Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Hesla

Hesla

Tento rejstřík obsahuje 246 abecedně řazených základních pojmů z oblasti účetnictví a daní. Dále obsahuje některé, pro účetnictví důležité, pojmy obchodního práva, pracovního práva a dalších oblastí. Výklad je orientovaný na účetní a daňové aspekty každého pojmu. Na závěr jsou uvedeny klikatelné odkazy na související účty a na aktuální právní úpravu. Všechna související místa textů jsou navzájem propojená hypertextovými odkazy. To umožňuje, aby se uživatel dostal jediným kliknutím ke všem příbuzným informacím. Novelizované části textů jsou odlišeny červeně.

Vzorový účtový rozvrhAakcieakciová společnostakruální principaktivaaktiva oběžnáaktiva stáláaktivaceaktivní účetakviziceanalytický účetauditážioBbezhotovostní platební stykbilancebilancováníbudova, stavbaCcash-flow (výkaz o peněžních tocích)cena běžnácena historickácena obvyklácena pořízenícena reprodukční pořizovacícena tržnícena vstupnícena zůstatkováceninacenné papírycestovní náhradycizí jměnícizí měnacizí zdrojecloČčasové rozlišováníčeské účetní standardyčistý obratDdal (D)daňdaň odložená, splatnádaň srážkoudaňová evidencedaňové přiznánídaňový, nedaňový (resp. daňově uznatelný, daňově neuznatelný)daňový nedoplatek, přeplatekdaňový systém ČRdarydebetden přijetí úplatyden uskutečnění účetního případudeníkderivátydevizový kurzdevizydividendadlouhodobýdlouhodobý finanční majetekdlouhodobý hmotný majetekdlouhodobý nehmotný majetekdluhopisydluhydluhové cenné papírydobropisdohadné položkydoklad účetnídoměrekdotacedrobný hmotný majetekdružstvodružstvo, evropská družstevní společnostdvouokruhový účetní systémEekonomicky, personálně či jinak spojené osobyelektronická evidence tržebelektronické penízeemisní ážioeskontevidenceevidence analytickáevidence podrozvahováevidence syntetickáevropská družstevní společnostFfakturafinančnífinanční analýzafinanční investicefinanční leasingfinanční majetek dlouhodobýfinanční majetek krátkodobýfinanční účetnictvífond nedělitelnýfondyfondy kapitálovéfondy tvořené ze ziskuforwardfunkční měnafuturesGgoodwillHhistorická cenahlavní knihahmotný majetekhospodářský výsledekhotovostIinsolvenční řízeníinventarizaceinventarizační rozdílyinventární kartainventura dokladováinventura fyzickáinvestiční majetekinterní předpisy (směrnice)Jjednoduché účetnictvíjednookruhový účetní systémjinak spojené osobyjměníjmenovitá hodnota cenného papíruKkalkulacekapitálkapitálové fondyknow-howkomanditní společnostkompenzacekonsolidacekrátkodobýkrátkodobý finanční majetekkreditkryptoměna (virtuální měna)kurs cenných papírůkurs emisníkurs směnnýkursové rozdílykursový lístekLleasingleasing finančníleasing operativnílikvidacelikviditaMmá dáti (MD)majetek dlouhodobýmajetek drobnýmajetek hmotnýmajetek krátkodobýmajetek movitýmajetek nehmotnýmajetek nemovitýmajetková účastmajetkové cenné papírymankomateriálměnametodický prvekmezinárodní standardy účetního výkaznictvímimořádnýmovitá věcNna cestěna vrubnájemnákladynástupnická společnostnedělitelný fondnedobytné pohledávkynedokončená výrobanedoplatek, přeplateknehmotný majeteknemovitá věcnepřímé daněnevyfakturované dodávkynormy přirozených úbytkůOobdobí účetníobdobí zdaňovacíoběžná aktivaobchodní korporaceobligaceobrat, čistý obratoceňovací technikyoceňováníodložená, splatná daňodpis, odpisováníokamžik uskutečnění účetního případuopceopční listoprava, údržbaoprávkyopravné položky k majetkuopravný daňový doklad (obecně)opravy chyb minulých letopravy účetních zápisůosnovaosoba ovládající, osoba ovládanáPpachtpari, nad pari, pod paripasivapasivní účetpenálepeněžní tokpenízepersonálně spojené osobypevné termínové obchodypodílpodíl na zisku, tantiémapodrozvaha, podrozvahová evidencepodstatný, rozhodující vlivpodvojné účetnictvípodvojnostpohledávkypojištěnípojištění sociální a zdravotnípokuty za přestupky v účetnictvípokuty, penálepořizovací cenapostoupenípozemekprávní úprava účetnictví v České republiceprodejprodej podnikuprofese účetnípronajímatelprovozní, finančnípřebytekpřeceněnípředvahapřehled o změnách vlastního kapitálupřechodné účtypřeměny obchodních společností a družstevpřeplatekpřevod, převodové účtypříjempřímé daněpřiznání k daniRrabatreálná hodnotaregistrace k danímreklamacereprodukční pořizovací cenarezervní fond zákonnýrezervyrozdělení výsledku hospodařenírozhodný denrozhodujícírozvaharozvrhručeníSsaldokontosamostatné movité věcisankce (pokuty) za nedostatky v účetnictvísazbaskontoskupinaskupina podnikůsměnkasnížení ocenění trvalé, dočasnésociální pojištěnísoubor movitých věcísouvztažnostsplatná, odložená daňspojené osobyspolečnostspolečnost akciováspolečnost komanditníspolečnost s ručením omezenýmspolečnost veřejná obchodníspolečný podnikspoluvlastnictvísrážková daň (zvláštní sazba daně)stálá aktiva (dlouhodobá)statutární fondystavbasyntetická evidencesystém dan튚kodaTtantiématechnické zhodnocenítechnologické a technické úbytkytiché společenstvítržní cenatřídaUúčetúčet aktivní, účet pasivníúčet analytickýúčet nákladů, účet výnosůúčet pasivníúčet podrozvahovýúčet syntetickýúčet výnosůúčet zisků a ztrátúčetní dokladyúčetní jednotkaúčetní knihyúčetní obdobíúčetní písemnostiúčetní předpokladyúčetní soustava pro PÚúčetní výkazyúčetní zápisyúčetní zásadyúčetní závěrka konsolidovanáúčetní závěrka mezitímníúčetní závěrka mimořádnáúčetní závěrka řádnáúčetní záznamyúčetnictví jednoduchéúčetnictví podvojnéúčetnictví vnitropodnikovéúčtová osnovaúčtová skupinaúčtová třídaúčtový rozvrhúdržbaúpadekúrokúvěrVvalutave prospěchveřejná obchodní společnostvirtuální měnavkladvkladové ážiovlastní kapitálvlastní nákladyvlastnictvívliv podstatný, rozhodujícívnitropodnikové předpisy (směrnice)vnitropodnikové účetnictvívnitřní předpisy (směrnice)dlouhodobý a drobný hmotný majetek a jeho evidence, odpisový plán (vnitřní předpis)dlouhodobý a drobný nehmotný majetek a jeho evidence, odpisový plán (vnitřní předpis)dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek (vnitřní předpis)harmonogram účetní závěrky (vnitřní předpis)inventury a inventarizace (vnitřní předpis)oběh účetních dokladů včetně podpisových vzorů (vnitřní předpis)poskytování firemního majetku pro soukromé použití (vnitřní předpis)poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (vnitřní předpis)pracovní cesty, cestovní náhrady (vnitřní předpis)pravidla přepočtu cizí měny na měnu účetnictví (vnitřní předpis)režim statutárních fondů (vnitřní předpis)statut účetní jednotky (vnitřní předpis)stravování zaměstnanců (vnitřní předpis)systém zpracování účetnictví (vnitřní předpis)tvorba a čerpání opravných položek (vnitřní předpis)tvorba a čerpání rezerv (vnitřní předpis)zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů (vnitřní předpis)zásady pro vedení pokladny (vnitřní předpis)zásoby a jejich evidence (vnitřní předpis)vrubopisvstupní cenavýdajvýkaz o peněžních tocíchvýkaz zisku a ztráty (výsledovka)výnosyvýpůjčka, výprosavýrobkyvýroční zprávavýsledek hospodařenívýsledovkavzorový účtový rozvrh, rozvaha a výsledovkaZzákladní kapitálzákonná rezervazáloha, závdavekzaměstnaneczápis přeměnyzápůjčkazáruka, ručenízásobyzástavazávdavekzávazkyzávěrka konsolidovanázávěrka mezitímnízávěrka mimořádnázávěrka řádnázbožízdaňovací obdobízdravotní pojištěníziskzměna stavuzměněná vstupní cenaztrátaztratné v maloobchodězúčtovací vztah, zúčtovánízůstatekzůstatková cenazveřejňovánízvířatazvláštní sazba danězvýšená vstupní cena

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.