Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Fyzické osoby a daň z příjmů, 4 vydání

Fyzické osoby a daň z příjmů, 4 vydání

Čtvrté, výrazně přepracované a doplněné vydání publikace Fyzické osoby a daň z příjmů se zaměřuje na řešení různých situací při uplatnění daně z příjmů fyzických osob v podmínkách roku 2021 na základě přijatých legislativních opatření.

Vybrána jsou nejčastěji diskutovaná témata, u kterých dochází velmi často k chybám a omylům a rovněž u kterých došlo k výrazným změnám. Publikace je průvodcem řešení zdanění příjmů z podnikání, příjmů z pronájmu a ostatních příjmů. Na konkrétních situacích je ukázáno daňové řešení finančního leasingu, odpisů hmotného majetku a jeho technického zhodnocení, prodeje majetku, použití automobilu k pracovní cestě, ukončení a přerušení podnikání, důsledky úmrtí podnikatele. Pozornost je věnována optimalizaci daňového řešení s využitím všech odpočtů od základu daně a všech slev na dani fyzickou osobou.

Autor se v publikaci snaží konkretizovat daňové řešení do praxe, proto je problematika daňového řešení dokumentována na 265 dotazech a odpovědích. Daňové řešení vychází z legislativního stavu k 1. 8. 2021.

autor: Ivan Macháček; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 9. 12. 2021, 376 stran
ISBN: 978-80-7676-075-2

Cena: 695 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace


Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci - str. 19
Úvod - str. 21
1. Podnikatel a podnikání - str. 23
1.1 Podnikatel a vedení účetnictví - str. 23
1.2 Podnikatel a vedení účetnictví - str. 23
1.3 Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů fyzických osob - str. 25
1.4 Podnikatel a vedení daňové evidence - str. 27
1.5 Vyřazení hmotného majetku pro osobní potřebu poplatníka - str. 29
1.6 Vyřazení majetku v důsledku škody - str. 29
1.7 Vyřazení stavebního díla z obchodního majetku - str. 33
1.8 Vyřazení majetku z obchodního majetku a jeho vklad do společnosti s ručením omezeným - str. 34
2. Poplatník daně z příjmů fyzických osob - předmět a základ daně - str. 35
2.1 Fyzická osoba jako daňový rezident a daňový nerezident - str. 35
2.2 Předmět daně z příjmů fyzických osob - str. 36
2.3 Druhy z příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) - str. 38
2.4 Daňově uznatelné výdaje - str. 38
2.5 Vymezení základu daně z příjmů fyzické osoby - str. 40
2.6 Úpravy základu daně dle § 5 odst. 6 až 11 ZDP - str. 41
3. Zálohy na daň z příjmů - str. 48
3.1 Povinnost platit zálohy na daň dle § 174 daňového řádu - str. 48
3.2 Zálohy na daň dle § 38a ZDP - str. 48
3.3 Zohlednění zaplacených záloh v daňovém přiznání - str. 52
3.4 Zálohy na daň dle § 38h ZDP - str. 53
4. Uplatnění paušálních výdajů - str. 58
4.1 Vymezení poplatníků, kteří mohou uplatnit paušální výdaje - str. 58
4.2 Výhody a nevýhody uplatnění paušálních výdajů - str. 58
4.3 Zásady uplatnění paušálních výdajů - str. 60
4.4 Úprava základu daně při přechodu z daňové evidence na paušální výdaje - str. 67
4.5 Vyřazení hmotného majetku z obchodního majetku při přechodu z daňové evidence na paušální výdaje - str. 71
4.6 Paušální výdaje profesionálního sportovce - str. 72
4.7 Paušální výdaje u finančních poradců - str. 75
5 Uplatnění paušální daně pro OSVČ  - str. 79
5.1 Princip paušálního režimu a placení paušální daně - str. 79
5.2 Výhody paušální daně - str. 80
5.3 Nevýhody paušální daně - str. 80
5.4 Podmínky pro vstup poplatníka do paušálního režimu - str. 81
5.5 Podmínky pro stanovení paušální daně - str. 85
5.6 Výše paušální zálohy a jeho platba - str. 87
5.7 Příklady výpočtu daňového a pojistného zatížení OSVČ s možností přechodu na paušální daň - str. 88
6 Uplatnění odpočtu od základu daně z příjmů fyzických osob - str. 93
6.1 Přehled odpočtů od základu daně, které nelze uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích - str. 93
6.2 Přehled odpočtů od základu daně, které lze uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích - str. 93
6.3 Uplatnění odpočtů od základu daně u daňového nerezidenta - str. 94
6.4 Odpočet bezúplatného plnění (daru) - str. 94
6.5 Odpočet úroků z úvěrů - str. 99
6.6 Odpočet příspěvků na penzijní připojištění, penzijní pojištění a na doplňkové penzijní spoření - str. 106
6.7 Odpočet pojistného na soukromé životní pojištění - str. 109
6.8 Uplatnění dalších odpočtů u fyzické osoby - str. 111
7 Daňová ztráta a její odpočet - str. 117
7.1 Základ daně poplatníka - str. 117
7.2 Vymezení daňové ztráty - str. 118
7.3 Odpočet daňové ztráty a dodatečné daňové přiznání - str. 118
7.4 Daňová ztráta a dodatečné daňové přiznání - str. 120
7.5 Odpočet daňové ztráty dle § 34 odst. 1 ZDP - str. 120
7.6 Zvláštní ustanovení o uplatnění daňové ztráty dle § 38zh ZDP - str. 124
7.7 Vyměření daňové ztráty - str. 124
7.8 Lhůta pro stanovení daňové ztrát - str. 125
7.9 Uplatnění daňové ztráty v následujících pěti zdaňovacích obdobích - str. 125
7.10 Závazné posouzení správce daně - str. 127
8 Slevy na dani z příjmů - str. 128
8.1 Sleva na dani z titulu zaměstnání osob se zdravotním postižením - str. 129
8.2 Základní sleva na dani na poplatníka - str. 131
8.3 Sleva na dani na manželku (manžela) - str. 133
8.4 Sleva na dani na invaliditu - str. 139
8.5 Sleva na dani na studenta - str. 140
8.6 Sleva na dani na evidenci tržeb - str. 140
8.7 Slevy na dani u nerezidentů - str. 142
8.8 Sleva za umístění dítěte (školkovné) - str. 142
9 Uplatnění daňového zvýhodnění na dítě - str. 154
9.1 Zásady uplatnění daňového zvýhodnění - str. 147
9.2 Vymezení vyživovaného dítěte - str. 154
9.3 Uplatnění daňového zvýhodnění u poplatníka s příjmy se závislé činnosti - str. 159
10 Změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti v roce 2021 - str. 162
10.1 Zrušení tzv. superhrubé mzdy - str. 162
10.2 Zavedení dvou sazeb daně z příjmů fyzických osob - str. 162
10.3 Příklady srovnání zdanění zaměstnanců po zrušení superhrubé mzdy (2021 versus 2020) - str. 164
11 Zdanění a osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí - str. 167
11.1 Osvobození příjmu z prodeje rodinného domu a jednotky podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP - str. 167
11.2 Osvobození z příjmu z prodeje nemovitých věcí podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP - str. 171
11.3 Osvobození příjmu z prodeje podle § 4 odst. 1 písm. v) ZDP - str. 175
11.4 Vymezení bytových potřeb - str. 176
12 Prodej hmotné movité věci a jeho zdanění - str. 178
12.1 Prodej hmotné movité věci zahrnuté v obchodním majetku - str. 179
12.2 Prodej hmotné movité věci nezahrnuté v obchodním  majetku - str. 181
12.3 Prodej hmotné movité věci, která byla dříve zařazena v obchodním majetku - str. 182
12.4 Prodej hmotné movité věci při uplatnění paušálních výdajů - str. 183
12.5 Prodej hmotné movité věci pořízené na finanční leasing - str. 185
13 Investování do cenných papírů a podílových fondů - str. 187
13.1 Vymezení cenného papíru - str. 187
13.2 Vymezení investičního fondu - str. 188
13.3 Vymezení podílových fondů a podílových listů - str. 189
13.4 Osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů u poplatníka daně z příjmů fyzických osob - str. 190
13.5 Zdanění příjmů z úplatného převodu cenných papírů nezahrnutých v obchodním majetku - str. 192
14 Pronájem hmotného majetku - str. 198
14.1 Vymezení nájmu v občanském zákoníku - str. 198
14.2 Různé formy nájmu specifikované v občanském zákoníku - str. 198
14.3 Údržba versus oprava v najatém bytu - str. 199
14.4 Varianty zdanění příjmů z nájmu u fyzické osoby - str. 201
14.5 Ubytování jako samostatná činnost versus nájem nemovité věci - str. 206
14.6 Výdaje pronajímatele v souvislosti s nájmem dle § 7 a § 9 ZDP - str. 208
14.7 Nájemné jako daňový výdaj u nájemce - str. 210
14.8 K zálohám na služby a platby do fondu oprav u nájmu bytů - str. 211
14.9 Jak je tomu s pojistným na sociální a zdravotní pojištění u nájmu - str. 211
15 Zdanění ostatních příjmů - str. 212
15.1 Nejčastější ostatní příjmy - str. 212
15.2 Osvobození ostatních příjmů od daně - str. 216
15.3 Zdanění dalších druhů příjmů podle § 10ZDP - str. 220
16 Použití osobního automobilu podnikatele na pracovní cestu - str. 225
16.1 Použití osobního automobilu zařazeného v obchodním majetku - str. 225
16.2 Použití vlastního osobního automobilu, který nikdy nebyl zahrnut v obchodním majetku  ani nebyl předmětem finančního leasingu - str. 226
16.3 Použití vlastního osobního automobilu, který byl v minulosti zahrnut v obchodním majetku podnikatele - str. 227
16.4 Použití vlastního osobního automobilu, který byl v minulosti předmětem finančního leasingu - str. 227
16.5 Použití vozidla vypůjčeného nebo vyprošeného - str. 228
16.6 Paušální výdaje na dopravu - str. 228
16.7 Použití soukromého osobního automobilu zaměstnance - str. 239
17 Ukončení a přerušení podnikání fyzické osoby - str. 244
17.1 Ukončení činnosti podnikatele - str. 244
17.2 Ukončení podnikání při vedení daňové evidence dle § 7b ZDP - str. 244
17.3 Ukončení podnikání při vedení účetnictví - str. 246
17.4 Ukončení podnikání při uplatnění paušálních výdajů - str. 247
17.5 Ukončení podnikání a vyměřovací základ pojistného - str. 248
17.6 Ukončení činnosti zemědělského podnikatele s vazbou na § 3 odst. 4 písm. f) ZDP - str. 248
17.7 Přerušení podnikání u fyzické osoby - str. 250
18 Finanční leasing versus operativní leasing - str. 255
18.1 Finanční leasing v zákonu o daních z příjmů - str. 255
18.2 Daňové řešení nájemného a úplaty - str. 257
18.3 Úplatné nabytí majetku, který je předmětem finančního leasingu - str. 258
18.4 Ukončení finančního leasingu před uplynutím minimální doby - str. 260
18.5 Prodej majetku, který je předmětem nájmu (operativního leasingu) - str. 261
18.6 Ukončení finančního leasingu a paušální výdaje - str. 262
18.7 Úhrada zvýšení první úplaty - str. 263
18.8 Převod vlastnictví po ukončení smlouvy o finančním leasingu - str. 264
18.9 Lhůta pro vyměření daně u finančního leasingu - str. 265
19 Rezervy na opravu hmotného majetku - str. 266
19.1 Obecné zásady pro tvorbu rezerv - str. 266
19.2 Hlavní zásady pro rezervy na opravy hmotného majetku - str. 267
19.3Rezervy při uplatnění hospodářského roku - str. 272
20 Smrt podnikatele a související daňové postupy - str. 275
20.1 Dědické právo v občanském zákoníku - str. 275
20.2 Smrt fyzické osoby z pohledu daňového řádu - str. 276
20.3 Uplatnění odpočtů od základu daně a slev na dani v daňovém přiznání - str. 277
20.4 Úprava základu daně v posledním daňovém přiznání - str. 278
20.5 Daňové řešení bezúplatného příjmu nabytého na základě dědictví nebo odkazu - str. 280
20.6 Uplatnění odpisů zděděného hmotného majetku zahrnutého v obchodním majetku zůstavitele - str. 281
20.7 Odpisy zděděného soukromého hmotného majetku zůstavitele - str. 282
20.8 Smrt zaměstnance - odpočty, slevy na dani a daňové přiznání - str. 284
21 Podnikání a společné jmění manželů - str. 286
21.1 Vymezení společného jmění manželů - str. 286
21.2 Právní řešení podnikání manželů - str. 287
21.3 Obchodní majetek a jeho použití k podnikání manželů z hlediska daně z příjmů - str. 290
21.4 Nájem majetku ve společném jmění a daň z příjmů - str. 293
21.5 Dary mezi manželi - str. 294
21.6 Fakturace mezi manželi - str. 294
22 Podnikání doma a daňové výdaje - str. 295
22.1 Výdaje na vybavení prostor k podnikání - str. 295
22.2 Uplatnění daňových odpisů - str. 297
22.3 Výdaje na údržbu a opravy majetku - str. 298
22.4 Výdaje na spotřebu elektrické energie, vody, plynu a vytápění - str. 299
22.5 Výdaje na komunikaci - str. 300
22.6 Možnost využití závazného posouzení správce daně - str. 300
23 Bezúročná zápůjčka poskytnutá podnikateli a zaměstnanci - str. 302
23.1 vymezení zápůjčky v občanském zákoníku - str. 302
23.2 Bezúročná zápůjčka poskytnutá podnikateli - str. 302
23.3 Bezúročná zápůjčka poskytnutá zaměstnanci - str. 304
24 Spolupráce fyzických osob - str. 310
24.1 Vymezení spolupracujících osob - str. 311
24.2 Vymezení příjmů a výdajů, které lze rozdělit na spolupracující osobu - str. 312
24.3 Výše příjmů a výdajů rozdělovaných na spolupracující osoby - str. 313
24.4 povinnosti spolupracující osoby - str. 313
25 Odpisy hmotného majetku - str. 319
25.1 Vymezení hmotného majetku - str. 319
25.2 Jiný majetek - jedna z daňových kategorií hmotného majetku - str. 320
25.3 Odpis jako daňový výdaj - str. 322
25.4 zahájení odpisování a uplatnění odpisů - str. 324
25.5 Vstupní cena při zařazení majetku do obchodního majetku - str. 325
25.6 Minimální doba daňového odpisování - str. 327
25.7 Uplatnění rovnoměrného odpisování - str. 328
25.8 Uplatnění zrychleného odpisování - str. 330
25.9 Uplatnění mimořádných odpisů u nově pořízeného hmotného majetku od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 - str. 330
25.10 Využití daňového odpisování hmotného majetku k optimalizaci daňové povinnosti - str. 331
25.11 Odpisování darovaného hmotného majetku obdarovaným - str. 338
35.12 Odpisy v rámci podnikání ve společnosti - str. 340
25.13 Odpisy hmotného majetku ve spoluvlastnictví - str. 341
26 Technické zhodnoceni hmotného majetku - str. 345
26.1 Oprava versus technické zhodnocení hmotného majetku - str. 345
26.2 Odpisování technického zhodnocení na hmotném majetku - str. 349
26.3 Technické zhodnocení na hmotném majetku pořízeného formou finančního leasingu - str. 353
26.4 Technické zhodnocení na najaté nemovité věci - str. 354
26.5 Technické zhodnocení při uplatnění mimořádných odpisů - str. 360
27. Nehmotný majetek a jeho odpisování - str. 362
27.1 Vymezení nehmotného majetku - str. 362
27.2 Změny v zákonu o daních z příjmů týkajících se nehmotného majetku - str. 364

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.