Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Katalog prací ve veřejných službách a správě, katalog správních činností 2023

Katalog prací ve veřejných službách a správě, katalog správních činností 2023

Po dosti dlouhé době se v rukou zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě a služebních úřadů ocitá publikace s ustanoveními upravujícími poskytování platu podle stavu platného k 1. 1. 2023, se zařazením všech prací a správních činností vykonávaných zaměstnanci a státními zaměstnanci do platových tříd, a poskytující další praktickou pomoc a orientaci formou komentářů k problematickým postupům při zařazování zaměstnanců nebo služebních míst do platových tříd.

Katalog prací pro rok 2023
V publikaci se odráží změny, ke kterým došlo podle novel nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády o katalogu správních činností ve výkonu prací a správních činností od předchozího vydání publikace. Do knihy je tedy zahrnuta poslední úprava účinná od 1. 1. 2023.

Přehled změn v aktuálním znění katalogu prací
V katalogu prací ve veřejných službách a správě se například zcela nově zařazují práce do platových tříd týkající se oblasti nakládání s energiemi, nejnáročnější práce při výkonu veřejného opatrovnictví, v řízení o přestupcích a při poskytování sociálních služeb. Významná úprava pro zařazování vedoucích zaměstnanců v pozici statutárních orgánů byla provedena v povolání Koordinační, projektový a programový pracovník. Nejrozsáhlejší změnu představuje úprava příkladů prací v dílu 2.19 Zdravotnictví, který byl kompletně nahrazen. V katalogu správních činností se například nově doplňují správní činnosti týkající se oblasti sociální práce na úřadech práce, veterinární péče a krizového řízení. Nově se specifikují správní činnosti v oblasti azylové a migrační politiky. Dále byla provedena úprava příkladů správních činností týkající se jaderné bezpečnosti. V zájmu zvýšení určitosti při přidělování kódů ISCO-CZ v rámci poskytování údajů do informačního sytému o platech se tento kód nově uvádí u jednotlivých příkladů prací.

Obsahuje i výňatky ze související legislativy
Pro úplnost publikace obsahuje části zákonů a prováděcí právní předpisy, které upravují nebo mají bezprostřední vliv na platové poměry zaměstnanců a státních zaměstnanců.

autor: Ing. Ivan Tomší; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 23. 3. 2023, 760 stran
ISBN: 978-80-7554-387-5

Cena: 699 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 19
Část první – Zařazování zaměstnanců do platových tříd
Oddíl A – Zařazování zaměstnanců do platových tříd – obecná východiska a právní předpisy
1. Diferenciace platu podle složitosti, odpovědnosti  a namáhavosti práce - str. 26
2. Platové třídy - str. 30
3. Katalog prací ve veřejných službách a správě - str. 31
4. Zařazování do platových tříd podle zákoníku práce - str. 32
4.1 Plat v zákoníku práce (výňatky) - str. 32
4.2 Další ustanovení zákoníku práce o platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost (výňatky) - str. 44
4.3 Plat v některých souvisejících ustanoveních zákoníku práce - str. 51
5. Zařazování do platových tříd v prováděcích právních předpisech - str. 60
6. Zařazování prací do platových tříd - str. 77
7. Zařazování zaměstnanců do platových tříd zaměstnavatelem - str. 79
Oddíl B – Katalog prací
1. část - str. 86
Díl 1.01 Práce ve správě organizace - str. 86
1.01.01 Administrativní a spisový pracovník 1–11 - str. 86
1.01.02 Sekretář  4–6 - str. 89
1.01.03 Asistent  7–13 - str. 89
1.01.04 Referent majetkové správy  4–12 - str. 91
1.01.05 Referent zahraničních vztahů  6–8, 10 - str. 93
1.01.06 Pracovník vztahů k veřejnosti  3–13 - str. 94
1.01.07 Organizační pracovník  6–12 - str. 97
1.01.08 Kontrolor  7–13 - str. . 98
1.01.09 Interní auditor  10–13 - str. 100
1.01.10 Manažer kvality  8–14 - str. 101
1.01.11 Bezpečnostní referent  6–12 - str. 103
1.01.12 Koordinační, projektový a programový pracovník 8–13 - str. 105
1.01.13 Referent fondů Evropské unie a ekonomické spolupráce se zahraničím  10–14 - str. 109
1.01.14 Statistik 4–12 - str. 113
Díl 1.02 Personalistické, ekonomické a obchodní práce - str. 115
1.02.01 Personalista  7–13 - str. 115
1.02.02 Mzdový účetní 7–10 - str. 117
1.02.03 Účetní 6–12 - str. 118
1.02.04 Rozpočtář  7–12 - str. 121
1.02.05 Finanční referent  7–12  - str. 122
1.02.06 Pokladník  4–7 - str. 124
1.02.07 Obchodní referent  7–12  - str. 124
1.02.08 Zásobovač 7–9 - str. 125
1.02.09 Propagační referent 7–9 - str. 125
Díl 1.03 Informační a komunikační technologie - str. 126
1.03.01 Programátor 8–12 - str. 126
1.03.02 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací)  8–13 - str. 127
1.03.03 Systémový inženýr 11–13 - str. 129
1.03.04 Projektant informačních a komunikačních systémů 11–14 - str. 129
1.03.05 Správce operačního systému 11–13 - str. 130
1.03.06 Analytik informačních a komunikačních technologií  10–13 - str. 131
1.03.07 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky  13, 14 - str. 132
1.03.08 Operátor informačních a komunikačních technologií  5–9 - str. 132
Díl 1.04 Provozně-technické práce - str. 134
1.04.01 Technolog  7–12 - str. 134
1.04.02 Investiční referent 9–13 - str. 136
1.04.03 Mistr  8–11 - str. 137
1.04.04 Dispečer  8–10 - str. 138
1.04.05 Zkušební technik  8–10 - str. 139
1.04.06 Metrolog  8–11 - str. 140
1.04.07 Revizní technik  8, 9 - str. 140
1.04.08 Technický pracovník  7–12 - str. 140
1.04.09 Pracovník kryptografické ochrany  8–13 - str. .146
1.04.10 Balistik  8–10 - str. 147
1.04.11 Dopravní referent  6–10 - str. 147
1.04.12 Projektant, konstruktér 7–13 - str. 148
1.04.13 Architekt (urbanista)  10–14 - str. 151
1.04.14 Zahradní architekt  7–12 - str. 152
Díl 1.05 Společné specializované práce - str. 153
1.05.01 Psycholog  10–13 - str. 153
1.05.02 Laborant  2–9 - str. 154
1.05.03 Přírodovědní analytik–diagnostik  10–13 - str. 156
1.05.04 Kaplan 11–13 - str. 158
1.05.05 Pečující osoba v dětské skupině 6–9 - str. 159
Díl 1.06 Společné provozní, výrobní a řemeslné práce - str. 160
1.06.01 Domovník  2–4 - str. 160
1.06.02 Posel  1, 2 - str. 160
1.06.03 Rozmnožovač  1–4 - str. 160
1.06.04 Skladník  2–6 - str. 161
1.06.05 Strojník–topič 2–7 - str. 162
1.06.06 Uklízeč  1–4 - str. 164
1.06.07 Vážný  1, 2 - str. 165
1.06.08 Vrátný  1–3 - str. 165
1.06.09 Řidič motorových vozidel  4–7 - str. 165
1.06.10 Manipulační dělník  1–3 - str. 166
1.06.11 Bezpečnostní pracovník  4–7 - str. 167
1.06.12 Telefonista  2, 3, 5–7 - str. 167
2. část - str.  169
Díl 2.01 Doprava - str. 169
2.01.01 Dělník v dopravě  2–3 - str. 169
2.01.02 Silničář  3–7 - str. 169
2.01.03 Letecký mechanik  4–9 - str. 170
2.01.04 Mechanik letadlových přístrojů  4–8 - str. 171
2.01.05 Řidič motorových vozíků  2, 3 - str.  172
2.01.06 Strojvedoucí  5–7 - str. 173
2.01.07 Traťový dělník 2–4 - str. 173
2.01.08 Traťový strojník  4–7 - str. 173
2.01.09 Posunovač  5–6 - str. 174
2.01.10 Řídící letového provozu  7, 8, 10–12 - str. 174
2.01.11 Letecký technik 9–12 - str. 175
2.01.12 Pracovník letištního, letištního provozního a radiotechnického zabezpečení 7–12 - str. 176
2.01.13 Palubní průvodčí  7, 8 - str. 178
2.01.14 Velitel letadla, pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr, palubní operátor, palubní technik  8–14 - str. 178
2.01.15 Vůdce plavidla . 6–7 - str. 179
Díl 2.02 Justice - str. 180
2.02.01 Justiční pracovník  7 –14 180
2.02.02 Pracovník odborného zacházení ve vězeňství 9 –13 - str. 183
2.02.03 Referent správy vězeňství  8 –14 - str. 187
Díl 2.03 Knihovnictví, archivnictví - str. 189
2.03.01 Knihovník  6 –14 - str. 189
2.03.02 Archivář  5 –13 - str. 192
Díl 2.04 Kultura - str. 195
2.04.01 Archeolog  9 –14 - str. 195
2.04.02 Památkář  9 –14 - str. 196
2.04.03 Správce památkových objektů (kastelán)  8 –12 - str. 197
2.04.04 Správce depozitáře 8 –10 - str. 198
2.04.05 Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů  9 –13 - str. 199
2.04.06 Preparátor  7 –12 - str.  200
2.04.07 Dokumentátor  6 –12 - str. 201
2.04.08 Restaurátor 8 –14 - str. 202
2.04.09 Průvodce  4 –8 - str. 203
2.04.10 Konzervátor  7 –12 - str. 204
2.04.11 Výstavář 7 –12 - str. 205
2.04.12 Promítač  3 –5, 7 - str. 206
2.04.13 Archeologický dělník 3, 4 - str. 206
2.04.14 Zřízenec v kulturních zařízeních  2 –4 - str. 206
2.04.15 Maskér–umělecký maskér  7 –9 - str. 207
2.04.16 Vlásenkář  5 –7 - str. 207
2.04.17 Šperkař (desinatér)  6, 7 - str. 207
2.04.18 Modistka–čepičářka  4 –6 - str. 207
2.04.19 Aranžér–výtvarník  7, 8 - str. 208
2.04.20 Mechanik jevištní technologie  8 - str. 208
2.04.21 Garderobiér  4, 5 - str. 208
2.04.22 Krejčí scénických kostýmů a krojů  6 –8 - str. 209
2.04.23 Obuvník scénické a krojové obuvi  6 –8 - str. 209
2.04.24 Rekvizitář  3 –5 - str. 209
2.04.25 Modelář výstavních modelů  4 –8 - str. 210
2.04.26 Umělecký čalouník a dekoratér  6 –8 - str. 211
2.04.27 Umělecký kovář a zámečník  5 –9 - str. 211
2.04.28 Umělecký malíř  6 –8 - str. 212
2.04.29 Umělecký štukatér a kašér  5 –9 - str. 213
2.04.30 Umělecký truhlář  6 –9 - str. 214
2.04.31 Výrobce v lidové umělecké výrobě  4 –7 - str. 215
2.04.32 Edukátor v kultuře  8 –12 - str. 215
2.04.33 Registrátor specialista 10 –12 - str. 217
Díl 2.05 Obchodní provoz  219
2.05.01 Cukrář–moučníkář  4 –6 - str. 219
2.05.02 Kuchař  3 –7 - str. 219
2.05.03 Číšník  2 –6 - str. 220
2.05.04 Prodavač  2 –5 - str. 221
2.05.05 Pracovník obchodního provozu  1 –6 - str. 222
2.05.06 Provozář  4 –9  - str. 223
Díl 2.06 Polygrafie - str. 225
2.06.01 Dělník v tiskárně  3, 4 - str. 225
2.06.02 Knihař  5 –8 - str. 225
2.06.03 Sazeč  4 –9 - str. 225
2.06.04 Tiskař  4 –9 - str. 227
2.06.05 Montážník v polygrafii  5 –7 - str. 227
2.06.06 Reprodukční fotograf  6 –8 - str.  228
2.06.07 Grafik  9 –13 - str. 229
Díl 2.07 Publicistika - str. 230
2.07.01 Technický redaktor  9, 10 - str. 230
2.07.02 Redaktor, novinář  9 –12 - str. 230
2.07.03 Tlumočník–překladatel  10 –12 - str. 231
2.07.04 Tlumočník českého znakového jazyka . 10 –13 - str. 231
2.07.05 Přepisovatel pro neslyšící 9 –11 - str. 232
Díl 2.08 Sociální práce a sociální služby - str. 233
2.08.01 Pracovník v sociálních službách  4 –9 - str. 233
2.08.02 Sociální pracovník  10 –13 - str. 236
Díl 2.09 Sport - str. 239
2.09.01 Instruktor sportu  11 –14 - str. 239
2.09.02 Trenér  10 –13 - str. 239
2.09.03 Servisní pracovník sportu, specialista  9 - str. 240
Díl 2.10 Státní správa a samospráva - str. 241
2.10.01 Referent společné státní správy a samosprávy  4 –16 - str. 241
2.10.02 Referent fiskální politiky, rozpočtu a financování 8 –14 - str. 256
2.10.03 Referent mimosoudního řešení sporů na finančním trhu  11 –14 - str. 258
2.10.04 Referent finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků  10 –12 - str. 259
2.10.05 Referent správy cen  8 –12 - str. 260
2.10.06 Referent správy daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění 6 –14 - str. 260
2.10.07 Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků  9 –15 - str. 262
2.10.08 Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů 9 –15 - str. 264
2.10.09 Referent školství, výchovy a vzdělávání 8 –11, 13, 14 - str. 266
2.10.10 Referent pro mládež, tělovýchovu a sport  9 –13 - str. 267
2.10.11 Referent správy výzkumu a vývoje 11 –15 - str. 268
2.10.12 Referent správy kultury a ochrany památkového fondu 6 –12 - str. 268
2.10.13 Referent sociálních věcí  6, 8 –13 - str. 270
2.10.14 Referent správy zdravotnictví  6 –12 - str. .273
2.10.15 Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu  6 –11, 14, 15 - str. 275
2.10.16 Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby 8 –13 - str. 277
2.10.17 Referent správy průmyslu a obchodu 6 –15 - str. 279
2.10.18 Referent živnostenského úřadu  7 –12 - str. 281
2.10.19 Referent správy místního rozvoje  10 –15 - str. 282
2.10.20 Referent územního plánování a stavebního řádu  8 –15 - str. 284
 2.10.21 Referent pro zemědělství, potravinářský průmysl a lesní a vodní hospodářství  7 –13 - str. 285
2.10.22 Referent bezpečnosti státu  6 –15 - str. 288
2.10.23 Referent společných činností dopravní soustavy státu  10 –15 - str. 296
2.10.24 Referent pro dráhy a drážní dopravu 9 –12 - str. 298
2.10.25 Referent pro silniční a městskou dopravu  8 –13 - str. 299
2.10.26 Referent pro civilní letectví  10 –12 - str. 301
2.10.27 Referent pro vnitrozemskou plavbu a vodní cesty 10 –13 - str. 302
2.10.28 Referent pro pozemní komunikace  9 –13 - str. 302
2.10.29 Referent rozvoje systému veřejné správy  10 –13 - str. 303
2.10.30 Referent životního prostředí  6 –12 - str. 304
2.10.31 Referent odborného zabezpečení činnosti vlády 10 –14 - str. 307
2.10.32 Referent informačních systémů veřejné správy  6 –13 - str. 308
2.10.33 Referent rozvoje územních samosprávných celků  9 –14 - str. 310
2.10.34 Referent správy osobních údajů  10 –13 - str. 311
2.10.35 Pracovník informačního centra 8 –11 - str. 313
2.10.36 Kontrolor Nejvyššího kontrolního úřadu  12 –15 - str. 314
Díl 2.11 Stavebnictví  - str. 316
2.11.01 Stavební dělník  2 –4 - str. 316
2.11.02 Stavební strojník  4 –6 - str. 316
2.11.03 Tesař  4 –8 - str. 317
2.11.04 Zedník  4 –8 - str. 319
2.11.05 Instalatér–topenář  5 –7 - str. 320
2.11.06 Podlahář  3, 4 - str. 321
2.11.07 Pokrývač  4 –6 - str. 321
2.11.08 Klempíř 4 –7 - str. 321
2.11.09 Dlaždič–asfaltér  3 –6 - str. 322
Díl 2.12 Strojírenství - str. 323
2.12.01 Automechanik  4 –7 - str. 323
2.12.02 Brusič kovů 4 –7 - str. 324
2.12.03 Dělník ve výrobě akumulátorů  3, 4 - str. 325
2.12.04 Elektromechanik  4 –8 - str. 325
2.12.05 Provozní elektrikář  5 –7 - str. 326
2.12.06 Frézař  3 –8 - str. 327
2.12.07 Galvanizér 3 –6 - str. 328
2.12.08 Zámečník  4 –8 - str. 329
2.12.09 Lakýrník  3 –6 - str. 330
2.12.10 Mechanik  4 –8 - str. 331
2.12.11 Mechanik elektronických zařízení  4 –8 - str. 331
2.12.12 Mechanik měřicích a regulačních zařízení 4 –7 - str. 333
2.12.13 Mechanik optických přístrojů  3 –5, 7, 8 - str. 333
2.12.14 Modelář  5 –7 - str. 334
2.12.15 Montér potrubář  4 –6 - str. 335
2.12.16 Nástrojař  4 –8 - str. 335
2.12.17 Puškař  5 –8 - str. 336
2.12.18 Dělmistr  4 –7 - str. 337
2.12.19 Zbrojíř 4 –7 - str. 338
2.12.20 Rytec kovů 4 –8 - str. 339
2.12.21 Strojní zámečník  3 –6 - str. 340
2.12.22 Soustružník kovů 3 –8 - str. 341
2.12.23 Svářeč kovů  3 –7 - str. 343
2.12.24 Karosář  5 –7 - str. 344
Díl 2.13 Telekomunikace–spoje - str. 345
2.13.01 Mechanik radiotelekomunikačních zařízení 4 –8 - str. 345
2.13.02 Mechanik spojovacích zařízení 5 –8 - str. 345
2.13.03 Montér anténních zařízení 5 –8 - str. 346
2.13.04 Montér kabelových telekomunikačních sítí  5 –8 - str. 347
Díl 2.14 Umění a umělecká realizace - str. 349
2.14.01 Dramaturg  11 –13 - str. 349
2.14.02 Režisér, asistent režie  8 –14 - str. 349
2.14.03 Choreograf, asistent choreografa  9 –14 - str. 350
2.14.04 Baletní mistr 10, 11 - str. 351
2.14.05 Sbormistr 11 –13 - str. 351
2.14.06 Dirigent, asistent dirigenta  8 –14 - str. 352
2.14.07 Scénograf 13 - str. 353
2.14.08 Herec, herec s loutkou  10 –13 - str. 353
2.14.09 Člen orchestru, sboru, souboru  8, 10 –13 - str. 353
2.14.10 Sólista  10 –13 - str. 354
2.14.11 Korepetitor  9, 10 - str. 354
2.14.12 Lektor dramaturgie  9 - str. 355
2.14.13 Taneční, hlasový pedagog  10 - str. 355
2.14.14 Koncertní mistr  12 –14 - str. 355
2.14.15 Nápověda  4 –6 - str. 356
2.14.16 Specialista titulkovacího zařízení  8 - str. 356
2.14.17 Inspicient  5 –7  - str. 356
2.14.18 Zvukař, mistr zvuku  6 –9 - str. 356
2.14.19 Osvětlovač, mistr osvětlení  6 –9 - str. 357
2.14.20 Specialista videozáznamu  6, 7, 9, 10 - str. 358
2.14.21 Produkční, programový a kulturně-výchovný pracovník  5 –12 - str. 358
2.14.22 Tajemník uměleckého provozu  9 –12 - str. 360
2.14.23 Pracovník techniky scény a orchestru  3 –7 - str. 361
Díl 2.15 Výzkum a vývoj - str. 362
2.15.01 Výzkumný a vývojový pracovník  12 –16 - str. 362
Díl 2.16 Výchova a vzdělávání - str. 364
2.16.01 Učitel  8 –14 - str. 364
2.16.02 Vychovatel  8 –12 - str. 368
2.16.03 Speciální pedagog  11 –13 - str. 372
2.16.04 Pedagog volného času 8 –13 - str. 373
2.16.05 Asistent pedagoga  4 –9 - str. 375
2.16.06 Akademický pracovník  12 –15 - str. 376
2.16.07 Metodik pro vzdělávání  12 - str. 377
2.16.08 Lektor–instruktor  6 –12 - str. 377
Díl 2.17 Zeměměřictví - str. 381
2.17.01 Figurant 1 –3 - str. 381
2.17.02 Kartograf  7 –11 - str. 381
2.17.03 Geograf  8 –12 - str. 382
2.17.04 Geodet  7 –11 - str. 383
Díl 2.18 Zemědělství 384
2.18.01 Chovatel, instruktor a metodik výcviku služebních zvířat  5 –11 - str. 384
2.18.02 Chovatel zvířat 3 –7 - str. 384
2.18.03 Kočí 4, 5 - str. 386
2.18.04 Opravář zemědělských strojů 3 –7 - str. 386
2.18.05 Traktorista–mechanizátor  4 –7 - str. 387
2.18.06 Kovář–podkovář  6, 7 - str. 388
2.18.07 Zahradník  4 –7 - str. 388
2.18.08 Pěstitel plodin  2 –7 - str.  389
2.18.09 Lesník  2 –7 - str. 389
2.18.10 Lesní  7 –9 - str. 391
2.18.11 Polesný  10, 11 - str. 391
2.18.12 Revírník 10 - str. 392
2.18.13 Lesní správce 11, 12 - str. 392
2.18.14 Veterinární technik 8, 9 - str. 392
2.18.15 Veterinární lékař  11 –14 - str. 393
2.18.16 Zoolog  9 –13 - str. 393
2.18.17 Řezník  5, 6 - str. 394
Díl 2.19 Zdravotnictví - str. 395
2.19.01 Sanitář  3 –5 - str. 395
2.19.02 Autoptický laborant  5 - str. 395
2.19.03 Řidič zdravotnické dopravní služby, Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby  5 –8 - str. 395
2.19.04 Zubní instrumentářka  5, 6 - str. 396
2.19.05 Masér ve zdravotnictví, Masér nevidomý a slabozraký ve zdravotnictví  5 - str. 396
2.19.06 Ošetřovatel  5 –7 - str. 396
2.19.07 Dezinfektor 5 - str. 397
2.19.08 Asistent zubního technika 7, 8 - str. 397
2.19.09 Nutriční asistent  7, 8 - str. 397
2.19.10 Ortoticko-protetický technik  7, 8 - str. 398
2.19.11 Laboratorní asistent  7, 8 - str. 398
2.19.12 Praktická sestra  7 –9 - str. 398
2.19.13 Všeobecná sestra  10 –12 - str. 399
2.19.14 Porodní asistentka 10 –12 - str. 400
2.19.15 Ergoterapeut 10 –12 - str. 401
2.19.16 Radiologický asistent  10 –12 - str. 402
2.19.17 Zdravotní laborant  10 –12 - str. 403
2.19.18 Zdravotně sociální pracovník 10, 11 - str. 404
2.19.19 Optometrista  10, 11 - str. 405
2.19.20 Ortoptista 10, 11 - str. 405
2.19.21 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví 10, 11 - str. 406
2.19.22 Ortotik–protetik10, 11 - str. 406
2.19.23 Nutriční terapeut 10 –12 - str. 407
2.19.24 Zubní technik 9 –11 - str. 407
2.19.25 Dentální hygienistka 9 –11  - str. 408
2.19.26 Zdravotnický záchranář10 –12 - str. 408
2.19.27 Farmaceutický asistent  9, 10 - str. 409
2.19.28 Biomedicínský technik  10 –12 - str. 410
2.19.29 Radiologický technik 10, 11 - str. 411
2.19.30 Adiktolog  10 –12 - str. 411
2.19.31 Psycholog ve zdravotnictví, Klinický psycholog  11 –14 - str. 413
2.19.32 Logoped ve zdravotnictví, Klinický logoped  11 –14 - str. 413
2.19.33 Zrakový terapeut  11 –13 - str. 414
2.19.34 Fyzioterapeut, Odborný fyzioterapeut  10 –13 - str. 415
2.19.35 Radiologický fyzik 11 –14 - str. 416
2.19.36 Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků11 –14 - str. 418
2.19.37 Biomedicínský inženýr  11 –14 - str. 419
2.19.38 Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 11 –14 - str. 420
2.19.39 Farmaceut 11 –14 - str. 421
2.19.40 Zubní lékař  11 –15 - str. 422
2.19.41 Lékař 11 –15 - str. 422
2.19.42 Pracovní terapeut  7, 8 - str. 424
2.19.43 Dětská sestra  10 –12 - str. 424
2.19.44 Behaviorální technik  7, 8 - str. 425
2.19.45 Asistent behaviorálního analytika  9, 10 - str. 426
2.19.46 Behaviorální analytik  11 –13 - str. 426
2.19.47 Odborný nelékařský zdravotnický pracovník  12 - str. 427
Díl 2.20 Životní prostředí - str. 428
2.20.01 Meteorolog 5 –13 - str. 428
2.20.02 Hydrolog  8 –13 - str. 429
2.20.03 Pracovník ochrany čistoty ovzduší  8 –13 - str.  430
2.20.04 Pracovník ochrany přírody a krajiny  3–5, 7 –14 - str. 431
Díl 2.21 Ostatní práce - str. 434
2.21.01 Čistič kanalizačních zařízení  3 –6 - str. 434
2.21.02 Chemik  3 –8 - str. 434
2.21.03 Krejčí  3 –7 - str. 435
2.21.04 Mechanik akordeonů a foukacích harmonik  3 –7 - str. 436
2.21.05 Mechanik klávesových hudebních nástrojů  3 –8 - str. 436
2.21.06 Mechanik strunných hudebních nástrojů  3 –7 - str. 437
2.21.07 Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů  3 –7 - str. 438
2.21.08 Obuvník 2 –7 - str. 438
2.21.09 Sedlář–manžetář  4 –6 - str. 439
2.21.10 Čalouník a dekoratér  3 –7 - str. 440
2.21.11 Strojník vodohospodářských zařízení 3 –6 - str. 440
2.21.12 Malíř a natěrač  4 –6 - str. 441
2.21.13 Potápěč 7, 8 - str. 442
2.21.14 Truhlář 3 –7 - str. 442
2.21.15 Dělník lázeňských a rekreačních zařízení  1, 2 - str. 443
2.21.16 Dělník prádelen a čistíren  1 –3 - str. 444
2.21.17 Chemik prádelen a čistíren  4 –6 - str. 445
2.21.18 Opravář strojů a zařízení  6, 7 - str.  445
2.21.19 Fotograf  4 –7 - str. 446
2.21.20 Holič  3, 4 - str. 447
2.21.21 Kondiční masér  3, 4 - str. 447
2.21.22 Plavčík  3, 4 - str. 447
2.21.23 Razítkář  3 –6 - str. 448
2.21.24 Dělník čištění města1 –3 - str. 448
2.21.25 Školník  3 –6 - str. 449
2.21.26 Převozník  4, 5 - str. 450
2.21.27 Hrobník  2 –5 - str. 450
2.21.28 Pracovník kremačního zařízení  3 –5 - str. 451
2.21.29 Pracovník pohřební služby  4, 5 - str. 451
2.21.30 Hasič  5 –10 - str. 452
2.21.31 Strážník 5, 7 –13 - str. 453
Oddíl C – Zařazování do platových tříd ve vybraných zařízeních veřejných služeb a správy
Základní škola – varianta A - str. 459
Základní škola – varianta B - str. 460
Střední odborné učiliště - str. 462
Střední odborná škola - str. 463
Domov mládeže - str. 464
Mateřská škola - str. 465
Zařízení sociálních služeb - str. 466
Obec (část obce) bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu - str. 470
Obec (část obce) bez pověřeného obecního úřadu,  s matričním a stavebním úřadem - str. 471
Obec (část obce) s pověřeným obecním úřadem - str. 472
Obec s rozšířenou působností - str. 475
Technické služby - str. 478
Zdravotnické zařízení - str. 480
Část druhá – Zařazování služebních míst státních zaměstnanců do platových tříd
Oddíl A – Zařazování služebních míst státních zaměstnanců do platových tříd – obecná východiska a právní předpisy
1. Plat státního zaměstnance - str. 490
2. Platové třídy - str. 493
3. Katalog správních činností - str. 494
4. Předpisy k odměňování podle zákona o státní službě - str. 495
4.1 Plat v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě (výňatky) - str. 495
4.2 Ustanovení zákoníku práce o platu, která se uplatní u státních zaměstnanců - str. 502
4.3 Další ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, týkající se poskytování platu - str. 513
4.4 Platové a další prováděcí právní předpisy k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, související s určováním platu - str. 522
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech  státních zaměstnanců - str. 522
Nařízení vlády č. 36/2019 Sb., o podrobnostech služebního  hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku 
státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení  a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech 
státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů - str. 533
Nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností - str. 540
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších  úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního 
prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém  pracovním prostředí - str. 541
Nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby - str. 545
Nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci  služebního úřadu - str. 552
Nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní  službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat - str. 557
Oddíl B – Katalog správních činností 
1. část – Zařazení společných správních činností do platových tříd - str. 560
2. část – Zařazení správních činností členěných podle odborného zaměření do platových tříd - str. 567
Díl 1. Finance - str. 567
Díl 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - str. 574
Díl 3. Audit - str. 576
Díl 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace - str. 578
Díl 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím - str. 580
Díl 6. Loterie a jiné podobné hry - str. 581
Díl 7. Finanční trh - str. 581
Díl 8. Ekonomická ochrana státu - str. 582
Díl 9. Průmyslové vlastnictví - str. 583
Díl 10. Zahraniční vztahy - str. 584
Díl 11. Školství, výchova a vzdělávání - str. 591
Díl 12. Mládež, tělovýchova a sport - str. 594
Díl 13. Správa vědy, výzkumu a vývoje - str. 595
Díl 14. Umění - str. 596
Díl 15. Ochrana kulturního dědictví, památková péče a péče o sbírky muzejní povahy - str. 597
Díl 16. Kulturně výchovná činnost, správa ve věcech veřejných knihovnických a informačních služeb - str. 598
Díl 17. Správa ve věcech církví a náboženských společností - str. 598
Díl 18. Ochrana práv duševního vlastnictví - str. 599
Díl 19. Správa ve věcech médií a audiovize, výkon regulační činnosti v oblasti provozování rozhlasového a televizního vysílání 
a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání - str. 599
Díl 20. Sociální věci - str. 600
Díl 21. Zaměstnanost - str. 606
Díl 22. Pracovní vztahy - str. 608
Díl 23. Zdravotní služby (včetně veřejného zdravotního pojištění) - str. 610
Díl 24. Ochrana a podpora veřejného zdraví - str. 614
Díl 25. Léčivé zdroje, léčiva, zdravotnické prostředky, návykové látky a prekursory drog - str. 618
Díl 26. Správa justice - str. 622
Díl 27. Lidská práva - str. 623
Díl 28. Bezpečnost státu a veřejný pořádek - str. 623
Díl 29. Krizové řízení, požární ochrana, civilní nouzové plánování, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém - str. 627
Díl 30. Všeobecná správa vnitřních věcí státu - str. 628
Díl 31. Systém veřejné správy a kontrolní řád - str. 631
Díl 32. Správa archivnictví a spisové služby - str. 634
Díl 33. Správa průmyslu a obchodu - str. 636
Díl 34. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek - str. 640
Díl 35. Regionální politika a podpora regionálního rozvoje - str. 640
Díl 36. Bydlení - str. 641
Díl 37. Územní plánování a stavební řád - str. 642
Díl 38. Cestovní ruch - str. 643
Díl 39. Tvorba a realizace společných evropských politik podpory a pomoci, evropské strukturální a investiční fondy - str. 644
Díl 40. Veřejné dražby a realitní trh - str. 647
Díl 41. Zemědělství (včetně zemědělských komodit) - str. 648
Díl 42. Lesní hospodářství - str. 651
Díl 43. Vodní hospodářství - str. 652
Díl 44. Potravinářská výroba a bezpečnost potravin - str. 653
Díl 45. Veterinární péče - str. 654
Díl 46. Rostlinolékařská péče - str. 657
Díl 47. Pozemková správa a krajinotvorba - str. 659
Díl 48. Obranná politika státu - str. 660
Díl 49. Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv - str. 663
Díl 50. Dopravní soustava státu - str. 664
Díl 51. Dráhy a drážní doprava - str. 666
Díl 52. Silniční a městská doprava - str. 667
Díl 53. Civilní letectví - str. 669
Díl 54. Plavba a vodní cesty - str. 671
Díl 55. Pozemní komunikace - str. 673
Díl 56. Elektronické komunikace - str. 674
Díl 57. Informační systémy veřejné správy - str. 676
Díl 58. Poštovní služby - str. 681
Díl 59. Ochrana přírody a krajiny - str. 682
Díl 60. Technická ochrana životního prostředí - str. 684
Díl 61. Státní statistická služba - str. 685
Díl 62. Zeměměřictví a katastr nemovitostí - str. 688
Díl 63. Ochrana a využívání nerostného bohatství, výbušniny - str. 690
Díl 64. Hospodářská soutěž, významná tržní síla, dohled nad poskytováním veřejné podpory a dozor nad zadáváním veřejných zakázek - str. 692
Díl 65. Jaderná bezpečnost a radiační ochrana - str. 693
Díl 66. Ochrana utajovaných informací - str. 694
Díl 67. Odborné zabezpečení činnosti vlády - str. 696
Díl 68. Organizační věci služby a správa služebních vztahů - str. 696
Díl 69. Ochrana osobních údajů - str. 700
Díl 70. Financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky - str. 701
Oddíl C – Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), příloha ke sdělení Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb., o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - str. 706

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.