Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Lesní zákon, 2. vydání - Komentář

Lesní zákon, 2. vydání - Komentář

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), je základním předpisem, který upravuje hospodaření a ochranu lesů v České republice. Druhé vydání komentáře k lesnímu zákonu v sobě zahrnuje jednak důležité novely samotného předpisu, ale zároveň reaguje na novely významných předpisů jako je např. správní řád nebo přestupkový zákon. Komentář obsahuje i související judikaturu a stanoviska státní správy lesů, včetně stanovisek Ministerstva zemědělství.

Publikace se může stát platnou praktickou pomůckou jak pro vlastníky lesů, tak i pro odborné instituce a úředníky státní správy.

autor: Petr Dvořák; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 22. 11. 2022, 228 stran
ISBN: 978-80-7676-526-9

Cena: 510 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva k druhému doplněnému vydání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX
Seznam použitých zkratek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
§ 1–59 Část první Zákon o lesích - str. 1
§ 1–10 Hlava první Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Účel zákona - str. 1
§ 2 Vymezení pojmů - str. 3
§ 3 Pozemky určené k plnění funkcí lesa - str. 5
§ 4 Nakládání s lesy ve vlastnictví státu - str. 13
§ 5 Zákaz nájmu a podnájmu - str. 20
§ 6 Kategorie lesů - str. 21
§ 7 Lesy ochranné - str. 23
§ 8 Lesy zvláštního určení - str. 24
§ 9 Lesy hospodářské - str. 26
§ 10 Lesy pod vlivem imisí - str. 26
§ 11–18 Hlava druhá Zachování lesů - str. 28
§ 11 Základní povinnosti - str. 28
§ 12 Evidence a dělení pozemků - str. 30
§ 13 Obsah a základní povinnosti - str. 34
§ 14 Zpracování a projednání návrhů dokumentací - str. 39
§ 15 Obecné zásady - str. 46
§ 16 Řízení o odnětí nebo o omezení - str. 48
§ 17 Poplatek za odnětí - str. 53
§ 18 Splatnost poplatku - str. 57
§ 19–22 Hlava třetí Obecné užívání lesů - str. 58
§ 19 Užívání lesů - str. 58
§ 20 Zákaz některých činností v lesích - str. 64
§ 21 Náhrady za poškozování lesa - str. 77
§ 22 Bezpečnost osob a majetku - str. 79
§ 23–28b Hlava čtvrtá Předpoklady trvale udržitelného hospodaření v lese - str. 86
§ 23 Oblastní plány rozvoje lesů - str. 86
§ 24 Lesní hospodářské plány - str. 89
§ 25 Lesní hospodářské osnovy - str. 93
§ 26 Zpracování plánů a osnov - str. 96
§ 27 Schvalování a změny plánů - str. 97
§ 28 Inventarizace lesů - str. 103
§ 28a Pověřená osoba - str. 104
§ 28b Zrušení pověření - str. 105
§ 29–40 Hlava pátá Hospodaření v lesích - str. 107
§ 29 Reprodukční materiál lesních dřevin - str. 107
§ 30 zrušen - str. 111
§ 31 Obnova a výchova lesních porostů - str. 111
§ 32 Ochrana lesa - str. 116
§ 33 Těžba dříví - str. 122
§ 34 Lesní doprava - str. 128
§ 35 Meliorace a hrazení bystřin v lesích - str. 130
§ 36 Hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení - str. 132
§ 37 Odborný lesní hospodář - str. 136
§ 38 Lesní stráž - str. 142
§ 39 Práva a povinnosti lesní stráže - str. 146
§ 39a Odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem funkce lesní stráže - str. 150
§ 40 Lesní hospodářská evidence - str. 151
§ 41–45 Hlava šestá Licence - str. 154
§ 41 Obecné podmínky pro udělení licence - str. 154
§ 42 Zvláštní podmínky pro udělení licence - str. 155
§ 43 Překážky pro udělení licence - str. 157
§ 44 Rozhodnutí o licenci - str. 159
§ 45 Odnětí a zánik licence - str. 162
§ 46 Hlava sedmá Podpora hospodaření v lesích - str. 165
§ 46 Podpora hospodaření v lesích - str. 165
§ 47–52 Hlava osmá Státní správa lesů - str. 171
§ 47 Orgány státní správy - str. 171
§ 48 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností - str. 174
§ 48a Kraj - str. 175
§ 49 Ministerstvo - str. 177
§ 50 Vrchní státní dozor - str. 180
§ 51 Dozor - str. 182
§ 51a Odchylná opatření v případech mimořádných situací - str. 183
§ 52 Povinnosti odborných lesních pracovníků - str. 185
§ 53–57 Hlava devátá Přestupky - str. 187
§ 53 Přestupky fyzických osob - str. 187
§ 54 Pokuty za jiné správní delikty - str. 188
§ 55 zrušen - str. 191
§ 56 Společná ustanovení k přestupkům - str. 191
§ 57 Nezbytná opatření - str. 195
§ 58–59 Hlava desátá Ustanovení společná a přechodná - str. 196
§ 58 Ustanovení společná - str. 196
§ 58a Přenesená působnost obce a kraje - str. 198
§ 59 Ustanovení přechodná - str. 199
§ 60 Část druhá Změna zákona české národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy české republiky, ve znění pozdějších předpisů - str. 203
§ 60 Změna zákona č. 2/1969 Sb. - str. 203
§ 61 Část třetí Změna a doplnění zákona české národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - str. 204
§ 61 Změna a doplnění zák. č. 114/1992 Sb. - str. 204
§ 62 Část čtvrtá Změna a doplnění zákona č. 23/1962 Sb.,  o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů - str.  205
§ 62 Změna a doplnění zák. č. 23/1962 Sb. - str. 205
§ 63 Část pátá Zrušena - str. 206
§ 63 zrušen - str. 206
§ 64–65 Část šestá - str. 207
§ 64 Zrušovací ustanovení - str. 207
§ 65 Účinnost - str. 207
Vybraná ustanovení novel - str. 209
Příloha: Výpočet poplatku za odnětí lesních pozemků - str. 210
Seznam prováděcích předpisů k zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - str. 212
Slovo o autorovi - str. 213

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů rozdělených do kapitol: zemědělství, vinohradnictví a vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství a ochrana zvířat. Od minulého vydání se změnilo 16 zákonů. ... pokračování

Cena: 323 KčKOUPIT

Lesní zákon. Komentář

Lesní zákon. Komentář

Martin Flora, Jiří Staněk, Ivana Průchová - C. H. Beck

Lesní zákon je právním předpisem určujícím základní pravidla chování na více než třetině našeho území. Právě takovou jeho část zaujímají lesy. Za 26 let platnosti byly k zákonu publikovány pouze dva komentáře, přičemž od vydání posledního z nich uplynulo již 12 let. Od té doby byl ... pokračování

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.