Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


23

Změny
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 5042002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2024

tel.: 257 043 163 PID: MFCRDXTUUV
Zpracovatel: Ing. Pavla Strakošová MF- 37307/2023/28-5

Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změny Českých účetních standardů č. 401, č. 402, č. 404, č. 408 a č. 409 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod č. 53 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 ze dne 31. 12. 2003, pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. 12. 2005, pod č. 67-77 ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 23. 1. 2014, pod č. 8 ve Finančním zpravodaji č. 3/2016 ze dne 5. 2. 2016 a pod č. 13 ve Finančním zpravodaji č. 5/2016 ze dne 7. 4. 2016 s účinností od 1. ledna 2016.

Účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetním období začínajícím 1. ledna 2024.

Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

A. V ČÚS č. 401 Účty a zásady účtování na účtech bodu 2. 4. písmenu d) se slovo „českou“ nahrazuje slovy „měnu účetnictví“.
B. Do ČÚS č. 402 Otevírání a uzavírání účetních knih se za bod 2. 2. 5. vkládá nový bod 2. 2. 6., který zní:
„Po otevření účetních knih se podle § 4 odst. 15 a § 7 odst. 4 zákona a § 18 odst. 6 vyhlášky zaúčtují případné rozdíly ze změn použitých způsobů oceňování majetku jako účetní případ prvního měsíce nového účetního období souvztažným zápisem na příslušném účtu účtové skupiny 93 - Výsledek hospodaření vykazovaném v položce „A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let". Při změně měny účetnictví po otevření účetních knih se podle 42d odst. 2 vyhlášky zaúčtují kurzové rozdíly zaúčtované podle § 42 odst. 3 věty druhé vyhlášky souvztažným zápisem pro příslušné účty cenných papírů nebo podílů.“
C. ČÚS č. 404 Kursové rozdíly
1. V bodu 2. 1. se text „§ 24 odst. 6 až 9“ nahrazuje textem „§ 24a až § 24d“.
2. V bodu 2. 3. písmenu b) se slovo „zahraničních“ nahrazuje slovem „cizích“ a slovo „Kč“ se nahrazuje slovy „měnu účetnictví“.
D. V ČÚS č. 408 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry v bodu 3. 1. se slova „českých korunách“ nahrazuje slovy „měně účetnictví“.
E. V ČÚS č. 409 Dlouhodobý majetek v bodu 4. 7. se slovo „koruny“ nahrazuje slovy „jednotky měny účetnictví“.

Ing. Jiří Pelák, Ph.D., v. r.
ředitel odboru Účetnictví, oceňování
a související odborné profese

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění Českých účetních standardů se změnami, ke kterým došlo od 1. 1. 2024. Jsou zde tři skupiny standardů, a to pro podnikatele (23 standardů), pro nevýdělečné organizace (14 standardů) a pro veřejný sektor – obce, kraje, organizační složky státu, ... pokračování

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1575 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2024

ÚZ č. 1575 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje všechny právní předpisy se změnami od 1. 1. 2024, a to pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, spolky, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj. V publikaci najdete ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.