Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském i občanském životě mnohého poplatníka daně z příjmů fyzických osob. 

Mnoho poplatníků z řad fyzických osob se tak běžně setkává s nemovitými věcmi jako kupující, prodávající, pronajímatel, ubytovatel, podnikatel, běžně se nemovité věci darují či jsou předmětem dědického řízení. 
Cílem této publikace je pomoci poplatníkům fyzickým osobám zorientovat se v daňových souvislostech týkajících se nemovitých věcí včetně osvobození příjmů z jejich prodeje, obstarání bytové potřeby, správné a optimální zdanění příjmů plynoucích z nakládání s nemovitými věcmi, správné uplatnění daňových výdajů.

Text vysvětluje mnohé souvislosti spojené s pořízením a držbou nemovité věci ať už za účelem pronájmu, ubytování, podnikání či třeba jejich budoucího prodeje. Neopomíná zásahy do nemovitých věcí charakteru oprav či technického zhodnocení, tvorbu rezerv na jejich opravy. Vedle dopadů do daně z příjmů fyzických osob popisuje pro plátce daně z přidané hodnoty dopady do této daně, všímá si i splnění povinností poplatníků daně z nemovitých věcí.

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob – občané vlastnící nemovité věci, podnikatelé, pronajímatelé, ubytovatelé tak naleznou v textu publikace odpovědi na svá zjištění při zkoumání daňových povinností či přímo naleznou na své otázky odpovědi. Obsahuje tak většinu zásadních oblastí, se kterými se mohou v této problematice setkat. 
Publikace je určena všem, kteří hledají odpověď na otázku zdanění příjmů plynoucích z titulu vlastnictví nemovitých věcí.

autor: Miloslav Hnátek; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 18. 1. 2023, 212 stran
ISBN: 978-80-9073-989-5

Cena: 389 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 6
1. Vymezení pojmu nemovitá věc, nájem, podnájem - str. 8
1.1. Základní vymezení nemovité věci v občanském zákoníku - str. 8
1.2. Nemovitá věc v daňových předpisech - str. 10
1.3. Vymezení nájmu v občanském zákoníku, pacht, daňové souvislosti - str. 11
1.4. Vymezení podnájmu - str. 15
2. Nabytí nemovité věci v daňových souvislostech - str. 18
3. Prodej nemovité věci - str. 22
3.1. Osvobození příjmu z prodeje nemovité věci fyzickou osobou - str. 22
3.2. Osvobození příjmů z prodeje družstevního bytu - str. 35
3.3. Náhrada (odstupné) za uvolnění bytu a podmínky pro osvobození - str. 38
3.4. Způsob zdanění příjmů z prodeje nemovité věci a z prodeje družstevního bytu - str. 40
3.5. Oznamování osvobozených příjmů - str. 45
4. Nájem - str. 52
4.1. Zdaňování příjmů z nájmu nemovité věci - str. 52
4.2. Způsob uplatňování výdajů při nájmu - str. 56
4.2.1. Prokázané daňové výdaje spojené s nájmem - str. 57
4.2.2. Paušální výdaje - str. 63
4.3. Příjmy ze spoluvlastnictví nemovité věci - str. 65
4.4. Příjmy z nemovité věci ve společném jmění manželů - str. 67
5. Nemovitá věc sloužící podnikání fyzické osoby - str. 72
5.1. Podnikání v nemovité věci, nájem nemovité věci zařazené v obchodním majetku - str. 72
5.2. Způsob uplatňování výdajů při podnikání - str. 75
5.2.1. Prokázané daňové výdaje při podnikání v nemovité věci - str. 76
5.2.2. Paušální výdaje - str. 77
5.2.3. Paušální daň - str. 79
5.3. Srovnání zdanění příjmů z nájmu (§ 9) a příjmů z nájmu nemovité věci zahrnuté v obchodním majetku podnikatele (§ 7) - str. 85
5.4. Způsob zdanění příjmů z prodeje nemovité věci a z prodeje družstevního bytu zařazených v obchodním majetku podnikatele - str. 90
6. Nájem nemovité věci anebo poskytování ubytovací služby - str. 94
6.1. Vymezení ubytovací služby, sdílené ubytování - str. 94
6.2. Nájem anebo ubytovací služba; judikatura, kterou je dobré znát - str. 96
6.3. Daňové povinnosti ubytovatele - str. 102
7. Nemovitá věc jako hmotný majetek a jeho uplatnění v základu daně - str. 107
7.1. Vymezení hmotného majetku, nemovitý hmotný majetek - str. 107
7.2. Pořízení nemovité věci – vstupní cena pro daňové odpisování - str. 110
7.3. Odpisování nemovitých věcí - str. 114
7.4. Opravy a technické zhodnocení nemovité věci - str. 123
7.5. Tvorba daňových rezerv na opravy - str. 130
8. Daňová ztráta z pronájmu nebo z podnikání a její uplatnění - str. 135
9. Úroky z úvěru na financování bytových potřeb jako nezdanitelná část základu daně - str. 139
10. Darování a dědění nemovité věci - str. 153
10.1. Darování a dědění v občanském zákoníku - str. 153
10.2. Darování a dědění nemovité věci a daň z příjmů fyzických osob - str. 156
10.3. Zhodnocení daňových souvislostí darování nebo dědění nemovité věci - str. 160
10.4. Darovaná nebo děděná nemovitá věc v podnikání nebo pronajímaná - str. 163
10.5. Zdaňování příjmů z prodeje nemovité věci nabyté darem nebo děděním - str. 165
11. Daň z přidané hodnoty - str. 171
12. Daň z nemovitých věcí - str. 191
13. Povinnosti poplatníka v souvislosti se zdanitelnými příjmy z nemovité věci - str. 199
13.1. Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 199
13.2. Placení záloh na daň z příjmů fyzických osob - str. 204
13.3. Správa daní – registrace, elektronická podání, portál moje daně, sankce - str. 206

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

ÚZ č. 1561 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z hazardních her

ÚZ č. 1561 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z hazardních her

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se zásadně mění všechny zákony obsažené v této publikaci: zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o dani silniční a zákon o dani z hazardních her. Publikace obsahuje také příslušné prováděcí ... pokračování

Cena: 87 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.