Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Fotografie a právo, 2. vydání

Fotografie a právo, 2. vydání

Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu osobnosti, o fotografování na veřejných prostranstvích a o fotografování soukromých objektů. Poskytuje čtenáři návod, jak se vyhnout právním problémům při fotografování, a zároveň jak se bránit, stane-li se sám objektem fotografování.

Autor rozebírá pojem autorského díla jako jedinečného výsledku tvůrčí činnosti autora, vysvětluje rozdíl mezi autorským dílem a prostým záznamem, kterému autorskoprávní ochrana nevzniká, popisuje hranici pro chráněná a nechráněná autorská díla a také možnosti zveřejňování fotografií. Výklad je doplněn bohatým výběrem příkladů z praxe, například rozsudkem Soudního dvora EU ve věci Painer, známým případem sporu o námět fotografie Art Rogers v. Jeff Koons, nebo sporem ohledně fotografie „Twickenhamského běžce“.

Autor se věnuje také poskytnutí práv k užití fotografie, tedy licenční smlouvě. Problematiku ilustruje mimo jiné slavným sporem o ikonickou fotografii Che Guevary.

Závěrem se pojednává o ochraně autorských, osobnostních a majetkových práv dotčených fotografováním.

Kniha je určena právníkům zabývajícím se autorským právem, a zároveň široké fotografující veřejnosti.

Autor je advokát.

autor: Martin Valoušek; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 27. 7. 2022, 118 stran
ISBN: 978-80-7502-597-5

Cena: 330 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
1. Autorské právo fotografa k fotografiím - str. 11
 1.1 Fotografie a autorská nebo vlastnická práva - str. 11
 1.2 Fotografie jako autorské dílo - str. 13
 1.2.1 Tvůrčí fotografie - str. 14
 1.2.2 Původní fotografie - str. 16
 1.2.3 Prostý (holý) fotografický záznam - str. 17
 1.2.4 Gisela Blau, Christoph Meili – absence autorského přínosu - str. 19
 1.2.5 Rozhodnutí SDEU ve věci Painer (Kampusch) - str. 19
 1.3 Námět fotografie - str. 23
 1.3.1 Art Rogers v. Jeff Koons - str. 24
 1.3.2 Německá právní úprava a judikatura - str. 24
 1.4 Autor fotografie - str. 26
 1.4.1 Fotografie vytvořená jako zaměstnanecké dílo - str. 28
 1.4.1.1 Twickenhamský „běžec“ - str. 30
 1.5 Vznik autorského práva k fotografii - str. 31
 1.6 Obsah autorského práva fotografa k fotografii - str. 33
 1.6.1 Osobnostní práva k fotografii - str. 34
 1.6.2 Majetková práva k fotografii - str. 36
 1.7 Užití fotografie bez souhlasu autora - str. 37
 1.7.1 Užití fotografie pro osobní potřebu - str. 38
 1.7.2 Zákonné licence pro bezúplatné užití fotografií - str. 39
 1.7.2.1 Citace fotografií - str. 39
 1.7.2.2 Licence pro propagaci výstavy uměleckých děl a jejich prodeje - str. 41
 1.7.2.3 Užití fotografií v rámci úřední a zpravodajské licence - str. 42
 1.7.2.4 Užití fotografie v rámci úředních a školních akcí - str. 43
 1.7.2.5 Omezení práva autorského k dílu soubornému - str. 44
 1.7.2.6 Knihovní licence - str. 44
 1.7.2.7 Licence pro osoby se zdravotním postižením - str. 44
 1.7.2.8 Licence pro fotografickou podobiznu - str. 44
 1.7.2.9 Vystavování fotografií na výstavách - str. 45
 1.8 Poskytnutí práv k užití fotografie – licenční smlouva - str. 46
 1.8.1 Výhradní licence - str. 47
 1.8.2 Nevýhradní licence - str. 47
 1.8.3 Omezená a neomezená licence - str. 48
 1.8.3.1 Německá právní úprava a judikatura - str. 50
 1.8.3.1.1 Spiegel CD-ROM - str. 52
 1.8.4 Odměna za užití fotografie - str. 53
 1.8.5 Portrét revolucionáře Che Guevary - str. 53
 1.9 Prostředky k ochraně autorských práv fotografa - str. 56
 1.9.1 Nároky proti porušení nebo ohrožení autorského práva - str. 56
 1.9.2 Poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu - str. 58
 1.9.3 Náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení - str. 59
 1.9.3.1 Odpovědnost za škodu - str. 60
 1.9.3.2 Vydání bezdůvodného obohacení - str. 61
 1.9.4 Judikatura českých soudů - str. 64
 1.9.4.1 Bill C. v klubu R. v P. - str. 64
 1.9.4.2 Fotka ve znělce k televiznímu pořadu - str. 66
 1.9.4.3 Stížnost autora na nakládání s dílem - str. 67
 1.9.4.4 Fotky hotelů pro CK Fischer - str. 67
 1.9.5 Německá právní úprava a judikatura - str. 69
2. Fotografování věcí - str. 71
 2.1 Vlastnické právo k fotografované věci - str. 72
 2.2 Nepodstatné vedlejší užití autorského díla - str. 74
 2.3 Fotografování díla umístěného na veřejném prostranství - str. 75
 2.3.1 Veřejné prostranství - str. 76
 2.3.2 Trvalé umístění díla - str. 78
 2.4 Německá právní úprava a judikatura - str. 79
 2.4.1 BGH – Hundertwasserhaus - str. 80
 2.5 T. Forsythe – neoprávněné užití a nafocení panenky Barbie - str. 82
3. Fotografování osob - str. 83
 3.1 Souhlas fotografované osoby - str. 84
 3.2 Forma souhlasu - str. 84
 3.3 Rozsah souhlasu - str. 85
 3.4 Fotografování bez souhlasu fotografovaného - str. 88
 3.4.1 Fotografie zachycující soukromí osob - str. 90
 3.4.2 Zákonná licence k ochraně práv - str. 91
 3.4.3 Zákonná licence pro úřední účely - str. 93
 3.4.4 Zákonná licence k vědeckému nebo uměleckému účelu - str. 93
 3.4.5 Zákonná licence ke zpravodajským účelům - str. 94
 3.4.5.1 Fotografie ze Světových dnů mládeže - str. 96
 3.4.5.2 Německá právní úprava a judikatura - str. 98
 3.4.5.3 Případy Caroline von Hannover (roz. von Monaco) - str. 99
 3.4.5.4 Caroline von Hannover – fotografie z dovolené ve Sv. Mořici (BGH) - str. 100
 3.4.5.5 Caroline von Hannover – soukromí na veřejnosti (ESLP) - str. 101
 3.4.5.6 Caroline von Hannover – soukromí na veřejnosti (ESLP) - str. 101
 3.4.5.7 Caroline von Hannover – výklad rozhodnutí BGH a ESLP v českém právu - str. 102
 3.5 Oprávněné subjekty k uplatnění práv - str. 103
 3.6 Nároky z porušení práv - str. 105
 3.7 Zveřejňování fotografií souvisejících s trestním řízením - str. 106
 3.7.1 Poškozený - str. 107
 3.7.2 Ten, proti němuž se trestní řízení vede - str. 108
 3.7.3 Sedlmayr – zveřejnění fotografií pachatelů trestného činu - str. 109
4. Příklad místo závěru – GOOGLE STREET VIEW - str. 111
Seznam použitých zkratek - str. 115
Seznam použité literatury - str. 117

Další nabídka k tématu

Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. 4 vydání

Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. 4 vydání

Roman Horáček a kolektiv - C. H. Beck

Čtvrté vydání známého komentáře zcela změnilo obsah, zejména s ohledem na rozsáhlou novelu zákona o ochranných známkách a vývoj v oblasti práva k označení původu a zeměpisným označením. V textu komentáře bylo upřednostněno zejména zohlednění dlouhodobých znalostí správních a soudních ... pokračování

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Autorské právo a práva související, 3. vydání

Autorské právo a práva související, 3. vydání

Jiří Srstka, Jan Barták, Tomáš Dobřichovaký, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Soubornou vysokoškolskou učebnici autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Autoři předkládají systematický výklad jednotlivých institutů autorského práva a práva závazkového, jež nabývají stále více na ... pokračování

Cena: 760 KčKOUPIT

Autorský zákon. Komentář. 6. vydání

Autorský zákon. Komentář. 6. vydání

Helena Chaloupková, Petr Holý - C. H. Beck

Šesté vydání komentáře reflektuje legislativní změny od předchozího vydání v roce 2017, včetně aktuálních změn účinných od 5. 1. 2023. Zahrnuje rovněž nejnovější judikaturu v oblasti autorských práv soudů ČR a rovněž Soudního dvora Evropské unie. Komentář nově obsahuje také úpravu ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Petr Košík - C. H. Beck

Vývoj techniky s sebou nese rovněž problémy spojené s ochranou tohoto vývoje. Má-li ten, kdo daný předmět vyvíjí, s vývojem nějaké náklady, nebylo by férové, pokud by na výsledku mohli participovat všichni ostatní, aniž by z výsledku své činnosti měl vynálezce nějakou odměnu. V ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Lucie Smolka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace analyzuje proměnu role kolektivní správy v digitálním světě. Nejprve představuje úpravu kolektivní správy v českém i unijním právním rámci a posuzuje ji s ohledem na vývoj moderních technologií, změny v užívání předmětů ochrany a související judikatorní praxi. Dále ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Marek Beneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první publikací, která přehledně popisuje rozhlasové vysílání z hlediska soukromého práva, a to současně českého, slovenského a evropského. Kniha na jednom místě přehledně popisuje specifika rozhlasového vysílání s důrazem na autorské právo, práva související, ochranné ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalamoun, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k autorskému zákonu sestavil kolektiv čtrnácti renomovaných autorů, kteří v něm uplatnili své hluboké teoretické znalosti i dlouholeté zkušenosti z právní praxe. Publikace nabízí podrobný výklad k jednotlivým paragrafům autorského zákona doplněný rozborem ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.