Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 19/2023 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2023, číslo 16, ze dne 18. 12. 2023

19

TERMÍNY DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ
V ROCE 2024
(Daňový kalendář)

Č. j.: MF-37245/2023/3901-32
PID: MFCRDXTNZM

LEDEN
úterý 2.
§   spotřební daň –  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2023
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2023
úterý 9.
§   spotřební daň –  splatnost daně za listopad 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2023
–  splatnost paušální zálohy
středa 24.
§   spotřební daň –  splatnost daně za listopad 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.
§   spotřební daň –  daňové přiznání za prosinec 2023
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2023 (pokud vznikl nárok)
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2023
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí roku 2023 a za prosinec 2023
–  souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023
–  kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023
§   daň z hazardních her –  daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2023
středa 31.
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2023
§   daň silniční –  daňové přiznání a splatnost daně za rok 2023
§   daň z nemovitých věcí –  daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2024
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”)
–  režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
§   Oznámení dle DAC7 –  podání oznámení dle § 14zzf zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ÚNOR
pátek 9.
§   spotřební daň –  splatnost daně za prosinec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.
§   daň z příjmů –  učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2024 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023
úterý 20.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2024
–  splatnost paušální zálohy
pondělí 26.
§   spotřební daň –  splatnost daně za prosinec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
–  daňové přiznání za leden 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za leden 2024
–  souhrnné hlášení za leden 2024
–  kontrolní hlášení za leden 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2024
čtvrtek 29.
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2024
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

BŘEZEN
pátek 1.
§   daň z příjmů –  podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023 (nikoliv elektronicky)
pondělí 11.
§   spotřební daň –  splatnost daně za leden 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15.
§   daň z příjmů –  čtvrtletní záloha na daň
§   daň z neočekávaných zisků –  čtvrtletní záloha na daň
středa 20.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2024
–  elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023
–  splatnost paušální zálohy
pondělí 25.
§   spotřební daň –  daňové přiznání za únor 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za únor 2024
–  souhrnné hlášení za únor 2024
–  kontrolní hlášení za únor 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2024
úterý 26.
§   spotřební daň –  splatnost daně za leden 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
neděle 31.
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

DUBEN
úterý 2.
§   spotřební daň –  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2023
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2023
§   daň z příjmů –  podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023
–  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2024
–  podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
§   daň z neočekávaných zisků –  podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
úterý 9.
§   spotřební daň –  splatnost daně za únor 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2024
–  splatnost paušální zálohy
středa 24.
§   spotřební daň –  splatnost daně za únor 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.
§   spotřební daň –  daňové přiznání za březen 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2024
–  souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024
–  kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024
§   daň z hazardních her –  daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2024
úterý 30.
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2024
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

KVĚTEN
čtvrtek 2.
§   daň z příjmů –  podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
§   daň z neočekávaných zisků –  podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
pátek 10.
§   spotřební daň –  splatnost daně za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2024
–  splatnost paušální zálohy
pondělí 27.
§   spotřební daň –  splatnost daně za březen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
–  daňové přiznání za duben 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za duben 2024
–  souhrnné hlášení za duben 2024
–  kontrolní hlášení za duben 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024
pátek 31.
§   daň z nemovitých věcí –  splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu)
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2024
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

ČERVEN
pondělí 10.
§   spotřební daň –  splatnost daně za duben 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17.
§   daň z příjmů –  čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
§   daň z neočekávaných zisků –  čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
čtvrtek 20.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2024
–  splatnost paušální zálohy
pondělí 24.
§   spotřební daň –  splatnost daně za duben 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25.
§   spotřební daň –  daňové přiznání za květen 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za květen 2024
–  souhrnné hlášení za květen 2024
–  kontrolní hlášení za květen 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2024
neděle 30.
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

ČERVENEC
pondělí 1.
§   spotřební daň –  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024
§   daň z příjmů –  podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce
–  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2024
§   daň z neočekávaných zisků –  podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce
§   Oznámení FATCA –  podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§   Oznámení CRS (GATCA) –  podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
středa 10.
§   spotřební daň –  splatnost daně za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2024
–  splatnost paušální zálohy
čtvrtek 25.
§   spotřební daň –  splatnost daně za květen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
–  daňové přiznání za červen 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2024
–  souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024
–  kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2024
§   daň z hazardních her –  daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2024
středa 31.
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2024

SRPEN
pátek 9.
§   spotřební daň –  splatnost daně za červen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2024
–  splatnost paušální zálohy
pondělí 26.
§   spotřební daň –  splatnost daně za červen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
–  daňové přiznání za červenec 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2024
–  souhrnné hlášení za červenec 2024
–  kontrolní hlášení za červenec 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2024
sobota 31.
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

ZÁŘÍ
pondělí 2.
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2024
§   daň z nemovitých věcí –  splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu s daní vyšší než 5 000 Kč)
pondělí 9.
§   spotřební daň –  splatnost daně za červenec 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.
§   daň z příjmů –  čtvrtletní záloha na daň
§   daň z neočekávaných zisků –  čtvrtletní záloha na daň
pátek 20.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2024
–  splatnost paušální zálohy
úterý 24.
§   spotřební daň –  splatnost daně za červenec 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25.
§   spotřební daň –  daňové přiznání za srpen 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2024
–  souhrnné hlášení za srpen 2024
–  kontrolní hlášení za srpen 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2024
pondělí 30.
§   spotřební daň –  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2024
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2024
§   daň z přidané hodnoty –  žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

ŘÍJEN
čtvrtek 10.
§   spotřební daň –  splatnost daně za srpen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2024
–  splatnost paušální zálohy
pátek 25.
§   spotřební daň –  splatnost daně za srpen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
–  daňové přiznání za září 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2024
–  souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024
–  kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2024
§   daň z hazardních her –  daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2024
čtvrtek 31.
§   daň z přidané hodnoty –  poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2025, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31. prosinci 2024 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2024

LISTOPAD
pondělí 11.
§   spotřební daň –  splatnost daně za září 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2024
–  splatnost paušální zálohy
pondělí 25.
§   spotřební daň –  splatnost daně za září 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
–  daňové přiznání za říjen 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2024
–  souhrnné hlášení za říjen 2024
–  kontrolní hlášení za říjen 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2024
sobota 30.
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

PROSINEC
pondělí 2.
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2024
§   daň z nemovitých věcí –  splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
úterý 10.
§   spotřební daň –  splatnost daně za říjen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.
§   daň z příjmů –  čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
§   daň z neočekávaných zisků –  čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pátek 20.
§   daň z příjmů –  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2024
–  splatnost paušální zálohy
pátek 27.
§   spotřební daň –  splatnost daně za říjen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
–  daňové přiznání za listopad 2024
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2024 (pokud vznikl nárok)
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2024
–  souhrnné hlášení za listopad 2024
–  kontrolní hlášení za listopad 2024
§   energetické daně –  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2024
úterý 31.
§   spotřební daň –  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2024
§   daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2024
§   daň z přidané hodnoty –  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Povinnosti spojené s oznamovací povinností finančních institucí
Ohlášení FATCA/CRS –  lhůta pro podání ohlášení viz § 13t odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti spojené s vykazováním Zpráv podle jednotlivých zemí:
Ohlášení CbCR –  lhůta pro podání ohlášení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz § 13zn odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení CbCR –  lhůta pro podání oznámení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz § 13zm zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti spojené s oznámením informací o přeshraničních uspořádáních:
Oznámení DAC6 –  lhůta pro podání oznámení o přeshraničních uspořádáních dle skutečností uvedených v § 14n zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti spojené s oznamovací povinností provozovatelů platforem dle DAC7:

Ohlášení českého oznamujícího provozovatele platformy – lhůta pro podání ohlášení dle skutečností uvedených v § 14zq odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o registraci neusazeného provozovatele platformy – lhůta pro podání přihlášky k registraci dle skutečností uvedených v § 14zs odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Zákon o zaměstnanosti - Komentář

Zákon o zaměstnanosti - Komentář

Jaroslav Stádník, Michal Kadlec, Jeroným Dekan, Petr Seidl, Monika Pastorková, Aleš Kalvoda - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je ústředním předpisem pro regulaci státní politiky zaměstnanosti a ochrany proti nezaměstnanosti. Patří k velmi dynamickým předpisům, reagujícím nejen na evropskou legislativu, ale i na aktuální politickou situaci. Předkládaný komentář proto ... pokračování

Cena: 2 215 KčKOUPIT

Dovolání v trestním řízení

Dovolání v trestním řízení

Kristýna Machyánová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podává komplexní analýzu právní úpravy dovolání v trestním řízení. V úvodu se zabývá obecně přezkumem rozhodnutí v trestním řízení, opravnými prostředky a specifickými principy ovládajícími opravné řízení. Nechybí historický exkurz o vývoji mimořádných opravných ... pokračování

Cena: 520 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.