Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 21/2015 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2015, číslo 7, ze dne 18. 12. 2015

21

Změna Českého účetního standardu č. 703 - Transfery
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví
podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-57032/2015/5407
PID: MFCR5XTGTH
ze dne 17. 12. 2015

Referent: Ing. Tomáš Sluka
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 703 - Transfery, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. prosince 2010, ve znění účinném od 1. ledna 2011, jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, ve znění účinném od 1. ledna 2012, jehož úplné znění bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 2/2012 ze dne 1. února 2012, ve znění účinném od 1. ledna 2012, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 5/2014 ze dne 19. prosince 2014, ve znění účinném od 1. ledna 2015.

1. V bodu 1. první tabulce se slova „B.II.27.“ nahrazují slovy „B.II.28.“, slova „B.II.28.“ se nahrazují slovy „B.II.29.“, slova „D.III.35.“ se nahrazují slovy „D.III.36.“, slova „B.II.31.“ se nahrazují slovy „B.II.32.“ a slova „D.III.36.“ se nahrazují slovy „D.III.37.“.

2. V bodech 1. první tabulce, 4.16. a 5.1.1. se slova „Zprostředkování krátkodobých“ nahrazují slovy „Krátkodobé zprostředkování“ a slova „Zprostředkování dlouhodobých“ se nahrazují slovy „Dlouhodobé zprostředkování“.

3. V bodu 3.1. písm. a) se slova „nepovažuje dotace zřizovatele určená“ nahrazují slovy „nepovažují peněžní prostředky poskytnuté zřizovatelem a určené“, slova „tato dotace nebyla poskytnuta“ se nahrazují slovy „nebyly poskytnuty“ a na konci textu věty třetí se doplňují slova „, a také odvod těchto peněžních prostředků příspěvkovou organizací zpět zřizovateli“.

4. V bodu 3.1. písm. c) se slova „jako konečný pří-jemce“ zrušují.

5. V bodu 3.1. písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„d) průtokovým transferem transfer, u kterého jeho poskytovatel určil příjemce a výši transferu, a účetní jednotka nemá možnost ovlivnit jeho výši ani příjemce a je povinna jej poskytnout příjemci1),“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Včetně případů poskytnutí finančních prostředků krajským úřadem podle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních prostředků krajským úřadem z titulu účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích, do zastupitelstev v krajích, do Parlamentu ČR, do Evropského Parlamentu a s prezidentskými volbami a finančních prostředků vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí krajským úřadem podle Přílohy č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok.“.

6. Na konci bodu 3.3. se doplňuje věta „V případě účtování podle bodu 7. Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky o skutečnostech, které jsou transferem, účetní jednotka zároveň postupuje podle tohoto standardu.“.

7. V bodu 4.2. se slova „, účtu 973 - Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv nebo 974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv“ zrušují.

8. V bodu 4. se doplňuje bod 4.17., který zní:

„4.17. Pokud příjemce transferu účtoval prostřednictvím účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku o transferu, který nebyl použit na financování dlouhodobého majetku, účtuje v této výši na stranu MÁ DÁTI účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67. Tento postup použije zejména příspěvková organizace k okamžiku účtování podle bodů 7.2. písm. a) v případě drobného dlouhodobého majetku, 7.2. písm. b) věty první, 7.4. písm. b) a 7.4. písm. c) věty první Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky.“.

Český účetní standard č. 703 - Transfery ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016.

ředitel odboru 54 - Státní pokladna, controlling
a účetnictví veřejného sektoru
RNDr. Nikolaj Terziev, CSc., MBA, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění Českých účetních standardů se změnami, ke kterým došlo od 1. 1. 2024. Jsou zde tři skupiny standardů, a to pro podnikatele (23 standardů), pro nevýdělečné organizace (14 standardů) a pro veřejný sektor – obce, kraje, organizační složky státu, ... pokračování

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.