Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Katastrální zákon - Praktický komentář

Katastrální zákon - Praktický komentář

Řadu praktických komentářů Wolters Kluwer doplňuje komentář zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nabyl účinnosti 1. 1. 2014.
Autoři stručnou a srozumitelnou formou komentují jednotlivá ustanovení zákona, upozorňují na podstatné změny, k nimž v oblasti katastru nemovitostí došlo (posílení zásady materiální publicity a ochrany dobré víry v souvislosti s vkladem do katastru nemovitostí, znovuzavedení zásady superficies solo cedit, a tím i práva stavby jako zákonné výjimky z této zásady či rozšíření okruhu skutečností zapisovaných poznámkou do katastru se speciální úpravou pro poznámky spornosti). V komentáři autoři odkazují na relevantní judikaturu a připojují tam, kde je to vhodné, praktické příklady a doporučení pro praxi.

Právní stav publikace je k 1. 9. 2018.

Autorský kolektiv tvoří: JUDr. Daniela Šustrová, LL.M., ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu; Mgr. Petr Borovička, vrchní inspektor oddělení kontroly a dohledu ČÚZK; Ing. Bc. Jaroslav Holý, vedoucí oddělení metodiky a kontroly Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu


autoři: Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 4. 12. 2018, 368 stran
ISBN: 978-80-7598-152-3

Cena: 695 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace


Seznam použitých zkratek - str. IX
Úvod - str. XIII
ZÁKON č. 256/2013 Sb., O KATASTRU NEMOVITOSTÍ (KATASTRÁLNÍ ZÁKON)
Část první Obecná ustanovení - str. 1
§ 1 Katastr nemovitostí  - str. 1
§ 2 Vymezení pojmů - str. 3
§ 3 Předmět evidence  - str.  21
§ 4 Obsah katastru - str. 28
§ 5 Katastrální operát - str. 40
Část druhá Zápis práv do katastru - str. 53
§ 6 Zápis práv do katastru - str. 53
§ 7 Forma podkladů pro zápis práv - str. 54
§ 8 Označování nemovitostí v listinách - str. 59
§ 9 Plomba a její vyznačení - str. 64
§ 10 Právní účinky zápisu - str. 66
§ 11 Práva zapisovaná vkladem - str. 67
§ 12 Rozhodnutí o povolení vkladu - str. 141
§ 13 Definice účastníka vkladového řízení - str. 142
§ 14 Návrh na vklad a zahájení řízení - str. 144
§ 15 Přílohy návrhu na vklad - str. 148
§ 16 Informace o plombě, dispozice s návrhem - str. 153
§ 17 Vkladový test - str. 155
§ 18 Rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení nebo o zamítnutí vkladu - str. 164
§ 19 Zápis záznamem - str. 168
§ 20 Kdo podává návrh na záznam a jaké jsou přílohy - str. 170
§ 21 Záznamový test - str. 171
§ 22 Zápis poznámky - str.  174
§ 23 Poznámka k nemovitosti - str.  176
§ 24 Poznámka spornosti zápisu - str. 198
§ 25 Poznámka k osobě - str. 204
§ 26 Přiměřené použití ustanovení o záznamu pro zápis a výmaz poznámky - str. 209
§ 27 Výmaz poznámky - str. 211
Část třetí Správa katastru - str.  213
§ 28 Postup při zápisu jiných údajů a označování nemovitostí v listinách - str. 213
§ 29 Změny katastrálních území - str. 215
§ 30 Zápis staveb - str. 218
§ 31 Podklady pro zápis jiných údajů - str. 222
§ 32 Přejímání údajů z jiných informačních systémů - str. 225
§ 33 Lhůty pro zápis do katastru - str. 230
§ 34 Ukládání úplného znění prohlášení vlastníka domu a dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti - str. 232
§ 35 Revize údajů katastru - str. 233
§ 36 Oprava chyby v katastrálním operátu - str. 237
§ 37 Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných - str. 261
§ 38 Povinnosti obcí - str. 265
§ 39 Povinnosti orgánů veřejné moci - str. 267
§ 40 Obnova katastrálního operátu - str. 270
§ 41 Obnova katastrálního operátu novým mapováním - str. 274
§ 42 Zjišťování průběhu hranic - str. 275
§ 43 Obnova katastrálního operátu přepracováním - str. 277
§ 44 Využití výsledků komplexních a jednoduchých pozemkových úprav při obnově operátu - str. 278
§ 45 Vyložení katastrálního operátu k nahlédnutí - str. 280
§ 46 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - str. 285
§ 47 Zeměměřické činnosti pro účely katastru, geometrický základ zeměměřických činností - str. 286
§ 48 Geometrický plán - str. 288
§ 49 Vytyčování hranic pozemků - str. 294
§ 50 Změna údajů o geometrickém a polohovém určení - str. 297
§ 51 Závaznost údajů katastru - str. 299
§ 52 Veřejnost katastru - str. 300
§ 53 Užití a šíření údajů katastru - str. 306
§ 54 Osobní údaje evidované v katastru - str. 307
§ 55 Poskytování údajů z katastru - str. 309
§ 56 Czech POINT - str. 322
Část čtvrtá Přestupky - str. 325
§ 57 Přestupky na úseku katastru - str. 325
§ 58 zrušen - str. 329
§ 59 Určení věcné příslušnosti k projednávání přestupků podle katastrálního zákona - str. 330
Část pátá Společná, přechodná a závěrečná ustanovení  - str. 331
§ 60 Ukládání písemností do sbírky listin - str. 331
§ 61 Vstup na pozemky - str. 332
§ 62 Zjednodušená evidence, stará zástavní práva - str. 333
§ 63 Přechodná ustanovení - str. 335
§ 64 Neurčitě označený vlastník nebo jiný oprávněný - str. 338
§ 65 Odstraňování zápisů s neurčitě identifikovanými subjekty z evidence katastru - str. 339
§ 66 Zmocnění k vydání prováděcích vyhlášek - str. 341
§ 67 Zrušovací ustanovení - str. 343
§ 68 Účinnost - str. 346
Seznam použité literatury - str. 347
Slovo o autorech - str. 348
Věcný rejstřík - str. 349

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1598 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1598 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K větším změnám dochází od 1. 7. 2024 zejména ... pokračování

Cena: 199 KčKOUPIT

Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

Daniela Šustrová - C. H. Beck

Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou katastru nemovitostí aktuálně a v souvislostech. Ačkoliv je katastrální zákon předpisem veřejného práva, katastrální materie má velký přesah do dalších oborů práva, a to nejen veřejného, ale také soukromého. Smyslem publikace ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Jan Pavelec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zápisy práv do katastru nemovitostí obsahuje podrobný výklad jednotlivých typů věcných práv k nemovitostem, a to optikou katastrálního úřadu. Výkladu věcných práv proto předchází podrobný výklad procesních aspektů vkladového řízení a meritorního přezkumu doručených ... pokračování

Cena: 1 870 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.