahem - str. 350
4. Pracovní posudek - str. 350
4.1 Pojem a obsah - str. 350
4.2 Kdy se posudek vydává - str. 352
4.3 Nesouhlas zaměstnance s obsahem - str. 352
5. Odstupné - str. 354
5.1 Účel a rozdělení  - str. 354
5.2 Odstupné ze zákona - str. 355
5.3 Výše odstupného ze zákona - str. 357
5.4 Výplata odstupného a jeho kompenzace - str. 361
5.5 Vrácení odstupného - str. 363
5.6 Další odstupné pro úředníky - str. 367
5.7 Odstupné a odvolání z vedoucího pracovního místa - str. 368
6. Doručování písemností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
6.1 Obecně - str. 368
6.2 Do vlastních rukou - str. 369
6.3 Způsoby doručení - str. 370
6.4 Osobní doručení - str. 371
6.5 Doručení elektronickou cestou - str. 372
6.6 Doručení datovou schránkou - str. 373
6.7 Doručení poštou - str. 373
6.7.1 Poštovní adresa - str. 374
6.7.2 Volba poštovní služby - str. 375
6.7.3 Dodání do vlastních rukou  - str. 376
6.7.4 Zaměstnanec písemnost převezme - str. 377
6.7.5 Zaměstnanec převzetí písemnosti odmítl nebo jinak znemožnil její doručení  - str. 377
6.7.6 Uložení poštovní zásilky - str. 379
6.7.7 Úložní lhůta - str. 379
7. Kontrola a postihy - str. 381
7.1 Kdo kontroluje - str. 381
7.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 381
IX. Pracovní doba a doba odpočinku  - str. 382
1. Právní úprava - str. 383
2. Obecně - str. 383
2.1 Základní pojmy - str. 383
2.2 Odchylky pro zaměstnance v dopravě - str. 384
2.3 Odchylky pro členy hasičské jednotky podniku - str. 385
2.4 Pracovní doba - str. 386
2.5 Doba odpočinku - str. 387
2.6 Směna - str. 387
2.7 Pracovní režimy - str. 387
2.8 Povinnost projednání s odborovou organizací - str. 388
3. Stanovená týdenní pracovní doba - str. 389
3.1 Pojem - str. 389
3.2 Délka - str. 389
3.3 Zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy - str. 392
3.4 Kratší pracovní doba - str. 392
3.5 Žádost zaměstnance o vhodnou úpravu pracovní doby - str. 394
4. Rozvržení pracovní doby - str. 397
4.1 Základní zásady - str. 397
4.2 Maximální délka směny - str. 399
4.3 Rozvrh pracovní doby - str. 400
4.4 Pružné rozvržení pracovní doby - str. 402
4.5 Sdílené pracovní místo  - str. 408
5. Konto pracovní doby - str. 409
5.1 Pojem a podmínky - str. 409
5.2 Vyrovnávací období - str. 410
5.3 Účty při kontu pracovní doby - str. 411
5.3.1 Účet pracovní doby - str. 411
5.3.2 Účet mzdy - str. 412
5.3.3 Výše stálé mzdy  - str. 413
5.4 Vyrovnání  - str. 414
6. Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka - str. 415
6.1 Přestávka v práci na jídlo a oddech - str. 415
6.2 Přiměřená doba na oddech a jídlo - str. 419
6.3 Bezpečnostní přestávka - str. 420
6.4 Souběh přestávek - str. 421
6.5 Přestávka ke kojení - str. 421
7. Doba odpočinku  - str. 422
7.1 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami  - str. 422
7.2 Nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 424
7.3 Dny pracovního klidu  - str. 427
7.4 Den pracovního klidu u zaměstnanců v nočních směnách - str. 428
7.5 Svátky - str. 430
8. Pracovní pohotovost  - str. 432
8.1 Pojem - str. 432
8.2 Předpoklady - str. 433
8.3 Odměna za pracovní pohotovost  - str. 434
9. Práce přesčas - str. 435
9.1 Pojem  - str. 435
9.2 Podmínky pro nařízení práce přesčas - str. 437
9.3 Limity práce přesčas - str. 438
9.4 Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby - str. 439
9.5 Práce přesčas při kontu pracovní doby  - str. 440
9.6 Omezení práce přesčas ve vztahu k některým zaměstnancům  - str.  440
9.7 Zákaz práce přesčas - str. 441
10. Noční práce - str. 441
10.1 Pojem - str. 441
10.2 Zaměstnanec pracující v noci - str. 441
10.3 Omezení noční práce ve vztahu k některým zaměstnancům - str. 444
10.4 Zákaz noční práce - str. 444
11. Evidence (nejen) pracovní doby  - str. 444
11.1 Obsah - str. 444
11.2 Význam evidence - str. 446
11.3 Forma vedení evidence - str. 446
11.4 Specifika v dopravě - str. 448
12. Kontrola a postihy - str. 448
12.1 Kdo kontroluje - str. 448
12.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 448
X. Překážky v práci  - str. 452
1. Právní úprava  - str. 453
2. Obecně - str. 453
2.1 Pojem a rozdělení - str. 453
2.2 Specifika pro některé případy - str.  454
3. Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str.  455
3.1 Vymezení - str. 455
3.2 Prostoj - str. 456
3.3 Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní událost - str. 456
3.4 Jiné překážky (§ 208 ZP) - str. 457
3.5 Omezení odbytu výrobků nebo poptávky po službách - str. 458
4. Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 461
4.1 Vymezení  - str. 461
4.2 Společná pravidla  - str. 461
4.3 Důležité osobní překážky v práci - str. 462
4.3.1 Dočasná pracovní neschopnost a karanténa - str. 463
4.3.1.1 Náhrada v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti a karantény  - str. 466
4.3.1.2 Výše náhrady a její výpočet - str. 469
4.3.1.3 Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance - str. 471
4.3.2 Mateřská dovolená - str. 473
4.3.3 Rodičovská dovolená  - str. 476
4.3.4 Ošetřování dítěte nebo jiného člena domácnosti - str. 479
4.3.5 Péče o dítě - str. 480
4.3.6 Dlouhodobá péče - str. 480
4.3.7 Jiné důležité osobní překážky v práci - str. 484
4.4 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - str. 494
4.4.1 Výkon veřejné funkce - str. 495
4.4.2 Výkon občanské povinnosti  - str. 496
4.4.3 Jiné úkony v obecném zájmu - str. 497
4.4.4 Branná povinnost  - str. 503
4.4.5 Školení, jiná forma přípravy nebo studium - str. 504
5. Kontrola a postihy - str. 509
5.1 Kdo kontroluje - str. 509
5.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 509
XI. Dovolená - str. 510
1. Právní úprava - str. 511
2. Obecně - str. 511
2.1 Právo na dovolenou - str. 511
2.2 Druhy dovolené - str. 512
3. Dovolená za kalendářní rok - str. 512
3.1 Podmínky - str. 512
3.2 Délka  - str. 513
3.3 Právo na poměrnou část dovolené za kalendářní rok a její délka - str. 515
3.4 Změna délky pracovní doby v průběhu kalendářního roku - str. 519
3.5 Výkon práce pro účely dovolené - str. 523
3.5.1 Překážky v práci tz v. plně započitatelné - str. 524
3.5.2 Překážky v práci tzv. částečně započitatelné - str. 526
5. Dodatková dovolená - str. 531
5.1 Podmínky - str. 531
5.2 Délka - str. 532
6. Čerpání dovolené - str. 535
6.1 Základní pravidla - str. 535
6.2 Povinnosti zaměstnavatele - str. 537
6.3 Možnosti zaměstnavatele - str. 540
6.4 Co zaměstnavatel nesmí  - str. 542
6.5 Přerušení dovolené - str. 543
6.6 Čerpání dovolené po skončení mateřské (rodičovské) dovolené  - str. 546
7. Krácení dovolené - str. 550
7.1 Pojem a důvody - str. 550
7.2 Pravidla pro krácení dovolené - str. 551
7.3 Rozsah krácení dovolené - str. 552
8. Náhrada za dovolenou  - str. 554
8.1 Obecně - str. 554
8.2 Nevyčerpaná dovolená - str. 555
8.3 Vrácení náhrady za dovolenou - str. 555
8.3 Dovolenková pokladna - str. 556
9. Kontrola a postihy - str. 557
9.1 Kdo kontroluje - str. 557
9.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 558
XII. Kontrolní činnost v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů - str. 560
1. Právní úprava - str. 561
2. Orgány kontroly - str. 561
2.1 Obecně - str. 561
2.2 Orgány inspekce práce - str. 562
2.2.1 Státní úřad inspekce práce - str. 562
2.2.2 Oblastní inspektoráty práce - str. 562
3. Předmět kontroly - str. 563
3.1 Obecně - str. 563
3.2 Obecné vymezení působnosti - str. 564
3.3 Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy - str. 565
3.4 Případy stanovené zvláštním právním předpisem - str. 565
3.5 Spolupráce s celními úřady - str. 566
4. Kontrolované osoby - str. 567
4.1 Obecně - str. 567
4.2 Pozitivní vymezení - str. 567
4.3 Negativní vymezení  - str. 569
4.4 Podle předpisů o zaměstnanosti - str. 569
4.5 Místní příslušnost - str. 570
5. Práva a povinnosti při kontrole - str. 570
5.1 Obecně - str. 570
5.2 Práva - str. 571
5.3 Povinnosti  - str. 574
5.4 Zahájení kontroly - str. 576
5.5 Součinnost kontrolované osoby - str. 576
5.6 Protokol o kontrole - str. 577
6. Obrana proti výsledkům kontroly - str. 579
6.1 Obecně - str. 579
6.2 Forma a důvod - str. 580
6.3 Lhůta - str. 580
6.4 Výsledek námitkového řízení  - str. 580
7. Postih za nesoučinnost - str. 582
7.1 Obecně - str. 582
7.2 Subjekt - str. 583
7.3 Výše pokuty - str. 583
8. Sankce za porušení - str.  583
8.1 Obecně - str. 583
8.2 Přestupky - str. 584
8.3 Zákon o inspekci práce - str. 584
8.4 Zákon o zaměstnanosti - str. 585
8.5 Sankce a jejich výše - str. 586
8.6 Doporučení pro zaměstnavatele - str. 591
9. Informační a poradenská činnost - str. 592
9.1 Obecně - str. 592
9.2 Orgány inspekce práce - str. 592
9.3 Úřad práce - str. 593
Přílohy - str. 595
Bonbóny - str. 637

Další nabídka k tématu

Abeceda personalisty 2024

Abeceda personalisty 2024

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům ... pokračování

Cena: 769 KčKOUPIT

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.