Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání.

V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha III obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy výklad části šesté – výkon rozhodnutí, části sedmé – jiná činnost soudu a části osmé – závěrečná ustanovení.

Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromíra Jirsy. Autorský kolektiv tvoří především soudci všech stupňů soudní soustavy, jejichž pohled je obohacen pohledem advokátů.

Komentář si získal oblibu především díky praktickému výkladu, který se opírá o dlouholetou každodenní aplikaci o. s. ř. a o výběr více než 2000 judikátů. Přehlednosti výkladu napomáhá řada grafů, tabulek, příkladů a vzorových dokumentů.

autoři: Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 2. 5. 2023, 648 stran
ISBN: 978-80-7676-650-1

Cena: 1 345 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Přehled ustanovení a komentářů podle legislativní systematiky - str. 8
Přehled použitých grafů, tabulek a vzorových dokumentů - str. 12
Přehled novelizací občanského soudního řádu do 1. 1. 2023 - str. 14
Část šestá – Výkon rozhodnutí - str. 21
Hlava první – Nařízení a provedení výkonu rozhodnutí - str. 21
Předpoklady výkonu rozhodnutí - str. 21
Účastníci řízení - str. 35
Způsoby výkonu rozhodnutí - str. 43
Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí - str. 47
Prohlášení o majetku - str. 53
Nařízení výkonu rozhodnutí - str. 67
Provedení výkonu rozhodnutí - str. 97
Zastavení výkonu rozhodnutí - str. 113
Náklady výkonu rozhodnutí - str. 129
Použití ustanovení o výkonu rozhodnutí - str. 135
Hlava druhá – Srážky ze mzdy - str. 143
Rozsah srážek - str. 143
Nařízení a provádění srážek - str. 157
Odklad a zastavení výkonu rozhodnutí - str. 171
Výplata provedených srážek - str. 179
Změna plátce mzdy - str. 185
Několik plátců mzdy - str. 193
Srážky z jiných příjmů - str. 199
Hlava třetí – Přikázání pohledávky - str. 207
Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu - str. 207
Přikázání jiných peněžitých pohledávek - str. 249
Pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí - str. 267
Postižení jiných majetkových práv - str. 275
Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti - str. 279
Hlava čtvrtá – Správa nemovité věci - str. 283
Nařízení výkonu rozhodnutí - str. 283
Správa nemovité věci - str. 289
Hlava pátá – Prodej movitých věcí a nemovitých věcí - str. 297
Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí - str. 297
Prodej movitých věcí - str. 303
Soupis na místě samém - str. 309
Jiný soupis - str. 325
Další postup při prodeji movitých věcí - str. 329
Hotové peníze a cenné papíry či listiny představující právo na splacení dlužné částky - str. 355
Prodej nemovitých věcí - str. 359
Prodej spoluvlastnického podílu - str. 463
Prodej zástavy - str. 467
Hlava šestá – Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech - str. 469
Hlava sedmá – Postižení závodu - str. 477
Nařízení výkonu rozhodnutí - str. 477
Správce závodu - str. 485
Dohled soudu - str. 495
Cena závodu - str. 497
Prodej závodu - str. 501
Dražební vyhláška - str. 507
Dražební jednání - str. 515
Postižení závodu - str. 527
Rozvrh - str. 527
Zpráva o výkonu správy závodu - str. 537
Přechod práv a dluhů na vydražitele - str. 541
Oznámení jiným orgánům - str. 543
Jiné výkony rozhodnutí - str. 547
Zastavení výkonu rozhodnutí - str. 549
Postižení části závodu - str. 551
Postižení podílu spolumajitele závodu - str. 553
Prodej rodinného závodu  - str. 555
Prodej zástavy - str. 557
Hlava osmá – Uspokojení práv na nepeněžité plnění - str. 559
Návrh - str. 559
Vyklizení s náhradou - str. 569
Odebrání věci - str. 575
Rozdělení společné věci - str. 583
Provedení prací a výkonů - str. 587
Část sedmá – Jiná činnost soudu - str. 59
Část osmá – Závěrečná ustanovení - str. 603
Přechodná ustanovení - str. 603
Zmocňovací ustanovení - str. 621
Zrušovací ustanovení - str. 627
Věcný rejstřík a pomocné rejstříky - str. 631

Další nabídka k tématu

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šímová, Iveta Vankátová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Praktikum je řazeno podle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu: od nápravy vadných rozhodnutí přes nesporná řízení, ... pokračování

Cena: 460 KčKOUPIT

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Petr Vojtek, Bohuslav Petr, Kael Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha I obsahuje výklad § 1 až 250l o. s. ř., tedy ... pokračování

Cena: 3 645 KčKOUPIT

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Dita Frintová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým ... pokračování

Cena: 750 KčKOUPIT

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Jiří Remeš - C. H. Beck

V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou stránkou civilního sporného řízení je určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či advokacii, kterým publikace pomůže jednak pochopit, jednak v souladu s konkrétně citovanou ... pokračování

Cena: 890 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ... pokračování

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ... pokračování

Cena: 750 KčKOUPIT

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.