Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 16/2014 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2014, číslo 1, ze dne 31. 12. 2013

16

Změna Českého účetního standardu č. 011

Operace s obchodním závodem pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013

Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 011 – Operace s obchodním závodem, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007, ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2008 ze dne 19. prosince 2008, ve Finančním zpravodaji č. 1-2/2009 ze dne 26. ledna 2009 a ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011.

1. V názvu standardu se slovo „podnikem“ nahrazuje slovy „obchodním závodem“.

2. V bodu 1. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“, slova „nájmu podniku“ se nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu“ a slovo „obchodního“ se nahrazuje slovem „občanského“.

3. V bodech 2., 2.4.1., 2.11. a 2.12. se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

4. V bodech 2.4.2. se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních korporací“.

5. V bodu 2.9. se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“ a na konci věty třetí se doplňují slova „obchodní korporace“.

6. V bodu 2.13. se za slovo „společníkům“ vkládají slova „obchodní korporace“.

7. V bodu 3. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

8. V bodu 3.1. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“, slova „převod závazku“ se nahrazují slovy „převzetí dluhu“ a slovo „závazek“ se nahrazuje slovem „dluh“.

9. V bodu 3.3. se slova „podniku nebo části podniku“ nahrazují slovy „obchodního závodu nebo jeho čás-ti“ a slovo „předané“ se zrušuje.

10. V bodu 4. se slova „nájmu podniku“ nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu“.

11. V bodu 4.1. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodnímu závodu“, slovo „obchodního“ se nahrazuje slovem „občanského“, slovo „pronajímate-le“ se nahrazuje slovem „propachtovatele“ a slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem „pachtýře“.

12. V bodu 4.2. se slova „nájmu podniku“ nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu“, slovo „naja-tý“ se nahrazuje slovem „propachtovaný“, slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem „pachtýř“, slova „užívání pronajímatel“ se nahrazují slovy „požívání propachtovatel“, slova „užívání nájemce“ se nahrazují slovy „požívání pachtýře“ a slovo „pronajíma-tele“ se nahrazuje slovem „propachtovatele“.

13. V bodu 4.3. se slovo „nájemné“ nahrazuje slovem „pachtovné“, slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem „pachtýře“, slovo „pronajímatele“ se nahrazuje slovem „propachtovatele“, slovo „nájemnému“ se nahrazuje slovem „pachtovnému“ a slovo „prona-jímatel“ se nahrazuje slovem „propachtovatel“.

14. V bodu 4.4. se slovo „nájemné“ nahrazuje slovem „pachtovné“, slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem „pachtýř“, slovo „nájemného“ se nahrazuje slovem „pachtovného“, slovo „nájemným“ se nahrazuje slovem „pachtovným“, slovo „pronajímatel“ se nahrazuje slovem „propachtovatel“ a slovo „nájem-cem“ se nahrazuje slovem „pachtýřem“.

15. V bodu 4.5. se slova „nájmu podniku“ nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu“, slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem „pachtýře“, slovo „prona-jímatelem“ se nahrazuje slovem „propachtovate-lem“ a slovo „pronajímatele“ se nahrazuje slovem „propachtovatele“.

16. V bodu 4.6. se slova „nájmu nájemce“ nahrazují slovy „pachtu pachtýře“, slova „nájmu pronajímatel“ se nahrazují slovy „pachtu propachtovatel“ a slovo „pronajat“ se nahrazuje slovem „propachtován“.

17. V bodu 4.8. se slova „pronajímaného podniku“ nahrazují slovy „propachtovaného obchodního závodu“.

18. V bodu 4.9. se slovo „závazky“ nahrazují slovem „dluhy“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.

19. V bodu 4.10. se slova „najatého podniku“ nahrazují slovy „propachtovaného obchodního závodu“, slovo „podniku“ se nahrazuje slovy „obchodního závodu“, slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem „pachtýř“ a slovo „pronajímatel“ se nahrazuje slovem „propachtovatel“.

20. V bodu 4.11. se slovo „nájemce“ nahrazuje slovem „pachtýř“ a slovo „podnikem“ se nahrazuje slovy „obchodním závodem“.

21. V bodech, ve kterých je použita položka rozvahy „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností“, se tato položka nahrazuje položkou „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací“.

22. V bodech, ve kterých je použita položka rozvahy „A.II.5. Rozdíly z přeměn společností“, se tato položka nahrazuje položkou „A.II.5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací“.

23. V bodech, ve kterých je použita položka rozvahy „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společ-ností“, se tato položka nahrazuje položkou „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací“.

Český účetní standard č. 011 – Operace s obchodním závodem ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
Ing. Petr Plesnivý, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění Českých účetních standardů se změnami, ke kterým došlo od 1. 1. 2024. Jsou zde tři skupiny standardů, a to pro podnikatele (23 standardů), pro nevýdělečné organizace (14 standardů) a pro veřejný sektor – obce, kraje, organizační složky státu, ... pokračování

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele, rozvaha a výsledovka

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele, rozvaha a výsledovka

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové ... pokračování

Cena: 69 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.