Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Jednoduché účetnictví, 4. vydání

Jednoduché účetnictví, 4. vydání

Jednoduché účetnictví je stále aktuální. Do konce roku 2015 mohly vést jednoduché účetnictví organizace dané zákonem na základě přechodného ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Změny v podmínkách vedení jednoduchého účetnictví

V souladu s novelou tohoto zákona se možnost vedení jednoduchého účetnictví vrátila v „plnohodnotné podobě“. Výrazně se ale změnily podmínky pro jeho vedení. Navíc organizace, které již jednoduché účetnictví vedou historicky, mnohdy zapomínají na některé povinnosti plynoucí z vedení jednoduchého účetnictví, jako je např. vedení knihy závazků a pohledávek, popř. vedení ostatních pomocných knih, stejně jako řádné zpracování přehledů (výkazů) plynoucí z uzávěrky a jejich případné zveřejnění v rejstříku. Správné vedení účetnictví musí být také srozumitelné pro sestavení daňových přiznání.

Nově je v knize zařazena kapitola o povinnostech organizací podle zákona o účetnictví a zákona o veřejných rejstřících, jež se týká zveřejňování účetních závěrek, a dále kapitola s aktuálními dotazy z praxe.


autoři: Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 15. 5. 2020, 264 stran
ISBN: 978-80-7554-267-0

Cena: 319 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 7
Část I. Informace o jednoduchém účetnictví - str. 9
1. Právní rámec jednoduchého účetnictví - str. 10
2. Vedení jednoduchého účetnictví - str. 14
2.1 Rozdíly mezi jednoduchým účetnictvím a podvojným účetnictvím - str. 14
2.2 Principy správného vedení jednoduchého účetnictví - str. 15
3. Účtování v soustavě jednoduchého účetnictví - str. 17
3.1 Peněžní deník- str. 18
3.2 Kniha pohledávek a závazků - str. 21
3.3 Pomocné knihy o ostatních složkách majetku - str. 23
3.4 Pomocná kniha o závazcích z pracovněprávních vztahů - str. 23
4. Otevírání a uzavírání účetních knih - str. 30
4.1 Otevírání účetních knih - str. 30
4.2 Uzavírání účetních knih - str. 31
5. Účetní zápisy - str. 32
6. Účetní doklady - str. 32
7. Okamžik uskutečnění účetního případu - str. 33
8. Úschova účetních písemností - str. 34
9. Vymezení pojmů pro účely vedení jednoduchého účetnictví - str. 38
9.1 Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 38
9.2 Dlouhodobý hmotný majetek - str. 38
9.3 Finanční majetek- str. 40
9.4 Ceniny - str. 40
9.5 Zásoby - str. 40
9.6 Vlastní jmění - str. 41
9.7 Peněžní deník- str. 41
9.8 Průběžná položka - str. 41
9.9 Dotace - str. 41
9.10 Příjem v jednoduchém účetnictví - str. 42
10. Ocenění majetku účetní jednotky - str. 42
10.1 Pořizovací cena - str. 42
10.2 Reprodukční pořizovací cena - str. 44
10.3 Vlastní náklady - str. 44
10.4 Zásoby - str. 45
11. Odpisování dlouhodobého majetku - str. 46
11.1 Rovnoměrné odpisování - str. 47
11.2 Zrychlené odpisování - str. 47
12. Účetní uzávěrka a účetní závěrka v jednoduchém účetnictví - str. 48
12.1 Účetní uzávěrka - str. 48
12.2 Účetní závěrka - str. 49
13. Inventarizace majetku a závazků - str. 50
13.1 Fyzická inventura - str. 51
13.2 Dokladová inventura - str. 51
13.3 Inventurní soupisy - str. 52
14. Vzory přehledů a knih v jednoduchém účetnictví - str. 53
15. Přechod ze soustavy jednoduchého účetnictví na účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - str. 68
15.1 Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - str. 69
15.2 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - str. 70
15.3 Příklad přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví ve zjednodušeném rozsahu u spolků - str. 72
16. Kontrola účetnictví a hospodaření spolku a činnost revizních komisí- str. 75
16.1 Práva revizní komise - str. 75
16.2 Povinnosti revizní komise - str. 76
16.3 Technika provádění kontroly a vzory protokolů (doporučené postupy) - str. 77
16.4 Vzory protokolů, zprávy a zápisu z provedených kontrol - str. 80
17. Příklady - str. 88
18. Příklad účetní směrnice pro vedení účetnictví pro organizace typu spolku, odborové organizace apod. - str. 130
19. Povinnosti organizací podle zákona o účetnictví a zákona o veřejných rejstřících – zveřejnění účetní závěrky - str. 132
20. Daňové zákony (základní informace) - str. 137
20.1 Zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) - str. 137
20.2 Daň z nabytí nemovitých věcí (zákonné opatření č. 340/2013 Sb.) - str. 147
20.3 Daň z nemovitých věcí (zákon č. 338/1992 Sb.) - str. 147
20.4 Silniční daň (zákon č. 16/1993 Sb.) - str. 148
20.5 Příjmy a výdaje spojené s prodejem nemovitých věcí - str. 148
21. Mzdy a odměny - str. 150
22. Organizace, které mohou vést jednoduché účetnictví - str. 167
22.1 Spolky - str. 167
22.2 Honební společenstva - str. 171
22.3 Církve, náboženské společnosti a církevní instituce - str. 177
23. Dotazy - str. 179
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob - str. 189
Část II. Základní právní předpisy pro jednoduché účetnictví - str. 191
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - str. 192
Vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví - str. 257
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 325/2015 Sb. – Přehled o příjmech a výdajích - str. 261
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 325/2015 Sb. – Přehled o majetku a závazcích - str. 262

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1575 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2024

ÚZ č. 1575 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje všechny právní předpisy se změnami od 1. 1. 2024, a to pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, spolky, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj. V publikaci najdete ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.