Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 7/2014 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2014, číslo 1, ze dne 31. 12. 2013

7

Změna Českého účetního standardu č. 709

Vlastní zdroje pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXSEH
ze dne 31. 12. 2013

Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 709 – Vlastní zdroje, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 6/2012 rozeslaném dne 10. října 2012.

1. V bodu 3.4.4. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

2. V bodu 3.4. se za bod 3.4.7. vkládají nové body 3.4.8. a 3.4.9., které znějí:

„3.4.8. Za skutečnost, která má za následek zánik povinnosti ocenění příslušného majetku reálnou hodnotou podle bodu 3.4.6., se považuje také rozhodnutí o bezúplatném převodu nebo přechodu tohoto majetku, včetně jeho darování, s výjimkou případů podle bodů 3.4.10. a 3.4.11.

3.4.9.  K okamžiku přecenění majetku na reálnou hodnotu podle § 64 vyhlášky účtuje účetní jednotka podle bodů 4.3.1. nebo 4.3.2. před účtováním podle bodu 4.3.3.. K okamžiku, ke kterému u majetku oceněného podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona nastane skutečnost, která má za následek zánik povinnosti tohoto ocenění reálnou hodnotou, účtuje účetní jednotka podle bodu 4.3.8. před účtováním podle bodů 4.3.9. nebo 4.3.10.“.

Dosavadní body 3.4.8. až 3.4.10. se označují jako body 3.4.10. až 3.4.12.

3. V bodu 3.4.12. se slova „4.3.7. a 4.3.8.“ nahrazují slovy „4.3.9. a 4.3.10.“.

4. V bodech 4.1.1. a 4.1.2. se slova „03 a“ nahrazují slovy „03 nebo“.

5. V bodu 4.1.5. se označení „3.4.8.“ nahrazuje označením „3.4.9“, slova „příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01, 02, 03 a účtů 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“ se nahrazují slovy „účtu 035 – Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji nebo 036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji“, za slova „reálnou hodnotu na“ se vkládá slovo „příslušnou“ a slova „DAL účtu 407“ se nahrazují slovy „účtu 407“.

6. V bodu 4.1.6. se označení „3.4.8.“ nahrazuje označením „3.4.9“, slova „příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01, 02, 03 a účtů 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“ se nahrazují slovy „účtu 035 – Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji nebo 036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji“.

7. V bodu 4.1.8. se slova „závazku vůči“ nahrazují slovem „dluhu“.

8. V bodech 4.3.1. a 4.3.2. se slova „třídy 0“ nahrazují slovy „skupiny 01, 02, 04, účtu 031 – Pozemky nebo účtu 032 – Kulturní předměty“.

9. V bodu 4.3. se za bod 4.3.2. vkládá nový bod 4.3.3., který zní:

„4.3.3. K okamžiku přecenění majetku na reálnou hodnotu podle § 64 vyhlášky účetní jednotka účtuje ve výši ocenění tohoto majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 035 – Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji nebo 036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01, 02, 04, účtu 031 – Pozemky nebo účtu 032 – Kulturní předměty.“.

Dosavadní body 4.3.3. až 4.3.8 se označují jako body 4.3.4. až 4.3.9.

10. V bodech 4.3.4. a 4.3.5. se slova „příslušného syntetického účtu účtové třídy 0“ nahrazují slovy „účtu 035 – Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji nebo 036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji“.

11. V bodu 4.3. se za bod 4.3.7. vkládá nový bod 4.3.8., který zní:

„4.3.8. Pokud u majetku oceněného podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona nastane skutečnost, která má za následek zánik povinnosti tohoto ocenění reálnou hodnotou, účetní jednotka účtuje ve výši ocenění tohoto majetku na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01, 02, 04, účtu 031 – Pozemky nebo účtu 032 – Kulturní předměty se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 035 – Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji nebo 036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji.“.

Dosavadní body 4.3.8. a 4.3.9. se označují jako body 4.3.9. a 4.3.10.

12. V bodech 4.3.9. a 4.3.10. se slova „třídy 0“ nahrazují slovy „skupiny 01, 02, 04, účtu 031 – Pozemky nebo účtu 032 – Kulturní předměty“.

Český účetní standard č. 709 – Vlastní zdroje ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
Ing. Petr Plesnivý, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění Českých účetních standardů se změnami, ke kterým došlo od 1. 1. 2024. Jsou zde tři skupiny standardů, a to pro podnikatele (23 standardů), pro nevýdělečné organizace (14 standardů) a pro veřejný sektor – obce, kraje, organizační složky státu, ... pokračování

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.