Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


20

Změny
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2024

tel.: 257 043 163 PID: MFCRDXTNYU
Zpracovatel: Ing. Pavla Strakošová MF- 37307/2023/28-2

Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změny Českých účetních standardů č. 001, č. 002, č. 006, č. 013, č. 016 a č. 023 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod č. 48 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ze dne 31. 12. 2003, pod č. 17 ve Finančním zpravodaji č. 2-3/2/2004 ze dne 26. 3. 2004, pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. 12. 2005, pod č. 31 ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. 12. 2007, pod č. 22 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2008 ze dne 19. 12. 2008, pod č. 7 ve Finančním zpravodaji č. 1-2/2009 ze dne 26. 1. 2009, pod č. 22 ve Finančním zpravodaji č. 6/2010 ze dne 14. 12. 2010, pod č. 33 ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. 12. 2010, pod č. 16 a 17 ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, pod č. 9-27 ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 23. 1. 2014, pod č. 19 ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 ze dne 17. 12. 2015, pod č. 10 ve Finančním zpravodaji č. 3/2016 ze dne 5. 2. 2016 a pod. č. 22 ve Finančním zpravodaji č. 10/2017 ze dne 22. 12. 2017 s účinností od 1. ledna 2018.

Účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetním období začínajícím 1. ledna 2024.

Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

A. V ČÚS č. 001 Účty a zásady účtování na účtech bodu 2.2.1. písmenu d) se slovo „českou“ nahrazuje slovy „měnu účetnictví“.
B. V ČÚS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih:
1. Bod 2.1.4. zní:
„Po otevření účetních knih se podle § 4 odst. 15 a § 7 odst. 4 zákona a § 15a vyhlášky zaúčtují případné rozdíly jako účetní případ prvního měsíce nového účetního období souvztažným zápisem na příslušném účtu účtové skupiny 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaném v položce „A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)“. Při změně měny účetnictví po otevření účetních knih se podle § 61e odst. 5 vyhlášky zaúčtují kurzové rozdíly zaúčtované podle § 60 odst. 3 věty druhé vyhlášky souvztažným zápisem pro příslušné účty cenných papírů nebo podílů.“
C. V ČÚS č. 006 Kursové rozdíly:
1. V bodu 2.1. se text „§ 24 odst. 6 až 9“ nahrazuje textem „§ 24a až § 24d“.
2. V bodu 2.3. písmenu b) se slovo „zahraničních“ nahrazuje slovem „cizích“ a slovo „Kč“ se nahrazuje slovy „měnu účetnictví“.
D. V ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek bodu 4. 2. se slovo „koruny“ nahrazuje slovy „jednotky měny účetnictví“.
E. V ČÚS č. 016 Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím v bodu 3.1. se slova „českých korunách“ nahrazují slovy „měně účetnictví“.
F. V ČÚS č. 023 Přehled o peněžních tocích:
1. Bod 2. 2. zní:
„Volba metody, koncepce a modelu přehledu o peněžních tocích, obsahová náplň peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů a dalších ukazatelů je při respektování ustanovení § 40, 41, 42, 43 a 61e vyhlášky v pravomoci účetní jednotky.“

Ing. Jiří Pelák, Ph.D., v. r.
ředitel odboru Účetnictví, oceňování
a související odborné profese

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění Českých účetních standardů se změnami, ke kterým došlo od 1. 1. 2024. Jsou zde tři skupiny standardů, a to pro podnikatele (23 standardů), pro nevýdělečné organizace (14 standardů) a pro veřejný sektor – obce, kraje, organizační složky státu, ... pokračování

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele, rozvaha a výsledovka

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele, rozvaha a výsledovka

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové ... pokračování

Cena: 69 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.